Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Đọc Diễn Văn Đạo Từ IV

ĐỌC DIỄN VĂN VÀ ĐẠO TỪ VỀ NGUỒN IV  (BÀI 2)-

 

Bảo quốc Kiếm

 

Sáng sớm dậy mà được nghe các ngài dạy Qui sơn Cảnh sách, th́ là một điều vạn hạnh. Tiện đây đem chút ḷng thành để đối chiếu những hoạt động Về nguồn và Cảnh sách xem sao. Nhưng trước hết phải nhắc đến một chuyện động trời; đó là h́nh ảnh ngày Về nguồn 4 do Trang nhà Quảng đức chuyển đi. Quư vị bấm vào h́nh ảnh “Lễ khai mạc”, th́ thấy ngay một sự nhục mạ Phật giáo không c̣n chỗ nói. Bọn chúng đă đưa lên 49 h́nh ảnh Về nguồn, và để một ảnh Phật nhỏ nhoi nằm dưới tận cùng bên phải. Như thế, chúng đă chứng tỏ rằng, Phật chỉ là cái lót đường cho bọn chúng kiếm ăn. Điều này càng chứng tỏ việc làm trước đây của ông Minh Tâm là đặt sự điều hành của GH Về nguồn của ông dưới sự lănh đạo của “con chiên La mă Lai thế Hùng”, là một sự thật hiển nhiên, không thể chối căi. Một kẻ phàm phu như tôi, nếu thấy h́nh ảnh của Phật, dù là trên cái bao nhang, cũng phải t́m chỗ để nào cho hợp lẽ. C̣n ở đây th́ rơ ràng là bọn chúng chủ tâm hạ nhục vị Giáo chủ Phật giáo. Vậy chúng là ai ?

Trước khi làm Tỳ kheo, hẳn các điệu đă học trong Tỳ ni nhật dụng thiết yếu, phần 20 : Lễ Phật, rằng:

“Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tỷ, thế gian sở hữu ngă tận kiến, nhứt thiết vô hữu như Phật giả”, th́ làm sao một tỳ kheo tăng lại có thể đem h́nh ảnh Tam thế Như lai để dưới h́nh ảnh khác; không những h́nh ảnh Tăng Ni Xă nghĩa, mà c̣n cả h́nh ảnh nam nữ cư sỹ ? Nếu không phải là kẻ căm thù Phật giáo, th́ bọn chúng không thể nào làm như thế !!!

Trong đoạn 2 của Qui sơn Cảnh sách ghi:

“Vô thường lăo bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn, tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu ? Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà năi yến nhiên không quá”.

 

Dịch nghĩa:

“Vô thường, già, bịnh không hẹn với ai cả. Sớm c̣n, tối mất; trong một sát na là qua đời khác. Khác nào sương mùa xuân, móc sáng sớm, chốc lát đă không; cây bên bờ, giây trong giếng, đâu được lâu bền. Như ư nghĩ này nối tiếp ư nghĩ khác, chuyển biến cực kỳ mau chóng, nên trong một sát na, chuyển hơi thờ đă là đời sau. Như vậy, tại sao vẫn an nhiên để đời ḿnh trôi qua một cách vô ích”. (HT-TTQ)

Đọc những ḍng chữ này, rồi nh́n vào thật kỹ của các “Hoà thượng Về nguồn Xă nghĩa”, chúng ta thấy ǵ, nghe ǵ, nhớ ǵ ?

Tôi thấy một màn trời Xă nghĩa, tôi nghe một sự lừa dối của “về nguồn xă nghĩa”, tôi nhớ lời dạy trong kinh Thủy sám của ngài Ngộ Đạt quốc sư. Không những thế, tôi c̣n thấy cả những giọt máu long lanh của đàn na tín thí kết tinh lại ở những đường khảm xà cừ trên ghế các ngài ngồi ! Rơ ràng, những kẻ ấy đă chạy theo Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nghĩa là họ không nhớ những lời kinh nguyện buổi sáng mà các điệu, các thầy tụng hằng ngày:

“Đệ tử chúng đẳng, tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tuỳ sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thập triền, thập sử tích thành hữu lậu chi nhân; lục căn, lục trần vọng tác vô biên chi tội. Mê luân khổ hải, thâm nịch tà đồ. Trước ngă đam nhân, cử uổng thác trực; lũy sanh nghiệp chướng nhất thiết khiên vưu...”.

Nếu như có một chút tinh thần Phật giáo, th́ chắc chắn các ngài Về nguồn không thể nào đem máu xương tín thí làm ghế ngồi như thế. Một cái ghế là một núi tội ác của những kẻ: “tiện ngôn ngă thị tỳ kheo”; mà thực chất của gian nhân ác đảng. Không c̣n vô tàm, vô quư, ngang nhiên rước ác đảng về làm tư lệnh của ḿnh. Tội ác nào hơn?

Ở đoạn 6 Qui sơn Cảnh sách viết:

“Cập chí cao niên, lạp trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứ ngạo, vị am pháp luật, tập liễm toàn vô. Hoặc đại ngữ cao thanh, xuất ngôn vô độ. Bất kính thượng, trung, hạ toạ, Bà la môn tụ hội vô thù...”

 

Dịch của HT-TTQ:

“Cập kỳ đến lúc tuổi đời đă cao, tuổi hạ cũng lớn, nhưng bụng th́ rỗng, ḷng lại cao; bởi vốn không chịu thân cận thiện hữu, nên chỉ biết xấc láo, ngạo ngược; chưa hiểu thành thuộc giáo pháp và giới luật, nên sự tự chế hoàn toàn không có. Lời to tiếng lớn, nói năng vô phép. Không kính thượng tọa, trung toạ, hạ toạ; ngồi với nhau không khác các đạo sỹ Bà la môn...”

Tôi xót xa nh́n vào những h́nh ảnh của ngài Thắng Hoan, Minh Tâm, Bảo Lạc...trên chỗ cao ṿi vọi đầy máu mủ đàn na, ḷng bỗng sụt sùi với mấy chữ: “lời to tiếng lớn, nói năng vô phép” !!! Thử t́m lại vài dĩ văng cuộc đời:

“Trong hai bức thư gởi Hoà thượng Thích hộ Giác, cả hai Đại cao tăng thời Xă nghĩa Thích thắng Hoan và Thích tín Nghĩa cũng lai rai dạy pháp “tăng hoà”. Con xin trích lại chút xíu để quư ngài suy nghĩ lại, và bần dân khắp nơi thấy được “một vũng tang thương nước lộn trời”.

 

***Hoà thượng đ́nh hoăn đại hội thường niên là:

1. Không thi hành quyết định của đại hội thường niên năm 2007

2. Không tham khảo ư kiến của hội đồng giáo phẩm mà c̣n đơn phương hành động, xem thường tổ chức, độc tài, độc đoán.

3.Nếu thực sự v́ t́nh trạng khẩn trương của Giáo hội trong và ngoài nước th́ đáng ra phải họp gấp tại sao lại đ́nh hoăn.

4.Hoà thượng là chủ tịch của một cơ quan hànhpháp của giáo hội thế mà Hoà thượng tiếp tay xóa bỏ giáo hội một cách bất hợp pháp, xem giáo hội là của riêng ḿnh muốn làm ǵ th́ làm, muốn cho sống th́ sống, muốn cho chết th́ chết...

5.Nh́n h́nh ảnh Hoà thượng Viện trưởng viện Hoá đạo cùng chư tôn đức, trong đó có Hoà thượng Đức chơn, trú tŕ chùa Già lam (nơi bị vu khống là căn cứ địa của nhóm Thân hữu già lam, Thân hữu già Hồ) làm lễ cầu an cho dân oan, vô lẽ Hoà thượng Viện trưởng chung vai với kẻ làm tay sai cho Cộng sản ?

6.Thấy buổi lễ có nhiều chư Tăng tham dự, vô lẽ lúc này Hoà thượng Viện trưởng và hàng giáo phẩm giáo hội Việt nam thống nhất đă được tự do, không c̣n bị phong tỏa, cô lập ?

7. Hoà thượng Viện trưởng v́ ḷng từ tâm dẫn phái đoàn của Giáo hội đến thăm viếng và ủy lạo những người dân oan khiếu kiện, nhưng ngài lại không chịu tiếp họ khi họ đến Thanh minh thiền viện thăm ngài. Phải chăng có lẽ Hoà thượng v́ từ tâm không muốn công an làm khó dễ dân nên không tiếp ?

8.Hậu quả của sự phân hoá giữa Việt nam Quốc tự và Ấn quang vào thập niên 1966 đến nay vẫn chưa vượt qua được đáng lẽ phải là bài học cho chúng ta, vô lẽ lần này lại được tái diễn để rồi biết khi nào mới hàn gắn được ? Thật quá bi ai. Thật tội cho Phật giáo Việt nam....Phải thực hành hạnh “cư trần lạc đạo” sống trong thế gian mà không nhiễm thế gian”.(thư thầy Thắng hoan).

Đọc những ḍng này, có ai nghĩ rằng đó là lời một Hoà thượng đă viết ra và gửi lên trên mạng toàn cầu ? Lời lẽ chua ngoa, quỷ quái, sâu độc, thiếu giáo dục...nói chi là một tăng sỹ ? Giá như, có chuyện sai lầm của lănh đạo, th́ những kẻ này phải biết nói làm sao cho thuận tai thiên hạ chứ. Đàng này, với một giọng điệu đấu tố như Cộng sản Việt nam, một giọng điệu gian manh không chịu được. Dù cho các ngài Về nguồn có cái đúng, th́ qua ngôn ngữ này, mọi người thấy rằng nó phát ra từ sự “sân si” c̣n hơn hơn cả phàm phu tục tử, th́ làm sao các ngài trưng ra cái chính nghĩa của ḿnh ? Xin trích thêm một đoạn:

C̣n trong thư thầy Tín nghĩa th́ sao ?

1....trong ḷng cảm thấy không yên tâm chút nào:...với chúng tôi th́ khác...việc Hoà thượng mời họp và chúng tôi đi họp xét ra không ổn.

2.Cũng theo nguyên tắc....sẽ dẫn đến cái thảm cảnh “Ấn quang và Việt nam Quốc tự” ngày xưa.....Lư do là : Tại cùng một địa điểm họp, nhưng sẽ có hai khối thành viên Giáo hội, hai nghị tŕnh và hai mục đích hướng tới khác nhau.......Trong trường hợp này, liệu Hoà thượng có chịu nỗi gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử là đă gây ra cảnh “Ấn quang, Quốc tự” cho GHPGVNTNHN tại Hoa kỳ ?....Do đó chúng tôi thành thực mong rằng những thành viên nào trong Giáo hội không tán đồng với chương tŕnh và mục đích của Hoà thượng cũng như quư vị trong Văn pḥng II hiện nay KHÔNG NÊN ĐẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI này để tránh thảm cảnh “Ấn quang- Quốc tự” xảy ra....Bạch Hoà thượng, những phần tử, hoặc rơ hơn những chư Tăng, Phật tử đó là ai ?....Giáo hội hải ngoại của chúng ta có bao giờ tổ chức những cuộc điều tra, có xác minh, có chứng cớ....

3.Hoà thượng có thực tâm nghĩ rằng đó thực là Giáo chỉ của đức Đệ tứ Tăng thống không ?...

4.Bạch Hoà thượng, tuy trên danh nghĩa, Hoà thượng là chủ tịch và là người lănh đạo. Nhưng trên thực tế, Giáo sư Vơ văn Ái mới là người có thực quyền, và có toàn quyền với sự tin tưởng tuyệt đối của Hoà thượng Viện trưởng ở trong nước và sự phụ tá đắc lực của pháp sư Giác đức và Hoà thượng Thích chánh Lạc ở hải ngoại, hai vị này v́ thế đứng cô độc và uy tín suy yếu của ḿnh trong tập thể tăng đoàn và Phật tử nên phải dựa vào giáo sư Vơ văn Ái...

Từ những giọng lưỡi chua ngoa này, chúng ta thấy ngay ác tâm của nhóm chủ trương Về nguồn. Chỉ cần một câu hỏi: “Hoà thượng có thực tâm nghĩ rằng đó thực là Giáo chỉ của đức Đệ tứ Tăng thống không ? Th́ chúng ta biết ngay mưu đồ bất chính của họ. Họ đă đưa người về, đưa người đến Tu viện Nguyên Thiều để gặp ngài Tăng Thống, và chính đức Tăng Thống đă nói rơ là: GIÁO CHỈ DO TÔI BAN HÀNH, nhưng bọn ác đảng, (như ông Minh Tâm đă chứng minh là Giáo hội của ông do “con chiên La mă Lai thế Hùng” làm đại diện) vẫn cố gán ghép rằng ông Vơ văn Ái mới là chủ nhân để chống lại GHPGVNTN. Thật là khủng khiếp của những miệng lưỡi giang hồ !!!

Là một kẻ có được nhân duyên gặp quư ngài qua điện thoại, tôi biết tất cả những điều này ngay từ đầu. Chính v́ thế, mà ngay trong cơn bạo bệnh, tôi vẫn tiếp tục ủng hộ đường hướng mà quư ngài làm. Dứt khoát không để cho bọn tà ma ngoại đạo đục khoét Phật giáo, đặc biệt là GHPGVNTN do Đại lăo Hoà thượng Thích quảng Độ lănh đăo hiện nay.

Lúc đầu, bọn chúng c̣n chưa dám xúc phạm đến nhị vị lănh đạo tối cao là Đức Cố Đệ tứ Tăng thống và Hoà thượng Viện trưởng Viện hoá đạo; nhưng hôm nay, chúng bắt đầu tấn công thẳng vào ngài; nghĩa là bọn người này mặt chai hơn đá, không c̣n giấu giếm dă tâm. Nhưng chuyện đời không dễ dàng như chúng tưởng, chánh pháp bao giờ cũng được sự hộ tŕ của Tam bảo; chính nghĩa bao giờ cũng được sự hỗ trợ của anh linh tiền nhân và những con người kiên trung với Dân tộc, với Đạo pháp.

Hy vọng rằng những ai đă một lần lầm lỡ, sớm quay đầu lại vẫn chưa muộn. Xin đừng để cho máu lệ Đồng bào phải chảy xuống một cách vô ích.

 

BQK-18-9-10

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 8.9.2010

Từ tiếm danh bằng ngôn ngữ, qủy luận đến tiếm danh tổ chức để tiêu diệt tổ chức, bài viết "Lư Sự" của Thượng tọa Thích Viên Định vạch trần âm mưu nham hiểm và dối trá tập kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Về Nguồn Hay Họp Đảng

Những Mưu Đồ Xóa Tên GHPGVNTN Của "quư ngài" Về Nguồn Liên Châu Qua Các Tiến Tŕnh

Háo danh trục lợi "Về Nguồn": một mưu đồ chính trị thâm độc.

Thư Gửi Ḥa thượng Minh Tâm nhân đọc hai lá thư về "Ngày Về Nguồn lần 4 tổ chức tại Đức quốc"

Tiếng Nói Cư Sĩ số 4: Về Hiện Tượng Quốc Nạn và Pháp Nạn

"Về Nguồn" hay "Về Hùa" với Việt Cộng để hưởng lợi lộc trần gian?

Tuyên Cáo: Cực Lực Phản Đối  Những Mưu Đồ Chính Trị "Xóa Sổ GHPGVNTN"

Những bài viết về:  "Đại Hội Ma Tăng Về Nguồn 4" tổ chức vào ngày từ 16 - 19 tháng 9 tại Ravensburg - Đức Quốc

  Thông báo khẩn số 2:  

Về việc vạch trần những dối trá của HT Thich Minh Tâm và Tăng đoàn dị giáo Về Nguồn

trong nỗ lực rỉ tai, tuyên truyền sai lệch, phủ nhận việc tiếm danh GHPGVNTN!

Hội Luận với Ḥa thượng Thích Không Tánh trên Paltalk ngày 29.08.2010

tŕnh bày rơ trường-hợp của HT Thích Minh Tâm và một số Vị trong nhóm Sư Về-nguồn.

Thông báo khẩn số 1: Về việc vạch trần mọi âm mưu xóa xổ GHPGVNTN của tập đoàn dị giáo Về Nguồn

Nhóm "Ma Tăng" dời ngày tổ chức "Đại Hội Phản Đồ Về Nguồn 4" vào ngày từ 16 - 19 tháng 9 tại Ravensburg

Thư gởi ông Minh Tâm v/v Ngày Về Nguồn lần thứ 4, tổ chức tại Đức Quốc

Thư Ngỏ Của Nhật Quang Gởi Ḥa Thương Thích Minh Tâm

Giáo Hội Phật Giáo Tại Đức - Phản Bội Tiếm Danh?

Thư trả lời của ông Vơ Văn Ái về vấn đề "Tiếm Danh GHPGVNTN" của Chùa Linh Thứu Berlin

Thư gởi bát đại lảo Ḥa Thượng "Về Nguồn" - Hoa Hậu Áo Lam


<<trở về đầu trang>>
free counters