Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Tính sổ ngày tàn chế độ Cọng Sản Việt Nam.

                             Phong thủy:

Tính sổ ngày tàn chế độ Cọng Sản Việt Nam. (1/3)

 

Thiên Đức

 

Lời giới thiệu vào bài của tác giả:

Bài viết này được phổ biến rộng răi, công khai như một lời cảnh báo nghiêm khắc đến thế hệ trong chiến tranh Việt Nam, trước khi từ giă chính trường, phải giải quyết vấn đề “ḥa giải ḥa hợp dân tộc”, và hậu quả của những sai lầm do chính thế hệ đă gây ra để tránh đi những đổ vỡ tang thương không cần thiết một khi đất nước chuyển ḿnh..

Tác giả tuyên bố không giữ bản quyền loạt bài nghiên cứu này. Kính mong quí bạn đọc có duyên tiếp cận được bài viết này, nên tiếp tay phổ biến rộng răi đến các bạn đọc khác , để mỗi người hiểu biết và ư thức trách nhiệm thích hợp trong giai đoạn lịch sử sang trang.

Thiên Đức kính báo.

 

Hằng năm, vào dịp đầu xuân, người viết thường khai bút một đề tài xa gần với “Phong thủy”. Năm nay cũng không ngoài thông lệ đó, lấy đề tài củ, trả lời những câu hỏi của bạn đọc, nhằm hoàn chỉnh một bài nghiên cứu nghiêm túc về phong thủy, cũng là một điều hữu ích lại mang tính thời sự vậy.

Trong bài “Phong thủy lăng Hồ Chí Minh” (1) trước đây, đă đưa ra lời cảnh báo:

“Đảng csvn sẽ không tồn tại qua hết thế hệ thứ nhất thừa kế di sản của ông Hồ Chí Minh“

Nhiều bạn đọc yêu cầu giải thích chính xác thế nào là thế hệ thứ nhất, thứ hai. Bao lâu nữa bài viết đi vào hiện thực?

Người viết xin được giải thích rơ ràng rằng: Thế hệ thứ nhất là thế hệ trong chiến tranh và thế hệ thứ hai là sau chiến tranh. Muốn biết rơ thời gian nào không ǵ hơn hăy nh́n vào kết quả bầu cử quốc hội khóa XII năm 2007 (2)

 

CƠ CẤU KẾT HỢP THEO ĐỘ TUỔI

CỦA NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XII

 

STT

ĐỘ TUỔI CÁC ĐẠI BIỂU

TỔNG
 SỐ
ĐB

TS
ĐB
NỮ

TS
ĐB
DÂN
TỘC

TS ĐB
NGOÀI
ĐẢNG

HỌC VẤN

DƯỚI
ĐH

ĐẠI
HỌC

TRÊN
ĐH

Dưới 41 tuổi 

68

49

31

21

6

47

15

Từ 41 đến 50 

158

56

22

9

4

92

62

Từ 51 đến 60 

238

22

31

4

7

155

76

Từ 61 đến 65 

15

 

 

3

 

9

6

Từ 66 trở lên 

14

 

3

6

3

6

5

 

Tổng cộng: 

493

127

87

43

20

309

164

 

Tỷ lệ %: 

100 

25.8

17.6

8.7

4.1

62.7

33.3

 

Bảng thống kê này có thể viết lại như sau:

 

Độ tuổi các đại biểu

Tổng số ĐB

Thế hệ

Ghi chú

Dưới 50

68+ 158= 226

Sau chiến tranh

Vào thời điểm 1975, số đại biểu già nhất mới 18 tuổi.

Từ 51  - 60

238

Trong chiến tranh

Đây là lớp tuổi tham gia vào thời điểm tàn cuộc chiến, không có nhiều công trạng.

Trên 61

15 + 14 = 29

Trong chiến tranh

Lớp người gắn bó nhiều với cuộc chiến.

 

Tổng cong

493

 

 

 

* Giai đoạn từ 2011 đến 2016:

Theo tiến tŕnh đào thải về tuổi tác, giả như không có sự tác động chính trị nào để làm đổi thay cơ cấu thành phần tuổi tác này th́ dự kiến số đại biểu quốc hội như sau:

Tổng số đại biểu dưới 55 tuổi, thế hệ thứ hai sau chiến tranh tối thiểu là: 226 + 29 (là số người trên 61 tuổi được thay thế bởi lớp người trẻ tuổi hơn) = 255

Số đại biểu thế hệ thứ nhất trong chiến tranh c̣n lại tối đa là 238.

Với giả thiết lạc quan rằng số đại biểu trong chiến tranh này vẫn tồn tại, không rơi rụng bởi sức khỏe, tư cách hay khả năng làm việc để thay thế bằng lớp người trẻ hơn.

Thời điểm này sẽ rất thuận lợi cho một giai đoạn chuyển tiếp để thế hệ chiến tranh bàn giao sản nghiệp chính trị lại cho thế hệ sau chiến tranh. Những vấn đề đă nảy sinh, thế hệ chiến tranh phải có trách nhiệm giải quyết, trước khi chuẩn bị đi vào quá khứ.

 

* Giai đoạn 2016 đến 2021:

Với giả thiết đảng csvn vẫn ngoan cố bám víu quyền lực, thành phần đại biểu ở vào giai đoạn này sẽ là:

Thế hệ chiến tranh : từ 238 sẽ giảm đi 1/2 v́ quá 65 tuổi (tính trung b́nh) số c̣n lại là 119.

Thế hệ sau chiến tranh sẽ là 255 + 119 = 374

Con số 119 (thực tế sẽ ít hơn) sẽ là tổng số lu mờ. Tiếng nói của thế hệ sau chiến tranh ở giai đoạn này sẽ là đa số áp đảo.

Như vậy, dù muốn hay không, cho dù quyền lực của đảng csvn có mạnh đến đâu chăng nữa, lănh đạo đất nước theo con đường nào độc tài toàn trị hay mở rộng dân chủ đa nguyên. Chế độ hiện tại là cọng sản hay tư bản (trá h́nh?). Đảng csvn lệ thuộc Trung Quốc hay không? Thập niên tới sẽ phải là thời gian để thế hệ trong chiến tranh chấm dứt vai tṛ lănh đạo đất nước. Thế hệ sau chiến tranh phải đảm nhận trọng trách này. Năo trạng công thần hay nói một cách khác là sự ăn mày quá khứ của lớp người trong chiến tranh không c̣n được đưa ra làm cơ sở chứng lư để duy tŕ sự lănh đạo trên đầu dân tộc Việt. Tất yếu, thế hệ sau này phải có sự tổng kết lại toàn bộ gia sản của thế hệ đi trước, “ôn cố để tri tân” là điều không tránh khỏi trong việc hoạch định đường hướng phát triển Việt Nam trong tương lai.

Đây là một hiện thực khách quan phải xảy ra, không một quyền lực nào, tập đoàn nào hay một cá nhân nào có thể cản trở được bước chuyển ḿnh của lịch sử.

Bài viết này không có tham vọng nghiên cứu thái độ bàn giao chuyển tiếp của thế hệ trong chiến tranh, hay là nghiên cứu tâm tư t́nh cảm tiếp nhận bàn giao của thế hệ sau chiến tranh.

Hai đề tài này c̣n bỏ ngỏ để người trong cuộc tiếp tục nghiên cứu và tranh luận. Đây là hai đề tài nằm trong phạm trù chính trị tùy thuộc vào yếu tố chủ quan của mỗi người tại chỗ đứng của ḿnh.

Bài viết này chỉ giới hạn trong phạm vi tính sổ những nội dung sự nghiệp chính trị, mang yếu tố khách quan mà thế hệ chiến tranh phải bàn giao lại cho thế hệ sau chiến tranh.

 

Bài viết sẽ lần lượt tŕnh bày qua ba phần:

1)- Gia sản Hồ chí Minh

2)- Sản nghiệp nội tại của đảng csvn

3)- Những khoản nợ cần thanh toán

 

I/- Gia sản Hồ Chí Minh:

Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập và lănh đạo đảng Cọng Sản Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông Hồ chết từ năm 1969, lư ra vai tṛ lịch sử của ông Hồ Chí Minh phải chấm dứt, trả về cho lịch sử phán xét. Thực tế ngược lại, đảng csvn cố t́nh đánh bóng h́nh tượng Hồ Chí Minh nhằm duy tŕ sự lănh đạo đất nước từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng hai h́nh thức như sau:

1)- Xác thân:

Với chủ trương của đảng csvn “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống măi trong sự nghiệp của chúng ta“

Ông Hồ Chí Minh đă ra đi với nguyện vọng hỏa táng, thế nhưng v́ mưu đồ chính trị đảng csvn đă cho ướp xác theo kỹ thuật Liên Xô.

Mục đích ướp xác chính thức theo bộ chinh trị công bố: “ giữ ǵn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam và hải ngoại, bè bạn quốc tế, có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện t́nh cảm sâu đậm đối với Bác”. (3)

Giờ đây, những người cuối cùng trong cuộc chiến lần lượt xuôi tay, nhu cầu thăm viếng không c̣n nữa, thế hệ sau chiến tranh có cần thiết để tiếp tục duy tŕ xác ướp này hay không?

Xác ông Hồ Chí Minh là bản sao xác ướp lenin, theo tiết lộ của một nghị viên Nga đă phát biểu trước viện Duma của nước này là “Xác Lê- nin chỉ c̣n lại 10%”. (4)

Điều này có nghĩa là xác Hồ Chí Minh cũng nằm trong quá tŕnh phân hủy. Xác Lenin ướp từ năm 1924 đến năm 2009 (được 85 năm) đă bị hủy hoại 90% nếu tính tṛn là mỗi năm bị hủy hoại 1%.

Như vậy xác ướp Hồ Chí Minh từ năm 1969 đến năm 2009 (được 40 năm) đă bị hủy hoại gần phân nữa trên dưới 40%. Vào năm 2010 xác Lenin được đưa đi an táng, kỹ thuật ướp xác không c̣n được nghiên cứu, cải thiện, như vậy xác ướp Hồ Chí Minh dù có muốn duy tŕ cũng khó cứu văn được t́nh trạng hủy hoại được. Nói một cách b́nh dân là xác Hồ Chí Minh phải chịu cảnh bị hư thúi dần dần.

Một bằng chứng rơ nét nhất là: “Năm 1976, các chuyên viên của Trung Quốc (Li Zhisui, 1994) khi qua Việt Nam quan sát, và học hỏi cách ướp xác Hồ Chí Minh, để sau đó ướp cho Mao Trạch Đông đă cho biết là một bên tai trái xác của Hồ đă bị long, rụng ra, và được dán lại bằng một loại keo đặc biệt. Ngoài ra, phần sống mũi, sụn mũi bị hủy hoại, teo co lại và sụp xuống (không được căng cứng như b́nh thường), được đắp vá, và tái tạo bằng sáp nhân tạo, và râu cằm đă bi rơi rụng ra. Phần ngực bụng trở xuống đến ngón chân được che đậy kín bằng y phục, quần áo, và khăn đắp ngực.” (5)

Hiện nay đảng csvn vẫn cố t́nh tiếp tục duy tŕ xác ướp Hồ Chí Minh, theo báo Việt Nam net:

Xét đề nghị của Ban Quản lư Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đă đồng ư nội dung Đề án “Giữ ǵn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ư nghĩa chính trị, văn hóa của Công tŕnh Lăng trong giai đoạn mới”. (6)

Về mặt phong thủy, lăng Hồ Chí Minh trong t́nh trạng bị động mả liên tục đă là một điều không may, giờ đây xác thân lại bị x́ thúi chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến sự sinh tồn của đảng csvn.

2)- Đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh:

Đảng csvn bày ra cái gọi là “ Đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh” như một lư tưởng nhằm duy tŕ sự tồn tại của đảng. Thế nhưng thời gian qua đă lộ ra nhiều nghịch lư giữa tư tưởng HCM và thực tế xă hội như là:

Ông Hồ chủ trương đấu tranh cho vô sản chuyên chính, đảng csvn lại chấp nhận cho đảng viên kinh doanh bóc lột không giới hạn.

Ông Hồ nói: “Quân đội phải trung với nước, hiếu với dân”, th́ đảng đổi lại “trung với đảng hiếu với dân”...

Người xưa từng nói “Tư tưởng con người luôn luôn gắn liền với chính thời đại của nó”. Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh (nếu có?) thuộc vào thế hệ “ Răng đen mă tấu, với cây đèn dầu “mù u” chập chờn soi sáng ư tưởng Mác Lênin” có thể nào áp đặt măi măi lên đầu thế hệ “không gian điện tử, luôn luôn đổi thay phát triển nhanh chóng, không giới hạn” chăng?

Đảng csvn tôn thờ Hồ Chí Minh vị sáng lập đảng là chuyện nội bộ đảng. Bài viết này không cần phải tốn thời gian để tranh luận tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh “đúng hay sai”, có lợi ích ǵ khi áp dụng vào thực tiễn đời sống xă hội Việt Nam.

Đảng csvn duy ư chí độc tài, bắt ép cả dân tộc Việt Nam nói chung, và thế hệ sau chiến tranh nói riêng phải “mù, câm và điếc” phục tùng trước một người từng tuyên bố công khai: “Tôi không có tư tưởng ǵ cả” (7) thật là một điều nghịch lư không thể chấp nhận được!

Dân tộc Việt Nam có thể nào măi măi là một dân tộc “lùn trí tuệ”chăng?

Không! nhất định là không!

Dân tộc Việt Nam từng tự hào có 4000 ngàn năm văn hiến, với ư chí bất khuất tự cường đă được minh chứng suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Thế hệ trong chiến tranh đă tạo dựng những sai lầm lịch sử này, nhưng lại không đủ can đảm dẹp bỏ nó.

Thế hệ sau chiến tranh khi nhận lănh trọng trách của lớp người đi trước liệu có đầy đủ chính danh, tư cách và quyền lực để ép buộc toàn dân tộc Việt Nam măi măi cúi đầu trước một bi kịch vong bổn này không?

 

(C̣n tiếp)

 

 

Chú thích:

1)- Phong thủy lăng Hồ Chí Minh

2)- Thống kê Đại biểu Quốc hội khóa XII theo số tuổi

3)- Thông báo số 151-TB/TW ngày 19/8/1989 của Bộ Chính trị

4)- Kiểm tra t́nh trạng thi hài ông Hồ Chí Minh

5)- Thuật ướp xác và bảo quản

6)- Bảo vệ thi hài Hồ Chí Minh

7)- Nguyễn Văn Trấn, Viết cho Mẹ & Quốc hội, Nxb. Văn Nghệ [tái bản], California, 1995, tt. 150-152. Theo đoạn văn nầy, trong một cuộc đối thoại ngắn, Hồ Chí Minh hai lần xác nhận ḿnh chẳng có tư tưởng ǵ ngoài chủ nghĩa Marx-Lenin.

8)- Mượn lời của bản nhạc “Gia tài của mẹ” Trịnh Công Sơn


<< trở về đầu trang >>
free counters