Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Thông báo khẩn số 1: Về việc vạch trần mọi âm mưu xóa xổ GHPGVNTN của tập đoàn dị giáo Về Nguồn

Thông báo khẩn số 1: Về việc vạch trần mọi âm mưu

xóa xổ GHPGVNTN của tập đoàn dị giáo Về Nguồn

 

Nhóm "Ma Tăng" dời ngày tổ chức "Đại Hội Phản Đồ Về Nguồn 4" vào ngày từ 16 - 19 tháng 9 tại Ravensburg

Thư gởi ông Minh Tâm v/v Ngày Về Nguồn lần thứ 4, tổ chức tại Đức Quốc

Thư Ngỏ Của Nhật Quang Gởi Ḥa Thương Thích Minh Tâm

ooOoo

 


Phật Lịch 2554, Ngày 21 tháng 08, 2010                                                                        LLCSCHPG/0042/TK/DDCS/TG  

 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 1

 

Về việc vạch trần mọi âm mưu xóa xổ GHPGVNTN của tập đoàn dị giáo Về Nguồn, mượn danh nghĩa Phật giáo, đang làm biến tướng Phật giáo trong cái gọi là Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ IV tổ chức tại Âu Châu.

 

Kính Bạch: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa: Qúy vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quư Hội Đ̣an, Đ̣an Thể Người Việt Quốc Gia,
Quư cơ quan truyền thông, báo chí,
Quư thân hào nhân sĩ,
Quư Phật tử và Đồng hương,
Quư Huynh trưởng và Đ̣an sinh Gia Đ́nh Phật Tử.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quư vị,

Giáo Hội PGVNTN là một Giáo hội được truyền thừa của Lịch Đại Tổ Sư, một Giáo hội của nền Phật giáo truyền thống hơn 2000 năm qua. Nhằm mục đích hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, Giáo Hội đă gửi rất nhiều các Tăng sư ra hải ngoại tu học hầu mở mang kiến thức và không ngoài mong cầu quư tăng sinh đó sau này sẽ trở thành những bậc Tăng sư lỗi lạc đáng kính, luôn thể hiện đúng với chánh pháp, tinh thần Bồ Tát Đạo là phục vụ chúng sanh và ǵn giữ căn nhà đạo Pháp. Nhưng buồn thay kể từ khi cưỡng chiếm Miền Nam, để củng cố cho đảng, cộng sản đă tạo ra một chế độ băng hoại, đạo đức suy đồi, một số lớn người dân chỉ biết đến tư lợi mà đánh mất nhân tâm, nhân bản con người! Cả những thành phần giới đức, giới đàn cũng đă bị biến tướng, không c̣n trang nghiêm thanh tịnh mà chúng ta thấy qua h́nh ảnh một số những nhà sư, điển h́nh là HT Minh Tâm và một Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn ngày nay. 

Hai chữ Dị Giáo đă mang một ư nghĩa đau thương cho người con Phật! Đáng lẽ ra các vị trong Tăng Đoàn Về Nguồn, nhất là quư Ḥa Thượng với 40 năm tu hành, th́ hơn ai hết phải nhớ đến công ơn của GHPGVNTN đă trưởng dưỡng để có được ngày nay, hơn thế nữa c̣n phải nhớ đến công khó của Đàn Na Tín Thí đă nuôi nấng cho ăn học thành tài mà  tinh tấn phục vụ Giáo Hội và chúng sinh. Nhưng không! Họ đă gian dối điêu ngoa, đă phản lại Giáo Hội. Họ lợi dụng danh nghĩa Phật giáo, mượn danh xưng Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư để che mắt ru ngủ chúng sinh. Thật vậy, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư đă có truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa chứ không phải là đợi đến năm 2005khi Tăng Đoàn Dị Giáo thành lập mới có Về Nguồn.

Kính thưa liệt quư vị,

Phật dạy người con Phật phải biết báo tứ trọng ân, ngoài ân đối với quốc gia, ân cha mẹ, c̣n có thêm một ân đức cao dày nữa, đó là ân giáo dưỡng của thầy tổ. Phật giáo truyền vào Việt Nam từ trước công nguyên thứ 3 và qua các thời Đinh, Lê, Lư, Trần, Lê và c̣n hiện hữu được đến ngày nay đều nhờ vào ân đức của các bậc sư trưởng, các bậc cao Tăng lỗi lạc đă dày công giáo hóa chúng ta, đă đem giáo lư của Phật Đà dạy dỗ, trao truyền cho chúng ta tu tập, hầu đạt đến giác ngộ và giải thoát.

Người Phật tử chân chính tu tập về với cội nguồn của chánh pháp, nhưng vị thủ lănh sư Minh Tâm và một Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn họ lại về với Ai! Họ đă tự bầu bán cho nhau, tự nhận là Chánh Văn Pḥng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, kiêm Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại, danh xưng, chức vụ to lớn không thua ǵ Pháp chủ của cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh, sư Minh Tâm kêu gọi Về Nguồn nhưng chính bản thân Sư đă không trở về với bản lai diện mục, không trở về nguồn cội yêu thương mà trở về nguồn tư lợi, danh lợi nào đó, về với nguồn tà đạo vô minh vọng tưởng, khi “ban hành” "Lá Thư Thứ Nhất Về Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn Lần Thứ IV" với đầy vọng ngữ!!!.

Một trích đoạn với lời lẽ thóa mạ cả một Giáo Hội truyền thừa từ cửa khẩu của Pháp Chủ Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn, HT Minh Tâm: “ Cho đến năm 2007, họ đă cài được một bộ phận phá hoại đặc biệt có ảnh hưởng đến cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt trong nước bằng cách mượn danh các ngài tung ra giáo chỉ số 9 và các thông bạch tiếp theo nhằm giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở các châu lục, rồi theo đà đó sẽ phá tan cái giáo hội này đă xây dựng tự bao năm qua tại hải ngoại”

 

LLCSCHPG chúng tôi cực lực phản đối những lời lẽ đầy ác tâm của sư Minh Tâm đă vu cáo, nhục mạ anh linh Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, khi bảo rằng mượn danh các ngài tung ra giáo chỉ số 9! Không ai mượn danh các Ngài cả!!! Và chắc hẳn quư vị không quên, trong Audio Lời Chúc Xuân Năm Mậu Tư, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang đă khẳng định rằng “Giáo Chỉ Số 09 do tôi ban hành..”. Để rộng đường dư luận chúng tôi xin phổ biến audio Audio Lời Chúc Xuân Năm Mậu Tư hầu đại chúng am tường, và chúng tôi cũng xin thông báo khẩn về việc một Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn đang nỗ lực xóa sổ GHPGVNTN trong cái gọi là "Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Đại Hội Về Nguồn lần thứ IV" sẽ được tổ chức tại Âu Châu vào tháng 9 tới đây.

 

 http://www.llcschpg.net/Audiotailieu/Loi_Chuc_Xuan_Mau_Ty_HT_HQ.mp3

 

Và cũng để có thể cập nhật, phổ biến tin tức một cách nhanh chóng, hữu hiệu hơn, cũng như để đối đầu với một thế lực vô minh đang làm biến tướng Phật Giáo, kể từ Thông Báo Khẩn Số 1, LLCSCHPG chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến tất cả quư vị những “Thông Báo” tiếp theo. Và trong nỗ lực loan tải tin tức hiện t́nh pháp nạn cấp bách của GHPGVNTN, dành cho những ai không có phương tiện sinh hoạt trên net, chúng tôi sẽ phát hành Bản Tin  Tiếng Nói Cư Sĩ số 3 Đặc Biệt trong một vài ngày tới, hầu đăng tải các loạt bài vạch trần mọi thủ đoạn của Tăng đoàn dị giáoVề Nguồn. Bằng vào những tài liệu, văn thư xác thực, chúng tôi sẽ minh chứng cho quư vị và những ai chưa biết mặt thật về một Tăng Đoàn Dị Giáo, vốn đă ly khai khỏi Giáo Hội từ năm 2005, trước khi Đức Đệ Tứ Tăng Thống ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09-2007

 

Nay kính Thông Báo khẩn đến tất cả quư vị.

Tuệ Kiếm

TTK-LLCSCHPG 21-8-2010Bản sao kính gởi:

- Các Chùa, viện và tổ chức Phật Giáo.

- Các cơ quan truyền thông báo chí kinh nhờ phổ biến

- Thành viên LLCSCHPG.

- Hồ sơ lưu


<<trở về đầu trang>>
free counters