Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Triển khai Nghị quyết 36

Cộng Sản Việt Nam Triển khai Nghị quyết 36:

"Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài"

 

Ngày 3.3.2010 „Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam“phối hợp với „Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài“ đă tổ chức chương tŕnh phối hợp công tác nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ chính trị về „công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chương tŕnh hành động của chính phủ“…(?)

Sau Hội nghị „Việt kiều“ lần thứ nhất tổ chức từ 21.-23.11.2009 tại Hà Nội, CSVN đă để một vài người Việt „thân chế độ“, ở Mỹ có Nguyễn Hữu Liêm (San Jose), Nguyễn Trọng Văn (San Diego)… lên tiếng ca tụng Hội nghị nầy và sau đó triệu tập những cuộc họp „đại diện Việt kiều“ tại các Sứ quán nước ngoài ra lệnh thành lập tại địa phương các „Hội Người Việt Nam“ , „Hội Sinh viên VN“, gởi các „Thầy“, các Sư công an trá h́nh, ra hải ngoại lập Chùa…(vừa làm „kinh tế“ vừa tuyên truyền „tự do tôn giáo“)…

(Trích báo Công An ngày 5.3.2010)

 

(http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=49343)


<< trở về đầu trang >>
free counters