Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Cách Mạng Dân Tộc Dân Chủ lật đổ chế độ Cộng Sản độc tài, phản dân tộc sẽ diển ra ở Việt Nam như thế nào?

CÁCH MẠNG DÂN TỘC, DÂN CHỦ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN  ĐỘC TÀI,

PHẢN DÂN TỘC, PHI DÂN CHỦ, SẼ DIỄN RA Ở VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

 

Không ai chối căi rằng chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay là một chế độ phản dân, hại nước, một chế độ phi dân chủ, phản nhân quyền, đi ngược lại đà tiến bộ của văn minh nhân loại. Chế độ này sớm muộn sẽ bị đào thải.

Nhưng nó bị đào thải như thế nào ? Dân tộc Việt Nam, kể tất cả mọi thành phần, từ nông dân, công nhân, trí thức, cho tới ngay cả những người cộng sản phản tỉnh, phải làm ǵ để giật sập chế độ này?
Nói một cách khác đi là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ sẽ diễn ra thế nào ở Việt Nam trong tương lai.

Chúng ta hăy cùng nhau xét vấn đề.

 

Cách mạng là ǵ?

Cách mang theo nghĩa đông phương, th́ cách là lấy đi, mạng là số mạng, theo đó một ông vua là được mạng trời để trị dân; nhưng ư dân là ư trời; làm trái ư dân là trái ư trời; v́ vậy những ông vua tàn bạo, làm trái ư dân có nghĩa là làm trái ư trời, nên trời đă lấy lại cái mạng đi. Như vua Trụ bên Tàu tàn bạo, nên vua Trụ đă bị trời cách cái mạng đi để trao cho cho Vũ Vương nhà Chu.

Theo tây phương, chữ cách mạng (la révolution) lúc đầu có nghĩa là một chu kỳ; như trái đất quay chung quanh mặt trời một ṿng là cách mạng; nhưng về sau, cách mạng có nghĩa là một sự thay đổi lớn; như thuốc trụ sinh là một cuộc cách mạng trong y khoa; váy ngắn phụ nữ là một cuộc cách mạng trong thời trang y phục.

Trong lănh vực chính trị, kinh tế, lịch sử và xă hội, th́ cách mạng có nghĩa là một thay đổi lớn, mau lẹ, nhằm vào 3 cơ chế chính, chứ không phải nhằm vào những cơ chế phụ, của một xă hội:

1)    Thay đổi thể chế chính trị, chẳng hạn từ quân chủ sang dân chủ, ngày hôm nay thường là bắt đầu bằng thay đổi hiến pháp, v́ hiến pháp thường được coi là nền tảng của một chế độ.

2)    Thay đổi giai tầng lănh đạo, v́ những người này là những người thi hành của chế độ cũ.

3)    Thay đổi trật tự xă hội; v́ thường khi cách mạng xảy ra là v́ xă hội trở nên quá bất công, nên cần phải thay đổi trật tự cũ bất công bằng một trật tự mới công bằng hơn.

Một câu hỏi đến với chúng ta là tại sao Việt Nam hiện nay cần phải có cách mạng chứ không phải cải cách?

Câu trả lời đó là chế độ hiện nay là một chế độ độc tài đi ngược lại ḷng dân và trái với chiều hướng tiến bộ của nhân loại. Hiến pháp hiện hành vẫn cho rằng «Chủ nghĩa Mác Lê là nền tảng, là ánh sáng soi đường cho chế độ». Trong khi đó th́ cả thế giới kết án chủ thuyết này, chỉ mang lại độc đoán, độc tài, bất công và nghèo đói cho dân tộc nào phải chịu sự áp dụng của chủ thuyết này. Bà thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Nga Mevdevev, những người đă từng sống dưới chế độ cộng sản, đă không ngần ngại tuyên bố là chế độ cộng sản là một guồng máy sản xuất sự dối trá, giết người và đau khổ, không những cho chính nước theo chủ nghĩa đó, mà c̣n cho nước khác.

Giới lănh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay, th́ nói như nhà văn Dương Thu Hương: «Dân tộc Việt Nam dù có mù chữ chăng nữa cũng nhận thấy giới lănh đạo cộng sản vừa tối tăm, ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ.» Giới lănh đạo như vật th́ làn sao có thể đưa đất nước đến chỗ tiến bộ.

Về trật tự xă hội, th́ trật tự hiện hành là một trật tự quá bất công. Đảng đoàn cán bộ, con ông cháu cha tiêu tiền vứt qua cửa sổ, trong khi đó người dân không có tới 1$, một ngày để sống. T́nh trạng nhà thương, trường học th́ xuống cấp. Bằng cấp giả tràn lan. Tệ nạn xă hội th́ tăng thêm mỗi ngày. Con có thể giết cha mẹ, cha mẹ có thể bán con v́ một vài chục $.

Có người c̣n nói cuộc cách mạng Việt Nam hiện nay c̣n phải là một cuộc cách mạng dân tộc độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc. Tại sao?

Đất nước Việt Nam, từ ngày Hồ chí Minh được Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản nuôi dưỡng, rồi đưa về cướp chính quyền từ ngày 19/8/1945 tới nay chưa có độc lập. Có tương đối độc lập với Đệ Nhất Cộng Ḥa, nhưng ngắn ngủi không đầy 10 năm, c̣n hoàn toàn bị lệ thuộc, và lỗi chính là họ Hồ và đảng cộng sản, v́ họ đă đặt Việt Nam dưới gông cùm cộng sản, biến nước Việt Nam thành băi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản- cộng sản. Miền Bắc, th́ cộng sản hoàn toàn vâng lời cộng sản Nga – Tàu. Trước th́ hoàn toàn vâng lời Nga sô, nay th́ hoàn toàn vâng lời Tàu.

Trên thực tế Việt Nam hiện nay đang bị Trung Cộng đô hộ lần thứ 5. (1)

Miền Nam, th́ để be bờ sự tràn xuống của cộng sản, người Mỹ đă phải đổ bộ quân vào, nhất là dưới thời Đệ Nhị Cộng Ḥa, nên chủ quyền quốc gia cũng không c̣n.

V́ vậy dân tộc Việt phải can đảm đứng lên đấu tranh để làm một cuộc cách mạng dân tộc, độc lập, cứu quốc.

 

Tại sao lại là cách mạng dân chủ?

V́ dân chủ là mảnh đất mầu mỡ để cho con người phát triển. Thật vậy, chúng ta có thể ví con người, dù da vàng, da trắng, da đen hay da đỏ, như một hạt mầm. Nếu nó được gieo trên một mảnh đất mầu mỡ, có nghĩa là khi người dân được sống dưới một chế độ dân chủ do chính bàn tay ḿnh bầu ra hay truất phế, có thể khen hay chê giới lănh đạo, được hưởng những quyền tự do căn bản, như tự do bầu cử, tự do ngôn luận, th́ khi đó người dân cũng như hạt mầm được nẩy mầm và phát triển. Ngược lại cũng con người đó, nhưng phải sống dưới một chế độ độc tài, th́ tài năng sẽ thui chột. Thí dụ cụ thể nhất là 2 dân tộc Bắc Hàn và Nam Hàn. Cùng là người Hàn, nhưng Nam Hàn theo chế độ dân chủ, mặc dầu mới gần đây, hiện nay là cường quốc kinh tế thứ 10 trên thế giới, vừa mới là chủ nhân tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh 20 quốc gia lớn nhất trên thế giới. Trong khi đó th́ Bắc Hàn theo chế độ độc tài cộng sản, dân đang chết đói

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ này diễn ra như thế nào, ai là những thành phần tham dự, phải chăng chỉ có những thành phần nghèo đói, như nhiều người nghĩ từ trước tới nay.Không nhất thiết. Chúng ta thấy dân Bắc Hàn đang bị chết đói mà không đứng lên. Trong khi đó, những cuộc cách mạng dân chủ mới xẩy ra gần đây, phần lớn tại những nước có một sự phát triển tương đối cao, giai tầng tham gia phần đông là sĩ phu, trí thức, sinh viên, học sinh, thường thuộc  giai tầng trung lưu.

V́ là một cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc, nên nó liên quan đến mọi người không phân biệt giai tầng xă hội, từ nông dân, tới công nhân qua sĩ phu, trí thức và ngay cả những người cộng sản, phản tỉnh yêu nước.

Cuộc cách mạng này diễn ra dưới h́nh thức bạo động hay bất bạo động?

Thật khó có câu trả lời chính xác. Xét kinh nhiệm lịch sử trong quá khứ và nhất là qua những cuộc cách mạng dân chủ gần đây, từ Liên Sô qua Đông Âu, tới Phi luật Tân, Nam dương, th́ thường là từ những bất măn của dân đă ngấm ngầm chồng chất từ lâu, sau đó lan sang giới sinh viên, học sinh, rồi ngay cả giới cầm quyền, làm cho chính quyền phân tán và đi đến chỗ sụp đổ.

Ngày hôm nay, nhiều người nghi ngại về khủng bố, nên khi nói đến bạo động, thường sợ bị cáo buộc là khủng bố. Nhưng chúng ta phải nhớ đến quyền tự vệ chính đáng của người dân. Khi người dân bị đàn áp bóc lột đến quá độ, th́ họ có quyền dùng bất cứ phương pháp nào để tự vệ, điều được ghi ngay trong Lời Tuyên Bố Độc Lập Hoa kỳ và cả trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Hiện nay hàng năm có cả 100 000 cuộc nổi dậy ở Trung Cộng, có những vụ sô xát, để tự vệ, người dân dùng ngay cả cuốc thuổng, dao búa, để chống trả lại, có những vụ làm chết và bị thương cả ngàn người về 2 phía chính quyền và người dân; nhưng thế giới không kết án là khủng bố, v́ đây là quyền tự vệ chính đáng của người dân.

Tất nhiên những cuộc biểu t́nh này phải được hướng dẫn và tổ chức. Những người lănh đạo không nhất thiết là những người sĩ phu, trí thức, có thể là đại diện giới thợ thuyền, công nhân như Lec Walesa ở Ba Lan, với sự giúp đỡ của giới trí thức, có thể lănh đạo bởi ngay những người cộng sản phản tỉnh như Boris Etlsine ở Liên Sô. Nếu biến cố Thiên An Môn thành công, th́ đây cũng là một cuộc cách mạng, và người lănh đạo không ai hơn là Triệu tử Dương, đương kim Tổng bí thư đảng cộng sản Trung quốc. Ở Nam Dương và Phi luật Tân, th́ giai tầng trí thức và sinh viên giữ vai tṛ quan trọng, đặc biệt là ở Phi th́ đằng sau có sự cố vấn của những lănh tụ tôn giáo.

Cuộc cách mạng tương lai Việt Nam là một cuộc cách mạng dân tộc, độc lập, cứu quốc, v́ Việt Nam hiện nay đang bị đô hộ bởi Trung Cộng, giới lănh đạo CSVN chỉ là tay sai, thái thú, Trung cộng đang áp dụng một chính sách đô hộ vô cùng thâm độc, dùng người bản sứ để cai trị người bản sứ, dùng chính sách tằm ăn dâu, gậm nhấm từng tấc đất của chúng ta; đó là một cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, v́ dân chủ là mảnh đất mầu mở để cho con người phát triển, để cho dân giàu, nước mạnh. Dân có giầu, nước có mạnh mới có thể giữ vững được nền độc lập và theo kịp đà tiến hóa của văn minh nhân loại. (1)

Nó liên quan đến mọi người, mọi giai tầng, ngay cả những người cộng sản phản tỉnh, yêu nước, sớm thức thời, đứng về hàng ngũ quốc gia, dân tộc, từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, tránh sự lệ thuộc Trung cộng.

 

Paris ngày 26/11/2010

Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem thêm những bài về cách mạng, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/


<<trở về đầu trang>>
free counters