Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

BS Nguyễn Đan Quế vận động kư tuyên bố chung Nhân ngày Nhân Quyền Quốc Tế

BS Nguyễn Đan Quế vận động kư tuyên bố chung Nhân ngày Nhân Quyền Quốc Tế

 

WASHINGTON DC 6-12 (NV) - Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, người thành lập Cao Trào Nhân Bản để vận động dân chủ hóa Việt Nam vừa đưa ra một bản tuyên bố nhân kỷ niệm năm thứ 62 Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế.

Đại Sứ Mỹ Michael Michalak (thứ ba, từ phải) đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế (thứ hai từ phải) ngày 4 tháng 5, 2009 tại tư gia của ông ở Sài G̣n. (H́nh: Cao Trào Nhân Bản)

Từ Sài G̣n, nơi ông đang sống dưới sự giám sát của công an, ông đă kêu gọi mọi người cùng kư tên đ̣i chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội phải trả lại các quyền tự do căn bản của công dân cũng như phải thả hết tất cả những ai đă bị tù đày v́ đ̣i hỏi nhân quyền.

Bản tuyên bố nói rằng chế độ Hà Nội đă kư cam kết tôn trọng và thi hành bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị.

Rồi họ lại c̣n ban hành năm 2006 một đạo luật về kư kết, tham gia, thực hiện các điều ước quốc tế xác định rằng “Trong trường hợp văn bản qui phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định khác nhau về cùng một vấn đề th́ áp dụng qui định của điều ước quốc tế (Điều 6.1). Việc ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải bảo đảm không làm cản trở việc thi hành điều ước quốc tế mà Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định về cùng một vấn đề. (Điều 6.2)”

Tuy nhiên bản tuyên bố của Bác Sĩ Quế tố cáo “Thực tế chứng minh rằng đa số các quyền căn bản quy định trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 10 tháng 12, 1948, cũng như trong các Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam từng kư thừa nhận đă và không hề được tôn trọng; đồng thời, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam c̣n lạm dụng h́nh luật để trừng phạt bất cứ ai cổ vơ hay bảo vệ các quyền này.”

Ông nhận định rằng “Bất cứ nhà nước nào không tôn trọng hiến pháp nước ḿnh cũng như luật lệ quốc tế đă cam kết thừa nhận th́ nhà nước ấy đă phản bội, không c̣n tính chính danh và người dân có chính nghĩa khi phải đ̣i lại những quyền căn bản của ḿnh để thiết lập một nền dân chủ pháp trị.”

Bởi vậy, nhân ngày Nhân Quyền Quốc Tế hàng năm 10 tháng 12, 2010 tới đây, ông đề nghị mọi người cùng kư tên vào bản tuyên bố xác định chế độ Hà Nội “không có quyền tước đoạt những nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do trao đổi thông tin, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do Internet, tự do viết blog để nói lên những nhận định, quan điểm và lập trường chính trị của ḿnh hay của nhóm ḿnh trước các vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của tổ quốc.”

Bản tuyên bố phủ nhận mọi h́nh thức giới hạn hoặc tước đoạt các quyền tự do căn bản của nhân dân và đ̣i “Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho những người con yêu của tổ quốc đang bị giam giữ tù đày bất hợp pháp chỉ v́ họ muốn phát biểu ư kiến một cách ôn ḥa hay đ̣i hỏi những nhân quyền cho toàn dân Việt Nam; đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên đa đảng và tổ chức bầu cử tự do, công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để toàn dân Việt Nam có thể bầu một Quốc Hội Lập Hiến mở đường đưa đất nước tiến đến một nền dân chủ thực sự và hội nhập nhịp bước vào cộng đồng nhân loại văn minh ngày nay.”

Quí vị nào muốn kư tên vào bản tuyên bố cùng với BS Quế, gửi e-mail cho Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện Cao Trào Nhân Bản hải ngoại ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn (e-mail: drquannguyen@gmail.com) hay (e-mail: David_Young2005@yahoo.com).

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, 68 tuổi, từng bị chế độ Hà Nội bỏ tù ba lần. Một lần từ 1978 đến 1988. Đến năm 1990, ông thành lập tổ chức Cao Trào Nhân Bản và công bố “Lời kêu gọi của Cao Trào Nhân Bản”, tiếp tục đ̣i hỏi nhà nước tôn trọng nhân quyền, đa nguyên chính trị và tuyển cử tự do. Ông bị bắt lại ngay sau đó, và bị tuyên án 20 năm khổ sai, cộng thêm 5 năm quản thúc tại gia, v́ tội “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Trước áp lực mạnh mẽ của quốc tế, đầu tháng 9 năm 1998, chế độ Hà Nội đă trả tự do cho ông và ông từ chối rời khỏi Việt Nam khi được đề nghị. Ngày 29 tháng 7 năm 2004, ṭa án Việt Nam lần nữa kết án ông 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Nhưng trước Tết năm 2005, ông là một trong những tù nhân chính trị được đặc xá cũng nhờ có sự vận động mạnh mẽ của Hoa Kỳ.

Nguồn: Người Việt


<<trở về đầu trang>>
free counters