Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Cộng sản chân chính, tiến bộ và phản tỉnh

* Suy nghĩ đúng, hiểu đúng sẽ hành động đúng.


Gần hai trăm năm trước, cách mạng kỹ nghệ bùng nổ kéo theo nhiều căng thẳng xáo trộn, mâu thuẫn xung đột giữa tự do-nô lệ; quư tộc-b́nh dân; lănh chúa-nông nô; chủ-thợ, bất công xă hội lan tràn. Cơ cấu tổ chức nhà nước quân chủ phong kiến Châu Âu lỗi thời, già cỗi không c̣n sức sống cộng với tham vọng bành trướng lănh thổ của các cường quốc phương tây, sản sinh ra chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Tất cả đă gây bất b́nh, căm phẫn trong ḷng những thành phần yếu kém, thiệt tḥi trong xă hội và trong ḷng dân tộc các nước bị trị.
Trước t́nh h́nh rối loạn, gần như tuyệt vọng đó, nhóm trí thức Hegel trẻ, nổi bật nhất là Karl Marx cho ra đời tuyên ngôn cộng sản hô hào “vô sản toàn thế giới đoàn kết lại.” Song song với tuyên ngôn cộng sản, Karl Marx xây dựng chủ thuyết cộng sản, phối hợp trên nền triết học Đức, kinh tế Anh, xă hội học Pháp với lư luận duy vật biện chứng, duy vật sử quan được tán dương như đỉnh cao trí tuệ của loài người, làm say mê biết bao trí thức, thu hút mọi tầng lớp nhân dân lao động nghèo khó Châu Âu và lan tỏa ra toàn thế giới như chân lư, như lư thuyết nền tảng cho cuộc thay đổi vĩ đại của nhân loại.
Thế rồi chủ nghĩa Mark được Lenin khai triển, áp dụng trong cuộc cách mạng Nga và đem vào hành động đấu tranh thực tiễn trong cai trị với cái tên chủ nghĩa Marx-Lenin được bốc thơm, xưng tụng là chủ nghĩa bách chiến bách thắng, có thời nó là h́nh mẫu cách mạng, tổ chức cai trị của nhiều nước trên thế giới, và gần một trăm năm hiện hữu trong đời sống nhân loại, chủ nghĩa Marx-Lenin dần lộ ra những yếu kém, bất cập, phi thực tế, không tưởng thậm chí là phản động làm cản bước phát triển của nhân loại, là thảm họa giết hại hàng trăm triệu người, nhiều nhất tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại nên con người lần lượt xa lánh, vất nó vào thùng rác lịch sử, ngay trong thành tŕ cách mạng Liên Sô, nơi sản sinh ra nó.
Việt Nam là một trong những nước bị lôi cuốn vào ṿng xoáy phong trào quốc tế cộng sản, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, dân chủ nhân dân, với lư tưởng cộng sản, lầm lẫn cộng sản lồng ghép trong t́nh nước, t́nh dân tộc. Có lẽ, lư tưởng cộng sản, chủ nghĩa lăng mạn cộng sản là sai lầm lớn nhất của loài người trong đó có dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam đă phạm phải, dai dẳng đeo đẳng măi cho đến hôm nay và cộng sản Việt Nam vẫn kiên định theo đuổi lư tưởng cộng sản, vẫn tin chủ nghĩa cộng sản là đúng đắn, là chủ nghĩa toàn diện nhất, sâu sắc nhất, họ tin rằng chuyện nhân loại vất nó vào thùng rác lịch sử chỉ là tạm thời, chủ nghĩa cộng sản nhất định thắng chủ nghĩa tư bản nhất định thua, cứ rỉ rả lải nhải mỗi khi có cơ hội “nói” không hề biết chán hoặc ngượng mồm!
Trong số người kiên định mê tín, cuồng tín cộng sản, chúng ta c̣n thấy có những người cộng sản khác như cộng sản chân chính, cộng sản tiến bộ, cộng sản phản tỉnh và khi nhắc đến những người cộng sản vừa nêu chúng ta thường chưa phân biệt, chưa nhận diện đúng, khiến ít nhiều làm suy giảm sức mạnh đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. V́ thế, chúng ta cần phải có cái nh́n chung cho người cộng sản chân chính, cộng sản tiến bộ, cộng sản phản tỉnh... để đạt được mục tiêu suy nghĩ đúng, hiểu đúng sẽ hành động đúng.
1) Cộng sản chân chính là người cộng sản tốt, ngay thẳng chân thành, trung thành với lư tưởng cộng sản, sẵn sàng đứng lên chống lại đồng đảng đi chệch hướng cộng sản hoặc gây ảnh hưởng xấu cho đảng cộng sản và người cộng sản này không ngại gian khó, hy sinh tánh mạng cho lư tưởng cộng sản cũng như không ngần ngại tiêu diệt bất cứ ai mà họ cho là kẻ thù giai cấp cản trở lư tưởng cộng sản. Đặc biệt trong tư duy của họ chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng Marx-Lenin, Mao, Hồ... vẫn là toàn diện nhất, sâu sắc, đúng đắn nhất.
Mục đích của người cộng sản chân chính lên tiếng phản đối tiêu cực, chống đảng viên thoái hóa hay đấu tranh đ̣i dân chủ hơn hoặc dân chủ trong đảng không ngoài mục đích là nhằm bảo vệ đảng, bảo vệ lư tưởng cộng sản và không nên mơ người cộng sản chân chính đấu tranh đ̣i dân chủ, đúng với ư nghĩa dân chủ mà nhân loại đang hướng tới.
2) Cộng sản tiến bộ là người cộng sản biết uyển chuyển, thích nghi với xu hướng phát triển của thời đại nhưng họ không xa rời hoặc chưa quyết tâm từ bỏ lư tưởng cộng sản như chúng ta đă thấy những người được xem là cộng sản tiến bộ trong đảng cộng sản Việt Nam hiện nay!
Những người cộng sản tiến bộ này tương đối thức thời hơn những người cộng sản chân chính, họ biết uyển chuyển đối phó với sức ép của quần chúng, biết đối phó t́nh thế, biết thích nghi với dư luận xă hội đ̣i hỏi và nhất là không bám chặt vào mớ giáo điều, kinh điển cộng sản đă lỗi thời. Nhưng họ có can đảm, có dứt khoát từ bỏ quyền lực lẫn quyền lợi để trở về với dân tộc hay không, c̣n là câu hỏi lớn chưa có lời đáp?
3) Cộng sản phản tỉnh là người cộng sản sau khi nghiền ngẫm lư thuyết cộng sản, thực hiện lư tưởng cộng sản kết hợp, rút tỉa khinh nghiệm thực tiễn trong đời sống cộng sản lẫn đấu tranh cho lư tưởng cộng sản, họ thức tỉnh nhận ra “cộng sản chỉ có tuyên truyền và dối trá” như tổng bí thư đảng cộng sản Liên Sô ông Gorbachev, người cộng sản phản tỉnh vĩ đại đă nói và biến suy nghĩ thành hành động chống lại, xóa bỏ nó để trở về với dân tộc, chiến đấu cho dân tộc Nga.
Những người cộng sản phản tỉnh là những người theo chủ nghĩa cộng sản nhưng thấy được mặt trái của cộng sản nên đấu tranh chống lại nó và trong tư tưởng của họ chủ thuyết cộng sản, chủ nghĩa Marx- Lenin không c̣n là đỉnh cao trí tuệ, là lương tâm thời đại, họ cương quyết từ bỏ nó, trở về phục vụ dân tộc đất nước.
Qua ba loại h́nh cộng sản vừa bàn đến ở trên được nhiều văn giới, báo giới... dư luận xă hội thường nhắc đến trong bài viết hay trên bàn tiệc, với gán ghép đằng sau chữ cộng sản là chân chính, tiến bộ, phản tỉnh tùy tiện chưa chính xác, chưa đúng thật với nhiều h́nh thái cộng sản trong đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Một trong ba loại cộng sản vừa kể th́ cộng sản phản tỉnh không c̣n là cộng sản nữa, họ là những người lầm lỡ theo cộng sản v́ nhiều lư do khách quan cũng như chủ quan và trong cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, họ là thành phần hữu dụng, tích cực đáng trân trọng, quư mến. Ở đây chúng ta không bàn đến, không đi sâu phân tích chiếc áo hay vỏ bọc của các h́nh thái cộng sản đó!
Ngoài ra, không ít những đảng viên cộng sản c̣n vương vấn với lời thề “trung với đảng” nên khi muốn lên tiếng hay âm thầm chống lại hành động xấu, ác hoặc khi thức tỉnh hiểu ra, chọn lựa theo cộng sản là sai lầm muốn trả lại thẻ đảng, lại vướng mắc mặc cảm phản đảng khiến ư chí họ chùng xuống buông xuôi. Thật ra những người này ảnh hưởng Khổng nhưng chỉ hiểu phân nửa ư nghĩa trung của Khổng. Trung trong tư tưởng Khổng “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung...” không phải cứng ngắc trong lời dạy đó! Khổng tử c̣n mở lối ra cho ư nghĩa “trung” khi chỉ ra “người ta giết hôn quân bạo chúa Kiệt, Trụ chứ không phải giết Vua...” có nghĩa rằng Khổng tử dạy người ta trung với vua hiền chứ không trung với bạo chúa, trung với điều thiện chứ không phải mù quáng trung với sự ác. V́ thế, khi gia nhập đảng cộng sản nhằm giúp dân giúp nước đến lúc hiểu ra đảng là phản dân hại nước, đảng là tội ác th́ bỏ đảng cũng có nghĩa là bỏ ác trở về thiện chứ không có nghĩa là phản đảng hay bất trung!
Hiện nay, không ít người đấu tranh cho dân chủ trưởng thành trong Nam hay ngoài Bắc, “cựu” quốc gia” hay “cựu” cộng sản rất dị ứng, khó chịu khi nhắc đến cộng sản hoặc bị gọi là cộng sản. Thế nhưng, trong hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ hiện nay vẫn c̣n tồn tại một số nhỏ chống cộng cực đoan trong các sinh hoạt cộng đồng lẫn sinh hoạt chính trị hải ngoại, có người “cựu” cộng sản tham dự thỉnh thoảng bị yêu cầu họ bày tỏ thái độ, lập trường đối với chủ nghĩa cộng sản, vô t́nh trở thành chống cộng theo chính sách của cộng. Bên cạnh đó những người chống cộng cực đoan này, mang tư tưởng sơ cứng, độc tài đi đấu tranh đ̣i độc tài cộng sản thực thi dân chủ, nặng tŕnh diễn h́nh thức hơn chiều sâu đấu tranh đem thành tích bỏ nước ra đi không trở lại Việt Nam như là “căn cước” khẳng định lập trường chống cộng và nhất là chưa chịu lớn lên để theo kịp biến chuyển của thời đại. Rất may nhờ hồn thiêng sông núi, ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức có ḷng, có trí tuệ đă trưởng thành trong đấu tranh, họ là niềm hy vọng, kỳ vọng cho đất nước, dân tộc Việt Nam trong tương lai.
Thiển nghĩ, trong cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, đấu tranh thiết lập thể chế chính trị dân chủ v́ tương lai cho lớp con cháu muôn đời sau. Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh của cả dân tộc Việt Nam chống lại chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phi nhân, độc ác một sai lầm tai hại nhất của lịch sử nhân loại và của dân tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh này, không c̣n ranh giới, rào cản quá khứ của người quốc gia hay người cộng sản, chỉ c̣n lại duy nhất dân tộc Việt Nam đấu tranh giải trừ chủ nghĩa ngoại lai cộng sản đang dần hủy diệt đất nước, dân tộc Việt Nam.
Một lần nữa xin nhắc lại “suy nghĩ đúng, hiểu đúng sẽ hành động đúng” như điều tâm niệm đấu tranh cho mỗi người chúng ta hôm nay.

 

Lê Nguyên


<<trở về đầu trang>>
free counters