Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Kêu Gọi Hỗ trợ cho những người tranh đấu cho dân oan

Sau những đợt đem các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, bảo vệ đất nước, nay th́ đến phiên CSVN đem những người tranh đấu bảo vệ dân oan ra xét xử vào cuối tháng năm này tại Bến Tre. Họ là Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm, ông Phạm Văn Thông, ông Nguyễn Chí Thành, bà Phạm Ngọc Hoa, ông Cao Văn Tỉnh. Đây là những người dân oan đă đi khiếu kiện nhiều năm qua để đ̣i công lư cho chính ḿnh và nhiều người dân oan khác. Chúng ta biết ṭa án CSVN chỉ là một màn kịch. Chúng ta có thể đoán chuyện ǵ sẽ xảy ra cho những người vô tội này.

 

Chúng ta có thể làm ǵ cho những người dân oan vô danh?

 

Có thể chúng ta không làm thay đổi được bản án phi lư đă định sẵn. Có thể chúng ta chưa đem lại được tự do cho họ. Nhưng tất cả những ǵ mỗi chúng ta làm sẽ vang vọng đến tai những người tranh đấu này. Đối diện với những bản án vô nhân, không chỉ có họ mà có chúng ta sát bên.

 

Chúng ta có thể làm ǵ cho những người tranh đấu này?

 

Chúng ta có thể gọi về Bến Tre, gọi cho công an tỉnh, gọi cho ṭa án, phản đối việc xử án 7 người. Hỏi họ những người bị xét xử có tội ǵ khi bênh vực cho dân oan? Xưng với họ rằng chúng tôi là người Việt nhân bản, bảo họ đối xử với những người chân chính cho đàng hoàng, tử tế. Nhờ họ nhắn lại với Trần Văn Châu, chánh án ṭa án nhân dân tỉnh Bến Tre là quần chúng sẽ không quên những vụ xét xử bất công, vô lư.

 

Chúng ta có thể làm ǵ cho những tín đồ nhiệt thành này?

 

Chúng ta có thể gọi cho sứ quán CSVN ở quốc gia ḿnh cư ngụ. Gọi để vặn hỏi những người gọi là đại diện cho chế độ CSVN, họ trả lời thế nào về việc đem những người bênh vực dân oan ra xét xử. Gọi để phản đối việc xét xử những người chân chính.

 

Hăy nhấn một hồi chuông cho 7 người tranh đấu ....

Hăy nhấn hai hồi chuông cho những người dân oan vô danh bị đem ra xử án ...

Hăy nhấn ba hồi chuông cho những nhà dân chủ, những nhà đối kháng bị đàn áp ...

Hăy nhấn thật nhiều hồi chuông cho những người yêu nước ...


---------------------------------------------------------
T̉A ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Tel: +84 75 3 822 449

T̉A ÁN THÀNH PHỐ
Tel: +84 75 3 829 689

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Tel: +84 75 3 822 446

CÔNG AN TỈNH
Tel: +84 75 3 831 017

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI HOA KỲ

Telephones
+1 (202) 861 0737 (Washington DC)
+1 (415) 922 1577 (lănh sự San Francisco)
+1 (713) 850-1233 (lănh sự Houston)
+1 (212) 644-0594 (đại diện tại Liên Hiệp Quốc)
+1 (202) 463 9425 (trade office)
+1 (202) 463 9426 (trade office)
+1 (202) 463 9419 (trade office)
+1 (202) 463 9428 (trade office)
+1 (202) 293 1822 (defense attache)
+1 (202) 293 1825 (defense attache)
+1 (202) 293 1824 (defense attache)
+1 (202) 293 1823 (defense attache)

Email:
info@vietnamembassy.us
vnconsular@vietnamembassy.us
vinatrade@vietnam-ustrade.org
info@vietnamconsulate-sf.org

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI CANADA

Tel: +1 (613) 236 1398
Tel: +1 (613) 236 0772

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI NHẬT BẢN

Điện thoại
+81 3 3466 3313
+81 3 3466 3314
+81 3 3466 3311

Email:
vnembasy@blue.ocn.ne.jp

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI NAM HÀN

Điện thoại:
+82 2 739 2065
+82 2 738 2318
+82 2 734 7948 (Lănh sự)

Email:
vndsq@yahoo.com

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI ÚC

Điện thoại:
+61 2 6286 6059 (Canberra)
+61 2 6290 1549 (Canberra)
+61 2 9327 2539 (lănh sự Sydney)
+61 2 9327 1912 (lănh sự Sydney)

Email:
vnconsul@iinet.net.au

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI ANH

+44 20 7937 1912
+44 20 7937 4638
+44 20 7460 3170

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI PHÁP

+33 1 44 14 64 00
+33 1 57 63 03 53
+33 1 46 24 85 77

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI ĐỨC

+49 30 53630 108 (Berlin)
+49 30 53630 119 (Berlin)
+49 30 53630 113 (Berlin)
+49 30 53630 104 (Berlin)
+49 69 795 336 50 (Frankfurt)

Email:
info@vietnambotschaft.org
tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn
gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI BỈ, LUXEMBOURG

Telephones:
+32 2 379 27 37 (sứ quán)
+32 2 379 27 49 (đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng)
+32-2-379 27 40 (tham tán công sứ)
+32-2-379 27 32 (Nguyễn Mạnh Cường)
+32-2-379 27 33 (Lại Kiên Chung)
+32-2-379 27 47 (Nguyễn Thị Cẩm)
+32-2-379 27 36 (Nguyễn Thị Mỹ Châu)
+32-2-379 27 31 (Nguyễn Thị Minh Nguyệt)
+32-2-379 27 35 (Nguyễn Vơ Quang)
+32-2-345 75 06 (Trần Trung Thực)

Email:
vnemb.brussels@skynet.be

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI H̉A LAN

Tel: +31 70 3648917
Tel: +31 70 3644300

Email:
emviet@wanadoo.nl, vnembassy.nl@mofa.gov.vn

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI THỤY SĨ

+41 31 3887873 (Berne)
+41 31 3887878 (Berne)
+41 22 7984890 (Geneve)
+41 22 7982485 (Geneve)

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI ĐAN MẠCH

Tel: +45 3918 2629
Tel: +45 3918 3932

Email:
embvndk@hotmail.com

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI NA UY

Telephones:
+47 222 03 300 (lănh sự)
+47 993 43 877 (consular service)
+47 993 43 877 (Phạm Hoàng Tùng)
+47 417 84 030 (Trần Cao Sơn)
+47 482 58 272 (Đặng Thị Hải Tâm)
+47 902 44 198 (Tống Thị Thanh Thuỷ)

Email:
vietnamnorway@gmail.com

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI BA LAN

Điện thoại:

+48 22 858 7866 (đại sứ Nguyễn Hoằng)
+48 22 742 0100 (Ngô Hướng Nam, tham tán công sứ)
+48 22 651 6098 (Tổng đài)
ext. 50 đại sứ
ext. 13 thường trực
ext. 10 lănh sự
ext. 61 Phạm Văn Mích
ext. 14 Nguyễn Thu Hà
ext. 63 Tạ Quốc Hương
ext. 51 Phạm Quang Thiều

Email:
vnemb.pl@mofa.gov.vn

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI HUNGARY

Điện thoại:
+36 1 342-5583
+36 1 342-9922
+36 1 343-0963

Email:
vp-budapest@mofa.gov.vn, su_quan@hu.inter.net

---------------------------------------------------------
SỨ QUÁN CSVN TẠI TIỆP

+420 257 211 540
+420 221 965 020
+420 221 965 022
+420 224 942 235
+420 221 965 021
+420 257 220 274
 


<<trở về đầu trang>>
free counters