Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Cần Liều Thuốc Ngựa Để Chận Đứng Mưu Đồ Quốc Doanh Hóa GHCGVN

Cần Liều Thuốc Ngựa Để Chận Đứng

Mưu Đồ Quốc Doanh Hóa GHCGVN

Ts Hồng Lĩnh

 

Lời Mở Đầu

Trong tiến tŕnh đ̣i Dân Chủ, Nhân Quyền và các Tự Do căn bản cho người dân Việt, vấn đề ủng hộ, một tôn giáo nói chung và GHCGVN nói tiêng, đang cùng hướng, là nhiệm vụ của tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, thành tâm và nặng ḷng cho ba vấn kể trên. Nói chung tôn giáo, trong công cuộc đ̣i Nhân Quyền và Công Lư, là một bộ phận rất quan trọng.

Hiện GHCGVN đang bị CSVN và tay sai lũng đoạn với mưu đồ quốc doanh hóa. Một số nhân vật thuộc hàng lănh đạo của giao hội ấy như: Hồng Y Phạm Minh Mẫn, TGM Nguyễn Văn Nhơn, TGM Nguyễn Như Thể (thầm lặng), Giám mục Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Bùi Văn Đọc, Giám mục Vơ Đức Minh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, đang bày mưu dẫn GHCGVN vào con đường qùy lạy và cộng tác với CSVN.    

 

Các Dàn Dựng Mở Đường Của Nhóm Ấy

1.- Cộng tác trực tiếp hay gián tiếp loại «chướng ngại» TGM Ngô Quang Kiệt. CSVN và họ đă thành công!

2.- Bày mưu và bày kế đúc tượng «Tinh thần Nguyễn Văn B́nh». Họ đă thành công trong việc đánh trống và thổi kèn.

3.- Dùng ván bài hội thảo như vừa qua tại Sài G̣n hay tại Huế, để tránh trực diện với các đ̣i hỏi của giáo dân : Công lư và ḥa b́nh.

4.- HĐGMVN sắp nhóm họp bầu lại ban quản trị hay BCH của HĐGMVN. Nghe phong phanh, Hồng Y Mẫn và nhóm ấy đang ráo riết vận động, lẽ tất nhiên có CSVN đứng sau lưng chỉ thị và yềm trợ, để lưu lại thêm một nhiệm kỳ mới TGM Nguyễn Văn Nhơn,  hay vận động cho đồng nhóm vào nắm chức vị chủ tịch HĐGMVN cũng như các chức quan trọng khác.

5.- Vào tháng 11 sắp tới, qua những ánh chớp báo hiệu vừa kể, nhóm ấy sẽ dùng Đại Hội Dân Chúa như một phương thức, để hợp thức hóa «Đồng Hành và Cộng Tác» với ác qủy CSVN.

 

Cần Liều Thuốc Ngựa Cấp Thời Sau Đây:

1.- Giáo dân trong và ngoài nước, với yểm trợ tinh thần của toàn dân Việt khác tôn giáo hay không tôn giáo, lập bản kiến nghị gửi về ĐTC đ̣i hỏi các nhân vật sau đây phải cấp thời từ chức: Hồng Y Phạm Minh Mẫn, TGM Nguyễn Văn Nhơn, TGM Nguyễn Như Thể, Giám mục Bùi Văn Đọc, Giám mục Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Vơ Đức Minh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Nếu được, thời vấn đề sẽ nhẹ hơn.

2.- Tuyên bố tẩy chay Đại Hội Dân Chúa sắp tới.   


<<trở về đầu trang>>
free counters