Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Đại Hội "Dân Chúa" Không "Dân Chúa"

ĐẠI HỘI ''DÂN CHÚA'' KHÔNG ''DÂN CHỦ''!!!

 

Người viết: Đaminh Phan văn Phước

 

Bấy lâu nay, đă có rất nhiều bài viết về sáu mỹ từ ''Đại Hội Dân Chúa Việt Nam'' sắp diễn ra tại Thành-Phố-mất-tên. Để nói rơ thêm về thực chất của ''Đại Hội Không Dân Chủ'' này, tôi gọi đó là ''Đại Hội Chống Giáo Hoàng'', hay nói cách khác, là ''Đại Hội Không Vâng Lời Đấng Kế Vị Thánh Phêrô'' v́ những lư do sau đây:

 1. Theo danh chính, ngôn thuận, ở Việt Nam, người thay mặt Đức Thánh Cha là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục là Chủ Chăn của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chứ không phải Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm như trong bức thư có tựa đề ''Hướng Tới Đại Hội Dân Chúa Việt Nam ngày 21-25.11.2010'' ! (Xin xem quư danh của hai mục tử vừa nêu ở cuối thư, dưới ''Ngày 14.8.2010''. Vậy th́ hàng chữ ''LỜI CHỦ CHĂN, Việc cần làm: chuẩn bị xây ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc'' được ghi dưới tựa đề bức thư là không hợp lư, mà nghịch Đạo bởi v́ Hồng Y Phạm Minh Mẫn chỉ là Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Saig̣n, có người phụ tá là Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm ! Cả hai vị này c̣n nằm dưới quyền của Đức Cha Nguyễn Chí Linh là Phó Chủ Tịch và Đức Tổng Ngô Quang Kiệt là Thư Kư của HĐGMVN.

 2. Rơ ràng hàng chữ ''Lời Chủ Chăn, Việc cần làm: chuẩn bị xây ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc'' có ẩn ư rằng Giáo Hội Công Giáo VN rập khuôn với Vatican là lỗi thời, phản Dân, hại Nước nên phải chuẩn bị XÂY NHÀ theo ''bản thiết kế ngôi nhà chung'' trong ḷng Dân Tộc là theo mô h́nh chính trị của Đảng Cộng Sản ! Bằng chứng của ẩn ư này là lời dạy của Hồng Y Mẫn như sau: ''Một là: cùng có một tầm nh́n chung về định hướng xây nhà trên nền đá vững chắc là Lời Chúa (x.Mt 7,24-25), với bốn trụ cột vững bền là Chân Lư và T́nh Thương, Ḥa B́nh và Công Lư.'' Theo lời ông Nguyễn Minh Triết dạy, VN và Cuba là hai Tiền Đồn bảo vệ bốn cột trụ vừa nêu.

 3. Thật ra, Lời Chúa dạy trong Tin Mừng Math. 7, 24-25 mà Hồng Y Mẫn muốn dẫn chứng: ''Vậy ai nghe các lời này của Ta và thi hành th́ ví như người khôn xây nhà trên đá...nó không sập...'' chỉ có nghĩa như Thánh Giacôbê dạy: ''Đức Tin không có hành động là Đức Tin chết.'' và như Thánh Gioan cũng dạy: ''C̣n người nào làm theo ư Thiên Chúa th́ lưu tồn măi măi.'' (I Gioan, 2, 17), chứ không có nghĩa ''xây ngôi nhà chung là Giáo Hội'' như Hồng Y Mẫn nói trong thư bởi v́ Chúa Giêsu đă xây Giáo Hội của Ngài rồi th́ tại sao ḿnh lại ''tự tung, tự tác, tự tiện, tự động, tự hào, tự cao, tự đại'' đi xây ''kiểu nhà'' khác ? Ṭa Nhà Kiên Cố đă được Chúa định nghĩa cho Phêrô như sau: ''Này con là Đá nên trên Đá này Ta sẽ xây Giáo Hội của Ta và quyền môn Âm Phủ sẽ không thắng nổi Giáo Hội ấy. Ta sẽ giao các ch́a khóa Nước Trời cho con, nghĩa là điều ǵ con trói buộc dưới đất th́ trên Trời cũng trói buộc, và điều ǵ con tháo cởi dưới đất th́ trên Trời cũng tháo cởi.'' (Math. 16, 18)

Ch́a Khóa mà Chúa Giao cho Phêrô là số nhiều ! Vậy th́ ba Giám Mục đứng đầu HĐGMVN cũng được Đức Thánh Cha chia cho Ch́a Khóa để ''trói buộc'' những mục tử không đồng hành với ngài là đấng kế vị Thánh Phêrô ! Mỹ từ ''bốn cột trụ vững bền'' là ''Chân Lư, T́nh Thương, Công Lư và Ḥa B́nh'' chỉ là cái b́nh phong cho Đại Hội Không Dân Chủ mà thôi !

Để trả lời cho một số người hỏi tôi hôm qua, 19.9.2010, sau Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Linh (Heilig Geist) ở Möchengladbach, Đức Quốc: ''Tại sao Vatican vẫn im lặng trước việc của HĐGMVN trong thời gian qua ?'' và để Dân Chúa thấy rơ hơn Đại Hội ở Thành-Phố-mất-tên không làm đúng theo lời dạy của Vị Cha Chung là Đức Giáo Hoàng, tôi xin dẫn chứng lời ngài cảnh báo như sau:

 4. Hôm 13.7.2010 vừa qua, Vatican đă long trọng thông báo cho toàn Thế Giới và Dân Chúa rằng Đức Thánh Cha đă chọn chủ đề ''Tự Do Tôn Giáo" cho Ngày Thế Giới cầu nguyện cho Ḥa B́nh trong Năm 2011. Ngài gọi ''Tự Do Tôn Giáo là Tự Do của mọi tự do. Tự Do Tôn Giáo là con đường dẫn đến ḥa b́nh. Tự Do Tôn Giáo bị giới hạn, ngay cả bị từ chối ở nhiều nơi mà Tôn Giáo là cái cớ kỳ thị, gạt ra bên lề, bách hại hay bạo lực. Mà Tự Do Tôn Giáo quả thật là Tự Do của mọi tự do nếu Tự Do ấy hài ḥa với việc t́m kiếm chân lư và với sự thật của con người....Thật vậy, những ǵ chống lại nhân phẩm là chống lại việc t́m kiếm sự thật, cho nên không thể được công nhận là Tự Do Tôn Giáo.'' (1)

 5. Căn cứ vào lời dạy trên đây của Đức Thánh Cha, chúng ta thấy rằng hành động loại trừ nhân phẩm của Cha Già đáng kính Chân Tín (bắt ngài phải nói láo trong bài tham luận về Cố TGM Nguyễn Văn B́nh) và không cho Ḍng Chúa Cứu Thế tham dự Đại Hội là việc làm phù hợp với đ̣i hỏi của Cộng Sản là đề nghị Ṭa Thánh cấm Ḍng Chúa Cứu Thế hoạt động tại Việt Nam hay ít nhất là tại Hà Nội.

 6. Ngoài ra, Đài Vatican cũng cho biết rằng Đức Thánh Cha cũng lặp lại trong Bản Thông Báo điều mà ngài đă đọc tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 18.8.2008 như sau: ''Không thể tưởng tượng được rằng các tín hữu phải tự tướt bỏ một phần bản thân ḿnh - đức tin - để làm công dân tích cực. Chẳng bao giờ cần ǵ mà phải chối Chúa để được hưởng tư quyền, tư lợi.'' (2)

Hóa ra, trong mấy tháng nay, bà con chúng ta vẽ chân dung của mục tử thiên cộng không chính xác bằng Đức Thánh Cha bởi v́ Ngài đă dùng thành ngữ ''CHỐI CHÚA – NIER DIEU'' để lên án những tân Giuđa Việt Nam !!!

 7. Hiện tượng Tân Giám Mục Hợp yêu cầu Cha Chân Tín không được nói sự thật là việc làm ngược với lời dạy của Đức Thánh Cha, tức là tân Giám Mục ấy không cho Dân Chúa ''t́m kiếm Chân Lư và t́m kiếm Sự Thật về con người'' của cố TGM B́nh. Vậy c̣n ǵ là Tự Do Tôn Giáo ? Chẳng lẽ không có Vị nào trong 117 các Thánh Tử Đạo VN đáng cho chúng ta tôn kính hay sao mà lại đi nghe lời Đảng để rồi tôn vinh một người đang cần được chúng ta xin Lễ và cầu hồn ?

 8. Đă vậy, Đại Hội Dân Chúa lại c̣n lấy ḷng Đảng-căm-thù-vô-lư Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận hơn là vâng Lời Chúa qua Đức Thánh Cha dạy hôm 30.11.2007, trong Thông Điệp ''SPE SALVI Facti Sumus'' như sau: ''Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đă trở nên một chứng nhân hy vọng cho dân chúng trên toàn thế giới – chứng nhân của niềm hy vọng lớn lao không tàn lụi ngay cả trong những đêm đen cô độc.''

 9. Thật là bất công, thiên vị và quá ngược đời khi mà Giáo Hội Hoàn Vũ đọc KINH XIN ƠN (với Chúa qua lời cầu bàu của Cố Hồng Y Thuận) có đoạn kết như sau: ''Giờ đây, nhờ lời bầu cử của ngài và theo thánh ư Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu, với niềm hy vọng thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen.'' th́, bên Việt Nam, chẳng có ai dám đọc KINH vừa nêu v́ sợ Cộng Sản !

Kính xin các Mục Tử cho con chiên đọc KINH XIN ƠN trong nhà thờ để nên một với Giáo Hội Hoàn Vũ. Ước ǵ mỗi người công giáo VN là mỗi Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 

Đức Quốc, 20.9.2010

 

Ghi chú:

Tôi dựa vào bản tiếng Pháp và tạm dịch không giống bản tiếng Việt của người khác.

 1. La liberté religieuse est la ''liberté des libertés''. Liberté religieuse, chemin vers la paix....La liberté religieuse est limitée ou même niée dans différentes régions du monde où la religion est source de ''discrimination'', ''marginalisation'', ''persécution'' ou ''de ''violence''.Or, la liberté religieuse est vraiment la ''liberté des libertés'' si elle est ''cohérente avec la recherche de la vérité et avec la vérité de l'homme.'' !

 2. Il n'est pas imaginable - que des croyants doivent se priver d'une partie d'eux-mêmes - de leur foi - afin d'être des citoyens actifs. Il ne devrait jamais être nécessaire de nier Dieu pour jouir de ses droits.


<<trở về đầu trang>>
free counters