Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

 


Phật Lịch 2554, Ngày 09 tháng 09, 2010                                              LLCSCHPG/0046/TK/DDCS/TG

  

TUYÊN CÁO

 

CỰC LỰC PHẢN ĐỐI NHỮNG MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ 

"XÓA SỔ GHPGVNTN"     

CỦA TĂNG ĐOÀN DỊ GIÁO VỀ NGUỒN.

 

Kính Bạch: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa: Qúy vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quư Hội Đ̣an, Đ̣an Thể Người Việt Quốc Gia,
Quư cơ quan truyền thông, báo chí,
Quư thân hào nhân sĩ,
Quư Phật tử và Đồng hương
Quư Huynh trưởng và Đ̣an sinh Gia Đ́nh Phật Tử.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xét rằng: Người Trưởng Tử Như Lai tu tập không ngoài mục đích hướng đến chân trời cao rộng, sống trên tất cả và sống v́ tất cả, phải giữ giới luật Phật chế nghiêm minh, thể hiện tinh thần Bát Chánh Đạo và ǵn giữ thân khẩu ư cho được thanh tịnh, từ lời nói đến việc làm, không ăn gian nói dối, không ăn có nói không.

Xét rằng: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) là một Giáo Hội được truyền thừa của Lịch đại Tổ sư. Danh xưng GHPGVNTN đă được thành lập trong Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo của 2 tông phái Nam Tông và Bắc Tông cùng 11 tổ chức Phật Giáo đă được ghi nhận trong bản Hiến Chương, quy chế, tính cách pháp lư của GHPGVNTN đă được soạn thảo vào ngày 4-1-1964.

Xét rằng: Đạo pháp gắn liền với vận mệnh dân tộc như nước với sữa, mà lịch sử đă chứng minh qua các thời Đinh, Lê, Lư, Trần, Lê, các thời Pháp nạn, và hiện trạng đất nước ngày nay dưới sự thống trị của Đảng CSVN từ suốt 36 năm qua.;    

Xét rằng: Chư Tôn Đức Lănh Đạo trong Hội Đồng Lưỡng Viện như Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và ĐLHT Thích Quảng Độ, quư Ngài đă thể hiện lời dạy của Đức Thế Tôn qua tinh thần báo tứ trọng ân, một trong những ân đức cao cả của người con Phật là ân đối với quốc gia, ân với thầy tổ, và suốt 36 năm qua quư Ngài đă tranh đấu đ̣i hỏi nhà cầm quyền CSVN phải thực thi quyền làm người và tự do tôn giáo cho người dân. Dù bị giam cầm từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, nhưng uy vũ bất năng khuất trước cường quyền bạo lực của Đảng CSVN. Tinh thần tranh đấu của quư Ngài đă được thế giới khâm phục và biết đến.

Xét rằng: Sau ngày cưỡng chiếm Miền Nam 30-4-1975, để củng cố cho Đảng, nhà cầm quyền CSVN đă đầu độc giới trẻ bằng ma túy, rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm tạo ra một xă hội băng hoại, đạo đức suy đồi. Một số lớn người dân Việt Nam v́ tư lợi cá nhân đă tự đánh mất nhân tâm, nhân bản con người chỉ biết tư lợi mà quên đi đồng lọai đang khổ đau, quên đi giáo lư vô thượng của Phật Đà: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”.

Xét rằng: 36 năm qua, dưới chế độ Đảng trị, chỉ có đảng, không ǵ ng̣ai đảng, mọi sinh họat tôn giáo phải trực thuộc dưới sự chỉ đạo của Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Năm 1981, CSVN đă dựng lên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHVN), Giáo hội Quốc doanh, Giáo hội tay sai, nhằm giải thể GHPGVNTN, một Giáo hội truyền thống, dân lập. V́ là giáo hội truyền thừa của Lịch Đại Tổ sư, nên Giáo hội vẫn sống như một thực thể.

Xét rằng: 36 năm qua có những vị tự nhận ḿnh là người con Phật, là Trưởng tử của Như Lai, là bậc cao tăng tinh thông Phật học, nhưng lại quên đi bản thệ độ sanh của Phật giáo, không nghĩ đến sự khổ đau của nhân sinh, bàng quang trước vấn nạn xă hội và đạo đức người dân sa sút trầm trọng, c̣n cam tâm làm tay sai cho các thế lực vô minh!.

Xét rằng: 36 năm qua bằng thủ thuật tinh vi, CSVN đă len lỏi vào trong các tổ chức người Việt, qua h́nh thức tôn giáo vận, văn hóa vận nhằm tạo ra sự mâu thuẫn, chia rẽ, ngơ hầu làm giảm tiềm năng chống Cộng của người Việt Quốc Gia.

 

Kính thưa quư vị.

Những ngày vừa qua trên mạng internet phổ biến hai lá thư của Ḥa thượng Thích Minh Tâm kêu gọi Về Nguồn lần 4 bằng h́nh thức Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ sư tổ chức tại Đức quốc. Ngay sau khi Lá Thư Thứ Nhất của HT Thích Minh Tâm truyền rao, LLCSCHPG chúng tôi đă có Thông Cáo Khẩn Số 1, phản bác lại những luận điệu của HT Minh Tâm và nhóm Về Nguồn với nội dung và ư từ mang tính cách tuyên truyền, không thật, không thích hợp với một tổ chức Phật Giáo, và có thể nói rằng đă đi ngược với truyền thống Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm.

Xét rằng: Về nguồn là trở về với tự tánh, trở về với nhân tâm, nhân bản con người, chánh pháp của tự tâm, tinh tấn tu tập, hầu phát huy trí huệ để đi đúng đường, hành tŕ đúng với chánh pháp, vất bỏ những biên kiến, tà kiến mong cầu thành Phật. Nhưng nhóm Phật Giáo Về Nguồn Liên Châu đă sử dụng từ ngữ Về Nguồn với một tính chất khác với ư nghĩa thuần túy của nó, để rồi từ đó "Về Nguồn" đă trở thành một thuật ngữ chính trị!!!

 

Nhận định rằng: Nhóm Về Nguồn nay là hậu thân của Thân Hữu Già Lam và Sinh Hoạt Tăng Ni Hải Ngoại do TT Thích Tuệ Sỹ cầm đầu, đă tự ư ly khai ra khỏi Giáo Hội từ trước năm 2005, và với tinh thần ḥa hợp ḥa giải với CSVN, TT Tuệ Sỹ đă hai lần đề nghị với ĐLHT Viện Trưởng về một Giáo hội không Huyền Quang, không Quảng Độ;  GHPGVNTN nên đăng kư với Nhà cầm quyền xin phép để được phép hoạt động. Đây chính là  chủ trương của CSVN trong chính sách dùng “gậy ông đạp lưng ông” hầu phân hóa và làm giảm tiềm năng đấu tranh của GHPGVNTN.

Nhận định rằng: Ngày 07-01-2007, HT Thích Minh Tâm đă tự ư triệu tập một đại hội Sinh Hoạt Tăng Ni Phật Tử và soạn thảo kế hoạch Về Nguồn tại Phật Học Viện Quốc Tế California, mà không thông qua Hội Đồng Lưỡng Viện, điều này đă đi ngược với Hiến chương, Nội quy của GHPGVNTN và xem như một hành động ly khai có mưu đồ chính trị.

Nhận định rằng: Trước mưu đồ của nhóm Về Nguồn nằm trong sách lược trong đánh ra ngoài đánh vào nên Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đă ban hành Giáo Chỉ số 09 vào ngày 08-09-2007 hầu cứu nguy mạng mạch GHPGVNTN.

Nhận định rằng: Sau khi Giáo chỉ 09 ban hành, nhóm Về Nguồn đă có hành động rỉ tai, tuyên truyền với Phật tử nhẹ dạ là giáo chỉ giả, và hô hoán Đức Tăng Thống đă lú lẫn, liệt giường. Lời vọng ngữ của TT Thích Đồng Trí, thành viên của nhóm Về Nguồn khi tuyên bố là Ngài Huyền Quang đă đớ lưỡi không nói được, nhưng sự thực Đức Đệ Tứ Tăng Thống vẫn khỏe và suốt năm 2007 Ngài không nhập viện bao giờ. Chính những sự kiện gian dối của nhóm Về Nguồn đă không thể hiện đúng với chánh pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn, nên người đời gọi cái tổ chức Vê Nguồn là một “Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn”.

Nhận định rằng: Nhằm mục đích đập vỡ cái loa đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo của Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn đă vu hăm cho GS Vơ Văn Ái và cáo buộc rằng Giáo Chỉ Số 09 do GS Ái tự biên tự diễn, điều này đồng nghĩa họ đă nhục mạ cả một GHPGVNTN! V́ Giáo Hội là một tập thể, và như chúng ta đă quá am tường về tinh thần đấu tranh của nhị vị Ḥa Thương lănh đạo GHPGVNTN đă được thế giới biết đến và ngưỡng mộ, quư Ngài đă uy vũ bất năng khuất, không sợ hăi trước súng to đạn lớn, cả một guồng máy công an trị, quư Ngài c̣n không sờn ḷng, khiếp nhược th́ bảo Ông Ái làm sao có thể áp lực với quư Ngài, luận điệu của họ chẳng khác nào giống như luận điệu tuyên truyền của hơn 600 tờ báo trong nước.

Nhận định rằng: Tăng đoàn dị Giáo Về Nguồn đă ly khai ta khỏi Giáo Hội nhưng vẫn lạm dụng danh xưng GHPGVNTN! Đây là một hành động tiếm danh có mưu đồ chính trị, v́ chúng ta phải hiểu rằng, sống trong gia đ́nh nề nếp phải có quy củ của gia đ́nh; sinh hoạt trong một tổ chức phải thể hiện đúng với nội quy, quy chế, điều luật của tổ chức đó; là công dân một nước cũng vậy, cũng phải theo hiến pháp quốc gia đó hiện hành, nhưng các ông Về Nguồn mang danh GHPGVNTN nhưng lại không tuân thủ hiến chương, quy chế, giáo chỉ, thông tư thông bạch của Hội Đồng Lưỡng Viện (HDLV) GHPGVNTN ban hành là một điều nghịch lư đến phi lư!

Nhận định rằng: Nhóm Về Nguồn mang danh xưng GHPGVNTN, nhưng bất khâm tuân Giáo chỉ số 9, Thông Bạch, Thông Tư của Hội Đồng Lưỡng Viện ban hành, do đó ngày 24-08-2008, ĐLHT Viện Trưởng Thích Quảng Độ đă ra Thông Tư số 31 không công nhận các tổ chức tiếm danh: trường hợp của Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada của Thượng tọa Thích Bổn Đạt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan của các vị Ḥa thượng Thích Như Huệ, Ḥa thượng Thích Bảo Lạc, Thượng tọa Thích Quảng Ba, v.v... và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu châu của Ḥa thượng Thích Minh Tâm. Thông bạch 31 cho chúng ta ư thức được rằng là Phật tử phải biết phân định rơ giữa người quốc gia và quốc doanh, nhất là trong thời buổi vàng thau lẫn lộn này.

Nhận định rằng: Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn đă ly khai ra khỏi Giáo Hội chính thống, không tuân thủ hiến chương, quy chế, thông tư, thông bạch do Hội Đồng Lưỡng Viện ban hành, một khi đă ly khai ra khỏi giáo hội, thiết tưởng quư ngài có quyền lấy bất cứ một danh xưng nào khác, nhưng quư ngài vẫn tiếp tục sử dụng danh xưng GHPGVNTN vốn là danh xưng của tổ chức Giáo Hội đă có sẵn từ năm 1964 th́ không thể chấp nhận được? Vấn đề dùng một số tiền nhỏ để đăng kư được độc quyền danh xưng, danh hiệu cho một tổ chức th́ có giá trị trên mặt pháp lư thật đấy! Nhưng vẫn chỉ là lư lẽ của người đời được soạn thảo thành những điều luật, cho nên nó vẫn c̣n nằm trong cái phạm trù, cái trú xứ của sự vọng đọng, mà Phật giáo th́ nhập thể với tâm linh, hành xử đúng với chánh pháp, tuân thủ đúng với giới luật nhà Phật.

Nhận định rằng: Suốt 3 năm qua kể từ khi Giáo Chỉ số 09 do Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống ban hành, Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn đă không đấu tranh, không đ̣i hỏi ǵ cho dân tộc và đạo pháp! Ngược lại, trên các website, họ công khai hiệp thông, liên hệ chặt chẽ với một Giáo Hội Quốc Doanh, một giáo hội công cụ tay sai do Đảng và nhà nước CSVN lập ra vào năm 1981.

Nhận định rằng: Ngày 18-8-2010 vừa qua, khi HT Thích Minh Tâm tung ra Lá Thư Thứ Nhất hoàn toàn vọng ngữ, nhất là câu: " Cho đến năm 2007, họ đă cài được một bộ phận phá hoại đặc biệt có ảnh hưởng đến cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt trong nước bằng cách mượn danh các ngài tung ra giáo chỉ số 9 và các thông bạch tiếp theo nhằm giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở các châu lục, rồi theo đà đó sẽ phá tan cái giáo hội này đă xây dựng tự bao năm qua tại hải ngoại" LLCSCHPG chúng tôi đă phổ biến Thông Cáo Khẩn số 1 và II, phản bác những luận điệu gian dối này! Sự thật không ai mượn danh cả và chính Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đă xác nhận trong Lời Chúc Xuân Năm Mậu Tư “Giáo chỉ số 09 do tôi ban hành”

Nhận định rằng: Cho đến ngày hôm nay chúng tôi chưa thấy Ḥa Thượng Thích Minh Tâm lên tiếng phủ nhận Lời Chúc Xuân Năm Mậu Tư không phải là tiếng nói của Ngài Huyền Quang! Và chúng tôi khẳng định rằng với dữ kiện audio chúng tôi trưng bày đă là một minh chứng cụ thể tố cáo Tăng đoàn dị giáo Về Nguôn đă mập mờ đánh lận con đen bằng hai chữ “mượn danh”, là một hành động treo đầu dê bán thịt chó! Và chúng tôi có thể khẳng định, cả một Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn cũng không dám phủ nhận "Lời Chúc Xuân Năm Mậu Tư" không phải là lời nói của Ngài Huyền Quang.

 

Kính thưa quư vị,

Từ những nhận định trên, qua các dữ kiện "xét rằng" đă minh chứng và tố cáo Tăng đoàn dị Giáo Về Nguồn đă lợi dụng mầu cờ Ngũ Sắc cho một thủ đoạn chính trị nhằm mục đích xóa sổ GHPGVNTN! Và sự việc tổ chức Lễ Hiệp Kỵ hoàn toàn chỉ là h́nh thức lợi dụng ḷng tin của Phật tử nhẹ dạ mà thôi! Thực sự Lễ Hiệp Kỵ đăng đàn, chẩn tế tri ân Thầy tổ là một truyền thống từ ngàn xưa. Trong các đại hội Khoáng đại hay thường niên của GHPGVNTN mỗi năm đều có tổ chức lễ Hiệp Kỵ, tưởng nhớ đến công ơn các vị tiền bối hữu công đă mang Giáo pháp vô thượng của Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta tu tập hầu đạt đến giác ngộ và giải thoát.  

LLCSCHPG chúng tôi một lần nữa cực lực phản đối hành động phá đạo, biến tướng Phật Giáo của một Tăng Đoàn Dị Giáo Về Nguồn!

 

Làm tại Hoa Kỳ Ngày 09 tháng 09, 2010- Phật lịch 2554.

Tuệ Kiếm- TTK

LLCSCHPG

 

Bản sao kính gởi:

- Các Chùa, viện và tổ chức Phật Giáo.

- Các cơ quan truyền thông báo chí kinh nhờ phổ biến

- Thành viên LLCSCHPG.

- Hồ sơ lưu


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 8.9.2010

Từ tiếm danh bằng ngôn ngữ, qủy luận đến tiếm danh tổ chức để tiêu diệt tổ chức, bài viết "Lư Sự" của Thượng tọa Thích Viên Định vạch trần âm mưu nham hiểm và dối trá tập kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

  Thông báo khẩn số 2:  

Về việc vạch trần những dối trá của HT Thich Minh Tâm và Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn

trong nỗ lực rỉ tai, tuyên truyền sai lệch, phủ nhận việc tiếm danh GHPGVNTN!

Hội Luận với Ḥa thượng Thích Không Tánh trên Paltalk ngày 29.08.2010

tŕnh bày rơ trường-hợp của HT Thích Minh Tâm và một số Vị trong nhóm Sư Về-nguồn.

Thông báo khẩn số 1: Về việc vạch trần mọi âm mưu xóa xổ GHPGVNTN của tập đoàn dị giáo Về Nguồn

Nhóm "Ma Tăng" dời ngày tổ chức "Đại Hội Phản Đồ Về Nguồn 4" vào ngày từ 16 - 19 tháng 9 tại Ravensburg

Thư gởi ông Minh Tâm v/v Ngày Về Nguồn lần thứ 4, tổ chức tại Đức Quốc

Thư Ngỏ Của Nhật Quang Gởi Ḥa Thương Thích Minh Tâm

Giáo Hội Phật Giáo Tại Đức - Phản Bội Tiếm Danh?

Thư trả lời của ông Vơ Văn Ái về vấn đề "Tiếm Danh GHPGVNTN" của Chùa Linh Thứu Berlin


<<trở về đầu trang>>
free counters