Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Thứ Bảy, 01 tháng 10 năm 2011, cũng là ngày lễ Quốc Khánh của Trung Công

 

12g00 – 13g00: Mít-tinh tại Alexanderplatz (Weltuhr) - 10178 Berlin


13g00 – 15g00: Diễn hành đến và biểu t́nh trước sứ quán Trung Cộng

Märkisches Ufer54, 10179 Berlin


Từ 16g00 - 17g30: Trước Toà Đại Sứ CSVN,
Elsenstraße 03, 12435 Berlin

 

Quốc khánh Tàu - đốt cờ hải tặc Trung Cộng

 


<<trở về đầu trang>>
free counters