Hội Luận với Bảo Quốc Kiếm trên Paltalktác giả "Liên thành và Mắm Tôm"

Tham khảio thêm:

Liên Thành & Mắm Tôm 1 đến 28 - 29  30

Hoàng tộc nhà Nguyễn thông báo về tác giả Liên Thành của quyển "Biến Động Miền Trung"

Liên Thành và quyển "Biến Động Miền Trung"

Vơ Văn Ái: Những âm mưu đánh phá Phật Giáo trong giai đoạn hiện tại

Vài Sự Kiện nhắc nhở thêm với TT Liên Thành

                                          

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hơn 30 năm trốn chui trốn nhủi ở hải ngoại. Liên Thành im hơi lặng tiếng không làm một cái ǵ để đóng góp cho phong trào đấu tranh của người Việt ở Hải Ngoại.
Trong lúc CSVN đang gặp những khó khăn. Đặt biệt là trong vấn đề tôn giáo,
Đă có Lê Lai cứu chúa.

Liên Thành nhảy ra với cuốn sách "Biến Động Miền Trung" hầu làm chia rẻ Cộng Đồng Người Việt ở hải ngoại. Mâu thuẩn Tôn Giáo "giữa Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo".
Hảy nghe Liên Thành nói phét trong trích đơạn của một cuộc phỏng vấn:

Liên Thành đ̣i đưa Hoàng Phủ Ngọc Phan ra ṭa án Quốc Tế. Không biết Liên Thành muốn nhát ma ai đây. Nói không sợ Cộng Sản nó cười.
Thật ra ai cũng nh́n ra. Liên Thành cần có cái áo phủ ngoài trong mục đích đen tối của ông ta.