Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Quân Đội V́ Nước Không V́ Đảng Cộng Sản Giải Pháp Tối Ưu Đối Với Việt Nam

QUÂN ĐỘI V̀ NƯỚC KHÔNG V̀ ĐẢNG CỘNG SẢN

GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỐI VỚI VIỆTNAM

 

LƯ ĐẠI NGUYÊN

 

Hiện nay Việtcộng gồm 3 triệu đảng viên vẫn nằm trong danh sách sinh hoạt với đảng, th́ đă có 2 triệu đảng viên hưu trí, chỉ c̣n 1 triệu là đương chức, đương quyền, đang nắm toàn bộ vận mệnh đất nước và được độc quyền tham nhũng. Thế ra 2/3 số đảng viên không chức, không quyền thuộc diện chính sách của nhà nước. Họ tuy có danh nghĩa là đảng viên, nhưng chỉ để cho một thiểu số lănh đạo nhân danh toàn đảng tước đoạt chủ quyền đất nước, quyền công dân và đàn áp khống chế  toàn dân. Như vậy có thể gọi cuộc hội họp, ngày 07-10-2010 tại Hànội của trên 20 đảng viên kỳ cựu, từng là ủy viên Trung Ương Đảng, thuộc hàng Phó Thủ Tướng, cho tới các Viện Trưởng, các Giáo Sư đă làm cố vấn chính phủ là tiếng nói tiêu biểu cho 2 triệu đảng viên hưu trí. Họ đều cho rằng: “Đường lối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, giả dối, nguy hiểm, v́ Mác đă mắc nhiều sai lầm cơ bản, do đó đă phá sản hoàn toàn tại Đông Âu, Liên Xô và tàn phá nền kinh tế các nước Xă Hội Chủ Nghiă, trong đó có Việtnam. “Kiên định chủ nghĩa xă hội cũng là sai lầm, giả dối…đă thất bại phá sản hiển nhiên. C̣n chủ nghĩa xă hội trước mắt và tương lai, gắn liền với kinh tế thị trường, th́ chưa ai h́nh dung ra sao, làm sao thực hiện được. Đây là một quan niệm ảo tưởng viển vông, lừa dối, không khoa học”. “C̣n mục tiêu xây dựng xă hội dân chủ, b́nh đẳng, hiện đại văn minh chỉ là nói suông, là bánh vẽ, nhằm lừa dối nhân dân và tự lừa dối ḿnh”. Từ đó họ dứt khoát và thẳng từng ‘xổ toẹt’ vào các văn kiện sắp được tŕnh cho Đại Hội XI này.

Trong số 1 triệu đảng viên tại chức, tại quyền, th́ quyền lực chỉ tập trung vào một thiểu số lănh đạo thuộc Bộ Chính Trị và một số Ủy Viên Trung Ương năng nổ, hiện nay đă chia làm 3 phe rơ rệt. Phe kiên định chủ nghĩa xă hội, thân Tầu. Phe quốc tế đa phương, thân Mỹ. Phe lửng lơ ‘con cá vàng’, ai mạnh th́ theo. Thế nên cuộc họp Trung Ương Khóa 14 vào ngày 12 tháng 12 /2010 này, nhằm chọn ra các Ủy Viên Trung Ương khóa mới, kể cả ban lănh đạo cao nhất sẽ khó có thể thống nhất về phương án nhân sự lănh đạo để tŕnh Đại Hội XI vào giữa tháng 01/2011. Trong trường hợp đó phía Công An đă được lệnh truy quét tất cả những thành phần đối kháng nguy hiểm có khả năng phát động đấu tranh đường phố. Nhưng một khi dân chúng đă nhất tề vùng lên như trường hợp ở Thái B́nh và Cao Nguyên th́ Công An cũng phải ù té chạy. Bởi thế đảng phải nhờ tới Quân Đội. Quân đội, th́ đại đa số cùng chung kiếp nghèo như toàn dân, chỉ có số ít đưọc hưởng bổng lộc của đảng và các tổ hợp quân đội trong nganh thầu xây dựng. Hầu như tất cả quân nhân các cấp đều muốn được trở thành “Quân Đội Nhà Nghề Phi Chính Trị” như họ đă được học hỏi, hay nhận biết ở quân đội các nước Dân Chủ tiên tiến, chỉ làm nhiệm vụ Bảo Vệ Tổ Quốc, Bảo Vệ Tự Do Công Dân theo luật pháp Quốc Gia, không thuộc quyền lănh đạo của Đảng. Bảo vệ Đảng nhằm trấn áp Dân Chúng để cho giới  lănh đạo đảng lén lút dâng đất, hiến biển, nộp tài nguyên quốc gia, và nhường luôn chủ quyền dân tộc cho kẻ thù truyền kiếp của Việtnam là Tầucộng. Chính v́ vậy mà  cơ quan tuyên truyền của đảng đă lớn tiếng chống lại khuynh hướng quân đội đ̣i “phi chính trị”. Đă tới lúc quân đội Việtnam phải tự khẳng định vị thế cứu nguy dân tộc và bảo vệ toàn dân của ḿnh. Buộc  Đại Hội XI phải từ bỏ ảo tưởng kiên định chủ nghĩa xă hội của phe thân Tầu. Bầu ra ban lănh đạo mới để Dân Chủ Hóa chế độ, đáp ứng với nhu cầu toàn dân, phản ảnh khuynh hướng của toàn đảng, toàn quân đang ‘tự diễn biến hoà b́nh’.

Nếu kỳ này, Đảng Cộng Sản Việtnam không thoát ra khỏi bàn tay của Bắc Kinh, cứ bám lấy thứ chủ nghĩa xă hội chết tiệt, bầu ra một ban lănh đạo đầy tớ của Tầucộng, th́ quân đội phải có trách nhiệm lịch sử của ḿnh là ra tay ‘cứu nước, yên dân’. Như Tổng Thống Yeltsin của nước Nga năm 1991 đă giải tán đảng cộng sản Liênxô. Tổ chức ra một Chính Quyền Dân Sự Chuyển Tiếp để điều hành việc nước. Tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến để đưa ra cho Dân Phúc Quyết- trưng cần dân ư- Nhưng điều quan trọng là phát động Pḥng Trào Văn Hóa Xây Dựng Dân Chủ. Lấy thành phần chủ chốt là Sinh Viên của các trường Đại Học Việtnam. Họ được học Luật Bầu Cử trong ngắn hạn. Nắm vững phương pháp tổ chức và vận động tranh cử, bầu cử. Tổ chúc thành từng đoàn, mỗi đoàn do một Giáo Sư hướng dẫn đi về từng Làng Xă nông thôn, Thị Xă thành phố, nơi đó là đơn vị Hành Chánh gốc của Quốc Gia. Nơi trực tiếp quản lư tài sản nhà nước, bảo vệ  người dân, điều hành chính quyền, tạo ra trật tự xă hội và phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống Dân Chủ Trọng Pháp và là môi trường phát huy Truyền Thống Dân Tộc. Việc giữ an ninh cho các đoàn Sinh Viên này do Quân Đội chiụ trách nhiệm.

Chính v́ vậy, mà phải cần tới tinh thầu vô tư trong sáng của lớp trẻ có học, không vướng vào tranh chấp quyền hành bè phái, như Phù Đổng Thiên Vương việc xong về trường, nhằm gieo vào ư thức người dân về giá trị dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền và dân quyền của mỗi công dân, trên tinh thần trọng pháp. Chính người dân phải có trách nhiệm công dân của ḿnh là bầu ra những người trực tiếp “cai trị’ ḿnh, điều hành chính quyền địa phương và quản lư xă hội theo luật pháp quốc gia. Ḿnh thực sự là chủ nhân ông xă hội, chủ nhân ông chế độ, chủ nhân Làng Xă nơi ḿnh sinh sống. Ḿnh có quyền tuyệt đối tự lựa chọn và trực tiếp bầu ra những người điều hành Làng Xă, Thị Xă và có quyền kiểm soát họ. Đối với Dân Làng họ là vị Tổng Thống và chính quyền dân cử trực tiếp của nền Cộng Hoà Địa Phương. Dân có quyền truất nhiệm họ theo luật định. Có quyền khóa sau không bầu cho họ nữa. Từ đó người dân mau chóng cảm nhận một cách trực tiếp về quyền công dân, trách nhiệm công dân  và giá trị chủ nhân của công dân một nước dân chủ. Cũng từ đó những lá phiếu của công dân bầu ra cấp tỉnh và cấp quốc gia mới là những lá phiếu có ư thức trách nhiệm của người dân. Và cũng từ đó cơ quan Tự Quản Làng Xă, Thị Xă ư thức được Chủ Nhân Ông đích thực của ḿnh là Dân Làng. Không do ơn huệ của thượng cấp ban xuống. Thượng cấp cũng chỉ được phân công theo luật pháp, và thi hành luật pháp để bảo vệ người dân và an toàn xă hội, phát triển kinh tế…Tất cả những ư niệm trên đây được khởi đi từ nền tảng Văn Hiến Nhân Chủ của Truyền Thống Dân Tộc Việtnam, lấy Con Người Làm Chủ. Lấy Làng Xă Làm Gốc, tạo thành môi trường cho tinh thần Độc Lập Tự Chủ của Ṇi Giống phát triển, nhằm chống lại với cuộc đồng hóa khắc nghiệt của Đế Quốc Đại Hán và ứng xử với cuộc trường kỳ  bang giao giữa một nước nhỏ với nước lớn, luôn luôn ngoài vẫn phải ‘xưng Thần với Tầu, nhưng trong nước vẫn là Đế. Dân giữ được Văn Hoá Dân Tộc và tinh thần Độc Lập Quốc Gia trong Làng Xă. Măi tới cuộc Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh và cộng đảng, nhận lệnh của Mao Trạch Đông  tiêu diệt tinh thần Làng Xă Tự Quản đi, để thiết lập chế độ độc tài toàn trị, nên khi đảng theo Nga th́ toàn dân lệ thuộc Nga, theo Tầu th́ cả nước phải nô lệ Tầu. Đến lúc Quân Đội phải hành động cứu nước, yên dân trước khi  trở thành Quân Đội Nhà Nghề Phi Chính Trị.

 

Little Saigon 07/12/2010.


<<trở về đầu trang>>
free counters