Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Chiến dịch thủ tiêu các cột mốc biên giới VIỆT TRUNG

 

Chiến dịch đă phát động vào ngày 20/07/2010. 

Hàng loạt những cột mốc lịch sử quốc giới Trung-Việt  đă bị Trung Cộng và CS Việt Gian

tất bật tháo gỡ đưa vào các Bảo Tàng Lịch Sử địa phương mà chúng gọi:

Chiến dịch “bài trừ các mốc biên giới cũ” 

Tại sao bọn Trung cộng xâm lược có quyền làm như thế? 

Đảng CS Việt Gian đang câm lặng?


 Mốc số 17 (đoạn Vân Nam-Hà Khẩu)Cột Mốc “Đại Nam Quốc Giới” tại Pḥng Thành, Quảng Tây 
 
Việt Nam tham gia việc khuân vác cột mốc quốc giới dâng cho Trung Cộng.


<< trở về đầu trang >>
free counters