Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Đảng CSVN Không Có Quyền

Ngày 15/10/2011, tại Bắc Kinh thủ đô của Trung Cộng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng CSVN và Chủ Tịch Đảng CS Trung Quốc Hồ cẩm Đào đă ra một tuyên bố chung sau chuyến Hoa du của Ô.Trọng. Rằng hai bên khẳng định «quyết tâm chính trị» thông qua «đàm phán và hiệp thương hữu nghị» để giải quyết vấn đề tranh chấp lănh thổ trên Biển Đông. Hai bên sẽ đối thoại thường xuyên về vấn đề trên biển «từ tầm cao chính trị và chiến lược», để kịp thời chỉ đạo xử lư các vấn đề trên biển.
Hai bên cũng sẽ nghiên cứu và trao đổi về vấn đề hợp tác cùng phát triển Biển Đông, phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và về việc cùng khai thác vùng biển này. Hai bên cam kết sẽ không có hành động làm phức tạp hóa vấn đề hoặc mở rộng thêm tranh chấp, và nhất là không để «các thế lực thù địch» phá hoại quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên sẽ thiết lập đường dây điện thoại nóng giữa hai Bộ Quốc pḥng hai nước, tiếp tục tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ và thậm chí dự trù thí điểm tuần tra chung ở biên giới đất liền. Ngày 15/10 trước khi về nước. Ô. Trọng c̣n nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc không cho phép bất kỳ thế lực thù địch nào phá hỏng mối quan hệ giữa hai đảng và hai quốc gia.
C̣n Ô. Lưu Vi Dân phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trong cuộc họp báo ngày 17/10 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Việt Nam đă nhất trí giải quyết các tranh chấp trên biển bằng các cuộc đàm phán, và v́ vậy, không cần sự can thiệp của một bên thứ ba.
Như vậy rơ ràng, không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, là hai Đảng CS, VN và TQ, đă “nhất trí, đồng t́nh, hạ quyết tâm” giải quyết tay đôi với nhau đối với các vấn đề trên Biển Đông của VN mà TC đă lấy hai đảo Ḥang sa và Trường sa của làm huyện Tam Sa trực thuộc t́nh Hải Nam thuộc lănh thổ của TC và chiếm 80% Biển Đông của VN bằng bản đồ h́nh lưỡi ḅ mà TC gọi là Nam Hải.
Hành động này của Ô. Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là hành động vô thẩm quyền, phản dân hại nước VN, chống lại những người CS Miền Nam và chống lại những thiện ư và nỗ lực của quốc tế muốn giúp quốc gia dân tộc VN bị TC xâm lấn biển đảo một cách ngang ngược.
Một, Ô. Trọng hành động vô thẩm quyền về đối nội.Đảng CSVN không có quyền đơn phương giải quyết vấn đề chủ quyền biển đảo của quốc gia dân tộc VN với Trung Cộng. Ông Nguyễn phú Trọng tuy là người cầm đầu đảng cầm quyền, Ông cũng không có tư cách thương lượng tay đôi với Trung Cộng. Giang sơn gấm vóc VN là xương máu của người Việt, h́nh hài, diện mạo của Tổ QuốcVN, hồn thiêng sông núi VN, không thể, không bao giờ là một vấn để thương lượng.Không ai có quyền thương lượng. Một tấc đất cũng không được nhường.
Đảng CSVN, Tổng Bí Thư Đảng CSVN hay bất cứ một lănh tụ cao cấp nào, Nhà Nước VNCS, Chủ Tịch Nước hay Thủ Tướng Chánh phủ không ai có quyền giải quyết tay đôi, trực tiếp hay gián tiếp, minh thị hay mặc thị nhượng hay trao một tấc đất VN nào cho bất cứ một quốc gia nào.
Chính Ông Trọng đă phá bể nguyên tắc “tổ chức chánh quyền” của Đảng CS mà Ông là Tổng Bí Thư. Dù Đảng CS mị dân, gian dối dàn dựng ra Quốc Hội Đảng cử Dân bầu, đưa người ra làm Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng thường là những người đảng tịch thấp hơn Tổng Bí Thư trong Bộ Chánh trị, Đảng cũng không thể thay thế những chức chưởng nhà nước được trên phương diện công quyền.
Cụ thể Tổng Bí Thư không được chánh thức hành động như Chủ Tịch Nước đại diện cho quốc gia về ngọai giao và nội trị, nếu không sẽ vi hiến và vi luật chính của CSVN. Trừ ra Chủ Tịch Đảng kiêm Chủ Tịch Nước như Ô. Hồ cẩm Đào của TC nhưng khi quyết định về nội trị và ngọai giao là hành sử quyển hành người đứng đầu nhà nước chớ không phải cầm đầu đảng.
Hai, Ô. Trọng hành động vô thẫm quyến về đối ngọai. Ông không có tư cách chấp nhận với TC nguyên tắc giải quyết những tranh chấp biển đảo của VN bị TC xâm lấn – trên nguyên tắc song phương với TC.
Tuy Ông là Tổng Bí Thư của Đảng CSVN là đảng cầm quyền độc tài, đảng trị ṭan diện, nhưng theo tập tục ngọại giao hiện hành trên thế giới, Ông không phải là quốc trưởng, Ông không thể kư kết một văn kiện ngọai giao chi phối lănh thổ, lănh hải, quyền lợi tinh thần và vật chất của nhân dân được.
Ba, Ông Trọng đă đă tạt ly nước vào mặt Ô. Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang, Nguyễn minh Triết và Nguyễn tấn Dũng mặc thị đại diện cho phe CS ở Miền Nam. Trong khi Ông Trương tấn Sang đi Ấn độ vận động được nước đông dân hạng nh́ của Á châu vào Biển Đông của VN khai thác dầu lửa hơi đốt trong ṿng ba năm, th́ Ô. Trọng lại chấp nhận nguyên tắc giải quyết mọi tranh chấp Biển Đông song phương với TC mà thôi.
Ông Trọng dùi vập những nỗ lực của của Ông Nguyễn minh Triết khi làm Chủ Tịch luân phiên của ASEAN đi tận Mỹ, ngồi đồng chủ tọa với TT Obama , trong phiên họp thượng đĩnh ASEAN+, vận động Mỹ quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.
Ông Trọng cũng phế nỗ lực của một lănh tụ CS ở Miển Nam khác là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đi Ấn Độ trước Ông Sang để vận động Ấn Độ,một cựu thù trong chiến tranh biên giới với TC, vào Biển Đông; điều mà sau này hội nghị San Francisco gồm Mỹ, Úc, Nhựt ,Ấn, Phi đă khuyến nghị Ấn nên “hướng đông”.
Tánh kỳ thị Miền Nam, lập trường thân TC đă làm cho Ô. Nguyễn phú Trọng coi quyền lợi đất nước và nhân dân VN thấp hơn phe phái, phe đảng.
Bốn, Ông Trọng đă đùa đẩy quốc tế ra ŕa, biếnVN thành cô đơn và Ông Trọng trao thân VN vào tay tướng cướp TC. Việc Ô. Trong cam kết giải quyềt vấn đề Biển Đông trên nguyên tắc song phương vớiTC, không để «các thế lực thù địch» phá hoại quan hệ giữa hai Đảng, hai nước – là hành động Ông “phế vơ công của quốc gia dân tộc VN” trên trường quốc tế. Ai cũng biết trong ngọai giao không bao giờ một nước nhược tiểu mà thắng nối nước lớn. Giải pháp cho cái thế yếu này, nước nhỏ phải nhờ nhiều nước tiếp tay để “mănh hổ nam địch quần hố”.
Nhưng Ông Trọng đă dùng đảng quyền của ḿnh đùa đẩy các nước ASEAN, Mỹ, Nhựt, Úc, Ấn ra ng̣ai, phản bội tinh thần và nội dung của nguyên tắc ứng xử mà chính nhà nước VNCS đă kư với các nước ASEAN.
Nên Philippines phản ứng tức khắc, bày tỏ nỗi bất b́nh ngay sau khi Ô.Trọng kư với TC về cách VNCS và TC giải quyết tranh chấp Biển Đông trên nguyên tắc song phương mà hai bên đă cam kết và phổ biến trong thông cáo chung. tay dôi với TC vào ngày 11/10 tại Bắc Kinh.Lư do hai bên Việt Cộng và TC lọai Phi luật Tân và một số nước khác có dính líu quyền lợi trong vấn dề BiểnĐông.
Ông Trọng cam kết giải quyết vấn biển đảo của VN tay đôi với TC là coi như Ông cắt đất dâng biển mà TC đả xấm lấn, chiếm đóng. Ông coi như mặc thị hợp thức hóa cho TC trong khi Ô. Trọng ở Bắc Kinh. Chính trong thời gian Ông Trọng ở Bắc Kinh, CS Bắc Kinh vẫn trước sau như một tuyên bố khẳng định chủ quyền “không thể chối căi” của TQ đối với nguồn tài nguyên ở Biển Đông.
Nói tóm lại nếu người Việt Nam trong ng̣ai nước coi công hàmThủ Tướng Phạm văn Đồng gởi cho Thủ Tướng Chu Ân Lai của TC, thừa nhận chủ quyền của TC trên lănh hải trong đó có hai đảo Ḥang sa mà Quốc Hội TC gần đây lấy đó làm căn bản công pháp sáp nhập hai đảo Hoàng sa và Trường sa của VN làm thành huyện Tam Sa thuộc lănh thổ TC– nếu người dân Việt coi công hàm đó là công hàm CS Hà nội lúc bấy giờ là công hàm bán nước cho TC; th́ bây giờ những ǵ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng CSVN làm, cam kết giải quyết vấn đề Biển Đông song phương với TC là mặc thị, gián tiếp cắt đất dâng biển choTC. Quốc gia dân tộc VN, người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở hải ngoại đương thời và lịch sử VN không dung tha cho tội lỗi này.

 

Vi Anh


<<trở về đầu trang>>
free counters