Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Trụ đồng Mă Viện - Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt : Nguy nan và nước mắt!

Trụ đồng Mă Viện - Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt : Nguy nan và nước mắt!

 

1/ Mă Viện cho xây Trụ đồng để:

- Làm Đài thiên văn?

 - Làm trụ mốc biên giới xác định ranh giới lănh thổ hai nước kèm theo lời thề nguyền ngụ ư hăm doạ dân Giao Chỉ không được xâm lấn lănh thổ Trung Quốc: Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt ?

- Hay trụ đồng Mă Viện là một dụng cụ phong thủy chôn tại động Cổ Sâm nhằm mục đích phá vỡ huyệt kết phát vương quyền của đất Giao Chỉ?


Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội

 

2/ Trụ đồng Mă Viện xây ở đâu:

- Theo sách Nhất Thống Chí nhà Đại Thanh chép: Trụ đồng Mă Viện đặt ở vùng Châu Khâm tại động Cổ Sâm hay Cổ Lâu thuộc vùng biên giới cực bắc Giao Chỉ cũng là cực nam nhà Hán.

Theo tài liệu nghiên cứu mới nhất của Giáo sư-Bác sỹ Trần Đại Sỹ, Giám đốc Trung Quốc sự vụ, viện Pháp Á ( Pháp )“Thử t́m lại biên giới cổ của Việt Nam bằng cổ sử, bằng triết học, bằng di tích và hệ thống DNA”, th́: biên giới cổ của nước Việt Nam với các triều đại Hồng Bàng, Âu Lạc, Lĩnh Nam phía Bắc giáp giới với tới hồ Động Đ́nh, phía Tây giáp Tứ Xuyên?


Hằng nằm cứ vào ngày 6/2 âm lịch lể kỷ niệm hai bà Trưng được cử hành tại nhiều nơi có người Việt sinh sống. Đây là một sinh hoạt có tính lịch sử truyền thống.
Vào năm 40 sau công nguyên (scn), Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị quê ở Mê Linh đă dựng cờ khởi nghĩa, trước là trả thù cho chồng sau là đánh đuổi quân xâm lược, Hai Bà đă lấy được 65 thành tŕ và sau đó là xưng vương họ Trưng.
Năm 42 scn Mă Viện theo đường biển xua quân đánh trở lại. Trước thế giặc mạnh, quân hai bà chống cự không nổi, rút lui về Cẩm Khê và tan hàng từ đó.
Sau khi xâm chiếm đất Giao Chỉ Mă Viện cho thực hiện hai công tŕnh là: Dựng trụ đồng Mă Viện tại động Cổ Sâm, châu Khâm và xây thành Kiên Giang h́nh tổ kén ở Phong Khê.
Trang lịch sử này đă gây nhiều tranh căi về nhiều vấn đề như là:
- Nguyên do khởi nghĩa của Hai Bà v́ thù chồng hay v́ nợ nước?
- Hai Bà lập nên chế độ mẫu hệ đầu tiên ở Việt Nam chăng?
- Ngày lễ kỷ niệm của Hai Bà cũng có sự khác biệt? Ngày 6/2 hay 6/3 Âm lịch?
- Nguyên do cái chết của Hai Bà là nhảy sông tự tử hay bị chém đem đầu về Trung Quốc?
Cho dù có đặt nghi vấn như thế nào chăng nữa chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là Bà Trưng là vị nữ vua đầu tiên tại Việt Nam, một vị vua thành tựu do công sức và tài trí trực tiếp đánh quân xâm lược. Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa do ḷng yêu nước chân chính của ḿnh, xuất thân từ giai cấp quí tộc, chứ không phải từ quan niệm đấu tranh giai cấp như nhà sử học xă hội chủ nghĩa lư giải.
Hai bà Trưng đă tạo dựng nên truyền thống vẻ vang nữ anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

 

Theo Khâm Định Việt Sử Thương Giám Cương Mục (KDVSTGCM), trang 24-25 ghi:

“Trưng vương cùng em gái là Nhị cự chiến với quân Hán, quân vỡ, thế cô, đều bị thất trận chết. Mă Viện đuổi đánh tàn quân của hai bà là bọn Đô Dương đến huyện Cư Phong th́ hàng phục được họ. Mă Viện lập cột đồng để ghi địa giới tận cùng của Nhà Hán…”.

Sách Thủy Kinh Chú của Lịch Đạo Nguyên chép rằng: Mă Văn Uyên (tức Mă Viện) dựng cái mốc đồng để làm giới hạn cuối cùng của đất phía nam Trung Quốc...
Sách Nhất Thống Chí nhà Đại Thanh có chép:

Tương truyền cột đồng ở về động Cổ Sâm châu Khâm, Mă Viện có thề rằng: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”, nghĩa là “Cột đồng ấy găy th́ Giao Chỉ bị diệt”, nên người Việt đi qua dưới chân cột đồng ấy cứ lấy đá bồi đắp lên măi thành g̣ đống cao. Đó v́ sợ cột đồng ấy bị đổ găy.
Mă Viện nhà Hán đắp thành Kiển Giang.

V́ thấy huyện Tây Vu có đến ba vạn ba ngh́n hộ, Mă Viện xin chia ra làm hai huyện Phong Khê và Vọng Hải. Vua Hán y cho Mă Viện lại lập hành quách, đặt tỉnh ấp (xóm làng), đắp thành Kiển Giang ở Phong Khê. Thành này h́nh tṛn như cái Tổ kén. Nên gọi là thành Kiển giang. Ba năm sau Mă Viện về nước.

 

A- Trụ Đồng Mă Viện
Trải qua một thời gian dài bị đô hộ dưới thời Hán thuộc, trụ đồng Mă Viện đă hoàn toàn mất hết dấu tích nhưng vẫn c̣n để lại nhiều nghi vấn lịch sử như sau:
I - Sự thật của trụ đồng
Trụ đồng Mă Viện là một câu chuyện có thật, đă được ghi vào sử liệu của cả hai nước Trung Hoa và Việt Nam. Đây không phải là một huyền thoại hay là hư cấu.
Vào đời vua Trần Thánh Tôn, Ngài đă cho người đi t́m lại dấu tích cột đồng nhưng không thấy.

“Tháng 4 mùa hạ (1272,) sai viên ngoại lang là Lê Kính Phu sang hội với người nhà Nguyên biện luận việc cương giới. Nhà Nguyên sai Ngột Lương sang hỏi giới mốc đồng trụ ngày trước, nhà vua phái Lê Kính Phu đi hội đồng khám xét. Kính Phu nói với Nhà Nguyên rằng: “Chỗ cột đồng do Mă Viện dựng lên lâu ngày bị ch́m lấp, nay không thể biết ở chỗ nào được”. Việc đó sau cũng thôi... ( KDVSTGCM, Quyển VII tr. 219)
“Tháng 8 mùa thu (1345) Sai sứ sang nhà Nguyên. Nhà Nguyên sai Vương Sĩ Hành sang hỏi địa giới cột đồng ngày trước. Nhà vua sai Phạm Sư Mạnh sang Nguyên biện bạch sự việc này” (KDVSTGCM, Quyển IX Tr.279).

II - Vị trí của trụ đồng
Đa số sử liệu đă thống nhất vị trí của trụ đồng như sau:
- Sách Nhất Thống Chí nhà Đại Thanh chép: Cột đồng ở về động Cổ Sâm, châu Khâm.
- Đại Việt Sử Kư Toàn Thư Ngoại Kư của Lê Văn Hưu Quyển III Tr. 22 ghi: Mă Viện bèn dựng cột đồng làm giới hạn cuối cùng của nhà Hán. Cột đồng tương truyền ở trên động cổ Lâu, châu Khâm.
Tóm lại theo sử liệu trên có thể kết luận là trụ đồng nằm ở vùng Châu Khâm tại động Cổ Sâm hay Cổ Lâu thuộc vùng biên giới cực bắc Giao Chỉ cũng là cực nam nhà Hán.
Một vấn đề cần được sáng tỏ nữa là: châu Khâm là huyện biên giới giữa Giao Chỉ và Nam Hán hiện nay nằm ở đâu?
Theo tài liệu nghiên cứu mới nhất của Tiến sỹ Trần Đại Sỹ, Giám đốc Trung Quốc sự vụ, viện Pháp Á “Thử t́m lại biên giới cổ của Việt Nam bằng cổ sử, bằng triết học, bằng di tích và hệ thống DNA” th́:

Sau khi dẫn chứng lịch sử thời hai bà Trưng, di tích, cổ vật, cùng kết quả thử nghiệm DNA đă kết luận rằng: Biên giới cổ của nước Việt Nam với các triều đại Hồng Bàng, Âu Lạc, Lĩnh Nam phía Bắc quả tới hồ Động Đ́nh, phía Tây giáp Tứ Xuyên.

Sự phát hiện này có thể xác quyết một điều là vị trí trụ đồng nằm ở biên giới phía Bắc Việt Nam qua thời gian đô hộ đă bị Trung Quốc lấn chiếm và vùng đất động Cổ Sâm (Cổ Lâu) hiện nằm sâu trong lănh địa Trung Quốc hiện nay.

"TRỤ ĐỒNG MĂ VIỆN" THỜI HỒ CẨM ĐÀO LIỆU CÓ PHẢI ĐĂ ĐƯỢC CẮM Ở TÂN RAI-BẢO LÂM-LÂM ĐỒNG ?

Một trong 2660 cột trụ bê tông được đào tại nhà máy luyện alumin Tân Rai Lâm Đồng có chiều sâu 34 m và do công nhân Trung Quốc đào thủ công có giống với trụ đồng Mă Viện thời Hán?
 

III - Ư nghĩa câu “Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt”
Trong hầu hết cổ sử Trung Quốc và sử Việt ghi chép lại, giải thích câu này chỉ là một lời thề. Điểm này có nhiều nghịch lư.
1. Đây không thể là một lời thề.

Thật vậy, Mă Viện là người đi chinh phục và vui mừng thắng trận, nên không có động cơ nào để tạo ra một lời thề ghi trên trụ đồng. V́ vậy sách sử gọi đây là lời thề là không đúng sự thật.
2. Ư nghĩa câu chữ “Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt” ngầm ư hăm dọa cũng như gây hận thù với dân tộc Giao Chỉ rất là phi chính trị. Theo sử sách cho biết Mă Viện là một danh tướng văn vơ song toàn giỏi quân sự lẫn chính trị, có thể nào ngây ngô đưa ra một lời thề phi chính trị như trên hay không? Tất nhiên là không, v́ thế Mă Viện cố t́nh ghi khắc câu này tất phải có mưu đồ sâu độc nào đó đối với đất nước Giao Chỉ vậy.
3. Đa số sách sử Trung Hoa cũng như Việt Nam đều giải thích câu:

“Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” là trụ đồng găy th́ dân Giao chỉ bị giết. Chữ Chiết mà dịch là găy đúng với ngôn ngữ, thế nhưng trong trường hợp này có điều không ổn. V́ rằng một cột trụ đồng kim loại, đặc ruột dựng giữa thiên nhiên th́ làm sao có thể găy được? nếu so với một cây cau, một cây dừa thân mộc, cao, tán cây rộng lung lay trước gió băo c̣n có thể đứng vững. Th́ đây là một nghịch lư.
Do vậy sự dịch thuật câu chữ này hoàn toàn sai lầm một cách cố t́nh nhằm che dấu một bí mật lịch sử mà người viết sẽ phân tích ở phần sau.
 

IV- Công dụng của trụ đồng
Hiện nay vẫn c̣n nhiều tranh căi và cũng chưa có lời đáp thích hợp.
1) Theo sử gia Phạm Văn Sơn chuyện cột đồng Mă Viện thiết tưởng không đáng tin lắm chỉ nên coi là một giai thoại không hơn không kém... Nếu coi cột đồng Mă Viện là một mỹ đàm th́ chép vào sử để làm một câu chuyện kể chơi cho có thú vị thiết tưởng không hại ǵ. (Việt sử Tân Biên, tr.199). Đây chỉ là lối nói huề vốn khi không lư giải được những nghịch lư của câu chuyện trụ đồng, do vậy không đáng tin cậy. Viết lịch sử của một dân tộc cần sự nghiêm túc chứ không phải là chuyện mỹ đàm, kể chơi cho vui.

 

  

Vườn hoa trồng theo h́nh Quốc ấn tại dinh Bảo Đại- T.P Đà Lạt...
 

2) Theo tác giả Trương Thái Du trong bài “Một cách tiếp cận những vấn đề cổ sử Việt Nam (Talawas - lịch sử).

Cột đồng Mă Viện dựng năm 43 ở quận Giao Chỉ và Tây Đồ Di cũng chính là đài quan trắc thiên văn... Trong công tác thiên văn thời Mă Viện, để xác định những vùng đất mới, cần phải tiến hành quan trắc các chỉ số năm này qua năm khác. Cột thiên văn chuẩn phải vừa tránh được thời tiết xâm hại, vừa bền vững nên chất liệu đồng đă được chọn. Muốn đo đầy đủ th́ phải cử người ở lại làm việc, ít nhất là hằng năm tập hợp số liệu đem về kinh đô. Chuyện dân gian Việt Nam kể rằng Mă Viện từng dựng cột đồng ở Bắc Việt lại càng khẳng định đây là cột thiên văn chứ không phải mốc giới. Chẳng ai đem mốc giới để giữa nơi đô hội, để mỗi người đi qua ném một ḥn đá vào đấy mong cột đừng đổ. Câu “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” của Mă Viện ngầm bảo phải coi sóc “đài thiên văn” bỏ túi kia cẩn thận. Cơ sự là thế! Con toán thiên văn nhỏ của tôi ở tiểu mục 1 là minh họa suốt bài viết này.

Giả thiết này khó thuyết phục bởi những nghịch lư sau: Một cột đồng đặc ruột thuần túy trồng giữa trời mưa nắng không thể gọi là một đài (?) thiên văn được. Theo người viết hiểu ư của tác giả là trụ đồng Mă Viện được sử dụng như là một cái cột chuẩn để đo lường sự di chuyển của bóng mặt trời, mặt trăng... Nếu chỉ với công dụng như vậy th́ chẳng cần phải dùng cột đồng làm ǵ cho năng nhọc, thực hiện khó khăn (từ việc gom đồng, đúc cột, điêu khắc, di chuyển, dựng cột...), rất tốn kém tiền bạc, công sức và thời gian. Ngoài ra c̣n viện lư do khỏi bị thời tiết xâm hại lại không chuẩn.
V́ rằng cột đồng to và cao đủ để đo bóng mặt trời th́ rất nặng hàng tấn tạo sức ép trên một tiết diện nhỏ th́ với thời tiết mưa lụt khí hậu ẩm thấp, đất ướt, mềm nở ra rất dễ bị lún, hay đổ ngă nguy hiểm. Với độ lún hằng năm của trụ đồng, th́ độ đo đạc lại càng thiếu chính xác, sẽ làm giảm mất giá trị công dụng nói ở trên. Với trụ gỗ tốt vừa nhẹ, bền, dễ kiếm, dễ bảo quản, dễ thay thế, lại đạt yêu cầu trên có lẽ hợp lư hơn cột đồng.
Với uy danh của một tướng lănh thống trị đương thời chắc chắn có rất nhiều cách để bảo quản trụ đồng cần ǵ phải ngầm bảo dân bị trị phải coi sóc
“đài thiên văn” bỏ túi kia cẩn thận bằng câu “Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt” vừa vô chính trị đối với một vị tướng văn vơ toàn tài, vừa mất tư cách đạo đức của một kẻ đi thống trị. Với toán công tác thường trực ghi số liệu báo cáo hằng năm không đủ sức bảo quản trụ khí tượng hay sao, mà cần phải ngầm bảo dân bị trị coi sóc?

 

Cột mốc biên giới tại bờ thác Bản Giốc-Cao Bằng
 

3) Theo cổ sử, cột đồng chỉ là cột mốc biên giới mà thôi. Lối giải thích này cũng không thỏa đáng. Nếu là cột mốc biên giới tại sao không ghi những thông tin cần có của vùng biên giới mà lại ghi câu: “Trụ đồng chiết , Giao Chỉ diệt” trên cột đồng?
Thứ nữa là cột mốc biên giới tại sao không đặt tại những con đường đi giữa ranh giới của hai nước, mà lại đặt tại một hang động trong vùng hẻo lánh?

 


Trụ sở làm việc của Ban quả lư dự án nhà máy luyện Alumin Tân Rai-Lâm Đồng


B - KIỂN THÀNH
Là công tŕnh cụ thể thứ hai của Mă Viện đă hoàn thành trước khi về nước. Theo sách sử giải thích thành Kiển Giang có h́nh tổ kén của con tằm, như vậy nó có h́nh tṛn và dài túm hai đầu, chứ không đơn giản là h́nh tṛn ghi trong sử liệu, đă đem lại nhiều ngộ nhận cho người đọc sử.
H́nh dáng của Kiển Thành cũng đem là nhiều nghi vấn. Thật vậy đây là loại thành quách quân sự rất hiếm thấy trong sử sách, là loại h́nh dài và gầy hẹp có rất nhiều nhược điểm như sau:
- Dễ bị tàn phá bởi thời tiết gió băo, thật vậy một trường thành dài và ốm sẽ hứng chịu nhiều sức tàn phá của gió băo hơn là một bức thành ngắn, tṛn hay vuông và rộng.
- Mục đích xây thành cho dân ở v́ dân số đông mà lại xây thành h́nh ốm và đài là không kinh tế và khó có thể thỏa măn đầy đủ nhu cầu phát triển cư dân về lâu dài.
- Về mặt quân sự một trường thành dài rất khó trấn thủ v́ tốn kém nhiều nhân lực canh gác, và khó tiếp ứng từ đầu này đến đầu khác.
V́ thế câu hỏi đặt ra là tại sao không xây thành h́nh vuông, đa giác lồi hay h́nh tṛn b́nh thường như những thành quách khác mà lại xây thành h́nh cái kén? Ẩn ư của kiến trúc này là ǵ vẫn chưa được giải đáp trong sử sách.
Tóm lại, những nghịch lư trên của lịch sử đă trải qua gần 2.000 năm vẫn chưa được lư giải minh bạch dưới nhăn quang của các nhà sử học hay nhà khảo cổ. Thế nhưng, nếu nh́n sự việc trên đây bằng nhăn quang của một nhà phong thủy th́ tất cả mọi nghi vấn trên đều được giải đáp thỏa đáng.

 

Cổng vào nhà máy luyện alumin có tượng h́nh sinh thực khí đàn bà,

treo cờ của tập đoàn luyện alumin Chaleco Trung Quốc...

 

Thật vậy đây là một trận đồ phong thủy mà Mă Viện bày ra nhằm hăm hại đất nước Giao Chỉ. Hai Bà Trưng đối với Việt Nam là những anh hùng dân tộc, thế nhưng theo quan niệm của triều đ́nh Hán hai bà Trưng chỉ là yêu tặc.
Theo An Nam Chí Lược (trang 40) do tác giả Lê Tắc là người Việt Nam, chạy qua sống ở Trung Hoa và viết sử theo quan niệm của Trung Hoa như sau:

Năm Kiến Vơ thứ 16 của Hán Quang Vũ Đế (sau công nguyên 40), người đàn bà Giao Chỉ là Trưng Trắc làm phản, quận Cửu Chân và quận Nhật Nam đều hưởng ứng theo. đành các quận ấp, cướp được 60 thành, rồi tự lập làm vua...
Đến năm Kiến Vơ thứ 19 Mă Viện chém yêu tặc là Trưng Nhị (Nhị là em gái của Trưng Trắc) và đánh luôn dư đảng, bọn Đô Lương, đến huyện Cư Phong, bọn này chịu đầu hàng..

Vào thời đại nhà Hán, thuật phong thủy, địa lư rất thịnh hành, tất cả những công tŕnh xây dựng mồ mả, lâu đài đều tuân hành nghiêm túc quy luật địa lư phong thủy.

Ảnh hưởng bởi quan niệm này, Mă Viện sau khi trừ diệt được hai Bà Trưng (?) đă bày một trận đồ phong thủy để diệt tận gốc yêu quái, trừ hậu hoạn, nhằm hăm hại đất nước ta không c̣n vua nữ giới nữa bằng những hành động như sau:
1- Mă Viện cho dựng một trụ đồng tại động Cổ Sâm hay Cổ Lâu, nghi vấn đặt ra là tại sao không đặt nơi đồng bằng trống trải dễ thấy hay tại những con đường đi lại giữa hai nước như là cột mốc b́nh thường mà lại đặt tại một hang động? Chỉ có thể trả lời là động Cổ Sâm chính là huyệt hàm rồng kết phát làm vua của đất Giao Chỉ nên Mă Viện muốn phá hủy để đất nước không c̣n vua nữa, dễ bề cai trị.
Nếu tự nhiên Mă Viện cho đào sâu xuống để chôn hoàn toàn một trụ đồng mà không có lư do chính đáng th́ mọi người sẽ nghi ngờ, và gặp nhiều khó khăn trong thực hiện, vả lại cũng kém hiệu quả về mặt phong thủy. V́ thế mà Mă Viện đă thâm độc, cho dựng đứng trụ đồng không cần phải chôn sâu và ghi khắc câu chữ “
Trụ Đồng chiết, Giao Chỉ diệt” bề ngoài như là hăm dọa, nhưng thực chất là khiêu khích ḷng tự ái dân tộc của dân Giao Chỉ, sau đó ngầm hỗ trợ cho người dân mỗi ngày ném gạch đá vào trụ đồng để chôn lấp. Sự việc này có hai tác dụng thứ nhất là giữ cho trụ đồng không bị nghiêng ngả với thời gian, thứ hai trụ đồng nặng hàng tấn tạo một sức ép mạnh trên một tiết diện nhỏ th́ dễ dàng từ từ lún sâu vào ḷng đất mỗi khi thời tiết mưa ẩm, đất nở và mềm ra. Có như vậy mới che dấu được quỷ kế thâm độc của ḿnh và tác dụng phong thủy lại càng tăng cao.

 

Trụ bêtông thời Hồ Cẩm Đào giống Dương Hoả Tượng, một loại bùa chú thời Hán có h́nh sinh thực khí đàn ông đóng vào sinh thực khí của đàn bà Giao Chỉ để tuyệt đường sinh sản ???
 

2- Ư nghĩa thật sự của câu:

“Đồng trụ chiết... Giao Chỉ Diệt”, Đây là một câu thần phù c̣n ẩn dấu một hai chữ để che đậy âm mưu phá huyệt phong thủy. Thật vậy chữ Chiết ở đây không có nghĩa là găy mà có nghĩa là tách làm hai, ví dụ như chiết cành chẳng hạn. Do đó câu trên nên giải thích là “trụ đồng tách huyệt (đế vương) ra làm hai, vua Giao Chỉ bị giết”. Chứ không thể dịch là trụ đồng bị găy, dân Giao Chỉ bị giết hoàn toàn phi lư. Như vậy câu trên có hai chữ bi ẩn dấu là chữ huyệt và chữ vương.
3- Kiển Thành h́nh cái kén, nếu chúng ta tách rời hai sự kiện này ra th́ sẽ không thấy âm mưu sâu độc của Mă Viện, v́ thế người viết, kết hợp cả hai sự kiện này bằng một h́nh vẽ tượng h́nh, bạn đọc sẽ thấy rơ ràng hơn:
H́nh dáng Kiển Thành, tổ con tằm, Âm, Thủy, tượng h́nh của người đàn bà, kết hợp với h́nh dáng trụ đồng Mă Viện, Dương, Hỏa, tượng h́nh của người đàn ông.
Theo Kinh Dịch lư thuyết Vũ trụ: Thái Cực - Lưỡng Nghi - Tứ Tượng - Bát Quái.

 

Theo thuật phong thủy, nói về nhà cửa thường sử dụng bùa bát quái để trấn yểm hướng xấu. Trong phạm vi rộng lớn của một đất nước, bùa bát quái không có hiệu lực, v́ thế Mă Viện đă sử dụng một loại bùa rất hiếm hoi đề cập trong sách vở đó là loại bùa Lưỡng Nghi tức là bùa Âm Dương có hiệu lực cao hơn bùa bát quái hai bậc theo Kinh Dịch.
 

Loại bùa này được thực hiện bởi hai công tŕnh: Kiển Thành, Âm thủy và trụ Đồng Mă Viện, Dương Hỏa.Ngoài ra, nói theo kiểu dung tục th́ Mă Viện đă chơi một tṛ rất thô bỉ là “Đóng cọc người đàn bà Giao Chỉ” nhằm triệt tiêu con đường kết phát vương quyền cho nữ giới Việt Nam sau này. Với chứng cứ đê tiện này cũng có thể chứng minh truyền thuyết quân Mă Viện lúc giao chiến với đội quân nữ giới của Hai Bà đă chơi tṛ đồng loạt “Truồng cởi” làm hổ thẹn nữ binh không phải là không có lư.
 

Hàng cọc trụ móng bêtông được đào thủ công có giống với trụ đồng Mă Viện khi xưa ?

 

Tóm lại câu chuyện trên có thể kết luận như sau:
- Cột đồng Mă Viện là một dụng cụ phong thủy chôn tại động Cổ Sâm nhằm mục đích phá vỡ huyệt kết phát vương quyền của đất Giao Chỉ.
- Câu “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” là một câu thần phù hay nói đúng lời là một lời nguyền có hiệu lực cho đến khi được giải mă (?).
- H́nh dáng Kiển Thành kết hợp với trụ đồng Mă Viện tạo nên một đạo bùa Lưỡng Nghi nhằm trấn yểm không cho người đàn bà Giao Chỉ (mà thời nhà Hán gọi là yêu nữ) tiếp nối truyền thống anh hùng dân tộc.
Sở dĩ loại bùa chú này có hiệu lực lâu dài bởi hội đủ những điều kiện sau đây:
- Đặt đúng huyệt vị.
- Điều quan trọng nhất không ai có thể hại ḿnh bằng chính ḿnh hại ḿnh. Dựa vào nguyên tắc này Mă Viện đă thâm hiểm khích tướng để cho dân Giao Chỉ ném đá vào trụ đồng để giữ vững cho chôn trụ đồng có thời gian tự lún sâu vào huyệt đạo tạo thêm hiệu lực cho bùa trấn yểm.
- Thời gian hiệu lực của bùa chú càng lâu dài nếu bí mật của nó chưa được tiết lậu, các sử gia Trung Quốc v́ quyền lợi Trung Quốc đă che đậy sự việc này và dối trá cho đây chỉ là cột mốc biên giới đơn thuần mà không có giải thích toàn bộ sự kiện. Và theo truyền thuyết bùa ngải, phong thủy, nếu một người mà dùng bùa chú hại người khác nếu được cao nhân cứu giải th́ loại bùa chú đó sẽ trở lại tác động với chủ nhân của nó. V́ thế người Trung Quốc rất sợ phản đ̣n và rất kín miệng về sự việc này.
Ngoài ra để cho đất Giao Chỉ không c̣n huyệt phát vua chúa nữa, Hán tộc đă âm thầm cướp trắng một phần đất của Giao Chỉ, trong đó có vùng châu Khâm động Cổ Sâm và xóa tan dấu tích để người dân Việt không c̣n phương cách truy cứu. Và sự việc này cũng không được ghi chép vào sử sách.


Toàn cảnh nhà máy luyện Alumin Tân Rai- Lâm Đồng trưng ở cổng vào nhà máy là Âm Thuỷ,

một phần của bùa chú có tượng h́nh sinh thực khí đàn bà...
 

Đây ống khói bêtông cốt thép thời Hồ Cẩm Đào có là Dương Hoả Tượng có  tượng h́nh sinh thực khí đàn ông...

  

 

 Một số h́nh ảnh về nhà máy luyện Alumin Lâm Đồng


(Thiên Ân)

Theo Blog's Ban Mai Xanh


<< trở về đầu trang >>
free counters