Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Trung Quốc khống chế lănh đạo đảng CSVN

1- Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa: Hồ Chí Minh
Nhân dân Việt Nam, nhất là đồng bào ở miền Bắc không ai mà không biết đến cuộc Cải cách ruộng đất “long trời lỡ đất” do chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa dưới sự lănh đạo của ông Hồ Chí Minh thực hiện trên đất Bắc từ năm 1953 đến năm 1956 đă giết hơn nửa triệu người dân vô tội. (theo Thượng tọa Thích Quảng Độ trong bản “Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng CSVN đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam”). Cũng chính v́ chiến dịch CCRĐ này mà cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tố lẫn nhau tạo ra sự mất đoàn kết trong nhân dân và ngay cả trong gia đ́nh mà hậu quả vô cùng bi thảm.
Ông Hồ Chí Minh kể từ khi theo đảng CS đệ tam quốc tế và ngữa tay nhận viện trợ của đồng chí Trung cộng, đấu tranh giải phóng gông cùm của Pháp 100 năm để mang vào cái ách của giặc Tàu 1.000 năm. Dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị Hán hóa và diệt chủng. Tội lỗi này được ông Hoàng Tùng, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) viết chuyện về “Bí mật HCM” kể như sau:
“Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ
“Muà hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây”. (Đàn chim Việt online ngày 4-7-2010)
Cụ Nguyễn Văn Trấn, một nhà cách mạng lăo thành, trong thời kỳ CCRĐ đă đưa phái đoàn đại biểu miền Nam ra thăm ông Chủ tịch Quốc hội Tôn Đức Thắng, và ông kể lại trong “Viết cho Mẹ và Quốc hội”:
“Nè nghe má. Có lần anh chị em Nam bộ“đại biểu tôi đến gặp ông già Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho CCRĐ giết người như vậy?”
“Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi, liền đứng dậy bước ra ghế, vừa đi và nói:
“Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mầy biểu tao c̣n dám nói ǵ?”
“Quả thật, lúc CCRĐ c̣n nghe theo Chệc mà phóng tay phát động ai mà có ư kiến với nó th́ sẽ bị quy là có tư tưởng địa chủ”. (VCMVQH- trang 267)

 

2- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Duẩn
Tổng bí thư Lê Duẩn, người trước kia theo Trung cộng chống bọn xét lại Liên Xô, sau lại theo Liên Xô chống Trung cộng, trong bài phát biểu năm 1979 ông nhắc lại chuyện bị đồng chí khống chế ra sao:
Mao có suy nghĩ mới. Ông ta nói rằng, v́ Mỹ đánh chúng ta, ông ta sẽ đưa quân đội (Trung quốc) đến giúp chúng ta xây dựng đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là t́m hiểu t́nh h́nh đất nước ta để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta từ đó mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á. Không có lư do nào khác. Chúng tôi biết rơ mưu đồ này, nhưng phải cho phép (sự xâm nhập của quân đội TQ). Thôi th́ cũng được. Nhưng họ quyết định đưa quân vào. Tôi yêu cầu họ chỉ gởi người, nhưng quân lính của họ đến cùng súng đạn. Tôi cũng phải chịu điều này. (Đàn Chim Việt online ngày 14-6-2011)


3- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Văn Linh
Năm 1990, sau khi Liên Xô nước đầu đàn của khối XHCN sụp đổ tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh lật đật quay lại cầu cạnh và tôn Trung quốc làm nước XHCN đàn anh. (Người ta lớn v́ ta quỳ xuống- TH)
Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trong hồi kư chương “Thuốc đắng không dă được tật” thuật lại lời của ông Linh như sau:
“Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ CNXH… Tôi sẵn sàng sang Trung quốc gặp lănh đạo cấp cao Trung quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay
“Tôi cần nêu cao ngọn cờ CNXH, kiên trỉ chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Hồi kư TQC- chương 10)
Theo “Hồi ức và suy nghĩ” chưa xuất bản công khai của ông Trần Quang Cơ th́ ngày 2-9-1990 một phái đoàn CSVN cấp cao do TBT Nguyễn Văn Linh cầm đầu bị Trung Quốc lừa gọi sang bí mật họp ở tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên thực chất là để “nhận lệnh” giải quyết vấn đề Campuchia theo hướng có lợi cho Trung quốc mà không bàn ǵ đến vấn đề Việt-Trung.
Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là v́ chính ta đă tự lừa ta. Ta đă tạo ra ảo tưởng là Trung quốc sẽ giương ngọn cờ CNXH, thay thế cho Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và CNXH thế giới, chống lại hiểm họa“diễn biến ḥa b́nh” của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu”. (Dân Làm Báo online ngày 10-10-2011)

 
4- Tổng bí thư đảng CSVN: Đỗ Mười
Theo bài của Lư Nguyên dịch từ nguồn tin công bố trên báo chí của Trung cộng và chính tân TBT Đỗ Mười là người cầm đầu phái đoàn cao cấp sang Trung cộng để chính thức b́nh thường hóa bang giao và nhận 16 chữ vàng oan nghiệt!
“Một năm sau gặp gỡ Thành Đô, tháng 11 năm 1991, tổng bí thư mới của đảng CSVN Đỗ Mười và chủ tịch Hội đồng bộ trưởng mới Vơ Văn Kiệt thăm Trung quốc. Người lănh đạo hai nước công bố tuyên bố chung, tuyên bố quan hệ Trung-Việt b́nh thường hóa. Tháng 2-1999, người lănh đạo Trung-Việt công bố
“Tuyên bố chung”, xác định khuôn khổ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, nói ngắn gọn là 16 chữ “ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu hảo, hợp tác toàn diện. (Dân Làm Báo online ngày 10-10-2011)


5- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Khả Phiêu
Dưới thời tổng bí thư đảng CSVN Lê Khả Phiêu, Việt Nam và Trung cộng kư Hiệp ước biên giới tháng 12-1999 tại Hà Nội và hiệp ước phân Vịnh Bắc Bộ vào tháng 12-2000 tại Bắc Kinh dâng đất, dâng biển cho Trung cộng mà không thông qua Quốc hội đă bị dư luận trong các vị lăo thành cách mạng chê trách thậm tệ.
Giáo sư Trần Khuê trả lời phỏng vấn của tuần báo Việt Tide, ông nói:
“Các cụ lăo thành cách mạng và các cựu chiến binh mà tôi gặp ở đó nói rằng bộ chính trị của Lê Khả Phiêu đă nhường một phần đất biên giới cho Trung quốc. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cũng phê b́nh, chê ông Lê Khả Phiêu là hậu duệ của Lê Chiêu Thống
“Đúng như thế, hành động cắt đất, cắt biển cho ngoại bang như thế là hành động phản dân tộc, phản quốc, phản lịch sử cần phải được xét xử”. (Việt Tide số 30 ngày 8-2-2002)

 

6- Tổng bí thư đảng CSVN: Nông Đức Mạnh
Nhân dân Việt Nam không c̣n ai lạ ǵ với việc Trung cộng khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mặc dù đă có không biết bao nhiêu sự chống đối nhưng bộ chính trị đảng CSVN vẫn cho tiến hành v́ cho đó là “chủ trương lớn của đảng” (chứ không phải là chủ trương của Dân). Trong dự án này thấy rơ là đảng CSVN đă đi ngược ḷng Dân và cả hàng ngàn vị thân hào nhân sĩ trí thức cũng như vị tướng khai quốc công thần Vơ Nguyên Giáp. Người chịu trách nhiệm đầu tiên là tổng bí thư đảng CSVN là Nông Đức Mạnh và kế đến là thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
“Bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam th́ nói, hồi giữa năm ngoái, tổng bí thư đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, sang thăm Trung quốc, cũng khẳng định 2 nước“tăng cường hợp tác trong các dự án” trong đó có dự án khai thác bauxite tại Đắc Nông”. (RFA online ngày 11-2-2009)


7- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Phú Trọng
Đương kim tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng th́ “ông bị một số nhà quan sát nước ngoài cho là “thân Trung quốc và có xu hướng thiên về bảo thủ tuy được đánh giá là nhân vật ôn ḥa” (BBC online ngày 19-1-2011).
Vừa qua, trong chuyến đi triều kiến Thiên triều chỉ nhận được 6 điều lệnh chung chung, toàn những lời sáo ngữ thông thường, nhưng tựu trung là dặn ḍ giải quyết tranh chấp ôn ḥa kiên tŕ phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt và, ông Trọng vui vẻ nâng bi.
“Tại hội đàm, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định ủng hộ thực hiện nhất quán chính sách một nước Trung quốc, ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung quốc”. (Thanh Niên online ngày 11-10-2011)
Khi các đồng chí vĩ đại ôm nhau hôn hít, giải quyết “tầm cao chiến lược” ở bàn hội nghị “theo tinh thần tuần tự tiệm tiến”, “chín mùi” (nuốt luôn khỏi nhai), kiên quyết giải quyết qua đàm phám ḥa b́nh mọi tranh chấp trên biển Đông th́ ngay khi chữ kư chưa ráo mực, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tiếng nói chính thức của đảng CS Trung quốc đă trịch thượng hăm dọa “phá hỏng” dự án thăm ḍ dầu khí giữa Việt Nam và Ấn Độ ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Không chỉ lên tiếng phản đối, Trung quốc cần phải có “những hành động kiên quyết để phá hỏng dự án đó. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đề nghị, một khi Ấn Độ và Việt Nam khởi động thăm ḍ dầu khí chung, Trung quốc có thể gửi các lực lượng phi quân sự đến phá rối và gây bất ḥa giữa hai nước để ngăn chận việc thăm ḍ này”. (RFI online ngày 14-10-2011)


8- Trung tướng thứ trưởng bộ Quốc pḥng: Nguyễn Chí Vịnh
Ngoài những vị tổng bí thư của đảng CSVN ra c̣n một ông tướng thường hay nổi đ́nh đám nhiều tai tiếng là ông trung tướng thứ trưởng Bộ Quốc pḥng Nguyễn Chí Vịnh. Theo cụ Lê Hữu Hà, người có 65 tuổi đảng và là cựu tư lệnh chiến dịch Tây Bắc trả lời thông tín viên Hà Giang đài RFA, cụ nói về ông tướng “lưng cong” này như sau:
“Tôi biết là nó rất hư xấu, nhưng mà rất ranh mănh từ nhỏ. Tôi là người đề nghị đ́nh chỉ công tác Nguyễn Chí Vịnh đi cô ạ, bởi v́ hiện tại th́ tôi biết nó là tay sai của một thế lực nước ngoài đang phá hoại công tŕnh của đất nước chúng tôi. (RFA online ngày 23-6-2010)
Tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang chua chát nhận định về những nhà lănh đạo của đảng CSVN như sau:
“…nhiều vị lănh đạo của ta c̣n bị Trung quốc sập bẫy biến thành kẻ dâng hiến các phần lănh thổ: công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đẩy Hoàng Sa vào thế kẹt, năm 1988 Lê Khả Phiêu đi Trung quốc hiến thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Vịnh Bắc bộ, năm 2001 Nông Đức Mạnh đi Trung quốc mở đường cho họ vào khai thác bauxite và nằm vùng ở Tây Nguyên…!
“Từ khi ông Trọng lên nắm quyền, chỉ trong ṿng ba tháng, từ tháng 6 tới tháng 9 vừa qua, ít nhất ba phái đoàn cấp cao đă được cử sang Bắc kinh… Những chuyến công du mở đường để ông Trọng sẽ được khoản đăi long trọng ấy đă đạt được những kết quả ǵ?
“Phải chăng chỉ đạt được những lời rủ rê mà như lệnh truyền:“cùng Việt Nam cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ sự hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước”. (Đàn Chim Việt online ngày-10-2011)

Điểm danh qua các vị lănh đạo đảng CSVN từ khi có đảng đến nay th́ không có vị nào là không bị Trung cộng khống chế cả. Tất cả đều răm rắp làm theo sự chỉ đạo của ngoại bang th́ làm sao mà lănh đạo đất nước một cách tốt đẹp được. Giành quyền lănh đạo mà lănh đạo như thế ư? Ngày xưa khi quân giặc sang xâm chiếm bờ cơi th́ nhà vua huy động sự quyết tâm chống giặc của toàn dân qua Hội Nghị Diên Hồng, c̣n ngày nay “vua quan” không có ḷng chống giặc th́ làm sao có được. Dân mới biểu tỏ quyết tâm chống giặc qua các cuộc biểu t́nh ôn ḥa th́ đă bị đảng CSVN đă thẳng cẳng “đạp vào mặt”, “khiêng đi” rồi c̣n ǵ mà chống. Họ đă ngang nhiên chà đạp lên t́nh yêu nước của dân tộc. Không có ǵ đau ḷng hơn nh́n mấy thanh niên mặc áo màu vàng “NO-U” phía sau lưng cởi xe chạy trong mưa nói lên ḷng yêu nước chống quân xâm lược mà phải có hành động trốn chạy như kẻ chống đảng CSVN không bằng.

Ôi, c̣n nỗi nhục nào hơn!!!


Đại Nghĩa (sưu tầm)


<<trở về đầu trang>>
free counters