Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Thư trả lời của ông Vơ Văn Ái về vấn đề "Tiếm Danh GHPGVNTN của Chùa Linh Thứu Berlin

Thư trả lời của ông Vơ Văn Ái về vấn đề

"Tiếm Danh GHPGVNTN của Chùa Linh Thứu Berlin

ooOoo

 

Thưa Ông,

Xin được hồi âm ông rơ, hiện nay có t́nh trạng tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) rất nhiều ở hải ngoại. Sự kiện này đến từ hai lư do: Thứ nhất đa số chư Tăng Ni vượt biển ra đi sau 1975 từ miền Nam đều là thành viên của GHPGVNTN, nên khi ra hải ngoại dựng chùa, ai nấy đều tự thấy ḿnh trực thuộc với Gíao hội sinh thành và nuôi dưỡng ḿnh ở trong nước là GHPGVNTN.

Thứ hai, sau năm 2007 là năm xẩy ra hiện tượng một số chư Tăng và Cư sĩ ở hải ngoại theo gót một vài vị trong nước nghĩ rằng / hoặc bị tuyên truyền rằng nên “thỏa hiệp với Nhà cầm quyền Hà Nội để “làm văn hóa – từ thiện” và “phát triển Phật giáo”. Chuyện này không mới, v́ năm 1981 đă có một số vị Tăng tin tưởng như thế khi gia nhập Giáo hội Nhà nước được Đảng cho ra đời năm ấy vào tháng 11 tại chùa Quán Sứ. Thế nhưng mấy chục năm sau Phật giao chẳng phát triển được ǵ ngoài việc Giáo hội Nhà nước chỉ làm công tác chính trị duy nhất là làm “bệ đỡ” cho Đảng Cộng sản, Phật giáo bị biến tướng thành tín ngưỡng mê tín dị đoan theo chủ trương Ngu dân của Đảng, thay v́ thể hiện Giáo lư cứu khổ của Đức Phật.

Do sự trạng nguy biến, Đảng muốn tái tạo lại một Giáo hội mới theo mô thức 1981 (sáp nhập 2 Giáo hội Nhà nước và GHPGVNTN thông qua một số vị Tăng và Cư sĩ thỏa hiệp thủ tiêu tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ). Nên Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang ra Giáo chỉ số 9 để bổ sung, kiện toàn Văn pḥng II Viện Hóa Đạo đối diện với t́nh h́nh mới. Từ đây có một số vị Tăng và Cư sĩ ly khai khỏi Giáo hội, tuy tiếm danh GHPGVNTN nhưng không tuân thủ đường hướng cũng như Hiến chương của GHPGVNTN được quy định trước năm 1975.

V́ vậy, Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ ra Thông bạch số 31 kư ngày 24.8.2008 về việc tiếm danh của một số tổ chức Phật giáo ở hải ngoại. Điều 2 Thông bạch có nói rơ các tổ chức ấy như sau :

“Điều 2 : Căn cứ vào điều 1 trên đây, Hội đồng Lưỡng Viện không thừa nhận là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất các tổ chức tiếm danh sau đây :

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada của Thượng tọa Thích Bổn Đạt ;

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan của các vị Ḥa thượng Thích Như Huệ, Ḥa thượng Thích Bảo Lạc, Thượng tọa Thích Quảng Ba, v.v..., và

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu châu của Ḥa thượng Thích Minh Tâm”.

GHPGVNTN Âu châu của HT Minh Tâm trên đây cũng là Giáo hội mà TT Thích Như Điển có chức vụ. Tôi xin gửi toàn văn Thông cáo báo chí đăng tải Thông bạch này trong attached file để ông tường.

Trường hợp Chùa Linh Thứu và vị Ni sư trụ tŕ mà ông đề cập trong việc quyên tiền, th́ Giáo hội chúng tôi không có một liên lạc hay liên quan ǵ, v́ Chùa này chưa là thành viên của GHPGVNTN ở hải ngoại trực thuộc Văn pḥng II Viện Hóa Đạo.

Vậy xin được giải thích như trên để Ông và Thông Tin Berlin được am tường.

 

 Kính thư,

Vơ Văn Ái

Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

kiêm Tổng Ủy viên Ngoại vụ Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo.

 

Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ ra Thông bạch không công nhận các tổ chức Phật giáo tiếm danh GHPGVNTN tại Canada, Úc châu và Âu châu

 

 

"Tâm Thư" của Chùa Linh Thứu Berlin

tiếm danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

                  http://www.linhthuu.net/<<trở về đầu trang>>
free counters