Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

+


Phật Lịch 2554, Ngày 27 tháng 08, 2010                                                                        LLCSCHPG/0045/TK/DDCS/TG  

 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 2

 

Về việc vạch trần những dối trá của HT Thich Minh Tâm và Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn trong nỗ lực rỉ tai, tuyên truyền sai lệch, phủ nhận việc tiếm danh GHPGVNTN!

 

Kính Bạch: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Kính thưa: Qúy vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo,

Quư Hội Đ̣an, Đ̣an Thể Người Việt Quốc Gia,

Quư cơ quan truyền thông, báo chí,

Quư thân hào nhân sĩ,

Quư Phật tử và Đồng hương

Quư Huynh trưởng và Đ̣an sinh Gia Đ́nh Phật Tử,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quư vị,

 

Chúng tôi nhận được tin những ngày vừa qua, một số chùa, viện thuộc nhóm Về Nguồn đă phát tán rộng răi Lá Thư Thứ Nhất Về Ngày Về Nguồn lần thứ tư đầy vọng ngôn, vọng ngữ của HT Thích Minh Tâm, LLCSCHPG nhận thấy rằng đây là một h́nh thức tuyên truyền, mang tính cách đầu độc những người nhẹ dạ và coi thường dư luận. Để vạch trần những luận điệu không thật của Về Nguồn đă mượn danh nghĩa Phật giáo làm biến tướng Phật giáo, hủy hoại căn nhà đạo pháp khi rỉ tai với quần chúng và phủ nhận việc tiếm danh GHPGVNTN, chúng tôi xin kính thông báo khẩn cấp đến tất cả quư Chư Tôn Đức cùng Phật tử và Đồng hương am tường.

Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn hiện nay vốn là hậu thân của một tập đoàn Thân Hữu Già Lam và Sinh Hoạt Tăng Ni Phật Tử do TT Tuệ Sỹ cầm đầu đă ly khai ra khỏi Giáo Hội từ trước năm 2005. TT Tuệ Sỹ, cư sĩ Lê Mạnh Thát là ai!? Thời gian bao năm qua, thiết tưởng mọi người đă quá rơ về đường hướng chủ trương ḥa hợp ḥa giải với CSVN của họ, v́ thế mà Đức Tăng Thống phải ban hành Giáo chỉ số 09 vào ngày 08-09-2007, và các Thông bạch, Thông tư của Hội Đồng Lưỡng Viện đă được phổ biến hầu cứu nguy mạng mạch GHPGVNTN.

Nhịp nhàng với chính sách trong đánh ra ngoài đánh vào, với mưu đồ nhận ch́m con thuyền Giáo Hội đang lênh đênh giữa biển khơi, Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn tuy đă ly khai, nhưng vẫn lạm dụng danh xưng GHPGVNTN. Đây là một tṛ lừa bịp, một hành động được gọi là “tiếm danh”. Hàng ngũ Phật tử LLCSCHPG cực lực phản đối hành động tiếm danh này!!!

Một khi HT Thích Minh Tâm và Tăng đoàn dị giáo đă tách rời ra khỏi Giáo Hội chính thống, không c̣n tuân thủ hiến chương, quy chế, thông tư, thông bạch do Hội Đồng Lưỡng Viện ban hành, chúng tôi thiết tưởng quư ngài có quyền lấy bất cứ một danh xưng nào khác, nhưng quư ngài vẫn tiếp tục sử dụng danh xưng GHPGVNTN vốn là danh xưng của tổ chức Giáo Hội đă có sẵn từ lâu và vẫn c̣n tồn tại. Quư vị viện cớ rằng danh xưng đă được cầu chứng tại ṭa từ lâu, vậy xin hỏi có lâu hơn năm 1964 hay không? Vấn đề bỏ một số tiền nhỏ đăng kư để được độc quyền tên tuổi cho một tổ chức có giá trị trên mặt pháp lư thật đấy! Nhưng vẫn chỉ là lư lẽ của người đời bằng những điều luật, nó vẫn c̣n nằm trong cái phạm trù, cái trú xứ của sự vọng đọng, mà Phật giáo th́ nhập thể với tâm linh, hành xử đúng với chánh pháp, tuân thủ đúng với giới luật nhà Phật. Hơn nữa, GHPGVNTN là một giáo hội truyền thống và dang xưng của Giáo Hội đă có ngay sau thời Pháp nạn 1963.

Thật vậy nếu không có GHPGVNTN th́ làm sao có từ ngữ, danh xưng GHPGVNTN Hoa Kỳ hay GHPGVNTN Liên Châu!? Điều này là sự hiển nhiên không thể chối bỏ, v́ nếu không có nguồn gốc tổ tiên, ông bà th́ làm sao có ta!? Nếu không có Đức Thế Tôn làm sao có giáo lư vô thượng Phật Đà, và nếu không Giáo hội trưởng dưỡng, không có Thầy tổ chỉ dạy th́ làm sao quư ngài có được ngày nay! Ư thức căn nguyên, nguồn cội là một minh chứng hùng hồn nhất tố cáo tính chất tiếm danh GHPGVNTN của HT Minh Tâm và Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn!

Một lần nữa LLCSCHPG cực lực phản đối về hành động tiếm danh này! Và chúng tôi xin đính kèm bài Hầu Chuyện Với TT Thích Quảng Ba, bài viết này như một dữ kiện lịch sử chứng minh HT Thích Minh Tâm với những lời vọng ngữ có chủ đích trong mưu đồ xóa sổ GHPGVNTN.

 

Nay kính thông báo đến toàn thể quư Phật tử và đồng hương.

Tuệ Kiếm

TTK – LLCSCHPG 26-08-2010.

http://www.llcschpg.net/Baiviet/Hau-chuyen-voi-TT-Quang-Ba.htm

 

 ------------------------------------

Thông báo khẩn số 1: Về việc vạch trần mọi âm mưu xóa xổ GHPGVNTN của tập đoàn dị giáo Về Nguồn

Nhóm "Ma Tăng" dời ngày tổ chức "Đại Hội Phản Đồ Về Nguồn 4" vào ngày từ 16 - 19 tháng 9 tại Ravensburg

Thư gởi ông Minh Tâm v/v Ngày Về Nguồn lần thứ 4, tổ chức tại Đức Quốc

Thư Ngỏ Của Nhật Quang Gởi Ḥa Thương Thích Minh Tâm

---------------------------------------

 

Hầu chuyện với TT Quảng Ba

Về Những Điều Cáo Buộc

Chư Tôn Lănh Đạo GHPGVNTN

 

Kính bạch Thượng Tọa (TT) Thích Quảng Ba,

Đọc thư TT trả lời Ông Bảo Quốc Kiếm về bài viết “Hoa Và  Kiếm” phổ biến rộng răi trên internet, chúng con nhận thấy trong thư TT có những điều khuất lấp, nhất là việc TT đổ tội cho Đức Tăng Thống, Ngài Viện Trưởng và Hội Đồng Lưỡng Viện cùng Văn Pḥng (VP) II là có những sự lầm lẫn, do đó chúng con xin mạn phép, trước là đảnh lễ TT, sau xin được thưa với TT đôi điều hầu để đại chúng có thể am tường sự việc một cách rơ ràng hơn.

Bạch TT,

Qua những văn thư, văn kiện, bài viết của chúng con kính gởi đến chư Tôn Đức và quư ngài Về Nguồn, thiết tưởng rằng TT và đại chúng đă hiểu rơ LLCSCHPG là một tổ chức Độc Lập, với lập trường và đường hướng duy nhất là đấu tranh cho dân tộc, nhân quyền, dân chủ, tự do tín ngưỡng cho người dân và cho Phật giáo được phát triển, hưng thịnh theo đúng với chánh pháp của Đức Thế Tôn trao truyền. Tinh thần đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp cao cả đó, chúng con t́m thấy được ở nhị vị Ḥa Thượng Thích Huyền Quang và Quảng Độ, quư Ngài như ngọn đuốc soi đường cho chúng con theo, quư Ngài đă sống trên tất cả và sống v́ tất cả, như các vị Bồ Tát xả thân v́ chúng sanh, và đem t́nh thương cứu khổ cho người dân, đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, hầu thóat khỏi gông cùm xiềng xích của một tập đ̣an ác đảng CSVN. Và chúng con nghĩ rằng TT có lẽ rơ hơn những người cư sĩ chúng con về một tập đ̣an  Ác Đảng CSVN, một khi đă thọ Quy Giới th́ không thể theo tổn hữu Ác Đảng, cũng không v́ bất cứ lư lẽ nào đó hoặc lợi dưỡng cá nhân, hay vụng tu mà bán rẻ thầy tổ, anh em, vu vạ quư Ngài lănh đạo Hội Đồng Lưỡng Viện là nhầm lẫn trong khi cả thế giới đều ngưỡng phục quư Ngài cả về đạo hạnh cũng như quá tŕnh đấu tranh từ suốt hơn 34 năm qua, và từ lâu nay thế giới vẫn không ngừng lên tiếng chỉ trích Ác Đảng CSVN đă vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền con người một cách trầm trọng.

Có lẽ TT đă đọc bài “Sự Thật Về Giáo Chỉ Số 9: Những Mưu Đồ Xóa Tên GHPGVNTN Của "quư ngài" Về Nguồn Liên Châu Qua Các Tiến Tŕnh Ly Khai - Vu Vạ - Tiếm Danh”. Bài viết ghi nhận những sự kiện xảy ra như là các sử liệu vạch trần tất cả sự thật qua từng ngày, tháng, thời gian đối với các biến cố 2003-2005-2007 và hiện trạng Phật Giáo ngày nay. Với tất cả những bằng chứng đó,  chúng con thiết tưởng rằng TT không thể phủ nhận được! Và hơn ai hết TT quá rơ về nhân vật chủ mưu đă gây ra Pháp nạn bức thiết hiện nay là ai!?

Ông bà chúng ta thường dạy “Đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh!” đối với những sự thật rành rành ra đó nhưng người ta cứ cố t́nh che dấu. Thật đúng! “Cái kim bọc vải một ngày nào đó cũng sẽ ḷi!” Mà nó đă ḷi rồi! Chẳng bao lâu nữa, TT sẽ đọc thêm những ḍng sử liệu tiếp nối “TT Tuệ Sỹ Lá Bài Lật Ngửa – Một Kế Họach Mười Năm”. Người Việt Quốc gia chúng con có kinh nghiệm đau thương với CS nhiều rồi, kế họach theo chiều hướng ḥa hợp ḥa giải dần rồi cũng ḥa tan theo CHXHCNVN, tan theo mây khói, tan theo mây trời, rồi cũng trở thành nhũng trái chanh vắt vỏ bị ném vào thùng rác lẫn lộn với đám bầy nhầy khó ngửi như: Đh Lê Mạnh Thát, Sư Ông Nhất Hạnh và hiện trạng Tu sinh  Bát Nhă Lâm Đồng…nếu TT muốn rơ hơn, xin đọc bài viết của Thầy Thích Tánh Hải “Phật Giáo Định Hướng Bài Học Tang Thương Máu Lệ Suốt 70 Năm Vẫn Chưa Phai” để lấy đó như bài học kinh nghiệm và có thể hướng dẫn Phật tử tu tập đúng với chánh pháp.

Kho tàng văn chương Việt Nam có câu: “trâu chết để da, người ta chết để tiếng”, Thực vậy! Cái ô danh lưu xú đó không phân biệt một ai, tu sĩ hay cư sĩ, ác nam hay ác nữ, bá vương hay bá quyền, hễ ai làm điều phản đạo, phản phúc th́ sẽ bi người đời lên án cười chê lưu xú muôn đời! Và nếu chúng con nhớ không lầm, một giai đọan trong kế họach mười năm của TT Tuệ Sỹ cũng có liên quan ít nhiều đến TT qua Lễ Hội Vesak 2008, v́ chính TT đă bay qua Thái Lan hiệp cùng với Đh Trí Siêu Lê Mạnh Thát mượn danh nghĩa Phật Giáo để xin tổ chức Lễ Hội Vesak vào những ngày từ 14 đến 17 tháng 05, 2008, để rồi cuối cùng trong ngày bế mạc, qua cuộc phỏng vấn của Thông tín viên Thanh Ṭan Đài SBTN, Đh Lê Mạnh Thát đă hùng dũng tuyên bố là Lễ Hội Vesak do “Nhà Nước tổ chức v́ công tác ngoại giao, không phải v́ Phật Giáo” và nhắc nhở người phóng viên rằng “xin gọi tôi là Thượng Tọa”!(sic) Hành động, lời nói, việc làm của Đh Lê Mạnh Thát đă phản ảnh hai chữ “công cụ”, mà đă làm công cụ cho Ác Đảng th́ tự đánh mất ư nghĩa của người con Phật, chứ đừng nói chi cái chức vụ  Thượng Tọa, nếu không muốn nói là phá đạo!.

C̣n nữa, chúng con c̣n nhớ lắm, nhưng không biết TT c̣n nhớ hay lại muốn cố quên, sau khi Ngài Viện Trưởng đi ủy lạo người dân khiếu kiện về, th́ hơn 600 tờ báo của CSVN đồng lọat chỉ trích, bôi bẩn, hầu tạo lên một làn sóng cho nhà cầm quyền CS lấy cớ giam cầm Ngài vào lại nhà tù nhỏ, trong khi đó th́ tại Nguyên Thiều, CSVN cô lập Đức Tăng Thống. Trước t́nh thế nghiêm trọng đó, Hội Đồng Lưỡng Viện đă ra thông cáo là GHPGVNTN không tham dự Đại Lễ Vesak, thế là "tịt ng̣i", âm mưu đại diện GHPGVNTN của quư Ngài Về Nguồn đă không thể nào thành tựu được. May phước mà nhị vị Lănh đạo Giáo hội “sai lầm”, chứ không sai lầm th́ chắc hẳn không có cái danh xưng GHPGVNTN Liên Châu ngày nay, v́ lẽ dễ hiểu sứ mệnh của TT Tuệ Sỹ xem như đă ḥan tất cho một GHPGVNTN không Huyền Quang, không Quảng Độ.

Và chúng con c̣n nhớ, TT vốn có tên trong danh sách tham dự Lễ Hội Vesak 2008 như kế hoạch đă bàn tính với đh Lê Mạnh Thát (như trong thư gửi Nguyễn Tấn Dũng, TT đă đề cập đến) nhưng sau khi Thông Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện ban hành th́ TT không về VN nữa, lấy lư do là CSVN dối trá, điều cũ rích mà ai cũng biết từ xưa, nhưng thật ra là về cũng không đạt được mục đích "đại diện GHPGVNTN" nên TT ra cái chiêu "thư phản đối" để ...che mắt thiên hạ, hồi ấy, chúng con cũng đă lầm khi lấy làm hoan hỷ với bức thư đó, tưởng rằng TT đă chịu "hồi đầu thị ngạn",  nhưng cho đến bây giờ th́ mọi việc đă ...rơ như ban ngày, chúng con đă ...mừng hụt đối với những việc làm của TT mà chúng con không thể tưởng tượng ra!. http://www.llcschpg.net/Tailieu/Thu-gui-Nguyen-Tan-Dung-cua-TT-Quang-Ba.htm

Trong thư TT tỏ bày luc ma On Don Hau chua benh stroke khong thay bot, luc ma On QD con cam cui dich Phat Quang Tu Dien o THAI Binh, luc ma On HQ an phan bi cuong bach cu tru o Hoi Phuoc QN (toi van co tin tuc, goi qua, thinh thoang dien thoai tham Ngai luc ay).” Sự liên lạc của TT với quư Ôn gần gũi như thế, đă minh chứng cho chúng con hiểu rơ TT và “quư ngài Về Nguồn” không thể bảo rằng không hay biết về sự từ chức của TT Tuệ Sỹ được! Đúng như trong bài viết “Sự Thật Về Giáo Chỉ Số 9: Những Mưu Đồ Xóa Tên GHPGVNTN Của "quư ngài" Về Nguồn Liên Châu Qua Các Tiến Tŕnh Ly Khai - Vu Vạ - Tiếm Danh” chúng con đă nêu rơ vấn đề này, giờ đây chính TT đă tỏ bày về sự liên hệ đă xác định như một bằng chứng vậy. C̣n 15 cái đuôi chồn ló ra ng̣ai hang trong “Cuộc Hội Ngộ Giữa Thân Hữu Già Lam Và Hai Thầy Tuệ Sỹ Và Lê Mạnh Thát” http://www.llcschpg.net/Tailieu/Textchat_hopmat_Thanhuugialam.htm tại mạng hội thọai Paltalk vào ngày 23-8-2006, sao TT không thú thật cho rồi! Bằng chứng rành rành rơ như ban ngày đó mà! Chúng con thiết tưởng chẳng c̣n che dấu được ai về kế họach của TT và quư ngài Về Nguồn, đă lấy cớ Giáo Chỉ số 02 do HT Thích Huyền Quang ban hành vào ngày 29-11-2005 không có tên TT Tuệ Sỹ để dấy động một cuộc đảo chánh và giải thể một GHPGVNTN truyền thừa 2000 năm trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.

Bạch TT,

Sống trong một đất nước tự do, TT chỉ cần đến ṭa thị sảnh thành phố mua bất cứ một danh xưng nào mà TT muốn, và sau khi cầu chứng, danh xưng đó có giá trị với pháp lư, mà không ai có thể tranh dành được, v́ nó đă là của riêng của TT tọa. Tuy nhiên đối với pháp lư đó, chúng ta hiểu rằng chỉ là luật pháp do con người đặt ra, và giá trị của nó cũng chỉ phù hợp với thế sự, xă hội, nhân tính con người. Mà nhân tính, nhân bản con người th́ khó lường, c̣n nặng ngă chấp, vọng tưởng, dành giật nhau. Ngược lại luật giới nhà Phật th́ khác, người con Phật, nhất là các ngài Tỷ Kheo, cần phải tu tập phát triển thiện pháp, hiếu đạo với Thầy tổ mới mong đạt đến cứu cánh giác ngộ giải thóat. Tục ngữ có câu “không thầy đố mày làm nên”, thật vậy, không có đức Thế Tôn thị hiện th́ làm sao có Giáo Pháp vô thượng của Ngài cho chúng ta hành tŕ tu tập. Từ ư nghĩa đó, chúng con hiểu rằng “cây có cội gốc có nguồn” và nếu không có GHPGVNTN th́ làm sao có danh xưng GHPGVNTN Liên Châu phải không TT!? Mà kỳ lạ thay, trong cuộc phỏng của Thông tín viên Thanh Ṭan vào ngày 06-07-2009  HT Thích Minh Tâm, lănh đạo quư ngài Về Nguồn đă khẳng định không liên hệ“ Người mà làm về hành chánh, nắm tất cả hồ sơ như vậy không thể nào mà ngồi mà viết một cái văn thư mà ra lệnh để mà giải tán tất cả các giáo hội, ḿnh đâu có liên hệ ǵ mà giải tán, nếu là một văn pḥng hành chánh của giáo hội th́ mới có thể làm được cái chuyện đó” . http://www.llcschpg.net/PGtiemdanh/SBTN-phong-van-HT-Khong-Tanh-ve-giao-chi-so-9.htm  

Qua lời phát biểu của HT lănh đạo “quư ngài Về Nguồn”, chúng con hiểu thêm được ư nghĩ của hai chữ “về nguồn”, phải chăng là đă mất đi cái cội nguồn của chánh pháp, thóat ra khỏi cội nguồn dân tộc, hiện đang lơ lửng giữa mây trời huyễn hoặc không biết đâu là bến bờ và đang ḥai vọng về cội nguồn. Mà muốn được về cội nguồn, với suối mát tinh anh th́ cần phải phát triển thiện pháp là không đặt nặng cá nhân và nói đúng sự thật. Chúng con nhớ trong Tăng Chi Bộ có dạy: “Này các Tỷ kheo: không tham là căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện, không si là căn bản của thiện..” Trong ba căn thiện đó chúng con không t́m thấy được qua lời tuyên bố của TT trong ngày Về Nguồn lần thứ III tổ chức vào  18 -19-20.9.2009 tại Venturra, California “… trước sau như một, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất theo Hiến Chương qui định từ trước đến nay vẫn không có ǵ thay đổi..” http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=149699  Hiến chương nào quy định về việc TT và quư ngài Về Nguồn tự ly khai ra khỏi Giáo Hội, để rồi thành lập một GHPGVNTN tiếm danh mà không thông qua Hội Đồng Lưỡng Viện? Và nếu không thay đổi th́ tại sao các Thông tư, Thông bạch, Giáo chỉ của Hội Đồng Lưỡng Viện ban hành  mà TT và quư ngài Về Nguồn không tuân thủ, không chấp hành!!?.

 Với 45 năm trong đạo, 39 năm Phật sự cho GHPGVNTN của TT kể cả những tháng ngày tù tội với CSVN. Đếm tính thời gian th́ con số thật dài đấy, dài hơn nửa đời người, nhưng nếu luận về sự chứng đắc quả vị th́ thật khó bàn! Nhất là vào thời mạt pháp này, chắc có lẽ TT cũng chẳng lạ ǵ, có những kẻ tự nhận giới đức, giới đàn mang danh nghĩa tangni haingoai mà làm ô uế thiền môn, bôi bỏ nội dung thư từ người ta đă viết, thay vào đó bằng một nội dung khác, mang ư nghĩa trái ngược và Forward phổ biến khắp nơi nhằm gây ra sự mâu thuẫn, hiểu lầm, bôi nhọ, để không ai c̣n tin ai! Hành động của những kẻ phá đạo đó th́ tu măi cũng không bao giờ đạt được chánh quả phải không thưa TT? Hơn nữa, nhan nhản trước mắt chúng con, vô số những người đă từng là tù nhân CSVN nay đang tâm làm tay sai cho Ác Đảng, cũng có người từng bị kết án tử h́nh, nhưng nhờ vào các nhà tranh đấu nhân quyền, đáng kể là GS Vơ Văn Ái đă vận động với Thủ tướng Na Uy, Thụy Điển  mà được sống, cái ơn chưa trả, nay lại ra tay đánh phá kẻ đă cứu ḿnh, hăm hại Thầy Tổ, đâm sau lưng đồng môn, đồng đạo, phá nát gia phong!(hic)

Kính bạch TT,

Rất nhiều người nhầm lẫn Tuệ Kiếm với bà Nha sĩ Đàm Bảo Kiếm! Với con Tuệ Kiếm chỉ có một con đường con theo đuổi, đó là con đường đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp. Riêng bà Đàm Bảo Kiếm có những nhận định sai lầm về Liên Thành và BĐMT nên đă bị nhiều người lên tiếng chỉ trích như quư Đh Nguyễn Khắc Anh Tâm, Bảo Quốc Kiếm…. Tuy nhiên, về phương diện khác qua công cuộc đấu tranh chống “quư ngài Về Nguồn” mà bà Đàm Bảo Kiếm gọi là “Ma Tăng Về Nguồn”, chúng con thiết tưởng bà Đàm Bảo Kiếm cần được tuyên dương v́ bà đă đi đúng đường, thực hiện đúng với nguyện vọng của người con Phật đang ưu tư với tiền đồ và đạo pháp.

Cuối thư không ǵ hơn, chúng con mong TT hăy lắng tâm nh́n về đạo pháp, về 2000 năm Phật giáo Việt Nam, không chịu khuất phục với quyền lực thế gian nào hết để cùng nhất tâm cầu nguyện cho đạo pháp được miên viễn trường tồn, và xin lấy lời Phật dạy thay lời vấn an TT: “Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu” .

 

Tuệ Kiếm.

LLCSCHPG- Jan 05, 2010


<<trở về đầu trang>>
free counters