Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Thùng rỗng kêu to

Thùng rỗng kêu to

 

Thu Thủy – Hà Nội

 

 

Theo Thủy nghĩ, ông Giám mục Nguyễn Thái Hợp giống như“ Thùng rỗng“, thùng rỗng mà nó không kêu to th́ c̣n cái ǵ nữa, c̣n ǵ là cái thùng?

Ông Tân giám mục Nguyễn Thái Hợp đă phát biểu trong ngày về Giáo phận Vinh 27.05.2010 như sau: „Xin cho tôi được thực hiện ước nguyện thâm sâu, là được đồng sinh đồng tử với anh chị em trên mảnh đất quê hương này. Đó là một ước nguyện thâm sâu và cũng là lời nguyện xin. Chắc chắn Đức cha già, quư Cha, quư thầy, quư tu sĩ nam nữ, quư Hội đồng giáo xứ và anh chị em sẽ không từ chối tôi ân huệ này...

Mới nghe qua lời phát biểu này của ngài th́ người ta nghĩ rằng, ông là người sẽ tiếp nối con đường của Giám mục Cao Đ́nh Thuyên. Người miền Nam th́ thường nói với nhau rằng „ Nói vậy chứ không phải vậy?“ Nếu chúng ta nh́n lại những việc làm của vị Giám mục này, thi người ta có thể đánh giá ông ta là ai? Làm việc cho ai?

Người viết bài này đă có dp tiếp xúc vi mt s bà con Giáo dân ti Vinh. Người mà Thy được tiếp xúc đu tiên là Bà Maria Nguyn Thanh Mai, 56 tui. Cm nghĩ ca bà v v Tân Giám mc như sau:

„Thú tht vi cô, tôi ch nghe các cháu k li rng, ngài là ngừơi hc cao hiu rng, nhưng tôi li nghe đâu ngài thân thiết vi cng sn vit nam, nếu như thế th́ tôi không đng ư v lp trường ca ngài. Trong thánh kinh, Chúa có dy rng:“ Chẳng ai được làm tôi hai ch; v́ sẽ ghét người ny mà yêu người kia“ V́ thế ngài mà thân thiết vi cng sn th́ làm sao mà ngài có th phc v tt cho Giáo phn Vinh chúng tôi được h cô?“

Tôi c̣n nhó đon Phúc âm ca Thánh Mathêu“ «Khn cho các người ! Các người ro khp đt lin và bin c đ r cho mt người theo đo; nhưng khi h theo ri, các ngươi li làm cho h xung ha ngc gp đôi các ngươi». (Mt. 23, 15)

Theo tôi đuc biết, v tân Giám mc Nguyn Thái Hp là người rt thân thin vi các can b chính quyn cng sàn Vit Nam. Ngài cũng đuc coi là người quan h mt thiết vi nhng linh mc b coi là“ Yêu nuc“ trên đát nứơc này.Nhiu người ti Vinh cũng đă nhn ra, ngài theo xu hướng thân thin vi chính quyn cng sn và theo xu hung tha hip vói chính quyn này đ thưc hin ch trương cùa nhà nứơc là „“tt đi đp đo”

Tôi rt lây làm ngc nhiên khi Ṭa Thánh b nhim mt v linh mc thân cng làm Giám mc Vinh. Tôi cũng đă gp mt s bàn bè tai Vinh th́ h cũng hết sc bt b́nh và khó chiu khi Ṭa Thánh b nhim Cha Nguyn thái Hp làm Giám mc giáo phn này.

Người kế tiếp mà Thy có cơ duyên găp g, là mt n sinh viên đang theo hc năm cui cùng ti Đi hc Bách Khoa Hà ni. Cô sn sàng chia s cm nghĩ v ông tân Giám mc Nguyn Thái Hp, nhng li tuyên b ca ngài , vào ngày 27.05.2010 như sau:

„ Trước khi Vatican b nhim ngài v ph trach Giáo phn Vinh, đ thay thế Giam mc Cao Đ́nh Thuyên th́ chúng em đă đuc biết v Tân  Giám mc này là người thân cng, qua nhng bài viết ca Giáo sư Tiến sĩ Nguyn Phúc Liên tai Geneve, đă đuc đăng trên nhng t báo ti Hăi ngoi, trong đó có t Ba cây trúc. Em c̣n nh mt vài đon mà Giáo sư Liên viết:“ Chúng tôi là những Sinh viên Công giáo và đă phản đối thái độ thân Cộng của Linh mục. Cha Phạm Văn Tuấn, Giám mục Vơ Đức Minh, Cha Việt Châu đều biết chúng tôi và c̣n có những liên lạc với những người đă từng học chung tại thành phố nàỵ Cha Tuấn, Gm Minh, Cha Việt Châu, dù Lm.Hợp có đến sau, nhưng chắc chắn biết là có Lm.Hợp, ḍng Đa-minh, nói rặt giọng thân Cộng sản.“

Ba mẹ em vẫn thường lập đi lập lại những lời cũa  cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rằng: Đừng nghe những ǵ cổng sản nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ cộng sản làm“ : Nếu mà chúng em cứ nghe Giám mục Nguyễn thái Hợp tuyên bố thế này, thế nọ, mà chúng em tin tưởng vào ông ta th́ tương lai Giáo phận Vinh sẽ đi về đâu?

 Em cũng nghe nhiều bà con Giáo dân tai Quảng B́nh nói rằng:“ Nhà cầm quyền Tỉnh Quảng B́nh sẽ trao cho Giáo xứ Tam Ṭa một miếng đất mới, để thay thế nhà thờ cũ mà họ đă chiếm giữ để xây dựng khu vực lịch sử. Sở dĩ chính quyền Quảng B́nh không trao cho Giám mục Cao Đ́nh Thuyên, là v́ họ chờ đợi vị Tân Giám mục Nguyễn Thái Hợp lên nhận chức Giám mục Giáo Phận Vinh , sau đó thi ho sẽ trao cho miếng đất mới cho Giáo phận, họ làm như thế là có mục đích, để đánh bóng vị tân Giám muc này lên. Chuyên này nhiếu Giáo dân trong giáo phận họ đă biết rơ những âm mưu của chánh quyền Tỉnh Quảng B́nh đă từ lâu.

Em có  đọc qua bài viết của Giam muc Phaolo Nguyn Thái Hp: „Tương quan phc tp gia Công giáo vi Nhà Nước Vit Nam“

„Từ năm 1996, mỗi năm tôi về Việt Nam khoảng sáu tháng và từ ba năm nay hầu như đă sống sinh hoạt thường xuyên tại quê  hương. Trong bốn năm vừa qua, tôi chưa gặp khó khăn trong việc giảng dạy tại Trung tâm Học vấn Đa Minh, Lớp Bồi dưỡng Phaolô Nguyễn Văn B́nh, Học viện Liên Ḍng Nữ và một số Trung tâm thần học Công giáo khác. Năm ngoái, tôi c̣n được mời thuyết tŕnh tại một số Trung tâm của Nhà Nước như Viện Khoa học Xă hội, Viện Triết học, Viện Thông tin Khoa học, Viện Nghiên cứu Tôn Giáo, Ban Triết học – Trường ĐH Khoa Xă hội – Nhân văn, Hà Nội. Mỗi năm, tôi vẫn có đầu sách mới hay các bài đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, kể cả một vài tạp chí của Nhà Nước. Nhưng theo pháp lư, tôi vẫn là “trường hợp chưa ổn”, v́ chưa có hộ khẩu. „

Nếu như Giám mục Nguyễn Thái Hơp mà không thân cộng, th́ làm sao mà họ có thể cho ngài đi lại dễ dăi  như thế được? Như chị cũng biết, dưới chế độ này thi mọi chuyện đều do mấy ông y quản lư hết. Giám mục Hơp c̣n khoe  rằng:“  Năm ngoái, tôi c̣n được mời thuyết tŕnh tại một số Trung tâm của Nhà Nước như Viện Khoa học Xă hội, Viện Triết học, Viện Thông tin Khoa học, Viện Nghiên cứu Tôn Giáo, Ban Triết học“ Như thế th́ rơ ràng quá rồi, ông ta phải là người của cộng sản. Cũng như chuyện ông ta đuợc phong chức làm Giam mục tai Giáo Phận Vinh này, nếu như ông ta không phải là người thân cộng th́ đời nào ông ta đươc đề cử vào làm giám mục tại Vinh, lẽ di nhiên quyền phong chức giam mục là do Vatican quyết định, nhưng phía cộng sản Việt Nam mà họ không chịu th́ Vatican cũng chẳng làm ǵ đuợc phải không chị? Đây cũng là nỗi buốn cho Giáo hội Việt Nam.

Nhũng hành đng bo lc gn đây ca ca công an Vit nam đi vi Giáo x Tam Ṭa vao ngày 20.07.2009 và sau đó là v Đng Chiêm, theo em nghĩ Vit Nam dùng vic đàn áp giáo dân ti Vinh đ chuyn s chú ư ca dư lun trong và ngoài nưc ra khi các vn đ nhc nhi như Trường Sa và Hoàng Sa.Cng sn Vit nam sn sàng „ bán r đt nước này cho k thù truyn thng là Trung Quc“

Theo em đựợc biết, nhiều Giáo dân thuộc Giáo phận Vinh, họ chẳng biết ǵ về ông Tân Giam mục Nguyễn Thái Hợp này đâu? Họ nghĩ rằng, ông ta la người Nghệ An, nên ông ta phải tiếp nối con đuờng của ngài Cao Đ́nh Thuyên. Ngay ca ba mẹ của em cũng chẵng hiểu rơ về ông Giám mục Nguyễn Thái Hợp này.

Sau khi em kể những sự thật về Giám mục Nguyễn Thái Hơp là vị linh mục thân cộng thuộc Ḍng Đa Minh cho cha mẹ em, truớc khi ngài được Vatican bổ nhiệm làm Giám mục Vinh, th́ cha mẹ em nói rằng:“ Chúng ta nên cầu nguyện cho ngài, để Chúa Thánh thần soi sáng cho ngài sự thông minh và sáng suốt để phục vụ Giáo hội“ Nếu  như cha me của em mà nói như thế, th́ em chăng c̣n muốn nói điều ǵ nữa, bởi v́ bây giờ em chng con tin vào các đấng các bậc nữa, h cũng là con người như chúng ta, họ đă lơi dụng niềm tin của Giáo dân, đễ mưu cầu những lợi ich cá nhân. Chẳng hạn như Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, chỉ v́ quyền lực, nên đă cấu kết với nhà câm quyền Hà nội để đẩy Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Việt Nam.

Thưc sư mà nói, em chẳng tin ông Giám mục Nguyễn Thái Hợp một chử nào, bởi v́ ông ta làm việc không phài v́ Giáo hội, ông ta làm việc theo lư tuởng mà ông ây đă theo đuổi từ tḥi con du học tai Geneve – Thuy sĩ . Những việc làm của ông ta nhằm vục phụ cho ai? Th́ mọi ngừơi đă biết qua rơ rồi.

Hăy lng nghe li Chúa Giêsu dy: “Nhng ai làm c cho mt trong nhng k bé mn đang tin Thy đây phi sa ngă, th́ thà treo ci đá ln vào c nó mà xô cho ch́m xung đáy bin c̣n hơn.” (Mt. 18, 6).


<< trở về đầu trang >>
free counters