Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Tính sổ ngày tàn chế độ Cọng Sản Việt Nam

                               Phong thủy:

Tính sổ ngày tàn chế độ Cọng Sản Việt Nam. (2/3 )

 

"Phần 1"

Thiên Đức

 

II/- Sản nghiệp nội tại của đảng csvn:

Sản nghiệp chính trị phải bàn giao kế tiếp đó chính là bản thân nội tại của đảng cọng sản Việt Nam với nhiều khuyết tật trầm trọng như sau:

 

1)- Phá sản về lư tưởng và ư thức hệ:

Thật vậy, đảng csvn h́nh thành từ năm 1930 dựa trên quan điểm Mac-Lenin. Năm 1989 bức tường Berlin sụp đổ, sau đó tượng Lê nin bị kéo đổ tại ngay chính quê hương của khối XHCN, đă kết thúc lư tưởng cọng sản. Học thuyết Mac-Lenin chỉ là hoang tưởng, đă thật sự đi vào thùng rác lịch sử nhân loại.

Điểm kế tiếp, kể từ ông Hồ Chí Minh cho đến những người kế nhiệm đều luôn luôn đấu tranh cho ư thức hệ “giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại”. Sau đại hội X, đảng csvn chấp thuận cho đảng viên là kinh tế không giới hạn qui mô bóc lột. Nói một cách chính xác hơn đây là một cuộc đảo chính không tiếng súng , giai cấp vô sản thật sự đă thoái trào nhường quyền lănh đạo lại cho giai cấp tư bản đỏ. Lư tưởng cọng sản hoàn toàn bị bội phản.

Danh hiệu đảng csvn vẫn c̣n được duy tŕ như là cái b́nh phong để nắm giữ quyền lănh đạo theo định hướng XHCN thật sự chỉ là một kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”.

Hiện nay đảng csvn không thể t́m ra được một lư tưởng nào hay một ư thức hệ nào thích hợp để thay thế khoảng trống này. Đảng cố t́nh bịa ra cái gọi là “tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm mua thời gian trong quá tŕnh chuyển hóa, lột xác mà thôi.

 

2)- Tụt hậu đường lối hoạt động:

Đảng csvn h́nh thành trong chiến tranh đă hoạt động theo hai phương cách :

a)- Bí mật và im lặng:  Đây là một phương cách hữu hiệu và cần thiết trong giai đoạn chiến tranh, mang nặng yếu tố sinh tử của cá nhân và tập thể. Trong giai đoạn này mọi thông tin đều có thể che dấu, sàn lọc, chế biến thậm chí là dối trá khó mà kiểm chứng. Tất cả mọi sự đ̣i hỏi về đối chứng hay đối thoại đều rơi vào im lặng.

Nay đất nước đă ḥa b́nh, đảng csvn từng tuyên bố có chính nghĩa và nhất là Việt Nam đă chính thức gia nhập tổ chức WTO long trọng cam kết hội nhập vào xă hội văn minh loài người trên căn bản luật pháp quốc tế. Như vậy những phương cách hoạt động trong thời chiến đă không c̣n thích hợp ở một thời đại thông tin điện tử đ̣i hỏi sự công khai minh bạch và đối thoại.

Thực tế, đảng csvn không đủ khả năng thực hiện những điều cam kết trên để đổi thay phương cách hoạt động của thời chiến. Đảng csvn vẫn hoạt động theo đường lối cũ nghĩa là không chấp nhận đối thoại trên tất cả mọi vấn đề như là lịch sử Việt nam hay hồ sơ dân chủ nhân quyền theo phong tục tập quán quốc tế. Có nghĩa là đảng đang đi vào con đường tụt hậu so với xă hội văn minh hiện đại.

Một ví dụ điển h́nh: những người dấn thân của thế hệ trẻ sau chiến tranh, được đào tạo dưới mái trường XHCN như ls Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, ls Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung. Tất cả họ là những người đ̣i hỏi đối thoại ôn ḥa, bất bạo động nhằm t́m kiếm con đường xây dựng phát triển đất nước. Tại sao thế hệ trong chiến tranh không đủ can đảm đối diện thực tế để chấp nhận đối thoại mà lại dùng những công cụ bạo lực trấn áp tiếng nói của họ?

 

b)- Cứu cánh biện minh cho phương tiện (?)

Nhằm vào mục tiêu cướp chính quyền trên đầu ṇng súng, đảng csvn đă bất chấp thủ đoạn cũng như hậu quả của việc làm miễn là đạt được mục đích. V́ thế chúng ta không lạ ǵ khi Hồ Chí Minh thông đồng với Pháp để bán ông Phan Bội Châu cho địch trước mắt là có tiền tiêu xài sau là loại đi một đối thủ chính trị. (1)

Hoặc là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh chấp nhận đốt cả dăy Trường Sơn để dành độc lập cho tổ quốc. Câu hỏi đặt ra là một khi tổ quốc tiêu vong, hoàn toàn bị tàn phá dưới bàn tay cọng sản th́ độc lập c̣n có ư nghĩa ǵ không?

Nay đảng csvn mang danh là đảng cầm quyền vẫn không thay đổi phương cách hành động, nghĩa là bất chấp thủ đoạn, bất chấp hậu quả để đạt mục đích. Như là dùng cứt đái để bịt miệng ông Hoàng Minh Chính, Trần Khải Thanh Thủy, giáo dân Thái Hà, dùng côn đồ lưu manh để đánh đuổi tăng sinh Làng Mai, đàn áp giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm lại c̣n bỉ ổi hơn nữa dùng tin tặc để bịt miệng tiếng nói của những người trí thức trên các trang mạng Bâu Xit, Talawas, đối thoai, Vietland, ḍng chúa cứu thế, cao trào nhân bản ...

Với phương cách lỗi thời này cho thấy nhà nước Việt Nam đă tự hạ thấp chính ḿnh để biến thành một tập đoàn côn đồ chăng?

 

3)- Thành phần đảng viên:

Phải công b́nh mà nói, trong thời gian chiến tranh đảng csvn đă thành công trong công việc mê hoặc nhiều tầng lớp thanh niên yêu nước đứng dưới cờ đảng để đấu tranh giải phóng đất nước, thực hiện một xă hội không có “người bóc lột người”, “Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu”. T́nh đồng chí vô sản như là một chất keo gắn bó với nhau, không tiếc mạng sống để đạt mục đích cuối cùng. Những h́nh ảnh hạt muối cắn làm đôi, hạt gạo chia làm bốn là một niềm kiêu hănh của người cs. Thế nhưng khi đă đạt chính quyền, và nhận ra rằng thiên đường XHCN chỉ là một ảo ảnh hư vô, sau nhiều kiếp người vẫn không đạt được. Kết quả đại hội X là tiếng chuông báo tử của giai cấp vô sản ngay trong ḷng chế độ. Như vậy, khối đảng viên cs không c̣n thuần nhất lớp người vô sản, đại diện cho giai cấp công nhân mà c̣n có lớp người chủ nhân ông, làm giàu nhờ vào vị trí béo bở của ḿnh. Từ đó nảy sinh ra tham nhũng, sự việc bán chức mua ghế là điều không tránh khỏi. Đảng viên cọng sản giờ đây gắn kết với nhau không phải v́ lư tưởng mà v́ quyền lợi tương sinh đan xen lẫn nhau. Nội bộ phân hóa, khoảng cách giàu nghèo ngày càng chênh lệch. Đây chính là sự bất ổn nghiêm trọng, tiềm ẩn sự đối kháng nội tại trong nội bộ đảng.

Xuất phát từ hiện trạng nội bộ đảng cs như trên, vấn đề tồn tại hay không tồn tại đă đặt ra thẳng thừng với đảng csvn. Điều 4 hiến pháp thật sự lỗi thời cần thay đổi. Thế nhưng để duy tŕ quyền lực, chủ tịch Nguyễn Minh Triết tuyên bố: “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”. Lời tuyên bố này hoàn toàn sai lầm dựa trên những điều cơ bản sau đây:

- Trước năm 1992, hiến pháp 1946, và 1959 không có điều 4, đảng csvn vẫn sống c̣n, sống mạnh, không hề có sự tự sát. Tại sao sau năm 1992 đảng csvn lại phải dựa vào điều 4 để tồn tại, như vậy hóa ra đảng csvn là chỉ một loại kư sinh trùng sống bám vào sự lạc hậu của điều 4 HP chăng?

- Thực tế hiện nay đảng csvn biến đổi bản chất, không c̣n hội đủ điều kiện, để làm người đại diện cho giai cấp công nhân theo tinh thần hiến pháp, luôn luôn có sự xung đột bản chất về quyền lợi công nhân và tầng lớp đảng viên làm kinh tế không giới hạn qui mô. Th́ sự dựa dẫm vào điều 4 hiến pháp để tồn tại là một nghịch lư. Cần phải giải quyết.

Một ví dụ thực tiễn để cho thấy sự xung đột quyền lợi nói trên đó là quyền biểu t́nh, là vũ khí hữu hiệu của lực lượng công nhân lao động trong thời gian chiến tranh để cướp chính quyền, để bảo vệ quyền lợi của người công nhân. Vũ khí này đang có nguy cơ bị tước đoạt khỏi tầm tay giai cấp công nhân qua dự thảo luật lao động “cấm công nhân đ́nh công về quyền” (2). Hiện đang thảo luận tại quốc hội dưới sự lănh đạo của đảng cũng là sự lănh đạo của giai cấp kinh doanh không giới hạn?

Tất cả những điều này chứng tỏ rằng hiện nay đảng csvn thật sự đă phản bội lại lực lượng công nhân lao động, hoàn toàn đi ngược lại chủ nghĩa Mac Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Như vậy có c̣n đủ tư cách để giữ vai tṛ lănh đạo hiện nay theo tinh thần của điều 4 hiến pháp hay không?

 

Điều 4

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Nếu nhân cách hóa đảng cs như là một sinh vật sống, th́ với hiện trạng đảng csvn như tŕnh bày trên cho thấy đây là một sinh vật không có linh hồn (không lư tưởng), què quặt (phương cách hoạt động tụt hậu lỗi thời) , nội tạng thối nát (tham nhũng, cấu kết nhau theo lợi ích và quyền lực).

Vai tṛ lịch sử của đảng csvn đă qua rồi, có cần thiết để bàn giao lại cho thế hệ sau chiến tranh hay không?

Tại sao thế hệ trong chiến tranh không có đủ can đảm khai tử nó? Vậy ai là người đậy nắp quan tài đảng csvn? nếu không phải là thế hệ sau chiến tranh. (c̣n tiếp)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Ghi chú:

1)- Hồ Chí Minh đă bán Phan Bội Châu cho thực dân Pháp.

http://ledienduc.wordpress.com/2009/12/30/h%E1%BB%93-chi-minh-da-ban-phan-b%E1%BB%99i-chau-cho-th%E1%BB%B1c-dan-phap/

2)- Báo Saigon tiếp thị: Cấm công nhân đ́nh công về quyền.

http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=62065&fld=HTMG/2010/0119/62065


<< trở về đầu trang >>
free counters