Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Nhìn Miến Điện nghĩ về Việt Nam

LS Nguyễn Văn Đài


Chính quyền Miến Điện đã thả hàng trăm tù chính trị

Giống như Việt Nam, trước đây Miến Điện luôn phủ nhận có giam giữ tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm. Nhưng gần đây chính quyền Miến Điện đă công khai thừa nhận có tù nhân chính trị và họ sẽ xem xét để thả tự do cho tất cả tù nhân chính trị.

Ngày 12/10/2011, chính quyền Miến Điện đă trả tự do cho hơn 200 tù chính trị.

Chính quyền Miến Điện gần đây cũng tuyên bố “không cần thiết phải duy tŕ kiểm duyệt thông tin”. Tổng thống Thein Sein đă khởi đầu đối thoại với lănh tụ phe đối lập Aung San Suu Kyi vốn bị tập đoàn quân sự giam giữ và quản thúc suốt 15 năm.

Trước đó, Miến Điện đă tiến hành chuyển từ chế độ quân sự sang chế độ dân sự, xây dựng hệ thống chính trị đa đảng bằng việc cho các đảng phái chính trị khác nhau đăng kư thành lập và hoạt động Trong cuộc bầu cử đa đảng năm 2010, đă có hàng chục chính đảng tham gia.

Có thể nói Miến Điện đă thực sự bước vào giai đoạn dân chủ hóa đất nước. Những khó khăn có thể vẫn c̣n ở phía trước, nhưng những chuyển biến và tín hiệu tích cực gần đây đă đem lại hy vọng về một tương lai xán lạn cho đất nước và nhân dân Miến Điện.

Tại sao nhân dân Miến Điện đă đạt được rất nhiều tiến bộ trong tiến tŕnh dân chủ hóa của ḿnh?

Thứ nhất, đó là nhờ sự đấu tranh kiên tŕ, không biết mệt mỏi của các từng lớp nhân dân Miến Điến trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Đă có hàng chục ngàn lượt người dũng cảm đứng lên đấu tranh và họ đă bị sự sách nhiễu, đàn áp, bắt giữ và cầm tù của chính quyền. Nhưng hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhân dân Miến Điện vẫn kiên tŕ con đường đấu tranh dân chủ mà thế hệ trước đă lựa chọn.

Đồng thời phe đối lập của Miến Điện có vị lănh tụ Aung San Suu Kyi, người được giải thưởng Nobel ḥa b́nh và được toàn thế giới biết đến và ủng hộ. Bà không chỉ tấm gương dũng cảm, không sợ gian khó, tù đày của nhân dân Miến Điện. Bà c̣n là tấm gương cho nhân dân các nước đang bị áp bức, chưa có tự do dân chủ.

Thứ hai, đó là sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng Quốc tế đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Miến Điện. Liên hiệp châu Âu đă cùng Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt kinh tế Miến Điện từ cuối thập niên 90.

Trong số các điều kiện mà các nước Tây phương đ̣i hỏi để bỏ cấm vận là chính quyền Miến Điện phải tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho toàn bộ 2.000 tù nhân chính trị.

Bởi áp lực mạnh mẽ của cộng đồng Quốc tế mà trong nhiều năm chính quyền quân sự của Miến Điện đă bị cô lập về kinh tế, chính trị và ngoại giao với thế giới. Điều này đă góp một phần trong tiến tŕnh dân chủ hóa của đất nước Miến Điện.

Nỗ lực của người dân

Đồng thời chúng ta cần nhận thức rằng để tiến đến một xă hội dân chủ th́ cần phải có nỗ lực từ hai phía chính quyền và người dân.

Về phía nhân dân Miến Điện, họ khát khao xây dựng một xă hội dân chủ, họ nhận thức được rằng chỉ có một xă hội dân chủ th́ đất mới phát triển và hội nhập được với cộng đồng Quốc tế. Và điều đó cũng sẽ đem lại tự do và hạnh phúc cho các thế hệ người dân Miến Điện hôm nay và mai sau.

Do đó mà nhân dân Miến Điện đă nỗ lực đấu tranh và họ đă gặt hái được những bông trái đầu mùa.

C̣n về phía chính quyền, chúng ta thấy rằng các nhà lănh đạo Miến Điện cũng nhận thức được chỉ có con đường thực thi dân chủ hóa đất nước th́ họ mới được gỡ bỏ cấm vận về kinh tế của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Và cũng từ đó họ mới có thể phát triển được kinh tế và hội nhập Quốc tế.

Dân chủ hóa đất nước cũng là cách để chính quyền Miến Điện có thể nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Dân chủ hóa là con đường để chính quyền tiếp tục duy tŕ được quyền lănh đạo để phục nhân dân và Tổ quốc của họ.

Ngưỡng mộ và chúc mừng thành quả của nhân dân Miến Điện, chúng ta nh́n lại công cuộc đấu tranh dân chủ của nhân dân Việt Nam trong những năm qua.

Trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam đă qui định khá đầy đủ các quyền con người về chính trị. Đồng thời các nhà lănh đạo của Việt Nam cũng luôn long trọng tuyên bố với thế giới rằng các quyền con người về chính trị ở Việt Nam luôn được tôn trọng và thực thi trong thực tế.

Như vậy nhân dân Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lư để thực thi các quyền con người về chính trị của ḿnh.

Trong những năm qua đă có nhiều từng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh dân chủ bằng cách thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thành lập và tham gia các đảng phái chính trị. Mặc dù các quyền đó đă được nghi nhận trong Hiến pháp, pháp luật và chính quyền luôn tuyên bố tôn trọns. Nhưng nhận thức và sự hiểu biết của chính quyền, của đảng Cộng sản, về dân chủ và các quyền con người c̣n hạn chế nên đă dẫn đến việc sách nhiễu, đàn áp, bắt giữ và cầm tù nhiều người đấu tranh dân chủ.

Đồng thời c̣n có quá ít người dân yêu nước và có trách nhiệm với đất nước dám dấn thân cho công cuộc đấu tranh dân chủ.

Nếu như đất nước Việt Nam chúng ta cũng có hàng ngàn, hàng vạn người dân dám dũng cảm đứng lên đấu tranh cho dân chủ th́ chắc chắn chính quyền sẽ phải lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Nhiều nhà bất đồng chính kiến đã bị tù đày

Chúng ta đều biết rằng thành quả của nhân dân Miến Điện ngày hôm nay, cũng như những thành tựu về quyền con người mà các nước dân chủ văn minh đă dành được đều không phải tự nhiên mà có.

Tất cả đều đă phải trải quá tŕnh đấu tranh gian khổ và bền bỉ của nhân dân các nước đó. Các thế hệ người Việt Nam ngày hôm nay muốn được hưởng những giá trị đích thực của quyền con người, giá trị đích thực của nền độc lập. Và chúng ta cũng muốn để lại những giá trị tốt đẹp đó cho các thế hệ con cháu th́ ngay từ lúc này mỗi người dân cần phải có trách nhiệm với đất nước của chúng ta.

Trong những năm vừa qua, chúng ta cũng đă nhận được sự lên tiếng ủng hộ của chính phủ và nhân dân các nước trên khắp thế giới, các tổ chức bảo vệ nhân quyền Quốc tế. Khi công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của chúng ta càng phát triển mạnh mẽ th́ chúng ta cũng sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ cộng đồng Quốc tế.

Tiến tŕnh dân chủ hóa Việt Nam phải đến từ hai phía.

Chúng ta mong rằng đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhận thức được việc xây dựng một xă hội dân chủ sẽ giúp cho đất nước chúng ta hội nhập một cách trọn vẹn với thế giới về kinh tế, chính trị, ngoại giao. Chúng ta có cơ hội để xây dựng mối quan hệ đồng minh với các cường quốc dân chủ và từ đó giúp ta bảo vệ được chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế.

Những điều đó sẽ đem lại cuộc sống sung túc và hạnh phúc cho mọi người dân. Đồng thời khi đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành dân chủ hóa đất nước sẽ giúp cho uy tín của họ tăng lên, nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ nhân dân. Từ đó giúp cho họ duy tŕ được quyền lănh đạo để phục vụ đất nước và nhân dân.

Đấu tranh cho tự do, dân chủ là quyền và trách nhiệm cao cả của mỗi công dân Việt Nam. Quí vị độc giả nghĩ ǵ về vai tṛ của ḿnh trong công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ?


<<trở về đầu trang>>
free counters