Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Hàng Ngũ Lănh Đạo Về Nguồn: SƯ MINH TÂM-Một Biểu Tượng Đạo Đức Suy Đồi Của Phật Giáo Việt Nam.

Hàng Ngũ Lănh Đạo Về Nguồn: SƯ MINH TÂM-

Một Biểu Tượng Đạo Đức Suy Đồi Của Phật Giáo Việt Nam.

 

Kính diễn đàn và quư vị quan tâm,

Trước ngày Đại Hội Về Nguồn họp Đảng Lần Thứ Tư tại Đức Quốc, Thầy Tâm Huy đă gửi lên mạng Internet một bài viết và đă được chuyển tải rộng răi đến tay người đọc cả trong lẫn ngoài nước. Bài viết với tựa: “Thư của Thích Tâm Huy Gửi Ngài Ḥa thượng Minh Tâm nhân đọc hai lá thư về “Ngày Về Nguồn  lần 4 tổ chức tại Đức quốc””. Từ trong tinh thần và nội dung bài viết, Thầy Tâm Huy đă vạch rơ mưu đồ chính trị của cả một Tập Đoàn Về Nguồn trong chính sách phân hóa người Việt, và làm giảm tiềm năng tranh đấu của GHPGVNTN cho dân tộc và đạo pháp. Thầy Tâm Huy cũng đă cho chúng ta một lối nh́n sâu xa về đạo đức suy đồi cùng cực của một tập đoàn lănh đạo về Nguồn như các sư:

1- Thích Minh Tâm: vọng ngữ, ăn có nói không, gian dối hô hoán đă bị GHPGVNTN khai trừ, nhưng kỳ thực sư Minh Tâm với mộng ước làm Pháp chủ đă triệu tập một Đại Hội Tăng Ni Phật Tử Hải Ngoại và đă ly khai ra khỏi GHPGVNTN  kể từ ngày 07-01-2007. Người ta đă thấy h́nh ảnh sư Minh Tâm ngồi dưới lá cờ Máu trong trang nhà của chùa Từ Đàm, Anh Quốc (dù hiện nay do phản đối của nhiều Phật tử, trang nhà đó không c̣n hoạt động nữa, nhưng h́nh ảnh đă được ghi nhận lại như dưới đây) do sư Minh Tâm hướng dẫn tinh thần, và trang nhà Từ Đàm được thiết kế tại Việt Nam.

2- Thích Tánh Thiệt: Ăn nói hồ đồ, tục tằn, chửi thề, vô lễ với các Chư Tôn Túc đă trưởng dưỡng ra sư.

3- Thích Tín Nghĩa: Xuyên tạc, bóp méo sự thật, chuyển tải văn thư giả mạo của CSVN nhằm bôi bẩn ĐLHT Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

4- Thích Quảng B́nh. Hiện đang tham dự Ngàn Năm Thăng Long tại Hà Nội, và trong tay chúng tôi hiện có tất cả những tài liệu về sự liên hệ mật thiết giữa sư Thích Quảng B́nh và Thích Thông Kinh từ năm 1998 qua h́nh thức giáo dục và tôn giáo. Thích Thông Kinh được biết là một công an đặc t́nh tôn giáo vận có Giấy Công Vụ của Pḥng PA.18 CSVN cấp, với nhiệm vụ phân hóa sự đoàn kết chống Cộng của Người Việt Hải Ngoại và đặt trụ sở hoạt động cho Đảng, cùng tạo cơ sở thương mại xuất nhập, kinh tài cho Đảng CSVN.

Trong trách vụ của người cư sĩ hộ pháp và giữ đạo, LLCSCHPG chúng tôi bằng vào dữ kiện tài liệu sẽ lần lượt minh chứng cho quư vị hiểu thêm về đạo đức suy đồi của thành phần lănh đạo Về Nguồn kể trên đang làm biến tướng Phật giáo, làm lợi cho Nghị Quyết 36 của Đảng CSVN.

Để rộng đường dư luận, cũng như nhằm mục đích phản bác luận điệu tuyên truyền của các cái loa tuyên truyền của nhóm Về Nguồn, trong chính sách tạo ra hỏa mù để không ai nhận chân được sự thật, trong bài này, chúng tôi xin đưa lên h́nh ảnh phá đạo của sư Thích Minh Tâm.

 

Kính thưa quư vị,

Phật dạy người con Phật phải biết báo tứ trọng ân, ngoài ân đối với quốc gia, ân cha mẹ, c̣n có thêm một ân đức cao dày nữa, đó là ân giáo dưỡng của thầy tổ. Phật giáo truyền vào Việt Nam từ trước công nguyên thứ 3 và qua các thời Đinh, Lê, Lư, Trần, Lê và c̣n hiện hữu được đến ngày nay đều nhờ vào ân đức của các bậc sư trưởng, các bậc cao Tăng lỗi lạc đă dày công giáo hóa chúng ta, đă đem giáo lư của Phật Đà dạy dỗ, trao truyền cho chúng ta tu tập, hầu đạt đến giác ngộ và giải thoát.

Người Phật tử chân chính tu tập về với cội nguồn của chánh pháp, nhưng vị thủ lănh như sư Minh Tâm và một Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn họ lại về với Ai! Họ đă tự bầu bán cho nhau, tự nhận là Chánh Văn Pḥng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, kiêm Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại, danh xưng, chức vụ to lớn không thua ǵ Pháp chủ của cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh, sư Minh Tâm kêu gọi Về Nguồn nhưng chính bản thân Sư đă không trở về với bản lai diện mục, không trở về nguồn cội yêu thương mà trở về nguồn tư lợi, danh lợi nào đó, về với nguồn tà đạo vô minh vọng tưởng, khi "ban hành" "Lá Thư Thứ Nhất Về Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn Lần Thứ IV" với đầy vọng ngữ!!!

Một trích đoạn với lời lẽ thóa mạ cả một Giáo Hội truyền thừa từ cửa khẩu của Pháp Chủ Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn, HT Minh Tâm như sau: "Cho đến năm 2007, họ đă cài được một bộ phận phá hoại đặc biệt có ảnh hưởng đến cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt trong nước bằng cách mượn danh các ngài tung ra giáo chỉ số 9 và các thông bạch tiếp theo nhằm giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở các châu lục, rồi theo đà đó sẽ phá tan cái giáo hội này đă xây dựng tự bao năm qua tại hải ngoại".
LLCSCHPG chúng tôi cực lực phản đối những lời lẽ đầy ác tâm của sư Minh Tâm đă vu cáo, nhục mạ anh linh Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, khi bảo rằng mượn danh các ngài tung ra giáo chỉ số 9! Không ai mượn danh các Ngài cả!!! Và chắc hẳn quư vị không quên, trong Audio Lời Chúc Xuân Năm Mậu Tư, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang đă khẳng định rằng "Giáo Chỉ Số 09 do tôi ban hành..". Để rộng đường dư luận chúng tôi xin phổ biến audio Audio Lời Chúc Xuân Năm Mậu Tư hầu đại chúng am tường,
http://www.llcschpg.net/Audio/Loi_Chuc_Xuan_Mau_Ty_HT_Huyen_Quang_2008-02-08.mp3

Và chính sư Minh Tâm đă triệu tập một Đại Hội Tăng Ni Hải Ngoại tại Phật Học Viện Quốc Tế, California, Hoa Kỳ và chính thức ly khai ra khỏi Giáo Hội vào ngày 7-1-2007, để soạn thảo một kế hoạch Về Nguồn mà không hề thông qua Hội Đồng Lưỡng Viện, điều này, đă đi ngược với nội quy, quy chế, của GHPGVNTN.

Sư Minh Tâm cùng nhóm Về Nguồn c̣n hứa hẹn sẽ mang trên 500 Tăng Ni Về Nguồn tham dự Lễ Vesak do Đảng CSVN tổ chức vào năm 2008.

Mới đây, trong một h́nh ảnh sư Minh Tâm trên trang nhà Chùa Từ Đàm, Anh Quốc do sư Lănh Đạo Tinh Thần, người ta thấy có Lá Cờ Máu, và như chúng tôi biết trang nhà chùa Từ Đàm Anh Quốc được thiết kế tại Việt Nam.

 

Kính thưa quư vị,

Qua những sự trạng chúng tôi nêu trên, đă cho quư vị thấy được h́nh ảnh sư Minh Tâm, một người vọng ngữ, gian dối, một tu sĩ thiếu đạo đức, mà c̣n mộng tưởng ham muốn trở thành Pháp Chủ của một tổ chức Phật Giáo, nếu Phật tử chúng ta không lên tiếng, không chấn hưng th́ vô h́nh chung đă tiếp tay cho những con sâu đang làm rầu nồi canh đạo Pháp, góp phần tạo nên đất nước suy đồi cùng cực ngày nay vậy!

LLCSCHPG khẩn thiết kêu gọi quư Phật tử và đồng hương cùng tiếp tay với chúng tôi trong công cuộc chấn hưng Phật Giáo sao cho đạo pháp được sáng tỏ và miên viễn trường tồn.

 

 

http://www.llcschpg.net/Tailieu/Chua-Tu-Dam-Anh-Quoc-truong-co-do-sao-vang.htm


Tuệ Kiếm- LLCSCHPG - Oct 04, 2010


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 8.9.2010

Từ tiếm danh bằng ngôn ngữ, qủy luận đến tiếm danh tổ chức để tiêu diệt tổ chức, bài viết "Lư Sự" của Thượng tọa Thích Viên Định vạch trần âm mưu nham hiểm và dối trá tập kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thư ngỏ kính gởi các Đạo hữu tham dự Về nguồn 4 tại Đức quốc

Audio: Bảo Quốc Kiếm lên tiếng về Đại Hội Về Nguồn kỳ 4 của Tập Đoàn Dị Giáo Về Nguồn Liên Châu

Đọc và Nghĩ về bản Tổng kết Ngày Về Nguồn lần IV của Sư Minh Tâm

Đọc Diễn Văn Đạo Từ IV

Về Nguồn Hay Họp Đảng

Những Mưu Đồ Xóa Tên GHPGVNTN Của "quư ngài" Về Nguồn Liên Châu Qua Các Tiến Tŕnh

Háo danh trục lợi "Về Nguồn": một mưu đồ chính trị thâm độc.

Thư Gửi Ḥa thượng Minh Tâm nhân đọc hai lá thư về "Ngày Về Nguồn lần 4 tổ chức tại Đức quốc"

Tiếng Nói Cư Sĩ số 4: Về Hiện Tượng Quốc Nạn và Pháp Nạn

"Về Nguồn" hay "Về Hùa" với Việt Cộng để hưởng lợi lộc trần gian?

Tuyên Cáo: Cực Lực Phản Đối Những Mưu Đồ Chính Trị "Xóa Sổ GHPGVNTN"

Những bài viết về:  "Đại Hội Ma Tăng Về Nguồn 4" tổ chức vào ngày từ 16 - 19 tháng 9 tại Ravensburg - Đức Quốc

  Thông báo khẩn số 2:  

Về việc vạch trần những dối trá của HT Thich Minh Tâm và Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn

trong nỗ lực rỉ tai, tuyên truyền sai lệch, phủ nhận việc tiếm danh GHPGVNTN!

Hội Luận với Ḥa thượng Thích Không Tánh trên Paltalk ngày 29.08.2010

tŕnh bày rơ trường-hợp của HT Thích Minh Tâm và một số Vị trong nhóm Sư Về-nguồn.

Thông báo khẩn số 1: Về việc vạch trần mọi âm mưu xóa xổ GHPGVNTN của tập đoàn dị giáo Về Nguồn

Nhóm "Ma Tăng" dời ngày tổ chức "Đại Hội Phản Đồ Về Nguồn 4" vào ngày từ 16 - 19 tháng 9 tại Ravensburg

Thư gởi ông Minh Tâm v/v Ngày Về Nguồn lần thứ 4, tổ chức tại Đức Quốc

Thư Ngỏ Của Nhật Quang Gởi Ḥa Thương Thích Minh Tâm

Giáo Hội Phật Giáo Tại Đức - Phản Bội Tiếm Danh?

Thư trả lời của ông Vơ Văn Ái về vấn đề "Tiếm Danh GHPGVNTN" của Chùa Linh Thứu Berlin

Thư gởi bát đại lảo Ḥa Thượng "Về Nguồn" - Hoa Hậu Áo Lam

 


<<trở về đầu trang>>
free counters