Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Cộng Sản Việt Nam: Có Chính Danh, Chính Nghĩa,
Có Dân Chủ và Pháp Trị Hay Không?

TS-LS. Lưu Nguyễn ĐạtTrong dịp "Bàn thêm về "Thư Ngỏ" của 36 trí thức hải ngoại, GS Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc xác định CSVN là một "chính quyền chính thức [governement légal], có "chính danh" [légalité], nhưng lại phân biệt: "Đối với những người chống cộng, th́ nhóm C.S đang nắm quyền ở Việt Nam không có chính nghĩa [légitimité] v́ đă chiếm quyền dưới vĩ tuyến 17 bằng bạo lực, trái với các hiệp định đă kư kết ở Paris năm 1973…"[1]
Sau đó GS Vũ Quốc Thúc c̣n nhấn mạnh: "Chúng ta – những người sông yên ổn ở hải ngoại – có bổn phận ủng hộ họ : thư ngỏ là một hành động yêu nước , phục vụ dân chủ , phục vụ RULE OF LAW.
[2] Với tất cả sự kính trọng dành cho một vị trưởng thượng đại trí thức như GS Vũ Quốc Thúc, người viết cùng độc giả chân chính vẫn thấy có bổn phận xét kỹ lại những thuật ngữ trên để xem:

I. CSVN CÓ PHẢI LÀ MỘT "CHÍNH QUYỀN CHÍNH THỨC", CÓ CHÍNH DANH HAY KHÔNG?
Trước hết, xin định nghĩa rơ rệt lại: một chính quyền chính thức [governement légal], có chính danh [légalité] là một chính quyền hợp lệ, hợp pháp, xuất xứ từ một truyền thống hay một trạng thái chuyển nhượng pháp định.[3] Người viết căn cứ vào lịch sử cận đại chứ không chỉ nghe ngóng lập trường của "những người chống cộng" [4] mà cho rằng những sự kiện táo bạo của hai thời điểm 1945 và 1975 đă chứng tỏ CSVN không phải là một "chính quyền chính thức", theo nghĩa "governement légal" hay có "chính danh", theo nghĩa "légalité" như GS Vũ Quốc Thức xác nhận, mà chỉ đáng được gọi là một ngụy quyền tại vị [un pouvoir illégal en place], hay một hiện tượng tiếm quyền [un état d’usurpation de pouvoir] không hơn không kém, và tất cả những trạng thái áp đặt đó đều bất chính, bất hợp pháp.

 


1. Cách Mạng Mùa Thu 1945 Vậy khi căn cứ vào định nghĩa trên, chỉ chính quyền quốc gia của Chính phủ Trần Trọng Kim mới là chính quyền chính thức, hợp pháp hởp lệ, có chính danh, sau khi vua Bảo Đại của Triều Nhà Nguyễn đă công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11.3.1945 và giao cho Trần Trọng Kim thành lập nội các vào ngày 17.4.1945. C̣n cái nguồn gốc chấp chính của CSVN, cái gọi là Cách mạng mùa thu thực chất chỉ là một cuộc cướp chính quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim. Thật vậy, ngày 17.8.45, từ một buổi Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim bổng chốc trở thành biểu t́nh của Mặt Trận Việt Minh: "Quả lừa lịch sử" bắt đầu chính là từ đây.[5] Như vậy, trên căn bản pháp lư, thuật ngữ "cách mạng mùa thu" [1945] cũng đủ chứng tỏ hành vi cướp chính quyền của lực lượng Việt Minh dẫn tới hiện tượng chấp chính bất hợp pháp, ngược lại với thế hợp pháp, có chính danh của Chính phủ Trần Trọng Kim.

2. Hànội Vi Phạm Hiệp Định Hoà B́nh Paris 1973 Khi Xua quân Chiếm Sàig̣n, Mùa Xuân 1975 Hiệp Định Paris là hiệp định chấm dứt Chiến tranh, lập lại hoà b́nh ở Việt Nam, do 4 bên tham chiến — Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa, Cộng ḥa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng ḥa — kư kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, với những khoản chính như sau:

Vậy ngay sau khi quân đội Hoa Kỳ rút hết vào cuối tháng 3 năm 1973, Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa và Mặt trận Giải phóng miền Nam ồ ạt tăng quân, binh chủng, súng đạn, chuẩn bị đánh dứt điểm chính quyền Việt Nam Cộng ḥa. Như vậy âm mưu xua quân của ngụy quyền Hà nội, ồ ạt vượt vĩ tuyến 17 để cưỡng chiếm Sàig̣n là một h́nh thức xâm nhập lănh thổ và tiếm quyền bất chính, bất hợp pháp, v́ đă vi phạm những điều khoản căn bản trên của Hiệp Định Paris 1973, cũng như đă từng vi phạm Hiệp Định Genève 1954 trước đó. Vậy, việc áp đặt chính quyền "thống nhất" trên Miền Nam Việt Nam, dưới chướng ngụy quyền Hànội/Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, sau khi lật đổ thể chế Việt Nam Cộng Hoà và gạt bỏ lực lượng bù nh́n Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là một hành vi tiếm quyền bằng lừa đảo và bạo lực. Căn cứ vào những sự kiện lịch sử trên [1945 & 1975], CSVN ngày nay, bắt nguồn từ hai đợt tiếm quyền bằng lừa đảo và cưỡng chiếm bằng bạo lực không thể được coi là một chính phủ chính thức, hợp pháp, hợp lệ, có chính danh chính thực. Chính thể Hà nội sau 1945 và nhất là sau 1975, không hơn không kém, vẫn chỉ là một ngụy quyền tại vị [un pouvoir illégal en place], một hiện trạng tiếm quyền [un état d’usurpation de pouvoir] bất hợp pháp, bất hợp lệ, khác hẳn với sự thẩm định của nhóm "Thư Ngỏ", như đă được minh thị xác nhận bởi vị thầy chỉ đạo, GS Vũ Quốc Thúc và vị chánh chủ thảo, GS Lê Xuân Khoa.

II. TẠI SAO CSVN KHÔNG CÓ CHÍNH NGHĨA?

1. Thế nào là "chính nghĩa"? Về mặt thuần thục, "Chính nghĩa" là trạng thái hành xử thích hợp với lẽ phải chân chính của công lư; ứng dụng đại nghĩa công b́nh và đạo đức nhân bản; bảo trọng quyền lợi, nguyện vọng tiến hoá và hạnh phúc của toàn dân.[6] Do đó, một chính quyền có chính nghĩa địch thực khi được dân chúng tín nhiệm, tin tưởng. [7] Một lực lượng cách mạng, khởi đầu có thể là một tổ chức bất hợp pháp, khi nổi dậy đào thải một chính quyền tại vị. Nhưng sau cuộc đảo chính hay cách mạng đó, lực lượng nổi dậy có thể tạo dựng thành một chính quyền có chính nghĩa, như trường hợp của những cuộc cách mạng giành độc lập, tự do, dân chủ tại Pháp, Hoa Kỳ và gần đây tại các quốc gia Ả Rập và Trung Đông. Những lực lượng nhân dân này đă khởi nghĩa phá bỏ những thể chế lỗi thời, phản nước, hại dân để tạo dựng vào đó những chính thể phù hợp với chủ quyền quốc gia, với quyền lợi và phẩm giá của toàn dân.

2. Tại sao lại quả quyết CSVN không có chính nghĩa? Một lần nữa, người viết lại vịn vào lịch sử cận đại chứ không chỉ nghe ngóng lập trường của "những người chống cộng" mà khẳng định rằng CSVN không chính nghĩa, bởi những chứng cứ sau đây:

Những chứng cứ điển h́nh trên cho thấy CSVN chỉ là một chính thể ngụy tạo, độc tài, vô nhân đạo, bán nước, hại dân. Bị dân oán trách. Như vậy, CSVN không hề có chính nghĩa quốc gia nhằm bảo tồn vận mệnh đất nước và cũng không hề có chính nghĩa quốc dân nhằm bảo trọng và phát huy dân tộc, vốn đó là những điều kiện cần và đủ [conditions nécessaires & suffisantes] để được ḷng tin của toàn dân trong và ngoài nước. Trên căn bản tiên quyết của đại nghĩa chí nhân, đất nước, dân tộc, nhân loại mới là cứu cánh của chính nghĩa đích thực. Ư thức hệ chỉ là phương thức, nếu khả chấp, hữu hiệu, nếu tử tế, nhân bản. Khi chủ trương ngược lại những điều kiện cần và đũ trên, ư thức hệ kiểu phát xít, cộng sản, giáo phiệt v.v. chỉ có tính cách ngụy tạo, phản động, tự hủy. Lịch sử đă và đang loại trừ những tai ương nhân tạo này.

III. CSVN: PHÁP TRỊ HAY ĐẢNG TRỊ?
"Pháp trị", dịch từ Anh-Mỹ ngữ "Rule of Law", đôi khi c̣n gọi là "Supremacy of Law" hay "Ưu Thế của pháp luật",là một châm ngôn pháp lư [legal maxim] xác định rằng:

Ngắn gọn, chế độ Pháp trị chủ trương bất cứ ai, kể cả cấp lănh tụ, người có quyền hành, mọi công dân trong nước đều phải tôn trọng và thi hành pháp luật một cách đích thực, chính đáng, căn cứ vào "ưu thế của pháp luật" và nguyên tắc "pháp luật chi phối". [8] Trong năm 1959, có tất cả 185 luật gia gồm thẩm phán, luật sư, giáo sư luật học, đă họp mặt tại New Delhi dưới danh xưng "International Commission of Jurists" để xác định những nguyên tắc chính của "Pháp trị"/Rule of Law như sau:

Để thực thi, định nghĩa "Pháp trị" theo h́nh thức bao gồm những thủ tục pháp lư chuẩn mực phù hợp với cơ cấu pháp quy đem thi hành. C̣n định nghĩa "Pháp trị" theo nội dung cho phép ứng dụng pháp luật ợ những khía cạnh phụ thuộc, trong phạm vị pháp định, đối với từng trường hợp liên can.[9] Do đó, xét về nội dung, một đạo luật bất công, thiếu công minh [unjust law] không đáng gọi là luật, và không thể thi hành. Đương nhiên những đạo luật bất hợp hiến th́ bất khả thi.[10] Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc định nghĩa Pháp Trị/Rule of Law như sau:

Trong khi đó, CSVN chủ chương Đảng Trị, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam [1992, sửa đổi 2001], Điều 4:

Bất cứ ai, nếu minh mẫn, công bằng, không thiên vị, đều phải thấy những bất cập, sai lầm sau đây do Điều 4 gây ra:[11]

Như vậy, Hiến pháp Việt Nam, nền móng của luật pháp ở Việt Nam lại nằm dưới Cương lĩnh của Đảng CSVN. Do đó, thuật ngữ "Pháp Quyền/Rule by Law" [cai trị bằng luật] do CSVN trưng bày chỉ là một mạo nhận xảo trá của nguyên tắc Pháp Trị/Rule of Law [thượng tôn luật pháp]. Do đó, luật rừng của chế độ CSVN cũng chỉ là một tṛ hề nực cười của công lư.[12]

IV. TẠM KẾT: NÊN "ỦNG HỘ" HAY CẦN CHỐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM?
Vậy trong khi CSVN quyết tâm bám chặt định hướng xă hội chủ nghĩa, tận dụng vị thế siêu quyền lực để củng cố đảng phiệt, độc quyền thao túng thị trường, độc quyền tham nhũng và gây thảm hoạ cho đất nước, cho dân tộc, th́ những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại vẫn phải giữ vững lập trường vừa cảnh tỉnh tai ương lịch sử, vừa chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết đất nước khi CSVN tất nhiên phải cáo chung.
Chống CSVN-Mafia bằng trí giác, bằng lời lẽ từ tốn nêu cao sự thật và đại nghĩa là chính danh, chính nghĩa, là trân trọng dân tộc.
C̣n "Ủng hộ" [sic] kẻ quyết liệt phạm pháp, phản nước, hại dân có phải là nối giáo cho giặc, là a dua, a ṭng với "họ" hay không? Là liều lĩnh tự hủy trong ngay cái bẫy ngỏ do chính quư vị tạo bày, khi biết rơ "ỦNG HỘ HỌ" không đi tới đâu? Cả cựu Tổng Thống Nga Boris-Yeltsin cũng đă từng nói "CỘNG SẢN KHÔNG THỂ NÀO THAY ĐỔI, MÀ CẦN PHẢI DẸP BỎ."
Vậy, mời quư vị về lại với lư trí, với lẽ phải, với gần 90 triệu dân Việt của chúng ta [sau khi trừ đi vài ngàn/vài trăm "Ngài" CS Đại gia Tư bản đỏ, đang t́m cách tẩu thoát ra "nước lạ/nước ngoài"].

Trân trọng,
TS-LS. Lưu Nguyễn Đạt

 

CHÚ THÍCH

[1] Lê Xuân Khoa,"Bàn thêm về "Thư Ngỏ" của 36 trí thức hải ngoại", Hẹn Nhau Saigon 2015, September 12, 2011– Original Message -
From: thuc.vu-quoc
To: Khoa Le
Cc: Nguyen Thai Son
Sent: Wednesday, September 07, 2011 6:25 PM
Subject: Re: phản ứng đối với Thư Ngỏ. Thưa Anh ,Người ta luôn luôn – vô t́nh hay cố ư – lẩn lộn vấn đề chính nghĩa (legitimité) với vấn đề chính danh (légalité). Đối với những người chống cộng , th́ nhóm C.S đang nắm quyền ở Việt Nam không có chinh nghia vi đă chiếm quyền dưới vĩ tuyến 17 bằng bạo lực, trái với các hiệp định đă kư kết ở Paris năm 1973 và họ tiếp tục nắm quyên bang môt thê chê dôc tài, không tôn trong nhung quyên tu do thiên bâm cua công dân. Noi khac: không co dân chu dich thuc và không co phap tri dich thuc. Nhung trong linh vuc quôc tê, theo quy tac cung nhu lê thoi bang giao quôc tê, ho vân là chinh quyên chinh thuc (gouvernement légal) của nước Viêt Nam và da duoc quôc tê thua nhân. Chung ta gui thu ngo cho ho (thu ngo không phai là kiên nghi hay don thinh câu) vi hiên thoi chi co ho là co kha nang thay dôi thê chê . Nhu vây là "danh chinh ngôn thuân" .Nêu ho phuc thiên thi tranh duoc nhung su hôn loan luôn luôn di kèm cac cuôc nôi dây , biêu tinh, tuân hành.. nho vây mà " cuôc cach mang nhung " (velvet revolution) nhu o Tchecoslovaquie moi thuc hiên duoc . Trai lai , nêu ho không chiu phuc thiên , nhân dân , dung dâu là NHUNG NGUOI DANG CAN DAM CHÖNG DÖI CHINH QUYËN o quôc nôi se dung phuong thuc tranh dâu khac.
[2] …Chung ta – nhung nguoi sông yên ôn o hai ngoai – co bôn phân ung hô ho : thu ngo là môt hành dông yêu nuoc , phuc vu dân chu , phuc vu RULE OF LAW . Thu ngo gui cho ai ? Le nào cho Tông Thông Hoa Ky , Tông Thông Phap , Thu Tuong Anh hay Duc , Canada , Australie ? Nhung nguoi này co thê can thiêp truc tiêp dê thay dôi thê chê chinh tri o Viêt Nam không ? Phai chang nhung AI DO muôn co môt cuôc can thiêp bang vo luc nhu o Irak , Afghanistan hay Lybie? Dân Viêt Nam chua du khô hay sao mà lai muôn cho chiên tranh tai diên ? Dây là môt vài y kiên tôi xin gop voi Anh , tuy Anh xet xem co nên dua ra trong cuôc phong vân cua nhà bao nu Trà My không . Kinh thu : Vu Quôc Thuc
[3] Est légal ce qui est conforme à la loi, à la législation ; ce qui est prévu, désigné par la loi. D’après le dictionnaire Trésor de la langue française informatisé (TLFI)]
[4] "những người chống cộng" chỉ là những người Việt tỵ nạn cộng sản, c̣n ư thức về căn cước của họ và c̣n nêu cao cảnh giác về kinh nghiệm bản thân, hoặc thông thạo, hiểu biết về các sự kiện lịch sử và những sự thật trắng trợn liên hệ tới chế đô CSVN.
[5] Thiên Nam, "Quả lừa lịch sử: HCM / CSVN-CSTQ cướp chính quyền Việt Nam" Tô Hải kể về cái "Quả lừa lịch sử" đó: "Đúng ngày 17 tháng 8 năm 1945, chúng tôi kéo nhau đến quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội mít-tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim. Cuộc mít-tinh bắt đầu được mấy phút bỗng hàng loạt cờ đỏ sao vàng được tung ra, cờ quẻ ly bị giật xuống và trên bục diễn giả xuất hiện một người đeo poọc-hoọc, đăng đàn diễn thuyết, kêu gọi đồng bào đi theo Việt Minh, đánh Pháp, đuổi Nhật, đ̣i lại áo cơm, tự do, xóa bỏ gông xiềng… Những khẩu hiệu vừa phát ra đă có hàng ngàn người hô to hưởng ứng. Không một tiếng súng. Không một sự phản kháng từ ai, từ đâu, dù trại lính Nhật ở cách đó chỉ khoảng 300 mét!" (Tô Hải: Hồi kư của một thằng hèn).]
[6] Est légitime ce qui est conforme au droit positif ou ce qui est conforme à l’équité; ce qui est fondé sur la morale, le droit naturel… D’après le dictionnaire Trésor de la langue française informatisé (TLFI)

[7] Rational-legal legitimacy derives from a system of institutional procedure, wherein government institutions establish and enforce law and order in the public interest. Therefore, it is through public trust that the government will abide the law that confers rational-legal legitimacy.

[8] "Law should govern". Aristotle,Politics.
[9] Craig, Paul P. (1997). "Formal and substantive conceptions of the rule of law: an analytical framework".
[10] "…the framers of the U.S. Constitution believed that an unjust law was not really a law at all"…^ Gedicks, Frederick. "An Originalist Defense of Substantive Due Process: Magna Carta, Higher-Law Constitutionalism, and the Fifth Amendment", Emory Law Journal, Vol. 58, pages 585-673 (2009). See also Edlin, Douglas "Judicial Review without a Constitution", Polity, Volume 38, pages 345-368 (2006).
[11] Xem thêm "Điều 4 Hiến pháp – những bất cập", Quỳnh Chi- RFA, 2011-08-29

[12] A mockery of justice


<<trở về đầu trang>>
free counters