Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

TOÀN THẾ GIỚI VUI ĐÓN GIÁNG SINH 2010

VIỆT CỘNG TRẮNG TRỢN ĐÀN ÁP TIN LÀNH

 

LƯ ĐẠI NGUYÊN

Hầu như cả thế giới không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc gia đều đang vui đón ngày lễ mừng Giáng Sinh của vị Giáo Chủ Thiên Chúa Giáo, Đức Jesus. Người phá vỡ bức trường thành kiên cố hàng bao ngàn năm đă ngăn cách giữa Trời và Người. Nâng tâm linh Con Người lên tầm cao rộng bao la của Vũ Trụ. Nối kết t́nh thương yêu Cha Con giữa Thiên Chúa và Loài Người. Nói lên nguyên lư tâm linh Tự Ngă thông ứng với Thần Lực siêu nhiên để hoàn thiện một Vũ Trụ Hằng Hóa trong Đức Hiếu Sinh. Từ đó dẫn tới Con Người tự nhận được giá trị Thân Tâm siêu việt của mỗi người, có tự tính thương yêu, có quyền tự do, tự chủ và khả năng sáng tạo của một vị Chủ Nhân đích thực ở xă hội nhân loại, để chủ động trải rộng t́nh thương đến với Đồng Bào và Đồng Loại, Rồi tự thấy có trách nhiệm về cuộc sống an vui ḥa b́nh phát triển và thăng hóa không ngừng nơi trần thế của chính ḿnh. Nên mới có lời hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên Trời. B́nh An dưới thế cho Người thiện tâm” truyền tụng trong ngày lễ trọng đại này.

Nhưng buồn thay, tại xứ sở Việtnam đang c̣n bị nằm trongchế độ vô nhân tính, vô đạo đức, vô văn hóa của Việtcộng, quyền lănh đạo đất nước trong tay những kẻ vị kỷ, tham quyền, tham nhũng, rất tinh ma quỷ quái trong việc lừa bịp người dân và dối gạt thế giới, nhưng lại thiển cận, dốt nát, hèn hạ trong viềc điều hành quốc gia, phát triển đất nước, tạo phúc lợi cho toàn dân nhằm làm cho quốc tế tôn trọng. Khiến dân chúng từ mất tin tưởng đến chán ghét, oán hận. Thế giới buộc phải làm áp lực đ̣i Đảng và Nhà Nước Việtcộng phải Tôn Trọng Nhân Quyền của chính Người Dân Việtnam. Thế mà bọn Việtcộng không tự biết nhục, lại đổ oán hận lên đầu dân. Coi dân là kẻ thù, Coi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Tầucộng làm chỗ dựa. Trong khi Trungcộng th́ tự coi ḿnh là Đế Quốc Thiên Triều, nuôi tham vọng đồng hóa Việtnam. C̣n Việtcộng th́ phải hy sinh quyền lợi của nước ḿnh để phụng sự chủ trương bành trướng của Trung Hoa ra toàn vùng. Đây là đại họa không những mất nước trong nhất thời, mà c̣n mất vĩnh viễn cả sự trường tồn, tự chủ của dân tộc Việtnam, do ngàn đời cha ông dầy công vun bồi để lại cho con cháu.

Trong cuộc đối thoại về Nhân Quyền giữa Hoakỳ và Việtcộng hôm 13/12/2010 tại Hànội, trợ lư ngơại trưởng Hoakỳ đặc trách về Nhân Quyền và Lao Động, Michael Posner cho biết: “Thông điệp mà chúng tôi đưa ra trong cuộc đối thoại này, hôm nay là vấn đề nhân quyền là một yếu tố chủ chốt trong quan hệ song phương và điều kiện vô cùng quan trọng để có thể xúc tiến các lănh vực khác là cần phải giải quyết và đạt được tiến bộ trong vấn đề này”. Ông cũng không quên đưa ra nhận định rằng: “Tôi có thể nói, có một số lănh vực thực sự t́nh h́nh đă trở nên xấu đi. Có nhiều trường hợp người dân bị truy tố, bị bỏ tù v́ điều 88, và rơ ràng đă có sự hạn chế về mặt truyền thông. Đó là những vấn đề chúng tôi đặc biệt chú trọng đến trong cuộc thảo luận”.

Để tăng thêm sức mạnh cho tiếng nói đ̣i nhân quyền của Mỹ đối với Việtcộng, sáng sớm hôm 17/12/2010, Các dân biểu Hạviện Hoakỳ đă thông qua nghị quyết yêu cầu bộ Ngoại Giao Mỹ đưa Việtnam vào danh sách các quốc gia “cần quan tâm đặc biệt” -CPC- v́ những vi phạm nghiêm trọng trong lănh vực quyền tự do tôn giáo. Nghị quyết mang kư hiệu H. Res. 20: “Lên án mạnh mẽ các vi phạm trắng trợn quyền tự do tín ngưỡng hiện nay tại Việtnam, kể cả bắt giam các lănh đạo tôn giáo và các bản án tù dài hạn cho những người đấu tranh bằng phương thức hoà b́nh”. Nghị quyết đồng thời: “Kêu gọi Việtnam gỡ bỏ những hạn chế về tự do tôn giáo, thực hiện các biện pháp cải cách chính trị và luật pháp cần thiết để bảo đảm quyền tự do tôn giáo”. Tới đây là Hạviện Hoakỳ đă nh́n rơ cái ‘Pháp Lệnh Tin Ngưỡng và Tôn Giáo’ của Việtcộng, buộc các tôn giáo phải sinh hoạt trong quy chế ‘xin cho’ là một pháp lệnh ‘mạo pháp’ rồi. Dân biểu Cộngḥa, Ed Royce, tác giả bản quyết nghị này nhận xét: “Chính quyền Obama nói đă thấy những bước tiến tích cực tại Việtnam, nhưng bản thân tôi th́ chẳng thấy ǵ cả. Quyền tự do tôn giáo tại Việtnam vẫn tiếp tục bị tấn công”. “Vụ đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu chỉ v́ tranh chấp đất đai, hay hành vi truy bức Phật Giáo Hoà Hảo và Giáo Hội Phật Giáo Việtnam Thống Nhất”.

Để chống lại đ̣i hỏi Nhân Quyền của chính phủ Hoakỳ, và phản ứng lại với Nghị Quyết H.Res.20 của Hạviện Mỹ, Việtcộng đă cho công an của chúng, trấn áp các nhóm Tin Lành Tại Gia, mặc dầu có xin phép, đă được kư hợp đồng với Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia ở Hànội trị giá là 160 triệu 500 ngàn đồng Việtnam, để tổ chức cho 3.000 tín hữu tập họp hát mừng Giáng Sinh, từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 19/12/2010. Bất ngờ lúc 16 giờ hàng trăm công an Hànội với roi điện, hơi cay, xe ṿi rồng tràn vào tấn công khi chương tŕnh thờ phượng của hơn 2.000 tín hữu của các nhóm Tin Lành Tại Gia mới khai diễn. Một cuộc trấn áp, rối loạn nổ ra giữa công an với người Tin Lành từ trong hội trường chạy ra, từ ngoài mới đến bị ngăn tại cổng vào. Ngay lập tức h́nh ảnh được truyền đi khắp thế giới. Câu hỏi được nêu ra là, động cơ nào đă đưa đến việc nhà cầm quyền Hànội có những hành vi tự nhận ḿnh thực sự đang đàn áp tôn giáo, để buộc Hoakỳ phải đưa Việtnam trở lại danh sách CPC?

Được biết các giáo phái Tin Lành có liên hệ mật thiết với đại đa số Người Dân Hoakỳ cùng một niềm tin. Đụng tới Tin Lành, đương nhiên là trực tiếp đụng tới dân Mỹ. Có lẽ đây là một đ̣n tâm lư cực mạnh đánh vào tinh thần người dân Mỹ, làm cho dân Mỹ thù ghét Việtcộng, từ đó tạo ra sự chống đối chủ trương của chính quyền Mỹ đang tích cực hỗ trợ toàn diện cho Việtnam, để hợp tác với các nước Đông Nam Á, Á Châu, Hoakỳ và thế giới Dân Chủ trong công cuộc ngăn bành trướng Bắckinh. Đây quả là một đ̣n hiểm độc, Trungcộng không phải chống sự hiện diện và ảnh hưởng chính trị của Mỹ tại Việtnam, mà tự dân Mỹ không muốn cho Mỹ trở lại Việtnam, khi nhóm mọi rợ c̣n nắm chính quyền. Như vậy là xây dựng vững chắc chỗ ngồi cho bọn tay sai Bắckinh. Chẳng là trong cuộc b́nh bầu chức Tổng Bí Thư ở hội nghị Trung Ương Đảng 14, con gà của Băckinh lả Nguyễn Phú Trọng được Nông Đúc Mạnh hết ḿnh hỗ trợ, đă không chiếm được đa số tín nhiệm, mà chỉ được một thiểu số tán thành. Nhưng các đối thủ khác đương nhiên c̣n ít được tin hơn so với Trọng, nên Trọng được vớt vào thành ứng viên duy nhất để đưa ra Đại Hội XI, dù Trọng đă đến tuổi về hưu và không phải là Tổng Bí Thư đương nhiệm. Xem vậy phe bảo căn Xă Hội Chủ Nghĩa thân Tầu, tuy c̣n nhiều so với phe Quốc Tế Đa Phương thân Mỹ. Nhưng không có ưu thế tuyệt đối như xưa. Chính v́ vậy, mà việc đàn áp tôn giáo và đối lập ở Việtnam hiện nay, có bàn tay của nhiều phía thọc vào để đổ tội lẫn nhau, nhằm phá thối, hoặc lập công với các ‘ông chủ’. Nhưng nó lại tạo ra cảnh hỗn loạn tại Việtnam, dẫn tới sụp đổ nền kinh tế đă quá rệu rạo, rồi kéo luôn cộng đảng Việtnam xuống hố tiêu vong. Chờ xem!


<<trở về đầu trang>>
free counters