Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Lữa Phựt Lên Từ Huế - Phim tài liệu - CSVN đàn áp Phật Giáo tại Huế 1993

Lữa Phựt Lên Từ Huế - Phim tài liệu - CSVN đàn áp Phật Giáo tại Huế 1993

 

Nhà câm quyền cs đa thu h́nh 1 băng video dai 56' trong cuôc biêu t́nh dài 5 tíếng tai Huế....
Năm 1993, Ḥa thượng Thích Đôn Hậu viên tịch ở Huế. Nhà nước Cộng sản bày tṛ gắn huy chương cho Ḥa thượng ở đám tang. Hội đồng giáo phẩm Phật Giáo Việt Nam thống nhất ở Huế phản đối và sau đó đưa đến chuyện 40.000 phật tử Huế xuống đường biểu t́nh.
Trong dó có 1 vi Phật tử tự thiêu phản đối trước bảo tháp của cố đai lảo HT Thích Đôn Hậu trong khuôn viên chùa Linh Mu trưa ngày 21.05.93,...
Tất cả những h́nh ảnh Phật tử Huế xuống đường được ghi nhận bằng video và chuyển sang cho Pḥng thông tin Phật giáo ở Paris phổ biến.

Chính quyền Cộng sản ở Huế sợ chuyện biểu t́nh có thể lan ra rộng sẽ đưa đến nguy vong cho chế độ của chúng, nên đành phải nhượng bộ và thỏa măn những yêu sách do giáo hội Phật giáo đưa ra.

Chính những h́nh ảnh biểu t́nh xuống đường của Phật tử Huế đă làm chính quyền Cộng sản lo sợ và chấp nhận nhượng bộ vô điều kiện.

 

Quư phật tử muốn có DVD gốc miễn phí , làm ơn vui ḷng
Ở Châu Âu Xin Liên Lạc: Quê Mẹ • B.P. 60063 • 94472 Boissy Saint Léger cedex • France • E-mail : queme@free.fr Tel : +33 1 45 98 30 85  • Fax : +33 1 45 98 32 61 -
http://www.queme.net
Ở Mỹ Xin Liên Lạc:
DươngTiêu: P.O.BOX 71595 Las Vegas, NV 89170 -
http://www.vungguomtritue.com
Chi Hội Phật Tử Dallas-ForthWorth:P.O.BOX 450122 Garland, TX 75045:
http://chptdfw.110mb.com

Lữa Phựt Lên Từ Huế - Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Văn Pḥng II Viện Hoá Đạo - Thông Tin Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm Người


<< trở về đầu trang >>
free counters