Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

ĐƯỜNG ĐI KHÓ…

“Đường đi khó, không khó v́ ngăn sông cách núi,
mà khó v́ ḷng người ngại núi e sông!!!”

 

Câu nói của người xưa thật chí lư! Nhưng câu nói của chúng ta ngày nay cũng rất xác đáng và thực tiễn: “Đường đi khó, nhưng có đường ta đi.” T́nh h́nh đất nước Việt Nam hôm nay quả thực rất khó. Khó v́ chúng ta phải đương đầu với một kẻ thù quá lớn so với chúng ta, Khó v́ chúng ta phải đương đầu với một kẻ thù quá lớn so với chúng ta. Khó v́ địch có một "bộ phận tay trong" đang cầm quyền. Bọn này đứng trước kẻ thù Trung cộng y như chó đứng trước cọp. Cũng v́ thế mà có nhiều người muốn xuôi tay đầu hàng giặc. Tuy nhiên, với t́nh h́nh Việt Nam hôm nay, nếu đem so sánh với đời nhà Trần, lực lượng ta so với lực lượng Mông Cổ ra sao? Có chênh lệch như bây giờ giữa ta và Trung cộng hay không? Trung Cộng đă đánh thắng Âu Châu chưa? Trung cộng đă thắng đế quốc nào chưa? Hay ít ra cũng khoát lác thắng 3 đế quốc như VC thường khoe khoang hay không? Chưa! Trung Cộng chưa dám đánh chiếm một nước nào kể từ khi đế quốc Mỹ dạy cho chúng cách làm giàu theo lối tư bản. Thời nhà Trần, vua thấy thế của địch mạnh, triều thần có phe khuyên vua hàng giặc cho dân bớt khổ nên Vua phải mở Hội Nghị Diên Hồng. Thế mà ta vẫn thắng đoàn quân bách chiến bách thắng Mông Cổ. Phép lạ chăng? Thưa không. Cha ông chúng ta biết địch có biệt tài ngồi trên lưng ngựa suốt tháng, bắn tên rất hay mà đánh gươm cũng rất giỏi. Nhưng quân Mông Cổ lội nước không quen. Cha ông chúng ta đă dụ địch xuống sông. Thế là quân đội một nước nhỏ bé như Việt Nam đă thắng kẻ thù của Âu châu, cứu nguy cho Nhật Bản v́ Mông Cổ dự trù sẽ đánh Nhật sau khi thắng VN. Cuộc chiến 6 ngày của DO Thái rạng danh bốn bể có bằng cuộc chiến giữa chúng ta và Mông Cổ hay không?

Đọc những hàng trên sẽ có nhiều người cho chúng tôi là lạc quan, là không tưởng v.v… Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Thực tế hiện nay ra sao?

Trước hết, dù mạnh, dù yếu, chúng ta cũng phải đương đầu với Trung Cộng. Chắc chắn không ai đồng ư rằng chúng ta phải đầu hàng Trung Cộng v́ chắc chắn chúng ta không đánh lại chúng. V́ quư vị thử tưởng tượng một khi Trung Cộng thắng chúng ta, chúng sẽ làm ǵ với một Dân Tộc đă từng cho cha ông của chúng nếm rất nhiều mùi thất bại? Xin đơn cử một h́nh ảnh xảy ra vào hậu bán thế kỷ vừa qua khi Việt Cộng chiếm được Miền Nam. Ban đầu, Việt Cộng dự trù sẽ có kế hoạch tiêu diệt mọi người từ lớp tuổi 15 đến 50 hay 54. Nhưng, v́ áp lực quốc tế, chúng không thể thi hành kế hoạch vô nhân đạo này. Tuy nhiên, chúng vẫn thực hiện những kế hoạch thảm khốc mà vẫn giữ được bộ mặt ḥa hoăn hơn Pôn Pốt, với khẩu hiệu: địch ta bắt bỏ tù, lao động khổ sai mà không cho ăn no đủ để chết v́ bệnh tật và đói khát, làm lao động kiệt sức. Vợ địch ta lấy, con địch ta sai, nhà địch ta chiếm, tài sản địch ta tịch thu. Mới 36 năm chắc hầu hết chúng ta đă chứng kiến, đă mục kích và c̣n “SỐNG” trong kế hoạch này của Việt Cộng. Việt Cộng không mở nhưng đánh tư sản mại bản, đày tư bản đi kinh tế mới. Nhà cửa, ruộng vườn chúng tịch thu ra sao, ai cũng đă kinh qua. Xă hội khốn đốn và tồi tệ hôm nay và sẽ c̣n tiếp diễn nữa là hậu quả của chính sách coi người miền Nam và nay cả miền Bắc là kẻ thù của Đảng Cộng Sản, và là nô lệ có bổn phận sản xuất, phục vụ Đảng viên Việt Cộng.

Nếu những hàng ghi trên là đúng sự thật, thực ra, t́nh trạng c̣n bi đát hơn nhiều. Đó là cách đối xử của người Cộng Sản với đồng bào của chúng.

Ta than van, hay nguyền rủa, năn nỉ hay mắng nhiếc Việt Cộng nghe và hiểu v́ chúng có cùng tiếng nói với ta. Với Việt Cộng mà đồng bào đă khổ như vậy, xă hội đă băng hoại như vậy, nếu là Trung Cộng, một loại Cộng Sản độc ác hơn Việt Cộng, chúng sẽ đối đăi với người Việt ra sao?? Chúng sẽ khoan dung hay trừng trị gấp trăm lần Việt Cộng?

Tuy đă bị đô hộ cả ngàn năm, chúng ta phải triều cống chúng vàng bạc, nhân tài, phẩm vật v.v… hàng năm! Nhưng trong thâm tâm của mỗi tên Tàu đều căm thù ta, v́ chúng kiêu ngạo, cho rằng là chỉ có chúng là Trung Tâm Tinh Hoa của thế giới. Olympic vừa qua, Tàu Cộng đă làm một tổ chim vĩ đại với dụng ư là cả thế giới đều là chim con của Hoa Lục. Chúng cao ngạo gọi người chúng quanh chúng là những giống mọi rợ, bán khai. Nam Man, Bắc Rợ, Tây Hồ, Đông Di. chỉ có chúng là con người.

Thế nhưng “Nam Man” đă nhiều phen cho chúng thất điên bát đảo, đă đánh chúng không c̣n manh giáp. Cái nhục mà Hán Tộc hận thù người Việt nhất là chúng ta đă thắng quân Mông Cổ trong khi giang sơn của Tàu lại bị Mông Cổ dày xéo một cách tàn bạo. Vậy một khi chúng chiếm được đất nước Việt Nam, chúng sẽ “nhân đạo” hơn Việt Cộng không? Chúng ta buộc phải đánh quân Tàu, dù thắng hay thua. V́ đầy tớ của Trung Cộng là Việt Cộng mà c̣n độc hại khi chúng chiếm miền Nam như vậy, một khi Trung Cộng tràn vào nước ta, dân ta sẽ thế nào? Ai bắt buộc Hồ Chí Minh thực hiện Cải Cách Ruộng Đất giết nửa triệu người Việt vô tội? Đó là do lệnh của Trung Cộng. Nếu Trung Cộng chiếm được nước ta, dù phải đánh hay bất chiến tự nhiên thành.
Trung Cộng vẫn áp dụng chính sách sắt máu gấp vạn lần Việt Cộng. Ngoài những điều tác tệ như Việt Cộng, Trung Cộng sẽ c̣n thủ tiêu chúng ta để đất cho chúng giải quyết nạn nhân măn của chúng. Chúng ta buộc ḷng phải đánh quân Tàu, dù thắng hay thua v́ phen này bị Tàu đô hộ th́ chết sướng hơn là sống nhục nhă.

Đối đầu với quân Tàu, chúng ta gặp những trở ngại nào?

Kẻ thù hàng đầu giúp Trung Cộng là Việt Cộng. Không thể nào đánh được quân Tàu - chưa biết thắng hay thua - phải bước qua xác Việt Cộng. Đó là điều chắc chắn. Nếu cuối thế kỷ 20, Liên Xô và Đông Âu Cộng Sản phải sụp đổ mà không bắn được một phát đạn nào th́ một khi c̣n Việt Cộng, người Việt cũng bị Trung Cộng xâm chiếm mà không có một sự kháng cự nào. Đó là thực tế, chúng ta bị Việt Cộng phá hoại, nội tuyến trước khi quân Tàu tiêu diệt chúng ta. Trong tất cả quân thù, kẻ nội thù nguy hiểm nhất, nguy hiểm số một. Do đó, trước khi có thể đối đầu với Trung Cộng, dù quân sự hay ngoại giao, Việt Cộng phải “biến đi”, chúng ta mới đối đầu được với Trung Cộng dù thắng hay thua.

Nếu có một cuộc chiến tranh quân sự hay “bất chiến tự nhiên thành”, hoặc nhờ Việt Cộng đầu hàng trước khi súng nổ, thành phần sẽ bị Trung Cộng tiêu diệt trước tiên là lực lượng vơ trang tức là lực lượng mà Việt Cộng gọi là “Quân Đội Nhân Dân”. Bước đầu, có thể Trung Cộng sẽ dùng Công An Việt Cộng như một loại chó săn, để chỉ đường đi nước bước, y như khi Việt Cộng chiếm miền Nam, bọn chó săn của chúng là những tên nằm vùng, những cán bộ 30 tháng Tư. Những thành phần này sẽ bị loại chứ Trung Cộng không bao giờ chấp nhận thành phần chó săn không biết chúng trở mặt cắn Đội” là thành phần bị thiệt hại nặng nề nhất.

Do đó, trước khi Trung Cộng tiêu diệt Quân Đội Nhân Dân, chúng ta phải “khống chế” Quân Đội để cứu họ, và cứu chúng ta. Xin đừng vội cho người viết này là không tưởng, là hăo huyền. Thực vậy, một khi chúng ta nhất tề nổi lên, quân đội Việt Cộng sẽ bất động. Không thể nào những kẻ cầm súng bị nhồi sọ thế hệ này qua thế hệ khác phải chống “đế quốc xâm lăng” mà ngày nay lại bảo vệ Đảng tức là gián tiếp bảo vệ Trung Cộng, kẻ xâm lăng Việt Nam mà ai cũng biết qua báo chí, truyền thông, nhất là qua những trận đụng độ với Tàu Cộng mà bộ đội Việt Cộng đă thảm bại v́ bộ óc của họ là Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị Việt Cộng vừa đánh, vừa run, bất nhất trong hành động, hoảng loạn v́ từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đă có đầu óc run sợ trước Hán Tộc.
Có người sẽ hỏi, như vậy, dù muốn, dù không, Trung Cộng cũng tiêu diệt Bộ Đội? Một khi Bộ Đội đứng về phía nhân dân, cùng chống quân xâm lược Tàu Cộng, vô hiệu hóa những tên cán bộ chính trị Đảng, chắc chắn thế giới sẽ ủng hộ chúng ta, chăc chắn Trung Cộng phải buộc ḷng tính lại hơn thiệt.

Khi Đức Quốc Xă xâm lăng Nga Sô, Đồng Minh cũng tính mượn tay Đức tiêu diệt Nga Sô rồi mới đánh Đức. Nhưng sau đó phải đổi ư, giúp Nga đánh Đức. Một khi Trung Cộng chiếm nước ta, dù với quân sự hay ngoại giao, các nước có chung biển với Trung Cộng sẽ lo lắng, nhất là Cái Lưỡi Ḅ” ngu như ḅ của Trung Cộng sẽ khiến các nước Nhựt Bản, Đài Loan, Nam Hàn, Phi, Indonesia, cho đến Ấn Độ chắc chắn sẽ có thái độ với Trung Cộng. Một khi lấn chiếm Việt Nam, Trung Cộng cũng phải nghĩ đến hậu quả đó. Nhờ đó, chúng ta sẽ có đồng minh, với điều kiện chúng ta phải QUYẾT CHIẾN.

Muốn chận sự xâm của Trung Cộng, trước tiên phải lật đổ Việt Cộng. Hăy nhớ hai điều cần thiết: C̣n Việt Cộng, Trung Cộng sẽ không tốn một viên đạn để chiếm nước ta. Một khi chiếm được nước ta, thành phần đầu tiên bị Trung Cộng tiêu diệt là bộ đội Việt Cộng. Dĩ nhiên là khó, nhưng vẫn có đường ta đi.

 

Lê Văn Ấn


<<trở về đầu trang>>
free counters