Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Nghĩ Về "Túi Khôn"

NGHĨ  VỀ  ''TÚI  KHÔN''

 

Người viết: Đaminh Phan văn Phước

 

Nhân đọc bài ''Túi khôn dân tộc bác bỏ hoàn toàn Cương Lĩnh của Bộ Chính Trị.'' do ''cựu Đại Tá cộng sản'' Bùi Tín viết, tôi xin mạo muội nêu thêm một số quan niệm về ''Túi Khôn''.

Trước hết, xin cảm ơn ông Bùi Tín đă cung cấp cho bà con biết được điều mà ông diễn tả như sau: ''Đây là một tin cực kỳ hệ trọng. Một tin động trời, có thể nói trời nghiêng đất ngả cho thế lực cường quyền. Sự kiện như thế này chưa từng có trong lịch sử 70 năm của đảng cộng sản Việt Nam. Tác động của sự kiện này chưa thể lường hết được.''

Trong câu vừa rồi, ông Bùi Tín có nêu hai chữ ''trời, đất'', khiến tôi nghĩ ngay đến Túi ''Càn Khôn''. Chữ ''càn'' là ''quẻ càn'', thuần DƯƠNG, tượng trưng TRỜI; ''khôn'' là một quẻ trong bát quái, thuần ÂM, tượng trưng ĐẤT. Càn Khôn là Trời-Đất hay là ''Càn Khôn Vũ Trụ''. Chữ ''univers, universe, Universum...'' (Vũ Trụ) do gốc latinh: Tiếp đầu ngữ ''uni'' (unus) có nghĩa là ''một''; c̣n ''vers, verse, versum'' do ''versus'' là quá khứ phân từ của động từ ''vertere'' có nghĩa là ''quay quanh''. Như vậy, chữ ''universe''''quay về một mối'', hay đổ (verser) về (vers) một nơi.

''Sáng Thế Kư'' trong Kinh Thánh là Sách tŕnh thuật khởi nguyên của Vũ Trụ và loài người. Câu 26, đoạn 1 ghi: ''Và Thiên Chúa phán: Ta hăy làm ra người theo h́nh ảnh Ta, như họa ảnh của Ta.'' Như vậy, ''Chúa Tể Càn Khôn'' đă ban cho con-người-hữu-hạn ''trí khôn'' để ''nó'' giống Ngài trong chừng mực nào đó. Khi chưa khám ra một số trong vô số định luật khoa học là ''cái'' do Ông Trời làm ra (Đấng Tạo Hóa, Đấng Hóa Công), con người đă cảm nhận được điều ǵ đó về Vũ Trụ nên họ nói: ''Càn Khôn dĩ tận thức'', tức là ''con người đă biết rơ sự vật trong Càn Khôn Thế Giới''! (dĩ: đă qua; tận: đến cùng, đến tận cùng; thức: biết) Cho nên, ''thiên hạ'' đă dùng chữ latinh ''homo sapiens'' để nói rằng con người có khả năng nhận thức, biết suy nghĩ. (homo sapiens: sentient, conscious, thinking man) C̣n Blaise Pascal th́ bảo rằng ''con người là cây sậy biết tư duy.''

Như vậy, suy cho cùng, Việt Nam ta không chỉ có ngần ấy ''Túi Khôn'' như ông Bùi Tín viết: ''Ngày 7-10-2010 vừa qua tại Hà Nội hơn 20 trí thức hàng đầu của thủ đô, đều là đảng viên cộng sản kỳ cựu, hơn nữa đều là đảng viên cấp cao, do Bộ Chính Trị quản lư, đă tụ tập trong một cuộc hội thảo khoa học rất lư thú....Thật đại phước cho dân tộc và nhân dân ta, trong cơn nguy biến, vẫn c̣n một “túi khôn dân tộc” chất lượng cao đang dấn thân cho Đại nghĩa Dân tộc.''

Thật ra, theo tôi, phải nói rằng hai mươi nhà trí thức vừa nêu (mà tôi chẳng rơ hàng thứ mấy) đă đồng ca bản ''Đảng của Tôi'' có các câu như sau: ''Đảng đă cho tôi sáng mắt, sáng ḷng! Trước như tuổi thơ, tôi nào biết chi... Đảng của tôi ơi! Người đă cho tôi SÁNG MẮT, SÁNG L̉NG!!!''

Để động viên tinh thần hai mươi Vị ấy và đồng bào trong và ngoài Nước, chúng ta nên nói thể này: ''Họ là người đại diện cho gần chín mươi triệu Túi Khôn khác. Họ là người nối gót TÚI KHÔN TIỀN BỐI qua bao nhiêu thế-hệ-dựng-và-giữ-Nước. Họ đă dạy cho Bộ Chính Trị bài học này:  ''Gương Mẫu cho vạn Đời sau''! (Vạn Thế Sư Biểu) Đừng sống theo kẻ tiểu nhân. Mà tiểu nhân phải là ''quân tử chưa thành''! Do đó, Đảng đừng có làm cái chuyện ngược đời là đi bóp cổ, đè đầu Quốc Hội và Nhà Nước, mà phải biết các khẩu hiệu: Từ Dân, do Dân, v́ Dân, cho Dân, với Dân''. Đó là việc làm của Quốc Hội và của Nhà Nước, chứ không phải của độc Đảng.'' 

Đảng muốn làm người lănh đạo đúng nghĩa ư? Vậy th́ Đảng phải biết rằng ''Đấng Bậc Lănh Đạo'' phải có ḷng nhân, tức là yêu thương dân bởi v́ Thánh Hiền ở đâu cũng dạy lấy Dân làm đầu: Quư nhất là Dân; sau đó là Quốc Gia; thấp, bé, nhỏ, hèn là Vua (người lănh đạo, cai trị): ''Dân vi quư, xă tắc thứ chi, quân vi khinh'' là thế đó. ''Tiếng Dân kêu là tiếng Chúa.'' (Vox populi: Vox Dei!)

Ông Bùi Tín viết mấy câu cuối bài: ''Hy vọng c̣n nhiều “túi khôn” nữa. Một Xă hội Dân sự có chất lượng ngày càng cao, số lượng ngày càng đông, mang nhiều màu sắc, đang vẫy gọi nhau, khoác vai nhau, đồng hành trên con đường cứu nước. Đẹp quá!

Tôi lại nghĩ khác: Một xă hội có văn hóa cao, ít ra như Nhật, Đức..., là niềm ước mơ của đồng bào. Hy vọng là mơ điều chưa có! Nhưng Túi Khôn th́ chúng ta có sẵn như tôi đă chứng minh. Vấn đề tối quan trọng là hai mươi Vị ấy đừng tắt đi ngọn đèn mà ḿnh đă thắp sáng. Xin hăy là vết dầu loang (spreading oil spot) cho gần chín mươi triệu ''Túi Khôn'' khác.

Người dân nào cũng thầm nói: ''Càng khốn nên tui càng khôn'' đúng như câu dưới đây trong bài ''Dậy mà đi'':

DẬY MÀ ĐI! DẬY MÀ ĐI! AI CHIẾN THẮNG KHÔNG HỀ CHIẾN BẠI? AI NÊN KHÔN, KHÔNG KHỐN MỘT LẦN? DẬY MÀ ĐI! DẬY MÀ ĐI! DẬY MÀ ĐI! HỠI ĐỒNG BÀO ƠI!

 

Đức Quốc, ngày khai mạc Đại Hội ''DÂN CHÚA'', 21.11.2010


<<trở về đầu trang>>
free counters