Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Mời góp ư kiến, rồi bịt mồm mọi người, bịt tai ḿnh, thế là kính trọng, dân chủ ư?

Mời góp ư kiến, rồi bịt mồm mọi người, bịt tai ḿnh, thế là kính trọng, dân chủ ư?

 

Bùi Tín

VOA

 

Bộ chính trị đảng CS Việt Nam vừa trịnh trọng ra lời kêu gọi toàn dân góp ư vào 3 văn kiện dự thảo sẽ tŕnh Đại hội XI. Ba văn kiện này được công bố từ ngày 15-9-2010, gồm Dự thảo Cương lĩnh thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội, Bản báo cáo chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xă hội 2010 – 2020. Cuộc góp ư sẽ thực hiện từ 15-9 đến 31-10-2010.
Đi cùng lời kêu gọi là Bản hướng dẫn ngày 10-9-2010 của Ban tuyên giáo trung ương đảng, hướng dẫn ngành thông tin báo chí về việc đưa tin toàn dân góp ư kiến, có đoạn nguyên văn như sau:
-«Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ư
kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xă hội, về học thuyết Mác – Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai tṛ lănh đạo của Đảng, những vấn đề cần giữ bí mật về quốc pḥng, an ninh đối ngoại, những ư kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng, cơ quan nhà nước».
Thật là lịch sự! Thật là tử tế!
Thế nghĩa là môt mặt Bộ chính trị ra lời trịnh trọng mời góp ư kiến, nhưng lại cho cơ quan tuyên huấn dưới quyền ḿnh rào đón, ngăn chặn trước, giao hẹn cho toàn dân không được tỏ ư phản đối, bác bỏ, phê phán những ǵ thuộc về chủ trương, đường lối, quan điểm của đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xă hội, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai tṛ lănh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản…
V́ sao vậy? Gần đây, ngày càng có những ư kiến của các nhân sỹ lăo thành, các đảng viên có 50 năm, 40, 30 năm tuổi đảng, nhiều tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, cả cựu ủy viên Bộ chính trị, cựu ủy viên Ban bí thư trung ương, cựụ ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng, đưa ra hàng loạt ư kiến, trúng phắp vào những điều cấm kỵ trên đây.
Đó là yêu cầu từ bỏ khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ khái niệm chủ nghĩa xă hội (kiểu Mác – Lênin), từ bỏ ư tưởng nền dân chủ - độc đảng, yêu cầu thay chủ nghĩa Mác – Lênin bằng chủ nghĩa dân tộc, thay danh xưng Nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng danh xưng Nước Việt Nam, hay Nước Dân chủ Cộng ḥa Việt Nam; đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Lao động Việt Nam, hay Đảng Dân chủ Nhân dân, hay Đảng Dân tộc, hay Đảng Xă hội – Dân chủ Việt Nam … với những lư lẽ và lập luận chặt chẽ, xác đáng.
Hàng loạt chủ trưởng lớn cũng được góp ư rất chân thành, như từ bỏ định hướng xă hội chủ nghĩa v́ khái niệm này c̣n rất mơ hồ, không cụ thể, không nên coi sở hữu quốc doanh là chủ đạo v́ các tập đoàn kinh tế quốc doanh phần lớn làm ăn thua lỗ, c̣n phá sản, do được quá o bế, nuông chiều, tha hồ vay mượn ngân hàng nhà nước, trong khi kinh tế cá thể vừa và nhỏ của tư nhân bị phân biệt đối xử, rẻ rúng, chèn ép; như yêu cầu trao trả hẳn quyền sở hữu ruộng đất cho các hộ nông dân thực sự làm ruộng; hoặc như yêu cầu từ bỏ chế độ độc quyền cai trị của một đảng duy nhất, v́ chế độ độc đảng không có kiểm soát, không có cân bằng, không có lựa chọn, thay thế, một ḿnh một chiếu không thể có nền pháp trị nghiêm minh, không thể có dân chủ thật sự, không thể chống tham nhũng cửa quyền có hiệu quả.
Lại c̣n những chủ trương đă rơ ràng là sai lầm tệ hại như chủ trương «mời» ông bạn «vàng» của họ vào Tây Nguyên khai thác bauxite, vào đánh cá chung trong Vịnh Bắc Bộ, vào trồng rừng dọc biên giới; rồi chủ trương xây dựng khu kinh tế lọc dầu Dung Quật, lại c̣n chủ trương huênh hoang phát triển Vinashin thành ngành đóng tầu viễn dương mũi nhọn danh tiếng nhất châu Á (!)…; rồi chủ trương che dấu cả trung ương đảng và Đại hội X Bản báo cáo liên ngành tuyệt mật về Vụ án siêu nghiêm trọng Tổng Cục II, mà yêu cầu trong đảng phải đưa ra rơ ràng công khai trong dịp này, ngay trong Đại hội XI, họ sẽ ăn nói sao đây? Lờ đi măi được à? Bịt mồm hàng triệu đảng viên được à?
Có thể nói những góp ư quan trọng nhất, then chốt nhất, có tác dụng từ bỏ sai lầm, đưa đất nước vào con đường đúng đắn, nhằm phát triển đất nước vững bền, xây dựng xă hội tiến bộ, b́nh đẳng, văn minh … là đều liên quan đến chủ trương, đường lối, quan điểm của đảng.
Không phải ngẫu nhiên mà có đảng viên hơn 30 năm tuổi đảng yêu cầu từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin tệ hại, nếu không sẽ đốt thẻ đảng viên trước đông đảo thanh niên nhằm cảnh tỉnh những thế lực bảo thủ lạc hậu tàn phá đất nước.
Đă có nhiều trí thức, chuyên gia, nhà báo, cư dân bloggers, văn nghệ sỹ lên tiếng yêu cầu sửa Hiến pháp, đề xướng và thực thi đầy đủ quyền làm người, các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do bầu cử, xây dựng xă hội công dân thật năng động rộng khắp, lấy dân chủ pháp trị đa đảng làm nền tảng, đă được thực nghiệm mấy thế kỷ nay và ngày càng hoàn thiện trên quy mô toàn thế giới.
Đă có những trí thức tâm huyết thét lớn rằng: xây dựng nền dân chủ đa đảng trong ḥa b́nh và luật pháp là mệnh lệnh của thời đại.
Cũng có lời hô hào đầy nghị lực và tâm huyết, mang tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh: xây dựng chế độ dân chủ đa đảng trong ḥa b́nh và pháp luật nhằm khơi dậy tiềm năng vô tận về mọi mặt của toàn dân, hay là chết!
Từ nay đến cuối tháng 10-2010 sẽ xuất hiện thêm nhiều góp ư, kiến nghị phong phú, có giá trị.
Không thể coi thường công luận, khinh thường công dân để một mặt Bộ chính trị mời toàn dân phát biểu, lại để cho ngành tuyên huấn ra hướng dẫn đe nẹt, bịt mồm trước mọi tiếng nói ngay thật, có chiều sâu trí tuệ và tâm huyết.
Lănh đạo đất nước không thể thiếu kính trọng, thiếu dân chủ với toàn dân như thế được.
Để xem trên báo chí, trên đài phát thanh, trên vô tuyến truyền h́nh, trên diễn đàn quốc hội, hàng triệu ư kiến góp ư với Đại hội XI sẽ được phản ánh «trung thực, khách quan, đầy đủ» ra sao, hay vẫn là thói xấu xa dại dột chỉ phô ra những lời khen, tâng bốc, dấu kỹ mọi ư kiến trái chiều.
Vậy th́ các tấm ḷng tha thiết với vận nước sẽ tha hồ có dịp t́m đọc những ư kiến hay ho, những kiến nghị có giá trị cao, có lập luận chặt chẽ, những sáng kiến cứu nước bổ ích trên các mạng lề trái, trên các blog tự do mà cường quyền vẫn một mực sợ ánh sáng của sự thật không thể nào cản phá nổi.
Đảng cộng sản thường đề cao tự phê b́nh, coi tiếp thu phê b́nh, sửa chữa sai lầm như rửa mặt. Trong dịp Đại hội XI, chẳng lẽ lănh đạo đảng lại không chịu rửa mặt, c̣n tỏ ra thiếu kính trọng, thiếu dân chủ với toàn dân, mời dân góp ư, rồi bịt tai ḿnh lại, bịt mồm toàn dân không cho dân quyền nói thật. Qua Đại hội, qua việc mời toàn dân góp ư kiến kỳ này, có vẻ như họ vẫn tự trưng ra bộ mặt c̣n khó coi hơn trước nữa.


<<trở về đầu trang>>
free counters