Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Lời Giới Thiệu

Kính gởi đến quư đồng bào và quư đồng Kitô hữu nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Nguyễn Chí Linh do Đài RFA thực hiện. Kính xin quư vị vui ḷng phát biểu ư kiến xây dựng. Nhân danh Công Lư và Ḥa B́nh, tôi cũng sẽ xin được phép nêu lên cảm tưởng của ḿnh về Đức Cha Linh mà tôi đă từng yêu mến và tin tưởng ở nơi ngài.

 

Nay kính,

Đaminh Phan văn Phước

 

Ủy ban Công lư và Ḥa b́nh của Giáo hội Công giáo VN

 

Phần 1

 

Phần 2

Gia Minh,

biên tập viên RFA

 

gm-nguyen-chi-linh-200.jpg

Giám mục Nguyễn Chí Linh

Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc kỳ họp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 vừa qua, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Sài G̣n.

Ngay sau khi phiên họp bế mạc, Gia Minh hỏi chuyện giám mục Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về những thông tin liên quan kỳ họp vừa rồi. Trước hết, giám mục Nguyễn Chí Linh tŕnh bày lại chương tŕnh nghị sự và kết quả bầu chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

GM Nguyễn Chí Linh: Kỳ này Hội đồng Giám mục bàn chủ yếu về Đại hội Dân Chúa sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây, và lễ bế mạc Năm Thánh vào tháng giêng năm 2011. Hội đồng Giám mục cũng bầu lại chủ tịch và những vị phụ trách các ủy ban, nhưng nói chung không có thay đổi ǵ nhiều: đức cha Nhơn vẫn làm chủ tịch, tôi vẫn là phó chủ tịch. Đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt xin nghỉ hưu v́ vấn đề sức khỏe. Đức cha Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh được bầu làm tổng thư kư, phó tổng thư kư là đức cha Nguyễn Văn Khảm. Ngoài các Ủy ban Giám mục nay có thêm Ủy ban Công lư và Ḥa b́nh. Nói chung không có thay đổi lớn.

 

Gia Minh: Cơ sở cho sự ra đời của Ủy ban Công lư và Ḥa b́nh là ǵ?

GM Nguyễn Chí Linh: Thực sự ra Ủy ban Công lư và Ḥa b́nh là một ủy ban mà hầu hết Hội đồng giám mục nào cũng có. Đây cũng theo cấu trúc của Vatican: Văn pḥng Giáo hoàng Ủy ban Công lư và Ḥa b́nh. Tại Việt Nam, từ trước đến nay do t́nh h́nh nhân sự không đủ. Nay có thêm người, nên thêm Ủy ban. Đức giám mục mới nhất của Việt Nam, đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh làm chủ tịch.

Công lư không phải là đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo

 

Gia Minh: Vừa qua tại nhiều giáo xứ ở Việt Nam có những vụ việc đ̣i hỏi công lư; những vụ đó dường như chỉ ‘gói gọn’ trong địa phương mà Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng đại diện cho họ. Vậy Ủy ban Công lư và Ḥa b́nh trong thời gian tới có kế hoạch ǵ trong vấn đề đó?

GM Nguyễn Chí Linh: Có lẽ dư luận chung hiểu khái niệm ‘công lư và ḥa b́nh’ khác với quan điểm của giáo hội Công giáo. ‘Công lư’ cũng đồng nghĩa với ‘t́nh thương’, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau…

Bây giờ trong bối cảnh Việt Nam có một số biến động, phần nào mang màu sắc chính trị, nên người ta hiểu công lư là phải đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo, chẳng hạn vấn đề đất đai. Thế nhưng thực sự không phải thế. Có người c̣n cho rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam phải lên tiếng để bênh vực quyền lợi. Nguyện vọng đó cũng chính đáng; nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lư và ḥa b́nh.

Một đàng ḿnh cũng cần ‘công lư, ḥa b́nh’; một đàng cũng cần phải làm cho sự hiện hữu của ḿnh giữa ḷng xă hội hiệu quả về mọi phương diện. Đó là một bài toán khó; nhưng có người muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam phải ‘thế nọ, thế kia’.

Vấn đề không đơn giản, một cách ‘bàng quang’, chúng ta nghĩ đơn giản, thế nhưng đối với người xử lư không đơn giản như thế. Cho nên vấn đề đặt ra nói giáo dân yêu cầu phải lên tiếng cho ‘công lư, ḥa b́nh’ là vấn đề khái niệm, quan điểm khác nhau. Như thế phải giải thích để người ta có thể hiểu đúng đắn về việc hoạt động cho ‘công lư và ḥa b́nh’ của giáo hội, cách riêng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 

Cân đong đo đếm

1271950282.nv.jpg

Đức tân Tổng Giám mục phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Photo

Gia Minh: Người giáo dân cũng nói Hội Đồng Giám mục Việt Nam cho rằng ḿnh có ‘cách’ riêng để giải quyết vấn đề; nhưng theo giáo dân cách ‘im lặng’ lâu nay không có hiệu quả, không theo đúng tinh thần Phúc Âm: gương Đức Kitô phải dấn thân đấu tranh và chịu hy sinh thân ḿnh?

GM Nguyễn Chí Linh: Con người và sứ mệnh của Đức Kitô không thể giới hạn hay giản lược thuần túy vào vấn đề ‘im lặng’ hay ‘không im lặng’ mà thôi.

Đức Kitô xuống thế làm người, điều quan trọng là để giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi những vướng mắc nội tâm. Bây giờ chúng ta chỉ nghĩ rằng Đức Kitô xuống thế làm người chỉ để đấu tranh cho công lư và ḥa b́nh theo nghĩa mà người ta nghĩ lâu nay, theo tôi cũng hơi phiến diện.

Có điều là Hội đồng Giám mục Việt Nam không thể giải thích, và nếu có giải thích không hiểu có người chịu hiểu hay không? Người ta có quan điểm của họ, nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam không nhất thiết phải làm y như người ta quan niệm hay chờ đợi. Bởi v́ đa số người giáo dân Việt Nam sống đạo b́nh thường chứ không đ̣i Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm ‘thế nọ, thế kia’. Do đó chúng ta phải ‘cân, đong, đo, đếm’ thế nào để có sự công bằng trong vấn đề dư luận hay vấn đề truyền thông.

 

Không nhất thiết mọi người đều phải được nói

Gia Minh: Một nội dung quan trọng của kỳ họp Hội đồng Giám mục vừa qua là bàn về Đại hội Dân chúa. Vậy đại hội đó có những đối thoại thế nào để phía ‘bản quyền’ và giáo dân có thể thông hiểu về đường lối chung của giáo hội Việt Nam và giáo hội hoàn vũ?

GM Nguyễn Chí Linh: Chữ ‘đại hội’ tự nó có nghĩa là ‘sự lắng nghe’, có nghĩa mọi thành phần dân Chúa đều nói. Cho nên đại hội là dịp cho người giáo dân chia sẻ sứ mệnh của giáo hội giữa ḷng đời, mối quan hệ giữa các thành phần dân Chúa với nhau và giữa giáo hội với xă hội …

Tinh thần là như thế, nhưng đại hội có những giới hạn nhất định về thời gian, về không gian, rồi về khả năng của Ban tổ chức. Chứ không phải có đại hội, mọi người đều phải được nói, phải đ̣i hỏi cho bằng được mọi người đều phải nói.

Đại hội chỉ có chừng 300 đại biểu thôi, nên không thể có thời giờ cho tất cả mọi người đều nói được. Thế nhưng tôi khẳng định lại Đại hội là diễn đàn cho mọi thành phần dân Chúa cùng nói lên tâm tư, nguyện vọng.

 

Gia Minh: Như vậy, đại hội theo phương thức từ dưới đưa lên, rồi tổng hợp lại?

GM Nguyễn Chí Linh: Vâng, một đại hội phải vậy; không phải từ dưới lên trên mà tạo ra một diễn đàn, nhiều người nói chừng nào hay chừng đó. Dĩ nhiên phải có bộ phận thư kư đúc kết, tổng hợp. Cuối đại hội sẽ có thông điệp gửi đến cho mọi thành phần dân Chúa, chia sẻ quan điểm và tiếng nói của đại hội. Cuối cùng sẽ có bản đúc kết Tuyên ngôn đại hội mà cần phải năm ba tháng, có khi hằng năm.

 

Giám mục Nguyễn Chí Linh đang đọc diễn từ chúc mừng hôm 06.05.2010

Không thể có chỗ cho tất cả mọi người

Gia Minh: Có thắc mắc đại hội phải bao gồm mọi thành phần dân Chúa, các ḍng tu; nhưng sao không có đại diện Ḍng Chúa Cứu Thế?

GM Nguyễn Chí Linh: Tôi cũng có nghe người ta nói Ban Tổ chức Đại hội hay Hội đồng Giám mục Việt Nam có sự kỳ thị nào đó đối với Ḍng Chúa Cứu Thế. Sự thực không phải thế. Mỗi thành phần tham dự đại hội, có số đại biểu nhất định. Cần phải khống chế con số, chứ không thể có chỗ cho tất cả mọi người được.

Đối với Ḍng Chúa Cứu Thế, theo chỗ tôi biết, Ḍng Chúa Cứu Thế là ḍng giáo hoàng nam thuộc tổ chức liên ḍng. Nếu tôi không lầm th́ liên ḍng có 30 chỗ. Liên ḍng phải họp và cử đại biểu đi tham dự Đại hội Dân Chúa. Chắc chắn trong những lần họp đó không có đại diện Ḍng Chúa Cứu Thế, nên người ta không thể cử đại biểu của Ḍng Chúa Cứu Thế.

Do vậy việc không đề cử Ḍng Chúa Cứu Thế không hề có sự tính toán nào của Hội đồng Giám mục hay của Ban Tổ chức Năm Thánh. Đó là chuyện nội bộ của các bề trên thượng cấp các ḍng tu. Thứ hai nữa việc Ḍng Chúa Cứu Thế không có tên trong danh sách dự đại hội không phải chỉ riêng ḍng này mà nhiều ḍng khác cũng không có tên v́ phải chia sẻ trong số 30 đại biểu; chứ không riêng ǵ Ḍng Chúa Cứu Thế.

 

Thiện chí và tấm ḷng

Gia Minh: Vừa qua tại Cuba, Hội đồng Giám mục tại đó có tiếng nói góp phần giúp chính quyền Cuba trả tự do cho một số người đấu tranh bị cầm tù; điều đó được Hội đồng Giám mục Việt Nam xem xét thế nào?

GM Nguyễn Chí Linh: Có nhiều người nghĩ rằng ở các nước xă hội chủ nghĩa khác người ta làm thế nào, ḿnh phải làm như thế; nhưng đôi khi người ta quên rằng bối cảnh mỗi nơi một khác, không nhất thiết ở Bắc Triều Tiên, Trung Quốc làm thế nào ở Việt Nam cũng phải làm như vậy.

Hội đồng Giám mục Việt Nam phải có quyền chủ động trong tất cả mọi vấn đề. Nếu chờ đợi như thế Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có thể làm tất cả mọi vấn đề được. Cho nên để công bằng hơn, tôi nghĩ Hội đồng Giám mục Việt Nam xem đó là điều để nghiên cứu, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có thể làm như thế.

Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh: Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng là con người Việt Nam nên phải có sự dè dặt nào đó khi quyết định làm ‘việc nọ, việc kia’. Không phải Hội đồng Giám mục Việt Nam bỏ mặc số phận của những người trong tù; tuy nhiên cách xử sự không phải y như Cuba hay như một nước nào khác.

Điều quan trọng: Hội đồng Giám mục Việt Nam là một pháp nhân, nhưng không thể đảm đương tất cả những việc mà người khác cho đó là trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vấn đề trách nhiệm, và vấn đề thiện chí- tấm ḷng là hai vấn đề khác hẳn nhau.

 

Gia Minh: Cám ơn Đức Giám mục.


<<trở về đầu trang>>
free counters