Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

TIN, CẬY, MẾN

Đaminh Phan văn Phước

 

Trong Thư Thứ Nhất gởi Tín Hữu Cộng Đoàn Côrintô (chương 13), Thánh Phaolô dạy về Đức ''Tin, Cậy, Mến'', mà ''Mến'' là hàng đầu! Vậy, cũng v́ Đức Mến, tôi xin nói về ''Tin'' như thế nào. C̣n về ''Cậy'' th́, qua bài này, quư Vị sẽ thấy rằng tôi c̣n ''cậy trông'' ai ngoài Thiên Chúa, Mẹ Maria, Các Thánh trên Thiên Đàng (có các Thánh Tử Đạo VN, Đức Cố Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Thuận, Đức Cha Trọng, Đức Tổng Điền..., các Đẳng Linh Hồn.) Ngoài ra, dưới dương thế, c̣n có Giáo Dân mà Thánh Thư cũng gọi là ''các Thánh''!

 

Tin

1. Kinh Tin Kính (Credo) có mười hai Điều, là Khuôn Vàng, Thước Ngọc cho tôi. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bao gồm Mục Tử và Đàn Chiên tức là Giáo Dân đứng ở Tuyến Đầu của Giáo Hội. Không có Giáo Dân th́ chẳng có Mục Tử! Có Mục Tử ''khác Chúa Giêsu'', nghĩa là không giống Ngài liều mạng sống v́ Chiên th́ là đại họa cho Nước Chúa ở trần gian!!!

2. Mỗi lần đọc đến câu ''Tôi tin Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền'' trong Thánh Lễ'' hay câu sau đây ở tại nhà: ''Tôi tin Hội Thánh hằng có ở khắp thế nầy, các Thánh Thông Công'' là tôi cứ nghĩ đến Mục Tử VN và Đàn Chiên của các ngài.

3. Đối với Mục Tử Việt Nam hiện nay, ngoại trừ Đức Cha Hoàng Đức Oanh đáng kính và một số ít Linh Mục can đảm tuyệt vời, tôi thấy ''những Vị c̣n lại'' cần phải ''tự phản tỉnh'' và suy nghĩ về bốn yếu tính của Giáo Hội có các ngài. Xin được hỏi: ''Các ngài đă góp phần ra sao vào bốn yếu tính tối quan trọng của Giáo Hội?''

 

Duy Nhất:

1. Một số ngài ''làm lớn'' đă liên kết với nhau để gạt Đức Tổng Kiệt ra khỏi Đàn Chiên nói chung trong cả Nước, tức không chỉ một ḿnh Tổng Giáo Phận Hà Nội (toàn Miền Bắc), mà c̣n Chiên ở hải ngoại và Chiên ngoài Đàn là Đồng Bào Bên Lương yêu chuộng Công Lư, Ḥa B́nh và Chân Thiện Mỹ. Cho nên, tôi đă gọi các Chiên ấy là ''Lúa chín đầy đồng!'' (Ở Nam và Trung, đều có Chiên của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngoài ra, Chiên khác cũng gọi Đức Cha Kiệt là Tổng Giám Mục ở Thủ Đô của Việt Nam hôm nay. Tóm lại, ngài là Đức Tổng trong ḷng mọi Con Chiên.)

2. Mục Tử Ngô Quang Kiệt là chứng nhân oai hùng bằng việc đương đầu với bạo quyền để bảo vệ Chiên, để làm gương cho cả Nước và mọi Tôn Giáo khác qua câu nói bất hủ: ''Tôn Giáo là cái quyền, chứ không phải cái xin-cho.'' Mục Tử nào vui mừng thấy rằng Chiên trong và ngoài Đàn đều đồng tâm nhất trí trong việc loại trừ Đức Tổng Kiệt th́ vui ḷng chứng minh điều ấy cho kẻ hèn này biết. Vatican đă không làm theo yêu cầu phi lư, phi nhân của Nhà Nước VN, mà vẫn đưa Đức Tổng Kiệt về Quê Hương của ngài th́ điều ấy có nghĩa ǵ đối với Giáo Hội Công Giáo VN?

3. Các Giám Mục khác chẳng đồng t́nh với việc đi đêm của các ngài làm lớn, nhưng không dám nói ra điều đau ḷng này. Tuyệt đại đa số Linh Mục đều thương tiếc Đức Tổng Kiệt.

4. Chủ trương của Hội Đồng Giám Mục: ''Đồng hành với Dân Tộc'' là một chiêu bài mị Dân bởi v́ Dân không thấy đâu cả, mà chỉ chứng kiến HĐGMVN o bế, coi Đảng, Nhà Nước, Ủy Ban Tống Giáo, Mặt Trận Khổ Quốc, Ủy Ban Đàn Két Công Giáo là trên hết. Như vậy, Dân Chúa bị HĐGMVN để mặc cho sói vồ với đủ mọi thứ tṛ thủ đoạn th́ lấy bằng chứng ǵ mà gọi HĐGMVN là người Đại Diện Dân Chúa để ''nên một'', tức là Duy Nhất với Giáo Hội Hoàn Vũ mà Chủ Chăn là Đức Giáo Hoàng đại diện Chúa Giêsu và kế Vị Thánh Phêrô?

 

Thánh Thiện:

1. Không phải có Chức Thánh th́ ḿnh là Thánh! Không phải ban các Phép Bí Tích th́ ḿnh là Thánh! Có khi c̣n phạm Sự Thánh là đàng khác! Đồng hành với sự dữ th́ làm sao gọi là Thánh? Thấy Thánh Giá bị tàn phá, tượng Hồ Chí Minh ''ung dung, tự tại'' bên Tượng Mẹ Thiên Chúa, Nhà Thờ bị biến thành nơi ăn chơi trụy lạc, Tượng Pièta bị giựt bằng chất nổ, Tượng Chúa Giêsu Vua bị kéo xuống bằng dây xích, Tu Viện, Nhà Thờ Giáo Xứ bị chiếm đoạt mà không lên tiếng th́ HĐGMVN cũng được gọi là Thánh Thiện hay sao?

2. Để giúp HĐGMVN hồi tâm, tĩnh ngộ, tôi xin dẫn chứng Lời Chúa trong Kinh Thánh: ''Bởi v́ các ngươi đă dùng điều dối trá mà làm cho tâm hồn người chính trực phải buồn phiền trong lúc Ta không muốn làm cho nó phải buồn phiền, bởi v́ các ngươi đă tiếp tay cho kẻ gian ác đến nỗi nó không từ bỏ con đường xấu xa của ḿnh mà được sống.'' (Êđêkien 13,22)

3. Về tính vô cảm của HĐGMVN trước việc Nhà Nước bỏ tù người công chính, đánh đập, tra tấn Giáo Dân Cồn Dầu, Thái Hà, Mỹ Lộc..., biến Nơi Tôn Nghiêm của Ḍng Chúa Cứu Thế Hà Nội thành ổ trụy lạc, dâm ô, tôi xin Bà Con đọc lời dạy của Thánh Phaolô sau đây là bài học cho Mục Tử VN: ''Hăy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác ǵ anh em cũng bị xiềng xích với họ; anh em hăy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác ǵ ḿnh với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho pḥng ốc ra ô uế v́ Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại t́nh. Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hăy coi những ǵ ḿnh đang có là đủ, v́ Thiên Chúa đă phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ ǵ. Người đời làm chi tôi được!'' (DoThái 13,4-6)

4. Về chuyện HĐGMVN ''đồng hành theo phạm trù xă hội chủ nghĩa'', việc các Mục Tử nhận quà hối lộ công khai, tinh vi của Đảng, nhất là chiếc đồng hồ, quà tặng của Mặt Trận Phá Đạo, mà Tổng Giám Mục Nhơn treo trên tường để được ḷng Đảng th́ tôi xin trích lời Chúa qua Thánh Phaolô: ''Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy măi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em. Điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không phải bằng đồ ăn thức uống, là những thứ chẳng sinh ích ǵ cho những người đi theo những cái đó.'' (Dothái 13,8-9)

 

Tông Truyền:

1. Trước khi về Trời, Chúa Giêsu căn dặn các Tông Đồ: ''Vậy các con hăy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy họ nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ giữ hết mọi điều Ta đă truyền cho các con. Và Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế." (Math. 28,19-20)

2. Vâng Lời Chúa, các Thánh Tông Đồ và Cộng Sự Viên của các ngài về sau trong Hội Thánh đă duy tŕ được yếu tính ''Tông Truyền''. Cho nên, Giáo Hội vẫn bền vững như Lời Chúa khẳng định với Thánh Phêrô: ''Quyền môn Hỏa Ngục không thắng được NÓ.''

3. Sau này, trong thư gởi Cộng Đoàn Do Thái, Thánh Phaolô cũng dạy về việc SỐNG ĐẠO như sau: ''V́ trên đời này, chúng ta không có thành tŕ bền vững, nhưng đang t́m kiếm thành tŕ tương lai. Vậy nhờ Ngài, chúng ta hăy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau v́ Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế. (Dothai 13,14-16)

4. Ca tụng Thánh Danh không chỉ bằng Phụng Vụ trong Nhà Thờ hay ở Đại Hội La Vang..., mà phải thực hành Lời Chúa truyền ở hội trường Do Thái. Đặc biệt trong lời chào cuối thư, Thánh Phaolô cũng răn bảo, lại c̣n ''năn nỉ'' Mục Tử và Con Chiên thế này: ''Xin Thiên Chúa b́nh an, đă dẫn ra từ cơi chết Chúa Mục Tử lớn lao trong máu Giao ước muôn đời, Chúa chúng ta, là Chúa Giêsu, xin Ngài ban cho anh em mọi ơn lành để anh em thi hành Thánh Ư của Ngài và xin Ngài thực hiện nơi anh em điều đẹp ḷng Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô. Vinh quang cho Ngài đời đời kiếp kiếp. Amen. Hỡi anh em, tôi xin anh em vui ḷng chịu nghe theo huấn thư này. Vả lại, tôi xin gởi tới anh em ít lời vắn tắt. Xin báo cho anh em biết: Anh Timôthê của chúng ta đă được thả ra rồi. Nếu anh ấy đến, tôi sẽ cùng với anh ta đi gặp mặt anh em! Xin gửi lời chào các vị lănh đạo anh em, và hết thảy các thánh. Anh em ở Italia gửi lời chào anh em. Ân sủng ở cùng anh em hết thảy!''

5. Vậy, ai là Mục Tử cùng Đức Tổng Kiệt, Sứ Thần Ṭa Thánh, Ủy Ban Công Lư và Ḥa B́nh...đă đi thăm Đức Cha Oanh, Cha Lư, Cha Bề Trên Giám Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế, Cha Chân Tín, Cha Lợi, Cha Giải, Cha Quế, Cha Pascal Tỉnh, Giáo Xứ Thái Hà, Mỹ Lộc, Cồn Dầu, Tam Ṭa, Đồng Chiêm...? Phải chăng Giám Mục Nguyễn Thái Hợp phải lờ đi ''thảm trạng bi đát của Giáo Hội đang bị bách hại'' để tiếp đón ĐẤNG NHÂN DANH CHÚA, nhân danh Đức Giáo Hoàng mà đến'' trong vô cảm, trong sự ''hoành tráng'' (lộng lẫy) không cần thiết. Chúa ôi, Chúa đă từng dạy: ''Ta chuộng ḷng thành hơn lễ vật (nghi thức)!'' cơ mà, Chúa ôi!!!

6. Lạy Chúa Chí Thánh, HĐGMVN vô tâm th́ con xin phép được nhân Danh Chúa để làm ngôn sứ hèn mọn cho các ngài bằng Lời Chúa như sau: ''Ta đă không ngừng sai đến với các ngươi tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, để nói với các ngươi: "Mỗi người trong các ngươi hăy trở về và từ bỏ con đường xấu xa mà cải thiện các hành vi của ḿnh. Đừng đi theo các thần khác mà làm tôi chúng, th́ các ngươi sẽ cư ngụ trên đất Ta đă ban cho các ngươi và cha ông các ngươi. Nhưng các ngươi đă không để tai, không thèm nghe Ta. (G 35,15) ''May ra khi nghe biết tất cả những tai họa Ta định giáng xuống trên chúng, nhà Giu-đa sẽ trở lại, ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của ḿnh, và Ta sẽ tha thứ các lỗi lầm cũng như tội ác chúng đă phạm." (G 36,3) ''May ra họ sẽ dâng lên trước nhan THIÊN CHÚA những lời van xin mà trở lại; ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của ḿnh, bởi v́ cơn thịnh nộ và trận lôi đ́nh của THIÊN CHÚA đe dọa trừng phạt dân này, thật là kinh khủng." (G 36,7) ''Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết!", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, th́ chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết v́ tội của nó, nhưng Ta sẽ đ̣i ngươi đền nợ máu nó. (Êddêkien 33,8)

Trước khi kết thúc bài viết này, Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho con đă cả gan làm phật ḷng Mục Tử không giống Chúa. Con kính xin Thánh Phaolô cho con được ghi lại lời của ngài dạy Mục Tử và Chiên như sau: ''Anh em đừng nói dối nhau, v́ anh em đă cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi.'' (Côlôxê 3,9) Vâng, đúng thế, hơn ai hết, Mục Tử đă nhận nhiều Bí Tích T́nh Thương, lại con ban phát các Bí Tích ấy th́ Mục Từ vui ḷng chấm dứt gương mù. Con van xin, lạy các ngài trong T́nh Mến. Các ngài được con phê b́nh là đấu chỉ các ngài c̣n được con và Chiên khác thương yêu... Xin đừng để chúng con thất vọng thêm nữa.

 

Tuần Thứ hai Mùa Vọng năm 2011

Kính mời quư Vị Nghe Ca Khúc: Trên Con Đường Về Quê-Tú Anh - YouTube để khóc với Mục Tử, Chiên lâm nạn và kẻ hèn này.

Xin đa tạ.


<<trở về đầu trang>>
free counters