Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

CHIẾN DỊCH Đ̉I THẢ NGAY VÔ ĐIỀU KIỆN
CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI VIỆTNAM

Lư Đại Nguyên


Tiếp theo bức thư ngỏ của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ vị lănh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất gửỉ ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Việt cộng vào ngày 21/10/2011, yêu cầu phải: “minh bạch hóa cho nhân dân biết chuyến thương thảo với Bắckinh vừa qua trên phương diện chủ quyền dân tộc”. Đồng thời Ngài đưa ra lời cảnh báo rằng: “Đảng và Nhà Nước CHXHCNVN không thể thở măi bằng lỗ mũi của Trung quốc. Muốn thế, Đảng và Nhà Nước cần phải chuyển hóa sang chế độ dân chủ đa nguyên, để đất nước có thể thở bằng lỗ mũi của gần 90 triệu dân Việt”. Th́, ngày 01/11/2011 các cựu tù nhân lương tâm của chế độ cộng sản Việtnam, gồm các nhà trí thức, văn nghệ, tôn giáo, nghiệp đoàn, các đoàn thể chính trị, và những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt nam đă phát động Phong Trào Lấy Chữ Kư của Toàn Dân, trong và ngoài nước về Tuyên Cáo Đ̣i Thả Ngay Vô Điều Kiện Tất Cả Tù Nhân Lương Tâm tại Việt nam. Để công bố với Quốc dân và Thế giới vào dịp kỷ niệm Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10/12/2011 sắp tới. Đó là sự thể hiện ḷng dân Việt nam và cũng là đ̣i hỏi của toàn thế giới trong t́nh thế mới của thời đại.
Nội dung Bản Tuyên Cáo: “1- Thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trái phép. Trong số này có các ông Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Lư, Nguyễn Văn Lia, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung… và các bà Mai Thị Dung, Đỗ Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần… cùng hàng trăm tù nhân sắc tộc thiểu số”. “Thả tù nhân lương tâm chính là bước đầu chứng tỏ Đảng cầm quyền tỏ thiện chí, muốn mưu cầu tiến bộ cho đất nước theo hướng Dân Chủ Hoá”. “2- Băi bỏ điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước) và điều 79 (âm mưu lật đổ) của bộ luật h́nh sự, mà thực chất chỉ nhằm trấn áp những tiếng nói xuất phát từ trái tim và lương tri con người”. “3- Công nhận công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do thông tin, tự do phát biểu trên internet, truyền thanh, truyền h́nh, báo chí, xuất bản; và tự do tôn giáo”.“4- Thay v́ đàn áp, phải theo mệnh lệnh của thời đại là lắng nghe và đối thoại với nhân dân về những vấn đề hệ trọng của Tổ Quốc”. Tóm lại: “Tiến tŕnh Dân Chủ Hoá là tất yếu vào thời điểm lịch sử này, không riêng ǵ Bắc Phi và Trung Đông, mà c̣n cho cả Việt nam, toàn vùng Đông Nam Á và Thế Giới”.
Trong 70 người kư tên đầu tiên vào Bản Tuyên Cáo, có các nhà trí thức như: Bs Nguyễn Đan Quế, Gs Nguyễn Mạnh Bảo, Ts Nguyễn Thanh Giang, Ks Trương Minh Nguyệt, Ks Đỗ Nam Hải, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Ls Lê TrầnLuật… Các nhà văn như: Nv Nguyễn Quang, Nv Huỳnh Ngọc Tuấn, Nv Hoàng Tiến, Nb Nguyễn Khắc Toàn, Nb Trần Thanh Tùng, Ns Lê Văn Thụ… Các tu sĩ như: Ht Thích Không Tánh, Tt Thích Thiện Minh, Tt Thích Nhật Ban, Sư cô Như Ngọc; Lm Chân Tín, Lm Phan VănLợi, Lm Nguyễn Hữu Giải, Lm Đinh Hữu Thoại, Lm Lê Ngọc Thanh; Ms Thân Văn Trường, Ms Đoàn Văn Diên, Ms PhạmNgọc Thạch. Ms Nguyễn Thị Hồng, Ms Lê Quư Hữu… Họ là những người đấu tranh bất khuất, văn minh bất bạo động, thuộc mọi tôn giáo, mọi thành phần xă hội, mọi đoàn thể chính trị, dù ở trong nhà tù nhỏ, hay ở nhà tù lớn, dưới chế độ độc tài toàn trị độc ác, dối trá, vô luân, phi pháp, vô văn hóa của cộng sản, họ đă thể hiện ra bằng thái độ, hành động và các tác phẫm của từng cá nhân, đều đă giữ vững giá trị văn hóa của dân tộc, vẫn kiên tŕ với lư tưởng Dân Chủ Tự Do, Vẹn Toàn Lănh Thổ và Chủ Quyền Đất Nước. Nay họ đứng chung với nhau để vận động đưa ra Tuyên Cáo nói rơ Thế Nước và Ḷng Dân đang buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt nam phải thả ngay lập tức các tù nhân lương tâm và hủy bỏ những điều luật vi phạm Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị- 1966 – mà nhà cầm quyền Hà nội đă kư kết. Đ̣i công nhận các quyền tự do của công dân. Đây là một điều mừng cho dân tộc.
Trả lời phỏng vấn của biên tập viên Mặc Lâm đài RFA về dự kiến một đợt đàn áp sẽ xẩy ra? Bác sĩ Nguyển Đan Quế trả lời: “Phải nói ngay đây là một cuộc đấu tranh chotự do và dân chủ cho Việtnam. Chắc chắnnhà cầm quyền Hànội đang trong tư thế muốn củng cố một chế độ. Trước gương sụp đổcủa nhà độc tài Gaddafi th́ chúng tôi phải nghĩ rằng, nhà cầm quyền Việt nam sẽ có những cuộc đàn áp đối lập hoặc những người lên tiếng”. Nghĩa là những ngườikhởi xướng và những người chấp nhận kư tên vào bản Tuyên Cáo đă sẵn sàng bị đi tù với những bạn mà họ đ̣i Việt cộng phải thả ngay vô điều kiện. Thực ra từ xưa tới nay, những hành động cá nhân của từng người Việt nam, thường tỏ ra hào hùng,xuất sắc, sẵn sàng chịu hy sinh, chiụ đựng gian khổ v́ đại nghĩa, rất đáng kính trọng và khâm phục. Nhưng phải nh́n thẳng vào sự thật đáng buồn là khi quy tụ thành tập thể th́ sao lại rất mau tan vỡ?
Không phải là thiếu lư tưởng, thiếu mục tiêu tranh đấu mà bị phân hóa. V́ không một người tranh đấu nào không nuôi lư tưởng Tự Chủ Dân Tộc, Vẹn Toàn Lănh Thổ, Tự Do Dân Chủ cho Toàn Dân, và ḥa b́nh phát triển của Đất Nước. Nhưng khi đến với nhau th́ chỉ cần một lời nói làm phật ḷng, hành vi trái ư, cử chỉ thiếu tế nhị, không chịu nghiêm chỉnh đối thoại để t́m ra giải pháp chung, mà cứ cố chấp cho ư ḿnh là đúng nhất. Hoặc là những thành kiến về tôn giáo, về đảng phái, hay những ngộ nhận do dư luận thiếu khách quan gây ra. Nhất là trước những mưu mô thâm độc của Việt cộng chuyên dùng các đ̣n ‘chia để trị’. Như mua chuộc, áp lực t́nh cảm, khủng bố tinh thần, khai thác nhược điểm của mỗi cá nhân về quyền lợi vật chất, về danh dự, địa vị để làm băng hoại các tập thể đối kháng. Biết rằng các tập thể mang Dân Chủ Tính thông thoáng và tự do, mà phải đương đầu với một tập thể Cộng sản độc tài gian ác có quyền hành thực lực trong tay th́ hầu như dùng “trứng chọiđá”. Nhưng kinh nghiệm ở các nước cộngsản xưa, và các nước độc tài ở Bắcphi và Trungđông nay, các phong trào dân chủ đều đă thắng. Chẳng lẽ ở Việt nam lại thua sao?
Hiện nay những người cựu tù nhân lương tâm đang khởi nghiệp lớn. Xin tất cả hăy v́ đại nghiă dân tộc mà bỏ “Cái Tôi” vốn nhiễm độc từ tinh thần Nho Quan hủ bại của nền chính trị Trung hoa, vừa tôn thờ lănh tụ, vừa dùng mọi mưu lược để leo lên ngồi vào ghế lănh tụ, lúc nào tham vọng đó cũng mạnh hơn lư tưởng của ḿnh, lớn hơn tổ chức của ḿnh, nên dễ bị xung động, khích động v́ những thứ ngoài ḿnh, khiến ḿnh không tự làm chủ được ḿnh trong tập thể của ḿnh, không nh́n ra được khả năng đóng góp hữu hiệu của mỗi thành viên trong tổ chức, nhằm đặt nhau vào đúng vị thế điều hành tổ chức của Dân Chủ Tính, đáp ứng với mỗi giai đoạn mà t́nh thế đ̣i hỏi. Hy vọng phong trào sẽ thành công.


<<trở về đầu trang>>
free counters