Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Đối thoai hay đối đầu với Việt Cộng?

Đối thoai hay đối đầu với Việt Cộng?

 

Vai tṛ trách nhiệm người lănh đạo tinh thần tôn giáo và lương tâm người giáo dân trong xă hội ngày nay tại Việt Nam

 

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Đức Quốc, Thứ sáu đầu tháng: Lễ kính trái tim Chúa Giê-su, 05/11/2010.

 

Thân tặng sáu giáo dân xứ Cồn Dầu, phường Ḥa Xuân, Quận Cẩm Lệ, thành ph Đà nẵng: Nguyễn Hữu Minh, Phan Thị Hiền, Nguyễn Hữu Liêm, Lê Thành Lâm, Trần Thanh Việt, Nguyễn Thị Thế. H b kết án xử trước ṭa án nham nhở Việt Cộng ngày 27/10/2010. Đứng đầu nhóm côn đồ băng đảng này là tay đàn anh bí thư tỉnh ủy Nguyễn Bá Thanh.

 

M đu:

Trong t́nh hung đàn áp bt nhân dă man hin nay ca Đng Cng sn Vit Nam đi vi chính đng bào rut tht, là người lănh đo tinh thn, mc t và là giáo dân, chúng ta phi có thái đ nào?

Trước khi tr li câu hi này, chúng ta cùng nhau đc qua đon Phúc âm và Thánh thư ca ngày Chúa nht th 29 quanh năm, ngày 17/10/2010. Hng trăm triu người đi L nhà th đă nghe qua. Đ tài cho nhng bài ging trong thánh l là đ tài ǵ? Ging cho đi tượng nào? Thái đ trách nhim ca nhng v lănh đo tinh thn tôn giáo là ǵ? Vai tṛ người giáo dân th hin qua nhng đon kinh thánh ra sao?

Trước hết, chúng ta hăy trng tâm đc qua nhng đon kinh thánh sau:

Thánh thư sách Xut hành:

Amalek đến đánh Israel. Mose nói vi Jôsua: Hăy la ly nhng người (đàn ông khe mnh lc lưỡng) mà ra nghinh chiến vi Amalek. Jôsua nghe li và ra trn chiến đu vi Amalek, trong khi Môsê, Aharôn và Hur đi lên đnh đi. Và xy ra là, khi nào Môsê nhc tay lên, th́ Israel thng thế. Mà h ông h tay xung th́ Amalek thng thế. Tay Môsê đă ra nng n. Aharôn và Hur chng đ tay ông khiến tay ông vng được măi cho đến khi mt tri ln. Và Jôsua đă đánh bi Amalek.“ (Sách Xut hành 17, 8-13).

Và đon Phúc âm:

Chúa Giêsu dy h phi cu nguyn luôn, đng nhàm chán. Ngài nói vi h mt d ngôn sau: „Ti thành n, có v thm phán không biết kính s Thiên Chúa mà cũng chng biết kiêng n người ta. Trong thành đó li có mt bà góa. Bà ta c hay đến vi ông và than văn: „Xin ông x dành li quyn cho tôi chng li k thù nghch!“ Mt thi gian lâu ông ta không chu. Nhưng v sau, ông t bo ḿnh: „Cho du Thiên Chúa ḿnh không s, mà người đi ḿnh cũng chng kiêng n, th́ ít ra bi m góa này c ry quy ḿnh, ḿnh cũng s x quách cho nó, ko nó c đến hoài làm bương đu bương óc ḿnh!“

Và Chúa nói: „Các người nghe thm phán bt lương nói ǵ không? C̣n Thiên chúa li không x cho nhng k Người chn c luôn kêu cu vi Người đêm ngày sao? Ta bo các ngươi: Người s mau kíp x vic cho quyn ca h!“ (Luca 18, 1-8)

 

Dn gii:

Qua đon Thánh thư và Phúc âm trên chúng ta hiu biết v sc mnh, quyn lc và s cn thiết quan trng ca li cu nguyn. Bài Thánh thư nhc vđôi bàn tay giơ lên“ ca Môsê và trong ng ngôn v s thnh cu bn b cng đu cng c ca bà góa. Tư thếgiơ tay lên“ (theo h́nh ch V=Viktoria) trong ngôn ng Kinh thánh là ư nghĩa cu nguyn, không phi là tư thế kiu giơ tay đu hàng. Đây cũng là tư thế mà v ch tế giang tay mi khi cu nguyn.

Không biết chúng ta giơ tay được bao lâu? Nhưng kinh nghim bn thân cho biết, giơ tay lâu th́ cũng mi tay lm. Và trong cu ước, Môsê cũng cm thy tương t. Nhưng thái đ giơ tay lên hay b tay xung ca Môsê tht h trng. V́ nó nh hưởng đến sinh mng không nhng ca hng trăm ngàn binh sĩ, mà c̣n nguy cơ mt nước. Giang tay ra th́ đă mi ră ri. Mà b tay xung th́ quân ḿnh thua trn. Mà h giơ cao tay th́ nhng anh hùng can đm la chn ca Jôsua- quân ta- thng k thù Amalek.

Chúng ta t́m hiu Tin mng trong đon Thánh thư này như thế nào?

Amalek là tp đoàn thù nghch đang đe da s sng c̣n ca dân Chúa, mt him ha ln đă kéo đến. Đng trước nguy cơ này, người lănh đo tinh thn cng đoàn dân Chúa phi có la chn nào: „Nên ḥa hay quyết chiến?“ Đ đi đu vi t́nh hung nguy cc này Môsê, v ch chăn cng đng dân Chúa, đă quyết đnh phi ng chiến. Trong đoàn th Dân chúa có nhng người dũng cm trc din đi đu vi him ha, đó là Jôsua và nhng người được tuyn chn. H can đm ra tay chiến đu chng li him ha cu mong chiến thng. Nhưng Jôsua và đoàn quân ca h mt trn ch mnh, ch chng nào Môsê hu phương trên đnh núi giơ tay cao cu nguyn.

Qua câu truyn trên din t đy đ kinh nghim sâu xa qúy báu ca dân Chúa: Mi hy sinh c gng, mi chiến thut chiến đu ngoài tin tuyến ngăn chn và chng mi đe da s đu tht bi, chng nào, ti hu phương thiếu nhng li cu nguyn bn b kiên tŕ, h tr cho mt trn. Li cu nguyn hu phương là điu kin ym tr cn thiết nht cho chiến thng ca „anh tin tuyến“. Không có s hu thun cu nguyn ca „em hu phương“, th́ „anh tin tuyến“ s chng bao gi thng được.

Mt kinh nghim tht qúy báu mà chúng ta rút ra được trong câu truyn này là: Trong trn chiến chng li cnh nguy cơ him nguy nh hưởng đến s tn vong ca con người hay ca dân tc, th́ chúng ta không được phép b cánh tay xung. Thái đ chúng ta luôn phi là: „Mt cánh tay giơ lên! Hàng vn cách tay giơ lên!!!“

Chúng tôi thiết nghĩ rng, nếu chúng ta chuyn hóa câu truyn Môsê và Jôsua sang xă hi Vit Nam th́ câu truyn này cp nht phn nh th hin rơ xă hi Vit Nam chúng ta ngày nay.

Vit Cng va là k ni thù phn bi quê hương va là phường quân cướp ca dân tc. Phc v làm tay sai cho Vit Cng là phm trng ti. Ging như mt v Bác sĩ giúp người phá thai hoc trong vn đ Euthanasie đu mang ti ṭng phm gián tiếp giết người.

Mun quyn sng con người được tôn trng thành công và chiến thng phi có thái đ đi đu. V́ nhân quyn, nhân phm và t do con người là quyn bm sinh thiên nhiên do chính Thượng đế mà có, không phi là mt ân hu ban cho ca mt tp đoàn thng tr nào. Mi người phi bo v nó. Không ai có quyn tước đot. Mun công cuc đu tranh đ̣i li quyn làm người chúng ta không được phép b tay xung! Đy là mnh lnh tin mng Kinh thánh.

Câu „Chúng ta không được phép b tay xung!“ có hai ư nghĩa quan trng: Ư nghĩa th nht là s dn thân và s quyết tâm đi đu không được phép ngng ngh. Ư nghĩa th hai là tay giơ lên, tc li kinh cu phi đi song song. Bàn tay b xung là bàn tay buông xuôi chu tht bi. Đó là thái đ ch bi. Trong xă hi Vit Nam ngày nay, đng trước cnh đàn áp khng b bt nhân ca Vit Cng đi vi chính đng bào rut tht th́ thông thường các nhà lănh đo tinh thn thường hay có thái đ ch cu nguyn, vi ch tâm lé tránh không làm chính tr không đi đu. Và, cũng có nhng t chc có khuynh hướng ch đi đu mà không cn cu nguyn. Đi vi Kinh thánh, c hai h́nh thc đu tranh và cu nguyn bt kh phân ly! Mun thành công phi cn hai yếu t này: Đi đu và cu nguyn, va đu tranh va cu nguyn, va hành đng va cu nguyn, va dn thân va cu nguyn, Ora et labora theo tinh thn thánh Benêtiktô v.v. Đây là nhng „cp bày trùng“ quan trng và là bí quyết thành công. Dn thân chng s bt công, chng li him ha Bc phương và tay sai tp đoàn Vit Cng đă và đang dy xéo trên quê hương ta, ch thành công, nếu và ch nếu, cuc đi đu này được nâng đ bi li cu nguyn 

Ti sao chúng ta phi cu nguyn? Ti sao chúng ta nên cu nguyn? Có l, đây cũng là câu hi ca mt s người kh nghi cho rng, thái đ cu nguyn mang tính cách th đng và ươn hèn. Tr li cho câu hi này t kho tàng kinh nghim qúy báu ca dân Chúa là: Chúng ta phi cu nguyn, đ s dn thân ca chúng ta chng li s him ha ca dân tc s không b gim yếu đi, chúng ta s không mt đi sc mnh đu tranh và v́ có Chúa cùng đng hành chiến đu chung vi chúng ta. Chúng ta phi cu nguyn t hu phương, t tn thâm tâm t trong đáy ḷng, đ s dn thân ca nhng chiến sĩ dân ch ḥa b́nh ti mt trn, chân tay ca h không b tê lit. Chúng ta phi kiên tŕ kiên nhn bn b t́m và gi ǵn mi giây giao ḥa vi Chúa, đ s dn thân ca chúng ta cho Công lư và ḥa b́nh, cho mi công tác sinh hot chung vi nhau được lành mnh vươn ti thành công kết qa tt đp.

Trong ư nghĩa này, Đc Chúa Giêsu, trong ng ngôn người bà góa khn cu lỳ lm đă ha s thành công cho ai có li cu nguyn bn b. Bà góa là h́nh nh ca nhng người dân oan, nhng người b tước hết quyn công dân ca mt người dân. Bà góa là h́nh nh ca nhng người cô đơn yếu thế b bo quyn bóc lt tước đot mi quyn hn nhân phm chính đáng ca ḿnh trong mt xă hi bt công. Ngày xưa, kiu đi đu ca bà góa là mu gương tiêu biu cho chiến thut đi đu, được chính Đc Giêsu ca ngi. Chính Ngài ch bo các môn đ ca Ngài phi bt chước phi đi đu liên tc như thế. Đc chúa Giêsu khâm phc tính t́nh và tinh thn đu tranh ca bà góa, mt góa bi đu tranh can trường đy vng ḷng tin. Ngày nay, nếu có ai đu tranh trường kỳ kháng chiến như bà góa, th́ k xu mn tiu nhân s dèm pha cho rng đó là kiu đu tranh cc đoan. (Sic!) 

Bà góa biu tượng h́nh nh gii b c hiếp, gii cô đơn cô thế, nhưng bà góa kiên tŕ chng li tt c nhng cn tr khó khăn: Chng li nhng s bt công, chng li tt c nhng ǵ mang tính cách tht nhân tht đc và bt nghĩa. Bà chng li tt c nhng ǵ tưởng chng tuyt vng, chng li tt c nhng s ǵ dng dưng th ơ lănh đm. Bà đi đu vi k cường hào ác bá „vô thn bt lương không biết kính s Thiên Chúa, không kiêng n người ta“ (Luca 18, 1). Bà đi đu chng nhng quan chc bo ngược hung tàn.

Dù biết ḿnh trong thế yếu, nhưng mt ḷng không h khiếp s, bà vn không sn ḷng nn chí. Bà vn luôn nhn ni chu đng phn đi và kiên tŕ gơ ca. Kết qa thế nào? Bà đă thành công! Bà góa biu tượng tiêu biu cho hai nhân s Môsê Jôsua: Kiên tŕ đi đu và „mt cánh tay giơ tay lên“. Bà góa có c hai yếu t quan trng này cho ḿnh! Đu tranh trong phương thc: va đi đu va cu nguyn, ch không chu b tay xung lùi bước ch bi. Bà góa tranh đu dành li quyn công dân ca ḿnh. Bà góa đi đu đ̣i hi nhân phm, nhân quyn và quyn giá tr ca mt con người mang h́nh nh Thiên Chúa, v́ nhân phm con người bt kh xâm phm! Bà góa đă to cho ḿnh đa v xng đáng trong xă hi và bà đáng được mi người kính n khâm phc.

V́ hai tác nhân khác nhau v đa v xă hi: Mt bên là b tr, b tước lt mi quyn hn; bên kia là k quyn thế gian manh lưu lo. Cũng vy, qua h́nh nh Môsê và quân Amalek chúng ta nhn ra: Toàn th dân Chúa b đe da. Amalek biu tượng cho s him ha Hán tc và tp đoàn tay sai Vit Cng. Trong bi cnh him nguy ca dân tc. Đt nước đă rơi vào tay Tu cng, mun dành li lănh th và cơ đ dân tc, toàn th dân Chúa truc hết phi „mt cánh tay giơ lên! Hàng vn cánh tay giơ lên, (đă) đ chng minh cho mt nn ḥa b́nh công chính!“  Vâng! Nếu làm được như vy, và ch có vy, chúng ta mi xây dng li và chng minh hùng hn cho mt nn ḥa b́nh công chính phi Vit Cng.

 

H́nh nh biu tượng gương đối đầu

May thay, trong cng đng dân Chúa Vit Nam đă và đang có nhiu v lănh đo tinh thn can đm đi đu vi phường ma giáo Vit Cng tiêu biu như Đc Tng Giám Mc Giuse Ngô Quang Kit, đc c Tng Giám Mc Philipê Nguyn Kim Đin, cu Giám mc Phaolô Maria Cao Đ́nh Thuyên (Vinh), Giám mc Kontum Micae Hoàng Đc Oanh, Linh Mc Nguyn Văn Lư, Linh Mc Nguyn Văn Li, Linh Mc Nguyn Hu Gii… và c̣n biết bao v lănh đo tinh thn can trường đi đu th đch, mà chưa k hết.

Trong cng đoàn dân Chúa Đc quc, người ni tiếng nht đi đu chng li Đc Quc Xă và Ch nghĩa Cng sn Bolschewismus Nga, là c Hng Y Clemens August Graf von Galen (1878-1946), Giám mc giáo phn Münster. Ngài chng cc lc chế đ Đc Quc Xă, phê b́nh mnh dn không v n nhng Giám mc anh em có khuynh hướng đi thoi ôn ḥa đ ri dung túng đi đêm vi chế đ bt nhân. Ngài công khai đ̣i hi quyết lit Công lư. Ngày 09/10/2005, Đc thánh Cha Benetiktô XVI phong Chân Phước Á Thánh cho Ngài. (L kính hàng năm ca Ngài là ngày 22 tháng 3).

Tt c nhng v lănh đo tinh thn này mang h́nh nh tinh thn ca Jôsua và Môsê. Chúa ca h là Chúa đi đu chng li nhng k quyn thế bt lương gây thm ha cho dân tc. V́, Vit Cng là đi nhân tai! Tri qua ngàn năm lch s gi nước và dng nước ca dân tc hào hùng Vit Nam, ngàn năm tranh đu dành li giang sơn đui ngoi bang ra khi b cơi th́ ch tp đoàn Vit Cng th hin tht đm rơ nét là mt tp đoàn cướp chính quyn, là bn phn đng phn bi dân tc rt đc hi.

 

Tiu tiết nh, nhưng h trng ln

Đi đu và cu nguyn không phi đơn gin như thế. Ch bn b cu nguyn và hành đng đơn thun chưa đ. Kinh thánh c̣n nhc đến mt dn chng ph quan trng khác, mà có l ít người trong chúng ta chú ư đến, đó là: Nếu ch mt ḿnh Môsê và đi quân tinh nhu ca Jôsua th́ s đă tht trn. Mt ḿnh Môsê th́ hai tay đă mi ṃn rng ri t lâu ri. May thay, c̣n có người chng đ tay cho Môsê, đó là Aharôn, người anh ca Môsê, và Hur, chng ca Mirjam. -Mirjam là bn chí thân ca Aharôn-. H́nh nh chng đ tay biu tượng cho s giúp đ và quyết tâm đng nht. Nh có hai anh em và người bn hu cùng đng tâm đng cm đng thun, mà công cuc đu tranh chng li him ha đe da dân tc đă thành công. Nh gia đ́nh tr MôsêAharôn và bn bè thân hu tín cn mà dân tc Isreal đă gi được t quc không b vong thân, b nô l ngoi xâm. H đă gi vng bo v quc gia xây dng đt nước phồn thịnh.

Qua tr kin lch s trong cu ước, chúng tôi chc nh đến có biết bao chng tích nói đến hin tượng „gia đ́nh tr“ mà nh đó, đt nước được thanh b́nh thnh vượng: Ti Vit Nam chúng ta có hai ch em Trưng Trc và Trưng Nh, ba anh em nhà Tây sơn, anh em gịng h Ngô. Bên M quc có gịng h Kenedy, Bush, Clinton. Đc Quc có gia đ́nh tr Vogel…

Tinh thn dân ch ch, cho phép anh em h hàng cm quyn lănh đo, nếu h có tài có đc và được ư ḷng dân bu. Đó là dân ch! Dân ch là chn người tài.

 

Li kết:

Khi cng đng Dân Chúa b đe da, th́ v cm đu cng đoàn Dân Chúa phi có trách nhim tuyn chn nhng người can đm anh dũng hiên ngang đi đu vi đch, như xưa Môsê đă làm. Môsê đă không „ḥa“ mà mun „quyết chiến“. Thiên Chúa s cùng chiến đu vi chúng ta. Chiến thut đu tranh phi là va nghinh chiến và va cu nguyn. C hai tư thế phi luôn đi đôi vi nhau.

Ti sao phi đi đu? Trong t́nh hung nào mi được phép đối đầu? Ch khi nào cng đng Dân chúa trong t́nh trng b đe da. Vy, Cng đng Dân Chúa Vit Nam tht s đang b đe da không? Tht là mt dn tích hùng hn: Hi Đng Giám mc min Nam, Vit Nam, nhân dp mùa chay 1960, đă công b THƠ CHUNG nói v vn đ Cng sn vô thn: Mt đi ha cho cng đng dân Chúa nói riêng và cho toàn dân tc nói chung. Hơn 50 năm, cng đng dân Chúa đă và đang đng trước him ha này. Thái đ ca nhng qúi v lănh đo tinh thn phi thế nào? H cn nên phi biết cu to t chc, tuyn chn nhng ai có bn lănh ra ưng chiến vi đch thù. Song song đó, ti hu phương hu thun bng nhng li cu nguyn. (Chúng ta đang bàn v trn chiến trên mt din tâm linh). „Chng nh Thiên Chúa li không bênh vc nhng k Người tuyn chn, ngày đêm hng kêu cu vi Người?“ (Luca 18,7).

Nếu cuc đu tranh có kéo dài, chúng ta không được phép chán nn tht vng. Phi luôn gi vng ḷng tin, phi cu nguyn liên l bn b không được nn chí.

Nếu chúng ta ra trn và kèm theo nhng câu kinh li ca tiếng hát, th́ Thiên Chúa s cùng đng cm đng thun và cùng chiến đu vi chúng ta. Và nếu Thiên Chúa cùng đng hành vi chúng ta, th́ k thù nào thng ni! Thiên Chúa cùng đng hành: đó cũng là tước danh ca Ngài: Immanuel, Chúa Cu Thế, Jaweh (=Chúa hng cùng anh ch em), mà hng ngày được nhng v ch tế nhc nh cng đng dân chúa trong mi Thánh l. Chc chn chúng ta s thành công. Tư thế và thái đ ca mi thành phn dân Chúa phi thế nào? Xin thưa: „Mt cánh tay giơ lên, hàng vn cánh tay giơ lên, (s) chng minh cho mt nn ḥa b́nh công chính!“


<<trở về đầu trang>>
free counters