Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

TS Nguyễn Xuân Diện, Phạm Văn Chính bị câu lưu tại C.A

Hôm nay tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đă được công an t́m đến và đưa đi làm việc tại số 6 Quang Trung- Hà Đông.
TS Diện có nhận được giấy mời từ hôm trước, nhưng do có hẹn để làm việc về với một tổ chức tại bảo tàng HCM lên ông đă khước từ không đi theo giấy mời.
Không mời được tiến sĩ bằng giấy mời, công an đă t́m được tiến sĩ Diện tại bảo tàng HCM vào trưa nay 26-11-2011 và đưa đi.
Cùng phải làm việc với cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội , pḥng PA92 là Phạm Văn Chính, một thanh niên yêu nước từng tham gia nhiều cuộc biểu t́nh chống Trung Quốc xâm lược. Anh Chính đến công an khác với ông Diện là anh bị giấy triệu tập vói lư do là '' làm việc về việc chuẩn bị biểu t́nh ngày 27-11-2011''
Hiện nay có rất nhiều anh em, bè bạn của hai người này đang đứng chờ ở số 6 Quang Trung- Hà Đông, cơ sở 2 của công an TPHN. Những người này đang bị công an Hà Đông xua đuổi đi, việc xua đuổi cùng với việc áp ông Diện đi làm việc đến giờ chưa về, khiến nhiều người quan tâm rất bức xúc.
Có thể TS Diện và anh Chính sẽ bị câu lưu đến ngày mai dựa trên một hoài nghi là 2 người này có ảnh hưởng đến cuộc biểu t́nh.
Để xóa bỏ nghi ngờ này, những người biểu t́nh khác vẫn tiếp tục tục dự định, đây là cuộc biểu t́nh tự phát, không có tổ chức và cũng như không có ai lănh đạo. Tin thêm, Phạm Văn Chính vừa ra khỏi cơ quan công an.


Người Buôn Gió


<<trở về đầu trang>>
free counters