Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Thư Ngỏ Của Nhật Quang Gởi Ḥa Thương Thích Minh Tâm

Thư Ngỏ Của Nhật Quang Gởi Ḥa Thương Thích Minh Tâm

 

Thư ngơ kính gởi:

- Ḥa-Thượng Thích Minh Tâm

- Chư Tăng Ni "Về Nguồn"

- Đạo-hữu Phật-Tử Hải-Ngoại

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Ḥa-Thượng cùng Chư Tăng,

Kính thưa Quư Phật-Tử,

 

Chúng tôi vừa nhận được "Lá thư thứ nhứt cho ngày Về Nguồn lần thứ 4" của Ḥa-Thượng Thích Minh Tâm, kư ngày 18 tháng 8 năm 2010.

Kính xin gióng lên một tiếng nói, hầu Quư-Vị nghe được ư nghĩ của những Phật-Tử một ḷng hộ-tŕ Giáo-Hội Phật-Giáo VN Thống-Nhất. 

Quư Tăng Ni lập ra một nhóm "Về Nguồn", từ năm 2007 bắt đầu họp đại-hội thường niên, đă là ngoài sức tưởng-tượng của Viện Tăng-Thống, Viện Hóa-Đạo  (từ các văn-thư của Giáo-Hội chúng tôi biết rất rơ điều này) và của hàng Phật-Tử chúng tôi. Đă hoàn-toàn ly-khai khỏi Giáo-Hội Phật-Giáo VN Thống-Nhất, sao Ḥa-Thượng c̣n gieo tiếng oán  là chúng tôi "gieo rắc một lập-luận" ǵ ǵ đó. "Về Nguồn thân cộng hoặc cộng-sản" là do Ḥa-Thượng tự nói và tự biết. Trong lúc Đại-Lăo Hoà-Thượng Thích Quảng Độ c̣n đang bị giam-hăm trong Thanh-Minh Thiền-Viện, quư Thầy không chút hỏi-han, c̣n lập ra "VỀ NGUỒN" để cô-lập thêm Giáo-Hội, vốn đang gặp vô-vàn khó-khăn bởi lũ vô-thần cộng-sản!

Ai là các "Thế-lực Vô-minh" nếu không phải là "Nhóm Về Nguồn"? Chúng tôi nhận-định rằng: Nhóm nào không có sự chủ-tŕ của Viện Tăng-Thống và Viện Hóa-Đạo (với Đức Cố Đệ Tứ Tăng-Thống  và Đại-Lăo Hoà-Thượng Thích Quảng Độ)  th́ Nhóm đó là "Thế-lực Vô-minh"! kính thưa Ḥa-Thượng.

Như vậy chắc Hoà-Thượng không c̣n đ̣i-hỏi chúng tôi phải về VN để lấy những chương-tŕnh truyền-h́nh cùng báo-chí của đảng cộng-sản ban khen, ca-ngợi Ḥa-Thượng  để làm bằng chứng nữa chứ, hay là chúng tôi phải đưa ra những ấn-phẩm của Quư Thầy  in ra từ trong nước, vào những lần Quư Thầy về "giao-lưu văn-hoá" với lũ cộng-nô?

Hoà-Thượng thừa biết "Nhóm đánh đ̣n độc-hại nhất, đ̣n phép thâm-hiểm nhất vàoTăng-Ni Phật-tử Hải-ngoại" là ai rồi! chính là Nhóm Về Nguồn, vậy xin đừng ngậm máu phun người nữa, kính thưa Hoà-Thượng!!!

"Mọi người đă tỉnh-táo" kính thưa Hoà-Thượng, "tội giáng địa-ngục" như Hoà-Thượng viện-dẫn kinh sách chắc không đến phần chúng tôi. V́ mọi người đă tỉnh-táo nên "Đại-Hội Về-Nguồn" của Ḥa-Thượng dù khản hơi kêu gọi, dù có ngũ hotel miễn-phí, dù có hứa-hẹn trả bớt lại tiền vé máy bay, tất cả ưu-đải không những cho Quư Thầy mà c̣n cho cả phái-đoàn tháp-tùng, quư Tăng Ni về dự vẫn ngày càng thưa-thớt, vô-vọng, như Ḥa-Thượng diễn-tả trong thư.

Hoà-Thượng kể công đă "nhất tâm cung-thỉnh Đại-lăo Ḥa-Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi-vị Đệ Tứ Tăng-Thống và Đại-Lăo Ḥa-Thượng Thích Quảng Độ lên ngôi-vị Viện-Trưởng Viện-Hóa-Đạo" và tự bào-chửa "ly-khai Giáo-Hội trong nước để làm ǵ". Thật  là nực cười, chuyện "cung-thỉnh" là chuyện năm hai ngàn lẻ ba, c̣n chuyện "ly-khai Giáo-Hội" là chuyện năm hai ngàn lẻ bảy. Sau khi Đức Cố Đệ Tứ Tăng-Thống nh́n thấy dă-tâm của Thượng-Tọa Thích Tuệ Sĩ, Ông Lê Mạnh Thát cùng vây-cánh là không thể nào chuyển-hóa được, đành phải ra "Giáo-Chỉ số 9" để cản-ngăn bớt tầm tác-hại, sau đó phe cánh Về Nguồn công-khai phỉ-báng Văn-Pḥng 2 Viện Hóa-Đạo và Pḥng Thông-Tin Phật-Giáo Quốc-Tế, chổ nương-dựa cuối-cùng của Giáo-Hội ở hải-ngoại.

Ấy thế mà "Phe-nhóm Về Nguồn" lại c̣n một mực vu-khống là Giáo-chỉ giả! Ngay khi Đức Cố Đệ Tứ Tăng-Thống xác-nhận là chính Ngài đă kư và ban-hành, vẫn cố-ư cải-cối cải-chày! Ḥa-Thượng đạo cao học rộng, biết là gây hoang-mang bối-rối cho Phật-Tử, biết là ly-gián phá tan Giáo-Hội, c̣n dùng h́nh-ảnh "con chim Đại-Bàng bị thương, sạt-lỡ một cánh, ảnh-hưởng của Giáo-hội sa-sút trầm-trọng", biết rằng "chỉ c̣n một ḿnh Ḥa-Thượng Viện-Trưởng", vậy mà Ḥa-Thượng vẫn làm tới, Hoà-Thượng c̣n có gian-ư ǵ?????

Quư Thầy đă có hành-động PHẢN-BỘI GIÁO-HỘI, đồng-thời PHẢN-BỘI THẦY-TỒ. Trước mắt đă không trung-thành, nói chi đến cội-nguồn xa-xôi. Vậy chúng tôi chỉ c̣n hiểu được một ư-nghĩa duy-nhất của chữ "Về Nguồn" là trở về với Tổ-Quốc, theo lời kêu-gọi về nguồn của đảng cộng-sản Việt-Nam. Như vậy Quư Thầy đă quy-phục với đảng cộng-sản đang dày-xéo Quê-Hương Dân-Tộc!!!

Hôm nay nhân "Đại-hội Về-nguồn" sắp khai-diễn, Ḥa-Thượng lại biết trước sẽ không thành-công, chúng tôi xin được đại-diện Phật-tử của Giáo-Hội Phật-Giáo VN Thống-Nhất, khẩn-thiết kêu gọi Ḥa-Thượng cùng "Chư Tôn-Đức Tăng-Ni Về-Nguồn" hảy mau mau thức-tỉnh, đừng tiếp-tay gây họa cho Giáo-Hội đang cơn Pháp-nạnQuốc-nạn. Thầy Tṛ chúng ta đồng-tâm hợp-lực như thuở ban đầu, lúc vừa thoát qua bao giông-tố để  xin đi tỵ-nạn xứ người.

 

Kính,

Nhật-Quang

------------------------------------------------

 

Bài liên quan

Thư gởi ông Minh Tâm v/v Ngày Về Nguồn lần thứ 4, tổ chức tại Đức Quốc


<<trở về đầu trang>>
free counters