Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Vài Câu Hỏi Cho Ông Liên Thành

From: Viet PJC

Date: 06/06/10 18:02:38

Subject: Fwd: Vài Câu Hỏi Cho Ông Liên Thành

 

From: honghai <honghai386@gmail.com>
Date: Saturday, June 5, 2010, 11:26 PM


Tội nghiệp cho cháu Hồn Nhiên ! Hậu duệ cũa VNCH quan tâm với t́nh h́nh đất nước và dân tộc, nêu câu hỏi đến Trung Tá Liên Thành CSQG  (Gián điệp t́nh báo gạo co^.i) lại không được trả lời và im lặng măi đến nay. To^i là cưụ quân nha^n QLVNCH căm thấy hổ thẹn với cháu Hồn Nhiên . !!

Hong Hai.
************ ********
 

Chào ông Liên Thành,

 

Tôi không biết ông là ai, nhưng thông qua những cuộc phỏng vấn của ông trên các hệ thống TV và truyền thông tại hải ngoại, ông có đề cập nhiều đến cuốn sách Biến Động Miền Trung của ông mà ông đă xuất bản ít nhất là hơn một lần cách đây vài năm về trước. Trong đó, ông đưa ra những dữ kiện mà tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật khi ông nói về các vị lănh đạo tiền nhiệm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (PGVNTN). Thú thật, nếu như ai không theo dơi t́nh h́nh của Giáo Hội th́ rất dễ bị ông thuyết phục, rất dễ ngă theo những lập luận một chiều của ông, và đồng thời sẽ sẵn sàng chạy theo "nâng khăn sửa túi" cho ông ngay. Nhưng tiếc thay, GHPGVNTN vẫn đang là nạn nhân của chế độ CS, vẫn đang bị CSVN bách hại từng ngày, từng giờ, vậy th́, tôi xin có 3 câu hỏi cho ông, mong được ông "giải bày":

 

Thứ nhất:  Ông cho rằng các lănh đạo tiền nhiệm của Giáo Hội PGVNTN là CS, th́ theo truyền thống đó, quư ngài lănh đạo đương nhiệm phải nối gót theo mới phải chứ, được CS cho hành đạo thoải mái, chùa chiền của quư ngài không phải bị tịch thu ǵ hết. Sướng th́ thôi! Nhưng thực tế th́ sao? Tại sao hiện nay quư ngài lănh đạo đương nhiệm vẫn c̣n bị trù dập? Quư ngài đang bị sống trong hoàn cảnh bị cô lập, văn pḥng Viện Hóa Đạo th́ bị cướp trắng trợn bán đi cho ngoại bang? Đó là chưa nói, CSVN đă chính thức xóa sổ Giáo Hội PGVNTN ra khỏi đất nước rồi!

 

Thứ hai:  Bất cứ tôn giáo nào ở trong nước hiện nay dám công khai lên án Tàu Cộng trong vụ khai quật Bauxite, đều là kẻ thù không đội trời chung của Trung Cộng, đặc biệt là Giáo Hội PGVNTN. Vậy tôi xin hỏi ông Liên Thành, khi đưa ra cuốn sách Biến Động Miền Trung, ông có dụng ư ǵ trong thời điểm này? (Thú thật mà nói, tôi chẳng thấy cuốn sách có điểm nào tích cực trong cuộc đấu tranh hiện nay, nếu không muốn nói, nó đang làm phân hóa hàng ngũ đấu tranh tại hải ngoại trầm trọng v́ số người binh và người chống).

 

Thứ ba:  Có ai dám chắc rằng ông không nhận tiền của Trung Cộng để đánh phá Giáo Hội PGVNTN và các đảng phái hầu vô hiệu hóa phong trào chống Tàu của người Việt trong và ngoài nước? Về sự nghi ngờ này, ông giải thích làm sao?

 

Vài lời thô thiển, mong ông bỏ qua cho, và xin ông trả lời. Xin nói rơ, tôi là con gái, ông thân sinh ra tôi cũng là một Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia, đồng nghiệp với ông đó.

 

Hồn Nhiên

Email: HonNhien29@gmail. com

 

= * =

 

K Gửi Ông Việt MJC,

 

Tôi không rơ lư do nào và từ đâu mà Ông có địa chỉ Email của tôi những thời buổi nầy việc ấy chẳng ảnh hưởng ǵ cả. Tôi lại xin được cảm ơn Ông đă gửi cho tôi Email vừa rồi và có bàn qua một việc với một nhân vật mà tôi có chút ít biết đến. Đọc hoàn toàn bức thư Ông gửi để chất vấn nhân vật Liên Thành tôi hoàn toàn không muốn bàn đến v́ thực sự tôi không rơ cho lắm sự việc này và tôi chỉ muốn kết luận một điều về sự việc ấy v́ tôi là một Phật Tử nên khi đụng chạm đến Tôn Giáo của ḿnh tôi hoàn toàn không được vui mấy. Việc Ông Liên Thành có nói đến Giáo Hội th́ hăy để Ông ấy tự suy nghĩ lấy tự hổ thẹn để nhớ lại những ngày "đương quyền" là một người Chỉ Huy bộ phận CSQG tại Huế. Xin lỗi Ông tôi không muốn bàn sâu về vấn đề này cho lắm.

Tôi chỉ xin góp ư kiến rất thô thiển đoạn cuối của bức thư Ông khi nói đến Ông cũng là một người trong Gia Đ́nh của một Cựu Nhân Viên CSQG. Tôi cũng là một Cựu Nhân Viên trong Ngành CSQG như là người mà Ông đă liên hệ nhưng xin Ông hay t́m hiểu thêm về điều này để tập thể của những người Sĩ Quan CSQG không bị ngộ nhận.

Tôi xin được tŕnh bày thế này:  Nói thẳng ra Ông Liên Thành không phải là Sĩ Quan Cảnh Sát, cấp bậc cuối cùng và lớn nhất trong cuộc đời Binh Nghiệp của Ông là Thiếu Úy. Ông là một Sĩ Quan Quân Đội được biệt phái qua Ngành CSQG chứ Ông ta không phải là một Sĩ Quan CSQG thuần túy. Một Thiếu Úy Quân Đội "được may mắn" biệt phái qua Ngành CSQG là do thời cuộc và vấn đề biệt phái không được tuyển chọn kỹ lưỡng hay qua một giai đoạn Interview, thi tuyển ǵ cả, muốn hỏi bí mật ấy th́ cho đến bây giờ chưa có một cuốn sách hay lịch sử nào ghi chép lại cả. Theo tôi nghĩ là sẽ không có ai viết đến những câu chuyện này cái với tựa đề LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC BIỆT PHÁI QUA NGÀNH CSQG KHI BẠN LÀ MỘT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI? Bởi v́ nói đến cần đ̣i hỏi rất rất rất nhiều tế nhị và cho dù một người có tài hùng biện khéo léo đến cách mấy cũng không bao giờ muốn đề cập đến đề tài này. Những người Sĩ Quan thuần túy như tôi và bạn hữu chỉ giữ im lặng và cho câu chuyện đi qua đấy mà thôi, thôi th́ 9 bỏ làm 10 nên không nói ra v́ sẽ để gây hiểu lầm đưa đến sự chia rẽ của nguyên một tổ chức, nguyên một Lực Lượng QUÂN CÁN CHÍNH và nếu không khéo léo sẽ bị chụp mũ là phá hoại hay là Việt Cộng không chừng. Đây là một đề tài đầy hứng thú mà mỗi khi chúng tôi ngồi lại với nhau đôi khi nhắc tới rất lâu.

Tôi cũng xin xác nhận Ông Liên Thành cấp bậc cuối cùng là Thiếu Tá (có khi Ông nói Trung Tá) nhưng ông thuộc ngành nào th́ cho đến giờ này tôi vẫn nghĩ măi không ra, không phải là từ năm 1975 mà từ hơn 40 năm nay kể từ ngày tôi được chính thức là Sĩ Quan của Ngành CSQG. Tôi chỉ được biết là Ông Liên Thanh là một Thiếu Úy Quân Đội ra trường ở Trường Bộ Binh Thủ Đức cũng như tôi biết Ông Nguyễn Khắc B́nh là Đại Tá Quân Lực VNCH và Ông Bùi Văn Nhu Phó Tư Lệnh là Quận Trưởng Thượng Hạng Ngoại Hạng. Tôi nh́n những người trong Ngành CSQG trước năm 1975 bằng cái cấp bậc thuần túy của họ chứ không muốn nh́n thấy những người Cao Cấp bên Quân Đội "may mắn" biệt phái qua Ngành CSQG sau nầy gọi chúng tôi theo cấp bậc bên Quân Đội. Những người Sĩ Quan qua Ngành CSQG họ có đầy đủ uy quyền (tại sao chỉ có họ mới được "biệt phái", họ có tài giỏi ǵ cụ thể không?) để họ có một tập thể to lớn bên Ngành CSQG và dễ dàng thao túng. Bởi vậy nên ǵ cuối cùng nh́n từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên người ta chỉ nh́n thấy Đại Tá Nguyễn Khắc B́nh lên Thiếu Tướng, Đại Tá Trương Bảy dưới quyền ông ta từ Đại Tá lên Chuẩn Tướng thế th́ hà cơ chi Thiếu Úy Liên Thành không vội vàng mà đeo loon Thiếu Tá?

Thưa Ông ViệtMJC, Đây chỉ mới là 1% của "câu chuyện lịch sử" (tôi tạm gọi) của việc biệt phái Sĩ Quan Quân Đội qua Ngành CSQG, đây là những ư nghĩ mới thoáng qua đây thôi, cả một câu chuyện dài làm sao tôi nói hết được. Xin Ông biết dùm cho là đừng phổ biến bức thư này trên Net, hăy giữ lấy như là một dữ kiện nho nhỏ để t́m hiểu thêm sau này. Như tôi tŕnh bày ở trên lư do tại sao không có một Cựu Sĩ Quan CSQG "thuần túy" nào nhắc đến trên public hay viết ra đề tài của những Sĩ Quan Quân Đội biệt phái qua Ngành CSQG? Thưa Ông, tôi không có can đảm để nghe người ta chụp mũ tôi là một cái ǵ khác cả nhưng viết cho Ông cũng làm tôi nḥa đi một ít buồn bă mang hoài suốt 40 năm.

Cảm ơn th́ giờ của Ông đă gửi Email cho tôi. Lạy Phật pḥ ơn gia hộ cho Ông và quư quyến sức khoẻ và may mắn.

Chào Ông.

 

Frank Curtis

Email: Tito1719@yahoo. com

 

= * =

 

Thưa Boss Trần Minh Công, và Cựu Giảng Sư Trần An Bài, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia:

Xin đọc bài viết dưới đây của "Frank Curtis"<Tito1719@yahoo. com>. Tôi đồng ư với tác giả của bài viết là nên phổ biến ra công chúng vấn đề: "NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT QUÂN NHÂN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG H̉A ĐƯỢC BIỆT PHÁI QUA NGÀNH CẢNH SÁT QUỐC GIA". Tôi nghĩ, sẽ có nhiều Cựu Cảnh Sát Quốc Gia thuần túy trong Ngành Cảnh Sát muốn biết vấn đề này. Tôi là một Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát, Quản Thủ Thư Viện, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, tôi nhớ có đọc qua tài liệu này. Nhưng thời gian qua tôi đă trải: Nước mất, nhà tan, bản thân đi tù cải tạo, ...

Đến Mỹ, tôi phải cố gắng đi làm, đi học, tốt nghiệp với bằng cấp (Bachelor Degree, Cử Nhân), sau đó đi làm việc cho Ngân Hàng vào khoảng 13 năm, bây giờ già và retired từ Ngân Hàng. Cuộc đời tôi đă trải quá nhiều việc, cộng vào tuổi già, nên tôi đă quên. Nếu có thể, xin Boss và Giảng Sư viết một bài về đề tài tôi đă nêu trên, để cho anh chị Cựu Cảnh Sát Quốc Gia và Đồng Bào được biết. Cảm ơn Boss và Giảng Sư rất nhiều. Kính chúc Boss, Giảng Sư, và quư anh chị Cựu Đồng Nghiệp Cảnh Sát Quốc Gia một Mùa Lễ tràn đầy hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, và nhiều may mắn.

 

Kính,

 

Nancy Le (Dung Lê)

Email: NanCy5141@sbcglobal .net
----------------------------------------------

 

Mắm Tôm Liên Thành Lại Bốc Mùi Trên Diễn Đàn Online Paltalk

Nghe Liên Thành, tác giả "Biến Động Miền Trung" nói phét

 


<< trở về đầu trang >>
free counters