Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Bạo Động Và Bất Bạo Động 

Trong Đấu Tranh Cho Dân Chủ Và Tự Do!

 

Ts Hồng Lĩnh

 

Lời Mở Đầu

Trên thế giới ngày nay, Trung Cộng, CSVN, Bắc Hàn và Cuba là bốn thể chế xuất thân từ khủng bố trần truồng và bạo động thô bạo. Một thứ bạo động và khủng bố đầy khát máu cũng như mang nặng đặc trưng già mồm.

Với cái lối vừa ăn cướp vừa là làng, chúng lại tố cáo những ai bất đồng chính kiến với chúng hay chống lại chúng là khủng bố và bạo động.

Hễ một tổ chức quần chúng hay một chính đảng, có máu mặt đang tranh đấu cho tự do và dân chủ, bị chúng gép ngay vào dạng khủng bố và bạo động. Cho nên, nếu chúng bảo đảng VT là bọn khủng bố, thời không có ǵ là ngoại lệ của cái «hợp lư» của chúng, được gọi là vừa ăn cướp vừa đánh trống của chúng. Bằng chiến thuật ấy, chúng muốn đạt ba mục tiêu chính:

1.- Tạo dựng, một cách vô lối, lư do để tắm máu, bằng vũ lực trần truồng, các đối kháng không có ǵ là khủng bố hay bạo động theo nghiă thường.

2.- Làm tê liệt các khả năng sáng tạo, đôi lúc cần phải giáp tuyết với vũ lực  chính đáng, ở thế tấn công, trong công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ.

3.- Làm tê liệt các khả năng tự vệ, trong thế pḥng thủ, để đối đầu với các đe dọa tới sự sống cần phải được bảo vệ với bất cứ gía nào, trong đấu tranh cho công lư và ḥa b́nh.

V́ không có ǵ cao hơn sự sống và bọn CSVN, chỉ là loại thọ tạo cộc cằn, cựa đoan và vô thần, không có quyền định đoạt. Sống chết là quyền bất khả xâm phạm của Thượng Đế và mỗi con người có nhiệm vụ phải bảo vệ sự sống mà Ngài đă ban cho như một ân sủng, với công lao bác mẹ sinh thành.

V́ các lư do nêu trên, cần đặt lại khái niệm bạo động và bất bạo động trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do của hiện nay.   

 

Định Nghiă Cần Nắm Vững

Cụm từ «bạo động», xuất phát từ chữ Latin «Vis», trước tiên ám chỉ dùng sức mạnh, nói chung, mà không quan tâm đến tính cách chính đáng khi phải dùng tới nó. Nhất là cứu cánh không có quyền biện minh cho phương tiện (bạo động trần truồng của CSVN). CSVN luôn đảo lộn khái niệm vừa kể.

Đó là một bừa băi của sức mạnh có ảnh hưởng đến toàn vẹn thể xác hay tâm lư, nhắm mục tiêu đặt thống trị hoặc tiêu hủy con người. Thứ ấy là sở trường của CSVN! 

Như thế, thứ bạo động ấy luôn trái ngược với một sử dụng có kiểm soát, chính đáng và tự chế của sức mạnh. Bạo động ít biết giới hạn của nó và có xu hướng tiến tới tiêu hủy hoàn toàn.

 

Nên Hiểu Thế Nào Là Đấu Tranh Bất Bạo Động?

T́nh Thế Sau Chiến Tranh Lạnh

Chiến tranh lạnh chống khối Đệ III CS chấm dứt và kéo theo giải giới phương tiện sức mạnh (quân sự) hay chỉ ủng hộ bằng miệng các quốc gia c̣n mắc nạn CS và đang chống các thể chế dư đảng CS c̣n lại.

Trong t́nh huống ấy, các dư đảng CS c̣n lại vẫn luôn có phương tiện quân sự và không do dự dùng lực luợng ấy vào việc khủng bố cũng như bạo động. C̣n phía dân chủ thiếu hẵn phương tiện ấy, tối thiểu ấy để trả đụa hay ngăn đe.

Tệ hại hơn nữa là các thể chế dân chủ, đă một lần mài gươm đúc súng chống CS, nay lại đi vào con đường làm ăn với các thể chế CS c̣n lại.

Từ đó cuộc đấu tranh đ̣i dân chủ và tự do của dân Việt gặp nhiều khó khăn. Tuy biết sử dụng có kiểm soát, chính đáng và tự chế của sức mạnh không phải là bạo động theo định nghiă đă ghi trên.

 

Lời Kết

Như thế hô hoán: «Đấu tranh bất bạo động» là cái ǵ? Và sao phải cần hô hoán như thế? Từ hô hoán tới trờ thành nạn nhân của hô hóan chỉ cách nhau một bước.

Để rồi khi phải bảo vệ sự sống lại bị tố cáo là bạo động! Nên để cho CSVN muốn giết ai th́ chúng tự do như giết giết gà!  CSVN nay giàu có cũng sợ chết hơn ai hết.

Vấn đề không nằm ở chổ bạo động hay không bạo động. Trái lại nằm ở cái gía mà CSVN phải trả khi chúng dùng bạo động và khủng bố. Phải cho CSVN biết cái gía ấy, để xem chúng có giám trả không?

Chiến tranh lạnh giữ được khỏi chiến tranh vũ khí là do cái cân bằng khủng khiếp. Chính cái khủng khiếp ấy đă ngăn các tay CS bấm nút chiến tranh nguyên tử. CSVN không nằm ngoại lệ của thuyết ấy! Tự do và dân chủ có cái giá rất cao! Không hô hoán như thế để cảnh báo chúng (CSVN) là trên đầu của chúng có cái kiếm Damoclès th́ sao?  

 

Xin các độc gỉa cho ư kiến !


<<trở về đầu trang>>
free counters