Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Chút Quà Cho Ông "Tổng" Khi Sang Tàu

                                                                                             Miếu Tiên Sư

Viếng thăm khác với đi chầu
Đi thăm phải Dũng, chớ hầu hạ ai
Cẫm Đào nó có nạt "Ngài"
Cứ ngồi dạng háng, mĩa mai ta cười
Giữ sao thể diện con người
Đường đường Quốc khách, đười ươi chẳng là
Chớ nên t́nh nghĩa "mặn mà"
Rượu ngon, gái đẹp sa đà hư thân
Nhớ rằng Đất, Nước của Dân
Chớ nào của Đảng, đừng ḥng sân si
Nói cho Tàu biết, lũ mi
Chỉ là "Hổ giấy" cách chi dọa hù
Coi chừng "Chệt Cộng" hỏa mù
Chơi tṛ lừa bịp, hoá ngu, hoá khùng
Luôn mang truyền thống vua Hùng
Chứ không khúm núm, cúc cung giặc Tàu!
Họp xong kư kết tránh sao
Đảng giàu, Nước mạt, Dân cào đất ăn!!!


<<trở về đầu trang>>
free counters