Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Hoàng Than Ma Mảnh

HOÀNG THÂN MA MẢNH

 

Gần đây, diễn đàn Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo (LLCSCHPG) có mời tác giả tác phẩm đă xuất bản và phát hành là quyển "Biến Động Miền Trung", đối thoại cùng tác giả "tác phẩm" c̣n dở dang là "Liên Thành và Mắm Tôm". Ông Liên Thành viết quyển Biến Động Miền Trung. Ông Bảo Quốc Kiếm viết Liên Thành và Mắm Tôm. Ông Liên Thành lấy danh dự của một sĩ quan quân lực VNCH kim Cảnh Sát Quốc Gia, để bảo đảm cho tính cách xác thực của quyển sách. Ông Bảo Quốc Kiếm lấy cái hiểu biết "quèn" của "một lăo nông dân" để bác lại cái mà ông Liên Thành bảo là xác thực với tất cả danh dự của một sĩ quan quân lực VNCH. Hai bên, một bên là súng ngắn súng dài súng trường đại pháo; một bên là cái cày con trâu, thoạt mới nh́n vào, nếu cả hai tác giả cùng trực diện, "lăo nông phu" phải dát trâu chạy dài trước tiên. Thế mà " tưông rằng châu chấu đá xe, ngở là chấu ngă ai ngờ xe nghiêng"...kể cũng lọa !!!

Mặt sau quyển Biến Động Miền Trung

Ông Liên Thành dùng h́nh ảnh của một sĩ quan QLVNCH như là một xác minh hùng hồn lời nói của ḿnh, có bảo chứng. Ông c̣n bảo ông là "dân quân báo", cho nên ông không thấy cần phải chứng minh tính xác thực của các phúc tŕnh do ḿnh soạn thảo (trả lời phỏng vấn của truyền h́nh Hoa Thịnh Đốn).

Ông Trần Văn Đôn là cựu Trung Tướng VNCH cũng đề cập về Biến Động Miền Trung 1966 trong hồi kư " Việt Nam Nhân Chứng ", trang 370 về Biến Động Miền Trung . Tướng Đôn viết:" PG Miền Trung đại diện dân địa phương đấu tranh đ̣i hỏi Ủy Ban hành Pháp Trung Ương phải trao quyền cho chánh phủ dân sự".Cố Trung Tướng Trần Văn Đôn, là một trong những vị tướng có công xây dựng và lănh đạo Miền Nam Việt Nam. Và với chức vụ Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Pḥng Chính Quyền VNCH 1974 /1975, ắt hẳn hồi kư của Trung Tướng Trần Văn Đôn được xem như là một tài liệu lịch sử.

"Lăo nông phu" Bảo Quốc Kiếm là ai mà dám đốp chát, bẻ gảy từng luận cứ của Ông Liên Thành qua bài viết c̣n đang dang dở "Liên Thành và Mắm Tôm " tới hồi...30 ( tính đến hôm cuối tháng 9/2009 ).

Trong phần phỏng vấn của Ông Bùi Dương Liêm, đài truyền h́nh Hoa Thịnh Đốn, Ông Liên Thành trả lời rằng "ông không việc ǵ phải đối thoại với bóng ma". Cũng đúng, nhưng mà mới đúng một nữa v́ Ông Trần Văn Đôn đă chết, c̣n ông Bảo Quốc Kiếm c̣n sống mà...

Thế th́, "bóng ma" có thể là người chết, cũng có thể là người c̣n sống thí dụ như Hoàng thân "Nguyễn Phúc Bảo Chánh" của "Nguyễn Tộc"....

HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN VIỆT NAM CHÍNH THỨC THÔNG BÁO:

Khẩn Thư Báo Động Với Đồng Bào Hải Ngoại Về  Tác Giả Nguyễn Phúc Liên Thành Và Quyễn Sách “Biến Động Miền Trung”.

Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Chánh yết kiến hoàng đế Bảo Đại tại Pháp hồi năm 1993

 

Gần đây Ông Nguyễn Phúc Liên Thành đă xuất bản quyễn sách “Biến Động Miền Trung”, với nội dung mạ lỵ Phật Giáo, vốn có lịch sử hơn 2,000 năm văn hiến trong công cuộc dựng nước và giữ nước Việt Nam. Chúng tôi, bao gồm tất cả con cháu hoàng tộc nhà Nguyễn thuộc ḍng họ hoàng tử chính tông “Đế Hệ Thi”:

Miên (miên) Hồng (nhân) Ưng (thị) Bửu (sơn) Vĩnh (ngọc)

Bảo (phụ) Quư (nhân) Định (ngôn) Long (thủ) Trường (ḥa)

Hiền (bối) Năng (lực) Kham (thủ) Kế (ngôn) Thuật (tâm)

Thế (ngọc) Thoại (thạch) Quốc (đại) Gia (ḥa) Xương (tiểu)

Và các con cháu hoàng thân trong 10 ḍng Phiên Hệ Thi xin thông báo cùng quư đồng hương  Việt Nam rằng mọi hoạt động viết sách, bôi bẫn của ông Nguyễn Phúc Liên Thành, (con cháu đời thứ sáu thuộc Anh Duệ Huệ) về Phật Giáo Việt Nam, vốn  chỉ thuộc ḍng hoàng thân cháu chắt không danh không tánh, và không hề được gọi là “Mệ” v́ Liên Thành chỉ thuộc ḍng thứ nhất của “Phiên Hệ Thi” KHÔNG LIÊN HỆ G̀ TỚI D̉NG HỌ HOÀNG GIA HOÀNG TỬ NHÀ NGUYỄN:

1) Anh Duệ hệ: Mỹ Duệ Tăng Cường Tráng Liên Huy Phát Bội Hương Linh Nghi Hàm Tốn Thuận Vỹ Vọng Biểu Khôn Quang

2) Kiến An hệ: (hoàng tử thứ 5) Lương Kiến Ninh Ḥa Thuật Du Hành Suất Nghĩa Phương Dưỡng Di Tương Thực Hảo Cao Túc Thể Vi Tường

3) Định Viễn hệ: (hoàng tử thứ 6) Tịnh Hoài Chiêm Viễn Ái Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Kha Nghiễm Khác Do Trung Đạt Liên Trung Tập Cát Đa

4) Diên Khánh hệ: (hoàng tử thứ 7) Diên Hội Phong Hanh Hiệp Trùng Phùng Tuấn Lăng Nghi Hậu Lưu Thành Tú Diệu Diễn Khánh Thích Phương Huy

5) Điện Bàn hệ: (hoàng tử thứ 8) Tín Diện Tư Duy Chánh Thành Tôn Lợi Thỏa Trinh Túc Cung Thừa Hữu Nghị Vinh Hiển Tập Khanh Danh

6) Thiệu Hóa hệ: (hoàng tử thứ 9) Thiện Thiệu Kỳ Tuần Lư Văn Tri Tại Mẫn Du Ngưng Lân Tài Chí Lạc Địch Đạo Doăn Phu Hưu

7)  Quảng Oai hệ: (hoàng tử thứ 10) Phụng Phù Trưng Khải Quảng Kim Ngọc Trác Tiêu Kỳ Điển Học Kỳ Gia Chí Đôn Di Khắc Tự Tŕ

8) Thường Tín hệ: (hoàng tử thứ 11) Thường Cát Tuân Gia Huấn Lâm Trang Túy Thạnh Cung Thận Tu Dy Tấn Đức Thọ Ích Mậu Tân Công

9) An Khánh hệ: (hoàng tử thứ 12) Khâm Tùng Xưng Ư Phạm Nhă Chánh Thủy Hoằng Quy Khải Dễ Đang Cần Dự Quyên Ninh Cộng Tráp Hy

10) Từ Sơn hệ: (hoàng tử thứ 13) Từ Thể Dương Quỳnh Cẩm Phu Văn Ái Diệu Dương Bách Chi Quân Phụ Dực Vạn Diệp Hiệu Khuông Tương

Nguyễn Phúc Liên Thành là con cháu đời thứ 6 thuộc ḍng Anh Duệ Hệ (Hệ này không bao giờ được lên làm vua hoặc gọi bằng “Mệ” theo chiếu chỉ của Nguyễn Thánh Tổ Nhân Hoàng đế Minh Mạng, đă tự tiện viết sách, tiếp tay phá hoại Phật Giáo Việt Nam cũng như chia rẽ phân hoá cộng đồng người Việt Hải Ngoại, Nay Chúng tôi Hoàng Tộc Nhà Nguyễn xin công bố thư này cho quí vị đồng hương thân mến được biết, mọi hành vi hoạt dộng của NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH, không quan hệ dính dấp ǵ tới hoàng tộc nhà Nguyễn.

Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Chánh

Chúng tôi là nhng Người Con Pht và Con Chúa Thánh Linh nguyn theo Gương Hoà Thượng Thích Quăng Độ và Gương Anh Hùng Lit Sĩ Vit Nam, Tiên Đế,  Tiên Vương mà đem hết Tâm Sc, Tâm Lc, Ḷng Trung Chính  Trung Thành Tuyt Đi đ phc v X S và Dân Tc Vit Nam,tranh đu trong  Ôn Ḥa Bt Bo Đng, V Tha, Nhân Bn cho đến ngày Cng sn Vit Nam Sp Đ.

Thành kính ngưỡng m và kính mong Ngài Ḥa Thượng X Lư Thường Vụ Viện Tăng Thống Thích Quăng Độ Giáo Hội Pht Giáo Vit Nam Thng Nht tha li. Kính chúc hoà thượng thân tâm thường lạc, phật sự chóng viên thành, tâm bồ đề kiên cố trong công cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam hiện đang bị áp bức dưới gông gùm Cộng Sản và đàn anh Trung Cộng

Nay Trân Trng Kính Báo, Con Cháu Nhà Nguyn Từ Khắp Nơi:

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ, CỘNG H̉A LIÊN BANG ĐỨC, ÚC ĐẠI LỢI, GIA-NĂ-ĐẠI, TÂN TÂY LAN, CỘNG H̉A PHÁP.

Ngày 29 tháng 9 năm 2009.

THAY MẶT TRIU ĐI NHÀ NGUYN HOÀNG TC VIT NAM:                                                                   

Hoàng Thân Nguyn Phúc Bu Chánh Vit Nam

(Pháp danh Minh Chánh)

Công Nương Bu Phan Liên

(Pháp danh Diu Hương)

Chancellor Lady Nguyn Phúc Dong Thanh Ingalls

Dr. Nguyn Phúc Bu Minh

Doctorate Nguyn Phúc Vĩnh Ḥa

Professor Count Rene le Clere (International Relations)

Professor Dr. Trn Th M Vân PHD

Marquis Michael Subritzky

Và Toàn Th Hoàng Tộc Nhà Nguyễn Việt Nam!

 

Hoàn thân Bửu Chánh và Công nương Phan Liên

Coi chừng đó ! Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo ! Khi mời ông Liên Thành phải viết nguyên nhóm từ ngữ, đừng có viết tắt LLCSCHPG. Nguy lắm đó, v́ dưới con mắt nhà nghề "t́nh báo" (Liên Thành) và nhà nghề "báo bổ" (Bùi Dương Liêm), họ có thể đọc thành LẤY L̉NG CỘNG SẢN CẢI HÓA PHẬT GIÁO ( LLCSCHPG).

 

nguồn: http://baovechanhphap.110mb.com/hoangthanma.htm


<< trở về đầu trang >>
free counters