Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Giáo dân Thái Hà đ̣i lại Tu viện Ḍng Chúa Cứu Thế

 Thanh Quang,

phóng viên RFA


Khu đất của Tu viện Ḍng Chúa Cứu thế Thái Hà được mua từ năm 1928. Tu viện được xây dựng từ năm 1931.

Chiều thứ Năm ngày 27 tháng 10 này, đông đảo giáo dân cùng một số Linh mục, tu sĩ Giáo xứ Thái Hà đă đến UBND quận Đống Đa, Hà Nội nộp đơn yêu cầu trả lại cho Ḍng Chúa Cứu Thế Tu viện.

Biến tu viện thành bệnh viện

Tu viện này vốn được thành lập từ năm 1928 nhưng bị chính quyền quận Đống Đa tự tiện cưỡng chiếm hồi năm 1959 để sau đó biến thành Bệnh xá Đống Đa như hiện giờ.

Hiện diện cùng tu sĩ, giáo dân trong vụ này, giáo dân JB Nguyễn Hữu Vinh cho biết:

"Chiều nay một số Linh mục, tu sĩ và nhiều giáo dân của Ḍng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Thái Hà đă lên UBND phường Đống Đa để nộp đơn yêu cầu trả lại Tu Viện Ḍng Chúa Cứu Thế đă bị nhà nước “mượn” từ mấy chục năm nay. Và bây giờ Tu Viện xuống cấp cũng như việc sử dụng nơi này làm bệnh viện không phù hợp. Đồng thời nhu cầu của giáo dân và yêu cầu của Nhà Thờ là rất cấp thiết. Cho nên người ta đă nộp đơn yêu cầu giới cầm quyền trả lời Tu Viện cho Nhà Thờ để phục vụ người nghèo, người thiệt tḥi trong xă hội và phục vụ nhu cầu tôn giáo của họ."

Được giáo dân cử làm đại diện để tiếp xúc với giới lănh đạo ở quận Đống Đa, kể cả 2 phó chủ tịch và an ninh, JB Nguyễn Hữu Vinh lưu ư phía cầm quyền:

"Tôi nói rất rơ rằng việc biến Nhà Nguyện thành chỗ nhảy đầm, chỗ nhảy nhót ăn chơi trụy lạc là hành động xúc phạm nghiêm trọng đến Linh Thánh của tôn giáo chúng tôi. Chúng tôi nh́n thấy ở đó là Pḥng Thánh, Nhà Nguyện đă bị biến thành nơi để nhảy đầm, để nam nữ ôm ấp nhau - diễn ra ngay trong Nhà Nguyện. Và trên Cung Thánh th́ bị căng ngang một khẩu hiệu “đảng CSVN quang vinh muôn năm”.

Ở đó trước đây có Tượng Thánh, Bàn Thờ th́ giờ bị che đi bằng một cái phong ǵ đó. Nhưng hiện tượng biến chỗ Linh Thánh đó thành nơi ăn chơi trụy lạc là điều giáo dân hết sức bức xúc hiện nay. Điều thứ hai là đưa một bệnh viện với những bệnh truyền nhiễm vào một khu vực mà hàng ngày, hàng tuần có hàng chục ngàn người Công Giáo tập trung về đó, là việc hoàn toàn không phù hợp."

Theo LM Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc Ḍng Chúa Cứu Thế th́ hành động của nhà nước cưỡng chiếm Tu viện không những trái luật pháp mà c̣n biến nơi tôn nghiêm ấy thành chốn ăn chơi, ngược lại lương tâm và lương tri con người. LM Nguyễn Ngọc Nam Phong nói thêm:

"Họ sử dụng toàn bộ Tu Viện của chúng tôi làm bệnh viện Đống Đa. Nhưng trong bệnh viện Đống Đa có Nhà Nguyện, mà Nhà Nguyện linh thiêng ấy th́ nhà nước cũng để trống không trong nhiều năm. Sau này họ dùng chỗ đó làm chốn ăn chơi. Chính tôi đă nhiều lần mục kích những việc làm không đúng, thiếu sự tôn trọng tín ngưỡng, xúc phạm chốn thiêng liêng, nơi thờ phượng. Chúng tôi cũng đă nhiều lần yêu cầu họ phải tôn trọng sự thánh thiêng ở nơi đó. Tuy nhiên họ vẫn cứ sử dụng nơi đó thành chỗ dạ tiệc, hội nghị, giao lưu thể thao, và cả nhảy đầm trong ấy nữa."

 

 

Mượn mà không trả!

Những h́nh ảnh Tu Viện Ḍng CCT Thái Hà đă bị nhà nước "mượn".

Lá đơn do LM Nguyễn Văn Phượng, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà thay mặt Ḍng Chúa Cứu Thế Hà Nội-Thái Hà yêu cầu trả lại Tu viện Ḍng Chúa Cứu thế như vừa nói lưu ư giới hữu trách rằng ngoài chuyện sử dụng Tu viện không đúng mục tiêu, việc cơ quan mượn rồi biến cơ sở Tu viện thành bệnh viện Đống Đa hoàn toàn trái với Hiến pháp, trái với mọi quy định của luật pháp VN qua các thời kỳ khác nhau, là một h́nh thức “chà đạp pháp luật, nhục mạ tín ngưỡng” khiến gây bức xúc lớn cho giáo dân, là “h́nh ảnh xấu trước con mắt nhân dân trong nước và quốc tế”. Giáo dân JB Nguyễn Hữu Vinh tŕnh bày về vấn đề này:

"Điều quan trọng nhất là giới cầm quyền “mượn” Tu viện, sử dụng Tu viện của Ḍng Chúa Cứu Thế này là điều mà ai, kể cả cán bộ, cũng thừa nhận, đó là một cơ sở của một tôn giáo được nhà nước thừa nhận ngay từ đầu. Và trong Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992 đều ghi rằng tất cả cơ sở tín ngưỡng đều được luật pháp nhà nước bảo hộ. Th́ tôi hỏi rằng đó là một cơ sở tôn giáo – một Tu viện – được luật pháp bảo hộ th́ bảo hộ chỗ nào ? Tại sao họ biến Tu viện của Ḍng Chúa Cứu Thế Giáo xứ Thái Hà thành nơi chứa chấp vấn đề vi trùng, bệnh tật vào một trung tâm tôn giáo, và c̣n biến nơi linh thiêng đó thành chỗ ăn chơi trụy lạc khiến dân chúng hết sức bức xúc hiện nay.";

Lá đơn vừa rồi cũng đề cập tới một lư do nữa để bệnh viện Đống Đa cần phải di chuyển đi nơi khác, như JB Nguyễn Hữu Vinh giải thích:

"Thời gian qua UBNDTP Hà Nội có chủ trương đưa những bệnh viện ảnh hưởng tới môi trường ra khỏi TP, th́ không có lư do ǵ mà họ không đưa bệnh viện Đống Đa đi. Đồng thời cơ sở này có lối thiết kế, kiến trúc không phải dành cho một bệnh viện. Lối kiến trúc dành cho một Tu viện hoàn toàn khác với một bệnh viện. Và chính chỗ ngược lại như vậy mà họ cố t́nh lấy của người Công Giáo, biến Tu viện thành bệnh viện là điều không thể chấp nhận được."

Việc Giáo Xứ Thái Hà từng lâm nạn, rồi t́nh trạng Tu Viện Ḍng Chúa Cứu Thế Hà Nội bị phạm thánh hẳn khiến giáo dân phẫn nộ, như một giáo dân Thái Hà cho biết:

"Từ muôn thuở, người ta đă nói rằng những chuyện đàm tiếu tại nơi thờ phượng là không được phép. Đó là nguyên tắc. Bất cứ tại quốc gia nào, không bao giờ được phép lấy nơi thờ tự làm việc đó. Không chấp nhận được. Giáo dân không bao giờ chấp nhận một chuyện ô nhục như thế - từ nhảy đầm tới bệnh viện, trạm xử lư thảy nước. Giáo dân đến đây thờ tự, dự lễ. Đạo nào cũng thế cả. Đầu tiên là phải tôn trọng tín ngưỡng.

Và một vị khác bày tỏ quyết tâm của giáo dân ở đó như sau:

"Giáo dân quyết định phản đối và yêu cầu trả lại tu viện đó cho Ḍng Chúa Cứu Thế và trả lại cả Hồ Ba Gian để phục vụ công ích. Giáo dân quyết tâm bảo vệ tài sản của Giáo Hội, đ̣i công lư phải được thực thi, tài sản của ai về với người đó - cũng để phục vụ công ích thôi."

Trong khi đó, nguồn tin riêng của cơ sở thông tin Ḍng Chúa Cứu Thế cũng báo động rằng “trong một ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành thi công ‘trạm xử lư nước thải’ tại chính Tu viện Ḍng Chúa Cứu Thế Hà Nội” này khiến toàn thể Tu sĩ Ḍng Chúa Cứu Thế và giáo dân Giáo xứ Thái Hà cực lực phản đối và “quyết tâm bảo vệ Tu viện bằng mọi giá”.

Vẫn theo tin vừa nói, thay v́ cứu xét để giải quyết yêu cầu chính đáng của giáo dân, Giáo Hội để trả lại Tu viện và khắc phục sai lầm trong quá khứ, nhà cầm quyền Hà Nội lại “xua quân” đến hầu triệt hạ tinh thần bất khuất, kiên cường đi t́m công lư của Tu sĩ và giáo dân Thái Hà.

 

 

VRNs (27.10.2011) -- Theo nguồn tin riêng của VRNs, trong một ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành thi công “Trạm xử lư nước thải” tại Tu viện Ḍng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện nhà cầm quyền đang mượn làm bệnh viện Đống Đa. Thời gian thi công khoảng từ 23 giờ đêm đến 4giờ sáng ngày hôm sau.
Toàn thể tu sĩ DCCT Hà Nội và giáo dân Giáo xứ Thái Hà cực lực phản đối hành động đen tối này của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội, và quyết tâm sẽ bảo vệ Tu viện bằng mọi giá.
Tu viện DCCT Hà Nội đă lắp đặt bảng đèn điện tử với nội dung “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Ḍng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”. Bảng này được đặt ở nơi cao nhất trong khuôn viên Tu viện hiện nay, cho mọi người đọc thấy mỗi khi đêm về.


<<trở về đầu trang>>
free counters