Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Phật Ngọc Ḥa B́nh - Phật Tử Bất B́nh

8 Điều BẤT Chánh quanh vụ Phật Ngọc Ḥa B́nh.

Cục ngọc chạm h́nh Đức Phật mang tên "Phật Ngọc Hoà B́nh"

Âm Mưu Mới của nhóm sư "Quốc Doanh" và sư "Về Nguồn" - Lưu diễn: "Phật Ngọc Ḥa B́nh Thế Giới"

Phật Ngọc - Phật Chùa - Phật Tâm

Ngọc Phật - Giá Trị Đích Thực và Những Hiện Tượng Linh Thiêng

Cộng Sản Việt Nam Triển khai Nghị quyết 36

PHẬT NGỌC HOÀ B̀NH PHẬT TỬ BẤT B̀NH.

 

Quan-Công Tử 

                     

I – VÀI HÀNG  VỀ PHẬT NGỌC.

Rất nhiều bài báo, nhiều trang Web đă viết những điều Tốt và Xấu về Ông Bà Ian Green chủ nhân Phật  Ngọc và nhóm Phật tử Về Nguồn đại khái Xấu nhiều hơn Tốt như:

- Đem Phật đi bán kiếm tiền bằng nhiều h́nh thức hoặc là

- Nhóm Phật tử Về Nguồn đem Phật Ngọc đi làm lợi cho Đảng để tiêu diệt Phật-giáo VN THỐNG NHẤT.

Do đó tôi góp nhặt tóm lược được một điểm Tốt như sau:

- Một cặp vợ chồng thương buôn người Úc giàu có, tuổi ngoài bảy mươi theo Đạo Phật, lâu nay sinh hoạt đắc lực cho một ngôi Chùa tại Úc. Một hôm hội ư với vị Lạt ma Tây tạng tên Zopa Rinpoche  ngỏ ư muốn làm một cái ǵ để lại hậu thế trước khi qua đời.

Kết quả sau cùng là sẽ xây một BẢO THÁP PHẬT hay BẢO THÁP ĐẠI TỪ BI  tại Úc để toàn dân trên thế giới đến chiêm ngưỡng trong chiều hướng quảng bá Đạo Phật.

Thời vận may và Cơ-duyên đến, tại Canada khám phá được một tảng Ngọc nặng 18 tấn.

Ông Bà Ian Green thành lập công ty bất vụ lợi mua được 48 mẫu đất tại Úc rồi đến năm 2006 sang Canada mua 18 tấn ngọc đem sang Thái lan thuê Công ty điêu khắc ngọc dùng 04 tấn tạc thành tượng Phật Ngọc và hoàn tất năm 2008.

Quốc gia được hân hạnh đón rước tượng Phật Ngọc đầu tiên là Việt nam.

Sau đó lần lượt sang Úc, Canada, Mỹ… và các nước khác trên Thế giới rồi sẽ trở về Úc thờ trong BẢO THÁP PHẬT nếu được xây cất xong.

Lẽ dỉ nhiên thời gian này tượng Phật Ngọc chu du khắp Thế giới với chủ đích:  - Quảng bá Đạo Phật - T́m kiếm thêm ngân quỉ để xây dựng BẢO THÁP PHẬT.

 

 

II - CUỘC TRÀ ĐÀM.

Thể theo yêu cầu của các vị Tu sỉ, xin quí đọc giả đừng bận tâm thắc mắc tên tuổi và từ đâu đến của các vị Thượng toạ và Đại Đức mà tác giả được cơ may Trà-Đàm.

Những chử viết tắt: TT = Thượng toạ. ĐĐ = Đại đức. TG = Tác giả.

 

1 – TRÀ ĐÀM VỚI THƯỢNG TỌA:

TG: - Rất hân hạnh được trà đàm với Thầy hôm nay, xin Thầy cho biết xuất xứ của Thầy.

TT: - Năm nay Thầy 53 tuổi, đi tu từ nhỏ trước năm 75. Vượt biên 02 lần bị bắt đi tù , sau lần thứ nh́ ở tù gần 02 năm, lần thứ ba thoát được. Hiện nay đang Chủ tŕ một ngôi Chùa có đông Phật tử. Thầy thuộc Phật giáo VNTN nhưng không theo Thầy Quảng-Độ. Lư do Thầy Quảng-Độ và Ông Vỏ văn Ái theo đường lối đấu tranh Quá khích, không thích hợp ḷng Từ bi Hỷ xả của Phật nên hiện Nay Phật tử trong và ngoài nước đă xa lánh Ngài. Anh thử nghĩ hiện nay hơn 95% tu sỉ Phật giáo không nghe theo sự chỉ đạo của Ngài Quảng-Độ. Lư do hai vị này đă và đang đưa Phật giáo VN vào vực thẵm, vào triệt lộ.

 

TG: Điều Thầy nói làm tôi rất ngạc nhiên v́ theo tôi biết hiện nay trên thế giới cũng như tại Hoa kỳ, đặc biệt tại San Jose này vẫn có nhiều Chùa của Phật giáo VNTN và hoạt động rất mạnh.

TT: Anh là Phật tử ngoài đời, tôi là Thư kư Phật giáo Về Nguồn, T́nh h́nh Phật giáo tôi biết rơ chứ. Tại San Jose này chỉ c̣n Chùa của Thầy Trí Lảng, Chùa của Sư Bà Nguyên Thanh, Chuà Bảo-Phước là c̣n nằm trong Phật giáo VNTN nhưng trước sau rồi cũng sẽ sát nhập với chúng tôi mà thôi.

 

TG: Hôm nay Thầy về đây dự Lễ Cung nghinh Phật Ngọc Hoà B́nh Do Sư Nử Tiến-Liên là Trưởng Ban Tổ chức. Thầy có quen biết nhiều về Sư cô Tiến-Liên không?

TT: Thực ra Thầy không quen biết nhiều về Sư cô nhưng v́ Sư cô Tiến-Liên là Thư kư vùng cuả Phật giáo Về Nguồn nên Thầy có bổn phận phải hổ trợ tối đa. Sư cô Tiến-Liên tuổi Đạo không có bao nhiêu, sang Mỹ lúc tuổi c̣n nhỏ, lúc đầu vào Chùa Đức-Viên vừa đi tu vừa đi học. Bây giờ có được MA (Master Degree of Art). So với những người khác th́ Sư cô là người có tŕnh độ học vấn. Sau đó Sư cô mua được ngôi nhà nhỏ ở San Diego làm Chùa, đạo hữu chưa có được bao nhiêu. Hai năm trước mua lại Pháp Duyên Tịnh Xá của Thầy Giác-Lượng. Bây giờ xem như Sư cô có được hai ngôi Chùa. Một điều đáng mừng.

 

TG: Thưa Thầy, Phật giáo có các giáo phái Nam tông, Bắc tông, bây giờ nghe Thầy nói Phật giáo VNTN, Phật giáo Về Nguồn làm những người như tôi thật khó nhớ, khó hiểu, khó phân biệt.

TT: Anh không nên nhầm lẫn, Phật giáo nguyên thủy chỉ có Nam và Bắc tông. Nam tông có nhiều giáo điều quá khắt khe, Bắc tông th́ được cải tiến để phù hợp với cuộc sống nhân gian tiến bộ. C̣n về Phật giáo VNTN và Phật giáo Về Nguồn chỉ là danh xưng trong tổ chức của Phật giáo mà thôi, không phải là giáo phái. Sau này vào khoảng thập niên 50, Thầy Minh Đăng Quang sáng lập thêm giáo phái Phật giáo Tăng Già Khất sỉ. Đối với Phật giáo nguyên thủy th́ xem giáo phái này như con cháu ngoại mà thôi.

Sư cô Tiến-Liên là người tu theo giáo phái này nên năm rồi được Hà-nội mời làm đại diện về phát biểu ư kiến.

 

TG: Thầy có hiểu tại sao tại San Jose này có nhiều Chùa lớn, nhiều Ni Sư có uy tín và kinh nghiệm tổ chức lễ nghi, lại không đứng ra tổ chức Cung Nghinh Phật Ngọc mà để cho Sư cô Tiến-Liên, một người có rất ít thời gian học Phật, không có kinh nghiệm giao tiếp ngoài đời, th́ sự Cung nghinh này có thành công không?

TT: Đúng ra, sự Cung nghinh này do Thầy Quảng Bảo chùa Di-lạc có Hợp-đồng trước với ông Ian Green. Nguyên tắc của Ông Ian Green là Hợp đồng gồm hai giai đoạn, ban đầu deposit 05 ngàn đồng tiền cọc đẻ có Primary Contract. Sau thời gian Ông Ian Green t́m hiểu nơi chốn cũng như uy thế của Chùa với cư dân trong vùng. Nếu mọi chuyện OK th́ bắt đầu kư Official Contract, Phật Ngọc mới được di chuyển đến. Thầy Q. Bảo mới có  primary Contract nhưng làm chuyện động trời là trong thời gian Cung nghinh Phật Ngọc tại Texas. Thầy mua Ngọc ở đâu, cho nhiều đệ tử của ḿnh mang đến rao bán cho Phật tử và nói rằng Ngọc này từ tượng Phật Ngọc mà ra. Phật tử với ḷng tín ngưỡng sâu xa nên chen chúc đến mua. Ông Ian Green thấy đây là sự lừa dối trắng trợn nên không cho bán nữa, đồng thời thêm vào official Contract một câu: “Không được bán Ngọc“. Thế là Thầy Q. Bảo không chịu kư. Ông Ian Green trả lại tiền Deposit, và kư Contract với Sư cô Tiến-Liên. C̣n vấn đề các Chùa lớn và các Cao tăng có kinh nghiệm ở đây không chịu đứng ra tổ chức bỡi sợ lỗ lả v́:

• Phải đưa trước cho ông Ian Green 15 ngàn đồng tiền di chuyển Phật

• Tiền mướn chỗ an toạ Phật , để Phật tử đến chiêm bái . Không có Chùa nào ở  San Jose đủ tiêu chuẫn để xin City approval. Đă có nhiều người hỏi County Faire Ground, giá rẽ nhất cho mỗi ngày là 20 ngàn dollars. Làm sao chịu nổi? Sư cô Tiến-Liên gan ĺ hơn và may mắn là gặp được Đổ vẫn Trọn. Tuy nhiên Building của ông Trọn cũng không thể xin giấy phép được bỡi thuộc loại industrial, nhưng Sư cô Tiến-Liên vẫn nhắm mắt làm liều. Nếu có chuyện ǵ th́ nhờ những người quen ông Thị trưởng San Jose bao che.

 

TG: Thưa Thầy, trong cuộc Họp Báo tại SJ do Thầy Q. Bảo tổ chức, Thầy Q. Bảo tuyên bố:

• Không kiện cáo Ông Ian Green về việc hủy bỏ Hợp đồng.

• Chỉ muốn ông ta bồi hoàn những chi phí đă tốn kém như việc in ấn Fly, quảng cáo TV, Radio… trong thời gian chuẩn bị Cung nghinh Phật Ngọc mà thôi. Thầy nghĩ đây là điều có thật hay không?

TT: Không có official Contract làm sao mà kiện cáo được. Tuy nhiên Theo tôi nghĩ Thầy Q. Bảo sẽ kiện v́ nghĩ rằng ông Ian Green giàu có, Nếu không muốn lôi thôi nhức đầu th́ quăng ra vài chục ngàn cho xong chuyện. Như anh thấy chuyện Cung nghinh Phật Ngọc đă hủy bỏ nhưng Thầy Q. Bảo vẫn tiếp tục đi xin bảo trợ và làm Văn nghệ gây quỉ để kiếm tiền. Thời gian này Thầy Q. Bảo quảng cáo là sẽ có Phật Ngọc màu đen thay thế. Nhưng trong ba đêm văn-nghệ gây quỷ Thầy tuyên bố Phật Ngọc không đến được bỡi không có 08 ngàn đollars để di chuyển Phật đến và đi. Đồng bào tham dự rất bất mản nhưng đành chịu.

 

TG: Theo cuộc phỏng vấn của SBTN. Thầy Q. Bảo xác nhận Thầy không thuộc giáo phái nào của Phật giáo, chỉ tu theo Phật mà thôi Thầy nghĩ ǵ về lời tuyên bố này? Mặt khác:

• Thầy Q.Bảo bị đuổi ra khỏi tu viện Kim-Sơn.

• Những lần Thầy Q. Bảo tham dự lễ lượt bất cứ Chùa nào, Thầy luôn Ca ngợi Trịnh Công Sơn là vị Bồ Tát, có nhiều công lao với đất nước VN và mở nhạc TCS hát vang trong Chùa. Có một lần tại Chùa An-Lạc bị các Phật tử chất vấn hành hung và không cho Thầy đến Chùa. Như thế chắc là Thầy Q. Bảo thuộc phe Quốc doanh?

TT: Việc Thầy Q. Bảo bị ra khỏi Tu viện Kim Sơn nghe nói v́ vấn đề thuế  má,  tôi không cùng giáo phái nên không được hiểu nhiều về Thầy, cho nên anh có thể nghĩ sao về Thầy Q. Bảo cũng được.

 

TG: Mấy năm trước, người bạn thân xưa kia là đệ tử Bà Thanh-Hải cho hay rằng Bà Loan chủ nhân Building Chùa Di-Lạc cũng là đệ tử trung thành của Bà Thanh-Hải. Tại sao bây giờ Thầy Q. Bảo hợp táclàm chùa Phật?

TT: Ôi! Chuyện Thầy Q. Bảo nói vô cùng tận. Nhưng nếu Building đó là của bà Thanh-Hải mua, bây giờ Bà T. Hải bị Mỹ cấm nhập cảnh vào, bà Loan bằng mọi phương cách phải làm ra tiền để trả thuế bất động sản cho chính phủ chứ.

 

TG: Thành thật cám ơn TT đă xác định vị thế của ḿnh, v́ hiện nay vẫn c̣n có rất nhiều vị Sư hoặc Ni chưa dám xưng ḿnh thuộc Phật giáo Về Nguồn.

 

2 – TRÀ- ĐÀM VỚI ĐẠI-ĐỨC.

TG: Được biết Thầy từ miền Nam Cali. lên giúp v́ Chùa của Thầy dưới đó đă tổ chức Cung nghinh Phật Ngọc, Thầy thấy có ǵ khác biệt trong việc tổ chức?

ĐĐ: Có quá nhiều khác biệt như:

• Ở đây ai muốn có gian hàng phải đóng một ngàn đồng và chỉ được bán thức ăn, không được bán nước uống và các loại gifts. Nước uống và Gifts th́ do 10 gian hàng của Sư cô Tiến-Liên độc quyền bán. Ở dưới đó ai muốn bán th́ cứ dựng lều xung quanh Chùa và bán bất cứ loại gifts ǵ. Do đó những láng giềng ở quanh Chùa kể cả Mỹ và Mễ cũng dựng lều bán buôn rất vui như Hội chợ Tết .

Một kết quả vui mừng không ngờ là nhờ có Phật Ngọc đến, cư dân trong vùng có cơ hội vui chơi kể cả việc làm ăn buôn bán, do đó hôm trước xin giấy phép xây Chùa bị từ chối, bây giờ nhờ yêu cầu của cư dân nên giấy phép xây Chùa đă được City chuẫn kư và ban hành. Rồi cư dân yêu cầu Phật Ngọc đến nữa, cho nên Tết năm nay Chùa sẽ tổ chức Cung nghinh Phật Ngọc lần thứ hai qui mô hơn.

 

TG: Xin Thầy nói rơ Thầy thuộc giáo phái nào của Phật?

ĐĐ: Tôi thuộc Bắc-tông và là trong tổ chức Phật giáo VNTN. Tôi không thuộc Phật giáo Về Nguồn. Sự thực là tôi sinh năm 1977, từ nhỏ nhà nghèo nên lúc 05  tuổi đă vào Chùa để có cơm ăn. Khi lớn lên nghe quen tiếng kinh kệ, hiểu được giáo lư Phật nên quyết chí đi tu. Khi nhà nước cho phép thành lập các trường tu Phật, tôi được theo  học cho đến hết bậc giáo lư. Những người khác có tŕnh độ học vấn cao, sau khi hết học giáo lư th́ phải học thêm một khoá do nhà nước giảng dạy. Tôi không biết họ học thêm những ǵ.

 

TG: Gần mười năm nay, các Tăng Ni trẻ dược bảo trợ ra ngoại quốc quá nhiều, một số đông theo tôi biết đă hoàn tục đi lấy vợ lấy chồng, Thầy c̣n quá trẻ, có ư nghĩ hoàn tục hay không?

ĐĐ: Chắc chắn là không. Tôi đă quyết chí tu Phật, hiện nay ngoài việc phụng vụ tại Chùa, tôi đang học tại San Diego College.

 

3 – TIẾP XÚC VỚI ĐOÀN NGƯỜI ĐI THEO PHẬT NGỌC. GỒM CÓ:

• Đại đức TL. Quê ở TX .

• Ông C. là một Phật tử lâu năm ở TX . Cả hai người được ông Ian Green mướn full time đi theo Phật Ngọc tới bất cứ nơi đâu.

• Cô ML. Cư dân tại Úc. Nhân viên full time đi theo Phật Ngọc và lo viêc bán ngọc gây quỷ cho ông Ian Green.

 

TG: Quí vị là những người lo cho Phật Ngọc, ngoài những ư hướng cao đẹp đem Phật Ngọc đi: - Quảng bá Đạo Phật. - Gây quỷ xây BẢO THÁP PHẬT. Quí vị có nghĩ rằng ông Ian Green lợi dụng Phật Ngọc để làm giàu? Và việc bán Ngoc gây quỷ có ǵ trở ngại không?

Cô ML: Tuyệt đối là ông Ian Green có ư tưởng tốt, có Tâm Phật. C̣n vấn đề bán Ngọc th́ gặp nhiều trở ngại, nhất là tại TX, tại San Jose, tại Sacramento… Nơi đâu cũng có đệ tử Thầy Q. Bảo đem ngọc đến tranh giành bán, có lúc như muốn ẩu đả. Thật đáng buồn. Đi đến đâu chúng tôi cũng cố gắng phân phối một số ngọc vụn từ sự điêu khắc tượng Phật Ngọc với chủ đích:

• Gây quỷ xây BẢO THÁP PHẬT.

• Để cư dân trong vùng mua được miếng Ngọc từ tượng Phật làm kỷ niệm, chứ không có ư ǵ khác. Đặc biệt tại San Jose, chúng tôi xuất ra 03 ngàn miếng ngọc, trị giá $ 108. mổi miếng, 02 ngàn miếng do chúng tôi bán ra cho dân chúng, 01 ngàn miếng giao cho Sư cô Tiến-Liên, nhưng chúng tôi chỉ lấy $ 98. mổi miếng mà thôi. Nếu Sư cô bán hết 01 ngàn miếng th́ sẽ lời được 10 ngàn dollars.

 

TG: Sau khi Phật Ngọc rời San Jose đến Sacramento rồi sẽ đến những nơi đâu?

ÔNG C.:  Về Santa Ana rồi sẽ nhận thêm những nơi kế tiếp …

 

III - GIẶC THẦY CHÙA .

Đây là trận giặc Thầy Chùa thực sự, khi mà các nhà lảnh đạo VN trong lúc này đang kḥm lưng cúi đầu tuân lệnh quan thầy Trung quốc. Thằng Tàu bảo sao th́ phải làm theo vậy. Nhất là rầm rộ làm lễ Ngàn Năm Thăng Long cho trùng hợp với ngày quốc khánh dảng CS Trung Hoa. Bỡi đất nước VN giờ đây không c̣n là của người VN nửa. Phía Bắc bị cắt xuống, phía Nam bị cắt lên, miền Trung đă có trên 10 ngàn lính Tàu cọng và gia đ́nh vợ con với danh xung là chuyên viên đào quặng mỏ Bô-Xit-te. Muốn đánh chiếm VN lúc nào chẳng được, chỉ chờ Mỹ bật đèn xanh mà thôi. Mỹ th́ đang tính toán thu lợi về nhiều hay ít nếu để Trung Hoa chiếm VN.

Ông thầy chùa Tây Tạng Lạt ma Zopa Rinpoche đă bao năm theo hầu cận Đại Sư Đạt Lai Lạt Ma. Sau này Trung Cộng cho một ít bă lợi danh nên chống lại Sư Phụ để trở thành Sư quốc doanh của Trung quốc. May mắn thay có được đệ tử giàu có là ông bà Ian Green. Rồi sáng tác ra chuyện Phật Ngọc với bao điều kỳ quặc gần như mê tín dị đoan để thu hút quần chúng mê tín theo như:

• Nằm mơ thấy tảng ngọc tại Canada .

• Tượng Phật Ngọc bao quanh nhiều hoa Mạn đà la , chỉ có máy chụp h́nh mới nh́n thấy chứ mắt thường không thấy được.

• Tượng Phật Ngọc đi tới đâu là đem hoà b́nh tới đó…..

Tôi chắc chắn tượng Phật Ngọc không dám tới Iran, Irac, pakistan hoặc Do Thái – Palestine…

Trung Cộng nắm lấy cơ hội, truyền lệnh đảng Cộng Sản VN thổi phồng Phật Ngọc và tổ chức nghênh đón rầm rộ để tiêu diệt các nhà Sư cứng đầu không chịu theo Phật giáo quốc doanh. Do đó ta đă thấy Phật Ngọc đến 05 ngôi chùa tại VN và các tên chóp bu Cúi đầu khấn vái  miệng Nam Mô trong bụng cả bồ dao găm, rồi hô hào bắt buộc Sư quốc doanh loan truyền ra hải ngoại.

Khi Phật Ngọc đến San Jose, Sư cô Tiến-Liên như trúng số độc đắc làm cho các Sư ông ở đây (Không phải các Sư ông thuộc Phật giáo VNTN) ganh tức không muốn giúp đỡ.

Đặc biệt  Chùa Di-Lặc Thầy Q. Bảo không giúp lại c̣n rêu rao trên Radio TV rằng đă hủy bỏ việc Cung nghinh Phật Ngọc. Ngày nào cũng ra-rả loan tin hủy bỏ Phật Ngọc làm cho Phật tử San Jose xôn xao với nhiều nghi vấn. Đồng thời tổ chức 03 đêm Đại nhạc hội cố t́nh lôi kéo Phật tử rời bỏ nơi Cung nghinh Phật Ngọc. Hành động này một đứa con nít cũng biết được dă tâm dụng ư của Thầy Q. Bảo.

Thế nhưng Sư cô Tiến-Liên nhờ những người giàu kinh nghiệm tổ chức các Đại-lễ Phật giáo như: 

- Ông Hà, tuổi ngoài 70, đă từng là tu sỉ từ nhỏ và là  Sỉ quan tuyên úy Phật giáo trước năm 75. Nay đang hoạt động tích cực cho Hội Phật giáo ở Hayward, đứng ra làm Trưởng Ban Nghi Lễ.

- Ông Liêm, là sáng lập viên và ở trong Ban Trị Sự Hội Đền Hùng. Rất rành rẻ nghi thức Lễ nghi cỗ truyền VN, thường giúp Cộng Đồng VN tại SJ những buổi Lễ và cho mượn Y-trang cổ truyền, nhận chức vụ Phó Ban Nghi Lễ.

- Cô Lệ-Điệp, đă lâu năm làm Phó Hội trưởng Hội Ái-Hữu An-Giang, và cũng trên 15 năm giử chức vụ Phó Hội Trưởng Hội Tiều-Châu SJ. Ngườiđă từng tổ chức những buổi Lễ Hội lớn và qui mô, đứng ra nhận lảnh chức vụ Phó Trưởng Ban Nghi Lễ. Đồng thời là Trưởng Ban Vận động Tài Chánh cho Sư cô Tiến-Liên.

- Bác sỉ Hoàng Thu Thủy và BS Vũ Đức Vượng lo về Y-tế và tai nạn.

Với thành phần ṇng cốt trong Ban Tổ Chức như thế th́ dù cho có Thù trong Giặc ngoài, việc Cung nghinh Phật Ngọc vẫn thành công.

Nhưng đau buồn thay! Sư cô Tiến-Liên trong suốt thời gian trước và sau Lễ Cung nghinh đă để lộ rơ bản tánh Tham-Sân-Hận của một người vị kỷ trần tục bỡi nghe theo một đám khoảng năm sáu người nịnh bợ bu quanh ḿnh, để rồi làm buồn ḷng những người v́ Đạo pháp.

Sư-cô c̣n trẻ, đảm nhận công việc quá lớn lao, không biết điều khiển nhóm người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm và nghe theo đám người kém hiểu biết, thích  nịnh bợ. Cho nên chút xíu nữa là việc Cung Nghinh Phật Ngọc bị tan vỡ.

Sư-cô cũng không biết được bài học lịch sử của Trung Hoa và Việt-nam. Biết bao triều vua bị bao quanh  bỡi đám nịnh thần, vẽ vời chuyện bậy bạ cho Vua làm theo để rồi mất ngôi, mất nước… Bây giờ Sư-cô cũng đang tuyệt đối nghe theo đám người nịnh hót:

• Như chuyện sắp xếp đội h́nh di hành rước Phật. Lùn đi trước cao. Có nước nào trên thế giới, khi đi diễn hành mà cho đám thấp lùn đi trước? Chuyện sắp xếp đội h́nh không chỉ thị Ban Nghi Lễ thi hành mà đích thân Sư cô cùng với đám nịnh hót ra la hét om ṣm làm phật ḷng  biết bao người khác trong Ban Tổ Chức.

• Tuyên bố với mọi người rằng Ông Liêm và Cô Điệp không biết Nghi lễ, Làm bỉ mặt ông Liêm trước đám đông người.

Lẽ dỉ nhiên ông Liêm phản ứng bằng những lời khiếm nhả. Sau đó ông Liêm viết Email xin lỗi và Sám hối. Nhưng Sư cô nuôi măi thù ghét trong ḷng. Đền khi ông Liêm thông báo có 16 Cụ Ông Cụ Bà mặc Y-phục cổ truyền, tiêu biểu cho h́nh ảnh quê nhà VN, tuổi từ 75 đến 85 đến dự Lễ,  xin được tôn trọng cho ngồi hàng trên, sau các thầy.

Sư cô trả lời không được, phải ngồi dưới hàng quan khách.

Ông Liêm về Đền Hùng thông báo, các Bô Lăo nổi giận không thèm tham dự. Ông Liêm từ giả Cung Nghinh Phật Ngọc từ hôm đó.

• Trong tay Sư cô có một ngàn miếng ngọc để ưu tiên bán cho BTC và nhân viên đă bỏ công của, làm việc ngày đêm. Nhưng Sư cô tuyên bố chỉ có 200 miếng và giao toàn quyền cho đám xua nịnh muốn bán cho ai th́ bán, gây ra nhiều bất b́nh, bất công. Bọn xua nịnh th́ hôm nay đeo ngọc này, mai đeo ngọc khác, trong khi những người làm việc khó nhọc muốn mua miếng ngọc kỷ niêm th́ mất công sắp hàng chờ đợi rồi bị hất hủi, không bán. Xem họ như những người ăn xin.

• Lễ cung nghinh Phật c̣n vài ngày nữa mới chấm dứt, tất cả nhân viên trong BTC làm áp lực buộc Sư cô phải bán ngọc cho họ, nếu không th́ sẽ bất hợp tác từ nay. Sư cô triệu tập buổi họp khẩn, hứa sẽ bán ngọc cho tất cả. Nhưng cho đến nay Phật đă đi rồi mà Ngọc vẫn chưa có.   

• Hơn hai tuần lễ tại nơi Cung Nghinh Phật Ngọc có 30 gian hàng bán thức ăn và Gifts, riêng Sư-cô chiếm 10 gian, 20 gian c̣n lại, cho các Chùa khác thuê mỗi gian một ngàn đồng nhưng chỉ được bán thức ăn mà thôi. Nước uống và Gifts th́ do 10 gian hàng Sư-cô độc quyền bán. V́ việc tréo cẵng ngỗng cho khách hàng ăn, không cho uống nước nên các gian hàng của các Chùa tự dộng đem nước ra bán. Thế là có một màn Sư-cô Tiến-Liên đi thanh sát la mắng rồi gom nước liệng ra phía sau. Các Phật tử bán hàng tức giận nguyền rủa Sư-cô và quay film chụp h́nh sự việc không tốt đẹp.

 

 

• Giao quá nhiều quyền hành cho đám xua nịnh nên tụi này trở nên hách dịch coi thường và hổn láo với những người lờn tuổi làm việc khó nhọc, cọng thêm việc đem Cha Mẹ chị em ruột vào kiểm soát sinh hoạt Lễ Cung Nghinh Phật nên đă xảy ra chuyện đáng tiếc như:

Có hai vị Sư từ xa đến dự lễ, họ mua miếng ngọc đeo cổ làm kỷ niệm.

Bà già Phật tử thấy miếng ngọc hơi nhạt màu bèn la mắng: Tại sao Thầy dại dột mua ngọc giả, ở đây bán ngọc thật sao Thầy không xếp hàng mua?

Lúc đầu hai Thầy làm thinh. Nhưng Bà ta lớn tiếng nói đi nói lại nhiều lần sao Thầy dại dột quá. Chịu hết nổi, một ông Sư ra dấu bảo bà im, đùng nói nữa, nhưng Bà vẫn tiếp tục nói măi, Sư nổi giận nạt lớn:

- Bà là ai mà ăn nói hổn hào với các Sư như thế?

Bà ta vỗ ngực nói:

- Tôi là Mẹ của Sư-cô Tiến-Liên.

 Thầy càng nổi giận thêm nói:

- Bà là Mẹ của Tổng Thống chăng nữa cũng phải lễ độ với Sư-sải chứ.

Sau cùng có người vào thông báo, Sư Tiến-Liên ra xin lỗi các Thầy.

 

IV -  NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI.  

Việc Cung Nghinh Phật Ngọc thay v́ rất cung kính trang nghiêm th́ ngược lại biến thành một buổi tâng bốc Chính-trị và ca tụng những kẻ bất xứng mà Cộng đồng VN ghét bỏ lâu nay.

Cũng không hiểu bỡi nguyên do nào, ông Hồng Dũng, người nắm toàn bộ Chương tŕnh lại chen vào những tiết mục làm cho hàng trăm Sư-sải và hàng ngàn Phật tử tham dự cảm thấy bất b́nh, buồn ḷng và khó chịu  phẩn nộ.

Một vị Hoà-Thượng đă thở dài bực bội nói:

Hôm nay Cung Nghinh Phật hay cổ động chính-trị và thời-trang? Sự cung kính Phật ở đâu, tại sao ăn mặc hở hang như vậy?

Sau này khám phá ra rằng ông Trọn là người nắm chủ động trong Lễ Cung Nghinh này về cả hai lảnh vực:

• Làm cho ḿnh nổi tiếng để lấy lại uy tín đă mất từ lâu.

• Thu về lợi nhuận.

Ta thử t́m hiểu một vài chi tiết về ông Phật sống Đỗ Vẫn Trọn.

V́ vấn đề không có chỗ an vị Phật, ở Chùa không đủ tiêu chuẫn cho hàng chục ngàn người đến chiêm bái nên lúc đầu phải nhờ ông Dave Cortese đại diện khu vực 3 và ông phụ tá tên Thế Vũ đứng vào BTC để hy vọng dễ dàng việc xin giấy phép. Nhưng t́m măi không ra chỗ, hoặc quá đắt như County Fairground chẳng hạn.

Sau cùng ông Trọn nhảy vào. Ông Trọn có Building bỏ trống mấy năm nay, chờ nhà Bank Foreclosure. Nay được Sư Tiến-Liên thăm hỏi th́ mừng quá. Cho tổ chức free, không tính đồng nào. Nói th́ nói thế nhưng có ai hiểu được ông Trọn đang nghĩ ǵ trong đầu?

Bất cứ ai ở San Jose này đều biết ông Trọn làm việc ǵ cũng phải có lợi lộc và tiền bạc kèm theo. Sư Tiến-Liên hồ hỡi kêu gọi Phật tử khắp nơi về t́nh nguyện làm việc. Kết quả trên 160 người t́nh nguyện góp công sức, góp tiền của, làm việc ngày đêm hơn hai tháng trời cho kịp ngày đại lễ. Tội nghiệp nhất là nhóm Phật tử Hải-Nhuận lo thiết kế xây dựng 16 chiếc xe hoa.

Thời gian này ngày nào ông Trọn cũng đến họp hành với Sư Tiến-Liên. Trước hết ông đ̣i hỏi sửa sang những hư hỏng trong Building, sơn phết lại bên trong và sau cùng bắt Sư cô kư Contract phải trả 20 Cents/Sqft cho việc bảo tŕ.

Building chỉ có 137 ngàn SQFT nhưng nghe những người thân cận nói ông Trọn tính đến 170 ngàn SQFT. Gần 70 ngàn dollards.

Trong khi ông Trọn lên TV loan báo đă tặng cho việc Cung Nghinh Phật Ngọc từ 2 đến 3 trăm ngàn dollars.Chắc là tính theo giá thuê của Fairground?

Sư-cô đă phóng lao rồi bây giờ chỉ có đường năn nỉ ông Phật Trọn. Sư-cô phải biết rằng tay giang hồ cự phách cỡ Vô Thượng Sư Thanh-Hải mà c̣n thua cơ ông Trọn, phải ôm nhà hàng La Seine cho đến giờ th́ sá ǵ ḷng non dạ trẻ như Sư-cô? 

Những ngày ông Trọn đên Phật Ngọc là những ngày ông nh́n thẳng vào hầu bao của Sư-cô mà Sư không hay biết,  ông Trọn thấy được:

- 16 xe hoa, free 05 chiếc, 11 chiếc có tính tiền:

                                                    $ 3,000.00 x 11 = $ 33,000.00

- 20 gian hàng cho thuê:                 $ 1,000.00 x 20 = $ 20,000.00

- 30 Banners:                                $ 500.00 x 30    = $ 15000.00

(Có thể trên 15 ngàn v́ có nhiều Banners tặng $ 1,000.00 )

- 10 gian hàng bán thức ăn  nước và Gifts, những người bán hàng cho hay ngày khai mạc bán trên $ 3,500.00. những ngày sau th́ ít hơn một chút. Lấy trung b́nh $1,500.00 một ngày:

                        $ 1,500.00 x 10 x 16 ngày  =  $ 240,000.00

- 1000 miếng ngọc bán lời $10. một miếng = $ 10,000.00

- Ngoài ra ngọc Bông tai và Nhẫn không biết được số lượng.

- Ngân khoản thâu vào nhiều nhất là những thùng Donation.

Nếu 277 ngàn người lễ Phật chỉ có 100 ngàn người bỏ tiền vào thùng. Có người bỏ 100, người 50, người 10 hoặc 5 đồng. lấy con số ít nhất là năm  đồng: $ 5. x 100,000 = $ 500,000.00 .

Trước khi lễ khai mạc, Sư-cô tuyên bố có trong tay $ 94,000. và chưa cọng thêm tiền bảo trợ lấy được sau này.

Đó là tất cả những ǵ ông Phật Trọn thấy được nơi Sư-cô.

Những người thân cận với Sư-cô cho hay rằng trước 03 ngày bế mạc, ông Trọn đến làm áp lực buộc Sư-cô phải trả tiền, nếu không th́ ở ĺ trong pḥng cho đến sáng, nhất định không đi về.

Sư-cô phải kư check trả và những người này cho hay thêm là Sư-cô có ư định cancel check đó để năn nỉ lạy lục ông Phật Trọn discount cho.

Trở lại hai ông Dave Cortese và ông Thế Vũ, ban đầu tất cả Phật tử  nhất định không cho hai ông này đứng vào BTC, lư do hai ông này Công giáo. Nhưng sau khi nghe ông Phạm huy Khuê nói: Chính tôi là Công-giáo nhưng Phật Ngọc là Phật hoà b́nh thế giới nên tôi t́nh nguyện vào. Mọi người im lặng và chấp nhận 02 ông Công giáo kia vào BTC.

Thế nhưng, khi biết được tin Building ông Trọn không thể có permit để tổ chức những event như thế này, hai ông Dave Cortese và Thế Vũ bèn âm thầm rút lui v́ sợ ảnh hưởng con đường chính trị của ḿnh sau này.

Tin không xin được permit tung ra làm mọi người đang làm việc định ngừng v́ sợ công ḿnh bỏ ra là công dă-tràng. Sư Tiến-Liên mới nhờ ông Lục triệu tập mọi người và thông báo láo rằng: Quí vị yên tâm làm việc, giấy phép tổ chức đă có trong tay Sư-cô.

Kết quả cuối cùng Lễ Cung Nghinh vẫn không có giấy phép. Làm lậu. 

Nếu ai đă đi tham dự ngày khai mạc, chắc đă thấy vị Hoà-thượng ca tụng ông Phật sống Đỗ vẫn Trọn gần 30 phút v́ nghĩ rằng ông Trọn đă cho building free để tổ chức, nào ngờ ông Phật Trọn chính là ông Đại-ma-đầu Đỗ Vẫn Trọn. Hoà-thượng bị hố to rồi HT ơi.

Cơ hội ngàn năm một thuỡ, ông Trọn được đọc diễn văn, được đứng trước hàng ngàn công chúng để ba hoa chích choè. Rồi ông tạo điều kiện cho Madison xuất hiện trước hàng ngàn dân Việt San Jose mà lâu nay đă bị tẩy chay.

 

Bà Bích Ĺên

 

Bỉ ổi nhất là bà Bích-Liên, ăn mặc hở hang đứng trước Phật mà BTC vẫn im hơi lặng tiếng để bà ta cổ vỏ nên bỏ phiếu cho phe ḿnh.

Thừa thắng xông lên, ngày hôm sau ông Trọn cùng Sư-cô kéo toàn thể Phật tử lên City Hall để lấy điểm với ông Thị-trưởng. Nhưng ông Thị-trưởng đă dẫn vợ con đi chơi xa.

Thật là quái đản, bà Bích-Liên chỉ là dân thương buôn, tại sao dám đại diện cho Phó Thống-đốc và Thị-trưởng SJ đọc thư của họ?  Theo thủ tục hành chánh th́ chỉ có các Phụ-tá của họ mới được phép đọc chứ. Nếu một lúc nào đó có ông chủ tiệm phở hay chủ tiêm hớt tóc nói rằng tôi đại diện Thống-đốc, hoặc đại diện Thị-trưởng đọc thư chúc mừng, thử hỏi cộng đồng VN có tin và chấp nhận không?

Nếu bà Bích-Liên đại diện Thống-đốc, Thị-trưởng là thật th́ chính hai ông này đă coi thường cộng đồng Phật giáo San Jose. Vậy th́ ta cần viết thư mắng vốn và cảnh cáo cho lần sau.   

 

V - NIỀM ĐAU DĨ VĂNG: 

1 - Cuộc nội chiến Việt nam do Hồ chí Minh phát động quyết thôn tính miền Nam bằng mọi giá đă không mau chóng đem lại kết quả mặc dầu Nga-Tàu tận t́nh giúp đỡ công của, nhưng v́ niền Nam đồng thời cũng được Mỹ và đồng minh chung sức trợ giúp tận t́nh.

Sau gần 30 năm chiến tranh bất phân thắng bại, hàng triệu quân dân Nam Bắc VN bỏ xác sa trường và toàn dân Việt sống trong nghèo đói bệnh tật v́ ảnh hưởng đạn bom…

Nga-Tàu và Hà nội thay đổi mưu lược bằng cách cho ra đời Mặt trận Giải-phóng miền Nam. Chúng nó đánh lừa dư luận Quốc-tế với lời tuyên truyền Mặt-trận này không liên hệ ǵ với Cộng sản miền Bắc và do nhân dân miền Nam đứng lên thành lập  bỡi không chịu nổi sự áp bức kềm kẹp của chế độ Diệm-Nhu.

Mặt trận GPMN làm xáo trộn hổn loạn xă hội miền Nam đồng thời Nga-Mỹ-Trung cộng thỏa hiệp giao-kèo quyền lợi cho riêng ḿnh. Mỹ và Đồng minh trước khi tháo chạy đă trói tay Quân đội Miền Nam: Không viện trợ tiền bạc, không cung cấp thêm súng ống đạn dược, làm cho miền Nam thất thủ trong tủi nhục đau thương. Kết quả Mặt trận GPMN không ai khác hơn  là Cộng sản Bắc Việt.

2 – Không một người Việt nam nào phủ nhận trong suốt thời gian nội chiến, Phật-giáo VN đóng vai tṛ quan trọng trong việc góp sức đắc lực và hữu hiệu cho Cộng sản Miền Bắc. Do đó khi chiếm được Nam VN, Hà-nội tham vọng thành lập Phật-giáo quốc-doanh trong chiều hướng xóa bỏ các tôn giáo sau này để thực thi chủ nghĩa Cộng sản Tam vô quốc tế: Vô Gia-đ́nh, Vô Tổ-quốc, Vô Tôn-giáo. Điều mà chúng không nghĩ tới là con người trên thế gian không thể thiếu ḷng tin Tôn-giáo được. Do đó các Cao tăng miền Nam đă phản bác mảnh liệt mà đặc biệt là Ḥa-thượng Thích Huyền-Quang và HT Thích Quăng-Độ nên đă bị tù đày suốt mấy chục năm nay. Bây giờ HT Huyền-Quang đă viên tịch, chỉ c̣n lại HT Quăng-Độ nhưng nay đă 81 tuổi, gần đất xa trời nên sự đấu tranh Phật-giáo cho Dân tộc VN không biết sẽ đi về đâu?

Nhớ lại lời tuyên bố của HT Quăng-Độ năm 1975 khi các sư Quốc-doanh từ Hà-nội vào tiếp thu Phật-giáo miền Nam. Các Sư săi miền Nam ào ạt theo quốc-doanh và chống đối, bêu xấu khuynh hướng của Ngài để nịnh bợ lập công.

Trước khi Ngài bị bắt đi tù, tôi không nhớ nguyên văn nhưng đại khái Ngài đă nhỏ nhẹ nói:

- “Xin tất cả quí Ni, SƯ trước khi bước sang thưyền khác, ĐỪNG NHẬN CH̀M con thuyền này v́ chúng tôi vẫn c̣n tiếp tục đi.”.

Đó là Phật-giáo VN Thống-nhất do Đệ tứ Tăng-Thống Thích Huyền-Quang và Hoà Thượng Thích Quăng-Độ điều hành.

Sau thời gian dài bỏ tù các HT Huyền-Quang, Quăng-Độ, Phật-giáo quốc-doanh cũng không kết nạp hoặc tiêu diệt được Phật-giáo VN Thống-nhất.

Do đó, măi hơn mười năm qua, Đăng Cộng sản VN lập lại khuôn mẫu ngày xưa chiến tranh Nam Bắc cho ra đời Mặt trận GPMN, bây giờ giữa Phật-giáo quốc-doanh và Phật-giáo VN Thống-Nhất th́ cho ra đời Phật-giáo Về-Nguồn.

Cũng tương tự Mặt trận GPMN, bản chất Phật-giáo Về-Nguồn là:

• Lớn tiếng tự xưng ḿnh thuộc Phật-giáo VN Thống-Nhất, nhưng

• Không đi theo đường hướng HT Quảng-Độ v́ cho rằng đường lối cứng rắn quá khích không phù hợp tấm ḷng từ-bi của Phật-tử.

• Qui trách HT Quảng-Độ và GS Vơ văn Ái đă cố t́nh đưa Phật-giáo VN đến bờ vực thẵm v́ nhất quyết không mềm dẽo với nhà nước Cộng sản VN.

• Viết những bài phỉ báng HT Quảng-Độ và GS Ái trong các trang Web Về-nguồn.

• Nhà nước Cộng sản VN đào tạo rất nhiều Ni, Sư trẻ, tung ra Hăi-ngoại để Thành lập thật nhiều Chùa thuộc hệ thống Phật-giáo Về-nguồn hy vọng một ngày rất gần, khi HT Quảng-Độ viên tịch, GS Ái không c̣n điểm  tựa chính nghĩa để đấu tranh.

Thế là Phật-giáo VNTN cùng chung số phận như miền Nam VN trước kia. Lúc này Phật-giáo Về-nguồn đương nhiên trở thành Phật-giáo Quốc- doanh. Một lần nữa Cộng sản VN toàn thắng.

 

Quan-Công Tử


Tiếp nối truyền thống cao đẹp của bọn con buôn tôn giáo - nhóm sư "Quốc Doanh" và "Về Nguồn" - Chùa Viên Giác của Thích Như Điển cũng sẽ tổ chức "bày hàng" bán "Phật Ngọc" từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 6 năm 2011.

Thời mạt phát nên lũ ma vương tung hoành. Chúng bày đủ tṛ mê tín dị đoan và trục lợi trên sự nhẹ dạ của Phật tử..

"Nam Mô EURO Bồ Tát" phù hộ cho con tổ chức thành công vụ buôn bán "Phật Ngọc" để kiếm chút cháo, hầu bù đắp cho năm qua, v́  cổ phiếu (Aktien) xuống giá, mặc khác cái đám phản động chúng nó phá công cuộc làm ăn của con..


<<trở về đầu trang>>
free counters