Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Truyền Đơn Kêu Gọi Dân Chủ Được Tán Phát Tại Việt Nam

Truyền Đơn Kêu Gọi Dân Chủ Được Tán Phát Tại Việt Nam

 

AFP

Theo nguồn tin AFP tại Việt Nam
CTM phỏng dịch

 

Hà Nội – Hai tổ chức chính trị bị cấm hoạt động cho biết họ đă hợp lực tán phát hàng trăm tờ truyền đơn kêu gọi dân chủ trong ḷng chế độ cộng sản tại Việt Nam, nơi mà những nhà quan sát cho rằng t́nh h́nh nhân quyền ngày càng tồi tệ thêm.

Những nhà bất đồng chính kiến bị bắt bớ và phạt tù v́ đă rải truyền đơn trước đây.

Đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ xác nhận hôm sáng thứ Hai rằng họ đă cộng tác nỗ lực với Đảng Dân Chủ Nhân Dân.

Trong một bản Tuyên Bố Chung với hai tổ chức, Phong Trào Lao Động Việt Nam và Tập Hợp V́ Công Lư, họ đă kêu gọi “đấu tranh bất bạo động cho tự do dân chủ” và phản đối “Chủ trương bành trướng của Bắc Kinh”, được tiến hành với sự tiếp tay của những người lănh đạo Việt Nam.

Những nhà b́nh luận tại Việt Nam cho biết dân chúng Việt Nam đă mất niềm tin vào giới cầm quyền, những lănh đạo bị xem là hoà hoăn đối với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên biển Đông và nhiều vấn đề khác. Bản Tuyên Bố Chung cho biết truyền đơn đă được rải tại nhiều vùng tại Viện Nam, chứng minh với nhà cầm quyền rằng họ “không bao giờ có thể dập tắt được phong trào dân chủ bảo vệ Tổ quốc, mặc dù nhà cầm quyền đàn áp ngày càng gay gắt hơn”.

Bản Tuyên Bố Chung được công bố vào ngày Chủ nhật, ngày đầu năm âm lịch, tức ngày Mồng Một Tết, ngày lễ hội lớn nhất trong năm của Việt Nam.

Đảng Việt Tân mà nhà cầm quyền gọi là “nhóm khũng bố”, đă cho AFP biết riêng rằng nhiều trăm tờ truyền đơn đă được tán phát.

Họ c̣n cho biết rằng, Phong Trào Lao Động và Tập Hợp V́ Công Lư đă tham dự chiến dịch nầy, đây là những tổ chức tương đối mới thành lập có thành viên hoạt động tại Việt Nam và đại diện tại hải ngoại.

Có ít nhất 16 nhà dân chủ đă bị bỏ tù từ tháng Mười năm 2009; những nhà phân tích đánh giá hành động này có thể phản ảnh sự thắng thế của phe chính trị giáo điều.

Trong số những người bị tù là nhóm 6 người đă bị tuyên án v́ đă treo biểu ngữ, phổ biến truyền đơn và những hành động khác phản đối nhà nước.

Trong năm 2007 có hai người bị giam tù là thành viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, sau khi nh́n nhận đă in và tán phát 1600 tờ truyền đơn phê phán nhà nước và kêu gọi đa đảng.


<<trở về đầu trang>>
free counters