Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Lược lại những câu chuyện về đối thoại trong Kinh Thánh

Bài Học về Đối Thoại từ Kinh Thánh

 

Kinh Thánh là Lời Chúa. Mà ''Lời Chúa'' cũng là ''Thiên Chúa'' Tự Hữu, Vĩnh Hằng, Toàn Tri, Toàn Năng, Toàn Thiện, Toàn Mỹ, là Đường, Ánh Sáng, Chân Công Lư, Sự Sống, Hạnh Phúc…, tóm lại, là T́nh Yêu. Cho nên Thiên Chúa đă dựng nên con người để ''yêu họ'' và để họ ''đáp lại T́nh Yêu'' bao la của Ngài. Nói cách khác, Kinh Thánh là Sách ghi lại Ngôn Ngữ đối thoại trong T́nh Yêu bởi v́ Thiên Chúa là T́nh Yêu. (Deus Caritas est!)

Cuộc ''đối thoại'' đầu tiên giữa Thiên Chúa với con người được diễn ra ở Vườn Địa Đàng khi Ngài cho họ biết rằng họ được dựng nên theo H́nh Ảnh của Ngài, được quyền bá chủ mọi loài khác và nhất là khi Ngài răn dạy họ không được kiêu ngạo, không được cho ḿnh là toàn tri để rồi quên rằng ḿnh là thọ tạo. Bằng chứng họ đă đáp lại Lời Chúa như sau: Hai ông bà Adam Eva đều trần truồng, mà không biết hổ ngươi trước mặt nhau và trước Thánh Nhan Chúa bởi v́ họ sống theo Lời Ngài nên được hạnh phúc, đơn sơ, vô tội trong ơn nghĩa Chúa.

Nhưng, một ngày kia, v́ yêu ḿnh hơn yêu Lời Chúa dạy, ông bà Adam Eva đă ''đối thoại'' với Satan, đă lỡ tin nó nên bị mắc mưu: Muốn bằng Chúa th́ làm phải làm điều Ngài cấm: Họ đă ước mơ được bằng Ngài ! Dù hai người đă phạm tội tày trời như thế, Chúa vẫn thương họ. Ngài liền ''đối thoại'' với cả hai đối tượng là con người và Satan. Kết quả là con người ''phải lao nhọc để kiếm ăn trong khi chờ đợi Đấng Cứu Tinh phần hồn'' sẽ xuất hiện từ nơi Ḍng Giống của người đàn bà; c̣n Satan sẽ bị Ḍng Giống của người đàn bà đạp đầu.

Để giải đáp phần nào thắc mắc: ”Tại sao Kinh Thánh là Lời Chúa mà lại ghi chép không biết bao nhiêu là thứ tội”, tôi xin trả lời như sau: Kinh Thánh là ''Sách dạy làm người mới'' bằng chính Lời Chúa trực tiếp ''đối thoại'' với con người, bằng những Lời Ngài phán qua Tổ Phụ, Tiên Tri, Thánh Mẫu Maria, Thiên Sứ, Tông Đồ, Thánh Thư… và bằng những gương lành, kể cả gương xấu. Qua các gương ấy, Thiên Chúa dạy cho con người biết phân biệt ''chánh, tà'' như lời khẳng định của Thánh Phaolô sau đây: ”Tất cả những ǵ viết trong Sách Thánh cũng hữu ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa trị, giáo huấn trong sự công chính.” (II Tim 3, 16))

- Trong quá tŕnh chờ đợi lâu dài Đấng Thiên Sai, con người được ''đối thoại'' với Thiên Chúa vô h́nh. Ngài ban Lề Luật và Ơn Khôn Ngoan để Dân Ngài xử sự với đời. C̣n trong Tân Ước, Thiên Chúa trở thành hữu h́nh là nhập thể và nhập thế, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, giảng dạy, làm phép lạ, khen, chê, lên án người đời, lập Phép Thánh Thể, các Bí Tích khác, đă chịu khổ h́nh, phục sinh, về Trời, ban Thánh Thần, hứa sẽ trở lại phán xét vào ngày Tận Thế, tức là chính Ngài đă ''đối thoại'' với mọi người như Lời Ngài báo trước về án tử h́nh dành cho Ngài trên Thập Giá: ”Và Ta, một khi được giương cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lại với Ta.” (Gioan 12, 32) Ngài kéo mọi người, không trừ ai. Nhưng đâu phải ai cũng muốn đến ''đối thoại'' với Ngài!

- Trước hết, nhắm thực hiện Lời Hứa ''Ban Ơn Cứu Độ'', Thiên Chúa cho Sứ Thần Gabriel đến ''đối thoại'' với ''Ân Phúc Đầy'' (gratia plena) vốn là Thánh Danh mà Ngài đă dặn Sứ Thần dùng để kính chào Bà Eva mới, tức là Trinh Nữ Maria. (Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Thiên Sứ không dùng Dang Xưng ''Maria''.) Kết quả của cuộc ''đối thoại có T́nh, có Lư'' chính là Lời ''Xin Vâng'' của Cô Thôn Nữ. Lập tức, nhờ Quyền Năng của Thánh Linh, Trinh Nữ trở thành Mẹ Thiên Chúa, tức là cưu mang Con Một vẫn đồng Bản Tính với Cha, là Lời Hằng Hữu ở trong Cha…

- Và, trong những ngày ấy, Bà Maria đon đả đi lên miền sơn cước để ''đối thoại'' với Bà Êlidabét Isave. Thai nhi, Gioan Tẩy Giả tương lai, ''đáp lời'' Thánh Mẫu của Thiên Chúa bằng cách nhảy mừng trong bụng mẹ ḿnh. Trong ba tháng Thánh Mẫu ở lại với bà Isave, có biết bao lần ''đối thoại'' từng ngày trong nhà ông bà Dacaria Isave mà Kinh Thánh không ghi lại bởi v́ sự hiện diện của Mẹ đă giải nghĩa T́nh Chúa là Thai Nhi Giêsu mà Mẹ đang cưu mang trong dạ.

- Các mục đồng chăn chiên và Ba Vua đến ''chuồng ḅ lừa'' để thờ lạy Chúa Cứu Thế. Mẹ và Thánh Giuse không kể lại, hay không cho người khác ghi lại những lời ''đối thoại'' giữa đôi bên th́ chúng ta làm sao biết được các vị trong cuộc đă nói ǵ !

- Thánh Luca tường thuật việc dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, không ghi lại lời nào của Mẹ và của Thánh Giuse, ngoại trừ thái độ của hai Ngài như sau: ”Cha mẹ Ngài kinh ngạc v́ các điều nói về Ngài.” Tuy nhiên, xét cho cùng, Thánh Mẫu và Dưỡng Phụ Giuse ''đă nói'' rất nhiều với người đương thời và cho hậu sinh là chúng ta bằng cách trao Chúa Cứu Thế cho Tiên Tri Ximêôn ẵm trong tay. Ông ta quá sung sướng, liền chúc tụng Thiên Chúa và xin Ngài cho ông ''ra đi trong b́nh an'' bởi v́ ông được nh́n ngắm Ơn Cứu Độ mà Chúa đă dọn sẵn trước cho muôn dân, Ánh Sáng mạc khải cho dân ngoại và Vinh Quang của Dân Chúa. (Luca, 2, 22 33)

- Khi mới lên mười hai tuổi, Chúa Giêsu đă dạy cho chúng ta cách ''đối thoại'' với các Tiến Sĩ của Dân Do Thái ở trong Đền Thờ khiến họ phải sửng sốt về trí thông minh của Ngài. Và, qua sự việc thất lạc Chúa, Thánh Mẫu và Dưỡng Phụ Giuse dạy cho chúng ta phải biết đau khổ, phải bỏ mọi sự mà tốc tả đi t́m Chúa để gặp Ngài đang lo việc của Cha Ngài ở trong ''Đền Thờ'' cũng chính là trong tâm hồn của chúng ta là nơi để cho Ngài ngự vào.

- Trong sa mạc, Chúa để cho ma quỷ cám dỗ Ngài, tức là dạy chúng ta bài học ''đối thoại'' mà không mắc mưu của nó như sau: ”Người ta sống không chỉ nhờ bánh (lương thực); Phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ thờ phượng một ḿnh Ngài; Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

- Trong hội đường Do Thái, Chúa dạy cách ''đối thoại'' với người thông Lề Luật như sau:

”Thần Khí Chúa ở trên tôi bởi Ngài đă xức dầu cho tôi, Ngài đă sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho người tù đày, cho người đui mù được thấy, cho người bị áp bức được giải oan và loan báo năm hồng ân của Chúa.” Rồi Ngài giảng tiếp: ”Hôm nay đă ứng nghiệm đoạn Sách này nơi tai các người.” Và Ngài nói về t́nh trạng xấu xa của đời người, khiến cả hội đường tức tối, đứng dậy, đuổi Ngài ra khỏi thành, điệu Ngài lên triền núi để xô Ngài xuống. Nhưng Ngài đă ngang qua giữa họ mà đi. (Luca, 4, 18- 24)

- Trong tiệc cưới Cana, cuộc ''đối thoại'' ngắn gọn giữa Thánh Mẫu và Chúa Cứu Thế đă làm sáng Danh Ngài để cho môn đồ tin vào Ngài. Đồng thời, Chúa cũng đă tôn vinh Thánh Mẫu bằng cách gọi Mẹ bằng ''Bà'' trước mặt người đời bởi v́ đó là Bà Eva mới, là Đấng cầu bàu cho đôi tân hôn và tiệc cưới đang hết rượu, tức là nhân loại đang cần Ơn Thánh Chúa. ''Giờ của Ngài chưa đến'', mà phải đến lập tức v́ lời xin của Mẹ bao giờ cũng làm đẹp ḷng Chúa. Phép lạ Chúa biến nước thành rượu ngon hảo hạng là cách trả lời gián tiếp cho câu hỏi mà Chúa đă nêu ra: ”Giữa tôi và bà, nào có việc ǵ?” Rơ ràng là có ''quan hệ'' bởi v́ Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc: cưu mang, sinh thành, nuôi dưỡng Con Một của Thiên Chúa.

- Chẳng những xin Chúa ban ơn, Mẹ c̣n tế Con yêu dấu của Mẹ ở đồi Canvê là ''Thánh Lễ Đối Thoại Hài Ḥa giữa Trời với Đất'' để xin Cha Thiên Đ́nh tha thứ lỗi lầm của loài người. Trước khi Chúa tắt thở, đă có cuộc ''đối thoại tuyệt vời'' giữa Ngài với Mẹ và Tông Đồ Gioan. Lần nầy, Chúa lại gọi Mẹ bằng ''Bà'' để trối rằng Bà là Mẹ của Gioan, là chúng ta hôm nay, rằng Gioan là con của Bà, nghĩa là người tin vào Chúa Cứu Thế và vào Mẹ của Ngài. Trong cuộc ''đối thoại'' ấy, chỉ có Chúa nói; c̣n hai Mẹ con trả lời bằng tiếng khóc là chuyện đương nhiên và bằng việc ''người con thừa tự Đức Tin'' rước Mẹ về nhà ḿnh.

- Chúa để cho người trộm lành ''đối thoại'' với tên trộm ''dữ''; rồi Ngài hứa với người trộm lành biết hối lỗi là Ngài sẽ cho ông ta lên Thiên Đàng với Ngài ngay hôm ấy.

- Sau khi sống lại, trên đường Emmau, Chúa đă ''đối thoại'' với hai lữ khách chiều tà. Ngài trách họ ngu độn và chậm tin những điều mà các Tiên Tri đă nói về Ngài. Rồi Ngài diễn giải cho họ các điều đă viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh. Ngài đă vào nhà họ. Mắt họ mới mở ra khi Ngài cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho họ. Sau đó, họ chạy đi loan báo Tin Mừng là ''đối thoại'' với người khác.

- Trước khi về Trời, Chúa đến nơi mà Ngài đă hẹn với các tông đồ. Ngài cũng dạy các ông đi ''đối thoại'' như sau: ”Các con hăy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy họ nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ giữ hết mọi điều Ta đă truyền cho các con.”

- Vâng Lời Chúa, sau khi được đón nhận Thánh Linh, cùng mười một vị, Phêrô ''đối thoại'' là đứng lên cất tiếng tuyên ngôn với người ''đồng hương'' để chứng tỏ ''Giáo Hội trong ḷng Dân Tộc'': “Các ông người Do Thái, và dân thành Yêrusalem hết thảy, xin biết cho điều này, xin để tai vào các lời tôi nói….”

- Nghe những lời làm chứng về Chúa Giêsu, dân Do Thái bị ''đâm thấu ḷng'' và ''đối thoại'' với các Tông Đồ: “Chúng tôi phải làm ǵ, anh em ơi?” Thánh Phêrô bảo họ hối cải và chịu thanh tẩy nhân Danh Chúa Giêsu Kitô để được tha thứ tội lỗi, để được lănh Ơn Thánh Thần và hăy tránh xa khỏi thế hệ gian tà !”

- Ở trên Thiên Đàng, Chúa Giêsu c̣n ''đối thoại'' với tay gian ác là Saulô ''đang đồng hành với Dân Tộc'' của ông ta v́ ông là kẻ vẫn c̣n hằm hằm đe dọa, thở ra sát khí đối với môn đồ của Chúa. Cho nên, ông đến ''yết kiến'' Thượng Tế để xin đi Damas, vào các hội đường, hễ bắt gặp ai theo Đạo Giêsu, dù đàn ông hay đàn bà, ông ta đều được phép xiềng trói lại, mà điệu về Giêrusalem. Nhưng, dọc đàng, th́nh ĺnh ánh sáng tự trời lóe rạng, bao lấy ông; ngă xuống đất, ông nghe có tiếng nói: “Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?” Ông hỏi: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Có tiếng phán: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.” Saulô được đỡ dậy; mắt trương mở, mà ông cũng chẳng thấy ǵ. Chúa dạy Hananya chữa cho Saulô sáng mắt. Từ đó, Saulô trở thành ”thánh sống Phaolô”! Thánh nhân chẳng hề nao núng trước bạo quyền đang t́m cách giết ngài để trả thù.

- Trong Thư gởi cho Tín Hữu Cô lô xê 4, 5, Thánh Nhân dạy cách ''đối thoại'' với người chưa hoặc không tin thế này: ”Trong sự khôn ngoan, hăy đi đến người ngoài.” (In sapientia ambulate ad eos qui foris sunt.)

Do đó, mỗi khi ''đối thoại'' với người cộng sản, chúng ta phải nhớ lại lời dạy của Thánh Phaolô, nhất là Lời Chúa: ”Con cái thế gian khôn ranh hơn con cái Sự Sáng.” Chúng con luôn cầu xin Chúa ban cho Hội Đồng GMVN được Ơn Khôn Ngoan như Chúa đă ban cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi ngài ''đối thoại'' với ông Gorbachov, với Đảng Cộng Sản Ba lan. Và xin các Mục Tử đừng quên lời dạy của ngài: ”Các con đừng sợ!” Kính xin các ngài cũng bắt chước cách Vatican đă ''đối thoại'' với Nhà Nước Việt Nam là một mực khước từ những yêu cầu vô lư, vô luân, phản Chúa, phản Thánh Mẫu, phản Giáo Hội Tông Truyền. Bằng chứng là Vatican vẫn tiến hành Án Phong Thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là người mà toàn Thế Giới đều ngưỡng mộ. Vatican cũng đă từ chối đ̣i hỏi phi nhân, phản Việt Đạo từ phía CSVN bằng cách là đưa Đức Tổng Ngô Quang Kiệt trở về Quê Cha, Đất Tổ để sự hiện diện của ngài có nghĩa là ''đồng hành'' với nỗi khốn khổ của giáo dân và của đồng bào.

Xin HĐGMVN nhớ lại ”Bức Thư Chung của các Giám Mục Miền Nam năm 1960 về Cộng Sản vô thần” đă gài người vào Hàng Giáo Phẩm và Giáo Hội CGVN nói chung.

Cách ''đối thoại'' của Đức Tổng Điền, của Đức Cha Trọng… với Cộng Sản VN là bài học vô cùng quư báu bởi v́ các ngài đă bắt chước tấm gương ''đối thoại'' sáng ngời của các Thánh Tử Đạo Việt Nam với vua, quan, đao phủ có gông cùm, dầu sôi, lưỡi gươm, kềm sắt…

Kính xin HĐGMVN đừng để mắc mưu thêm nữa v́ danh xưng ”Giáo Hội giữa ḷng Dân Tộc; Giáo Hội đồng hành với Dân Tộc” theo chủ trương của CSVN đang bán Nước cho Tàu. Dân Tộc không phải là Đảng c̣n tôn thờ chủ nghĩa ngoại lai mà cả Thế Giới đă khai tử. CS Tàu, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn chỉ là tàn dư của chủ nghĩa Mác Lê đă sụp. Cho nên, Đảng đâu c̣n treo khẩu hiệu ''bách chiến, bách thắng'' của cái chủ nghĩa quá ghê tởm này ! Dân Tộc cũng không chỉ là Đồng Bào hôm nay, mà c̣n tất cả các Vua Hùng, các Vị Thánh Hiền, Anh Hùng, Tiền Bối đă ''xây và dựng Nước'', đă rượt Thoát Hoan thất kinh chạy làng. Hắn phải chui vào ống đồng (cái ḥm) mà về Tàu!

Đứng trước Thảm Họa mất Nước, Kitô hữu và đồng bào không bằng ḷng với hầu hết các bài Tham Luận trong Đại Hội Dân Chúa. Tuy nhiên, theo tôi, ''Sứ Điệp của Đại Hội'' cũng là Thông Điệp sơ khởi mà Đại Hội Dân Chúa yêu cầu Đảng phải ”quán triệt” và tạo điều kiện cho Dân Chúa sống và rao giảng Lời Chúa là Tông Huấn Thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16, ban hành vào ngày 11.11.2010. Sứ Điệp nêu lên những điểm nổi bật mà tôi xin rút gọn như sau:

1- ''Nước Thiên Chúa của sự thật, sự sống, sự thánh thiện, công chính, yêu thươngan b́nh.''

2- Lời Chúa là kim chỉ nam cho mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

3- Người công giáo rất hữu ích cho Đất Nước về mọi mặt: văn hóa, kinh tế, chính trị. Chữ Quốc Ngữ do người công giáo tạo ra; các Trường công giáo đă đào tạo biết bao nhân tài cho Đất Nước, đă đem lại những giá trị nhân văn như tôn trọng nhân phẩm, sự b́nh đẳng, t́nh bác ái, tinh thần phục vụ, hy sinh; chống nạn phá thai, ly dị, ma túy, măi dâm, bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh, ''nền văn hóa sự chết''….(Trong đó có nạn để cho giặc Tàu khai thác bô xít độc hại. Nhưng mục đích chính là cho giặc Tàu xây ''Thành Chiến Lược'' ở Cao Nguyên để chúng nó dễ dàng cướp Nước. Rất tiếc rằng Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa không dám lên án Đảng về tội không làm theo Di Chúc của Vua Trần Nhân Tông và bài ''Nam Quốc Sơn Hà'' của Lư Thường Kiệt được coi là ''Bản Tuyên Ngôn Độc Lập'' đầu tiên của Việt Nam.)

Ngoài các điều ở số 1, 2, 3, Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa c̣n đề nghị, nói đúng hơn là yêu cầu Đảng phải để cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục học đường và y tế cộng đồng v́ ích lợi cho cả Nước như trước biến cố 75.

Ước ǵ HĐGMVN, các Mục Tử khác và mọi người đă giơ tay biểu quyết, cũng như các vị không được ''vinh hạnh làm tham dự viên'' sẽ mạnh dạn lên tiếng yêu cầu Đảng và Nhà Nước ''Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc'' thực thi Công Ước Quốc Tế và điều 69 trong Hiến Pháp của Cộng Sản Việt Nam bởi v́ những điểm mà tôi rút ra từ Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa là hợp pháp, là cái quyền của đồng bào nói chung và của các Tôn Giáo nói riêng.

Chúng tôi cũng yêu cầu Đảng chấm dứt mọi thủ đoạn nhúng tay vào các Tôn Giáo, chẳng hạn Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (không có chữ ''Thống Nhất''), báo Công Giáo và Dân Tộc…là những công cụ phá Đạo người ta. Trong khi Đảng là vô thần th́ Đảng đừng đến Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang làm ǵ. Đảng không được phép đặt ở đó ''viên đá tái thiết'' nào cả bởi v́ Thánh Mẫu đă đặt Đá Đức Tin ở Thánh Địa này hơn hai trăm năm nay rồi.

Chúng tôi không muốn tặng Đảng cuốn Kinh Thánh bởi v́ làm như vậy th́ Đảng sẽ dùng Kinh Thánh vào việc phạm thượng. Cho nên, Đảng cũng đừng bắt các Thầy Đại Chủng Viện học triết Mác Lê. Các Thầy phải ghi chép, mà ḷng không ưa cái triết lư gàn coi Tôn Giáo là thuốc phiện. Chắc Đảng cũng dư sức biết rằng các Thầy sẽ vứt cái triết lư đó ở đâu sau khi ''hết bị học'' !

Tóm lại, người ''hữu thần'' dễ dàng ''đối thoại liên tôn'' bởi v́ họ tin tưởng vào Ông Trời mà Việt Đạo có dạy. C̣n Cộng Sản vô thần, coi Tôn Giáo là thuốc phiện th́, đối với họ, ''đối thoại'' chỉ có nghĩa là ''đối đầu'' hay là ''cách đóng kịch'' để có lợi cho thủ đoạn của họ mà thôi.

Chữ ''inculturation de l’Ecriture'' trong Tông Huấn Thư ''Lời Chúa'' (Verbum Domini) có nghĩa là Lời Chúa đi vào văn hóa (entrée dans la culture; engagement dans le monde; pénétration dans le monde) để trở thành men cho đời (pour en être le levain), tức là mang ''sức mạnh của Tin Mừng vào trong văn hóa'' để thanh tẩy các nền văn hóa, nâng các nền văn hóa ấy lên và biến chúng trở thành công cụ của Nước Thiên Chúa. (en apportant ''la force de l’Évangile au cœur de la culture et des cultures'' pour les purifier, les élever et en faire des instruments du Royaume de Dieu.*) Chứ không phải là ''đối thoại'' để mà ”hội nhập văn hóa” hay quan niệm rằng ''Tin Mừng phải thích nghi với phong tục và tín ngưỡng của địa phương'' như có người đă chủ trương ! (* Trích từ ''Exhortation Apostolique Verbum Domimini'' và ''Synode des Évêques'' – XIIème Assemblée Générale Ordinaire -  La Parole de Dieu dans la vie et la mission de L’Église.)

 

Đức Quốc, 04.11.2010

Đaminh Phan văn Phước


<<trở về đầu trang>>
free counters