Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Hiện tượng Nguyễn Văn An

Hiện tượng Nguyễn Văn An

 

Trung Điền

 

Gần đây, ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên chủ tịch Quốc hội và nguyên Trưởng ban tổ chức của đảng CSVN đă có những phát biểu gây sự chú ư của dư luận v́ thoáng nghe có vẻ rất triệt để, nhưng thực chất hoàn toàn mang tính… nghịch lư và mâu thuẫn. Khác với h́nh thức ông Vơ Văn Kiệt thường hay viết những bài đề nghị đảng thay đổi ở cuối đời, ông Nguyễn Văn An th́ lại dùng lối phỏng vấn của Diễn đàn Vietnannet để cổ vơ các quan điểm “đổi mới” của ḿnh nhân đại hội toàn đảng kỳ XI sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2011.

Qua Diễn đàn VietnamNet, ông Nguyễn Văn An đă góp ư với lănh đạo CSVN ba vấn đề: 1/ Vấn đề tư hữu sản xuất; 2/ Vấn đề xây dựng đảng; và 3/ Vấn đề tuyển chọn nhân sự lănh đạo cấp cao của đảng.

Ông Nguyễn Văn An cho rằng từ nguyên thuỷ, đảng CSVN tiến hành cuộc cách mạng “dân tộc dân chủ”. Đến năm 1975 họ đă đạt được cuộc cách mạng dân tộc v́ đă “thắng Mỹ giải phóng miền Nam” nhưng chưa đạt được cuộc “cách mạng dân chủ” v́… tiến thẳng lên xă hội nghĩa và bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đặc biệt là từ năm 1980, đảng CSVN đă áp dụng hoàn toàn mô h́nh Liên Xô, với sự ra đời nhà nước “Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam” mà theo ông An th́ đây là LỖI HỆ THỐNG.

Ông An định nghĩa lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lư thuyết đến mô h́nh và đă được cuộc sống kiểm nghiệm là chưa phù hợp với thời đại ngày nay. Từ nhận thức này, ông Nguyễn Văn An đề nghị với lănh đạo CSVN hiện nay nên nh́n lại hệ thống đang áp dụng, và đảng CSVN nên có những thay đổi như sau:

1/ Công nhận sở hữu tư nhân v́ đây chính là vấn đề tự do dân chủ trên lănh vực kinh tế. Băi bỏ “chế độ công hữu về tư hữu sản xuất” để tránh những sự phá sản tương tự như Vinashin xảy ra trong tương lai v́ đó chính là nguồn gốc của lỗi hệ thống, dựa trên một lư thuyết cực đoan “vô sản chuyên chính”.

2/ Băi bỏ chế độ “đảng chủ” của mô h́nh cộng ḥa xă hội chủ nghĩa, áp dụng rơ rệt và minh bạch chế độ tam quyền phân lập, thống nhất theo Hiến pháp và luật pháp, tức là thống nhất theo lá phiếu chọn lựa của người dân chứ không thống nhất theo sự lănh đạo của đảng.

3/ Dân chủ là phải có tranh cử, phải công khai minh bạch để có sự chọn lựa trong bầu cử. V́ thế những trách vụ cao trong đảng và bên ngoài xă hội phải có nhiều người ra tranh cử để có sự chọn lựa đúng đắn những người có khả năng. Thoạt nghe những đề nghị nói trên, th́ thấy rất hợp lư, nhưng khi ông kết luận là “vẫn giữ học thuyết Marx-Lenin” và tiếp tục để “đảng Cộng Sản giữ độc quyền chính trị” th́ người nghe nếu không trợn mắt v́ ngạc nhiên chắc cũng phải lắc đầu với một con người khá… lẩm cẩm. Một số những đề nghị của ông Nguyễn Văn An không có ǵ mới. Trước ông An đă có nhiều người như ông Trần Xuân Bách, ông Vơ Văn Kiệt, ông Nguyễn Hộ, Tướng Trần Độ… đă lên tiếng cho rằng đảng CSVN phải đổi mới cả về kinh tế lẫn chính trị theo con đường dân chủ hóa đất nước th́ mới giải quyết rốt ráo t́nh trạng tụt hậu của đất nước Việt Nam. Những người đề nghị thay đổi nói trên đă từng là “công thần” của đảng như ông Nguyễn Văn An, nhưng nhóm lănh đạo đảng đương thời không hề lắng nghe. Tất cả những góp ư, đề nghị cải cách của những đảng viên “công thần” một thời đều bị bỏ quên sau mỗi kỳ đại hội đảng CSVN chấm dứt.

Tuy nhiên những góp ư lần này của ông Nguyễn Văn An c̣n có thêm một điều khá bất thường là ông đ̣i lập ra Luật về đảng… để áp dụng cho đảng CSVN. Ông An lư luận rằng ngày trước, đảng CSVN phải đấu tranh giành chính quyền với thực dân nên xài luật rừng để chống lại đế quốc. Ngày nay, đảng CSVN đă nắm được thiên hạ, cai trị đất nước mà không có luật để quy định lề lối hoạt động của đảng CSVN, v́ thế không tránh khỏi một số trường hợp đảng CSVN vẫn đứng trên nhà nước, đứng trên pháp luật… theo kiểu luật rừng. Để đảng CSVN hoạt động hợp Hiến và hợp Pháp, theo ông Nguyễn Văn An th́ Quốc hội phải sớm ban hành bộ luật nhằm quy định những nguyên tắc hoạt động, lănh đạo dành cho đảng CSVN.

Rơ ràng, ông Nguyễn Văn An đă lẫn lộn giữa nguyên tắc điều hành quốc gia và nguyên tắc hoạt động của đảng phái. Chính v́ sự lẫn lộn này, các giải pháp đề nghị của ông đă trở nên vô ích, ngớ ngẩn và mâu thuẫn đến độ khôi hài.

Thứ nhất, ông An cho rằng việc đảng CSVN hoạt động độc đảng không sao, nhưng việc bầu cử các trách vụ cao của nhà nước như dân biểu quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên để cho nhiều người ra ứng cử và công khai tŕnh bày chương tŕnh hành động để cho mọi người có quyền chọn lựa và bỏ phiếu tín nhiệm.

Có lẽ do suy nghĩ và hành xử trong guồng máy độc tài đă lâu, ông An đă không nh́n thấy được nguyên uỷ căn bản của mọi sự sai trái trên đất nước Việt Nam. Nguyên uỷ của cái gọi là Lỗi Hệ Thống mà ông đă phân tích ở trên chính là do sự độc quyền cai trị của đảng CSVN. Chính sự độc quyền hiện nay đă khiến đảng CSVN không có nhu cầu phải cải sửa “lỗi hệ thống” khi nó không bị những thách đố chính trị từ những đảng phái khác, và đă không thèm lắng nghe kể cả những góp ư từ các “công thần” của đảng. Ngoài ra, việc cho nhiều người ra ứng cử và công khai tŕnh bày các chương tŕnh hành động cũng vô ích v́ chính đảng CSVN, chứ không phải người dân, sẽ là yếu tố quyết định ai được làm việc trong guồng máy do đảng thống trị. Từ mối tương quan này, có mấy ai đắc cử sẽ thực sự phục vụ người dân và có đảm lược đi ngược lại với những việc làm sai trái của đảng. Việc mỗi ứng viên tự tŕnh bày chương tŕnh hành động của ḿnh cho dân chọn lựa chỉ là “tṛ hề dân chủ”, v́ trong thực tế những chương tŕnh đó không do sáng kiến của các ứng viên mà là của đảng được các ứng viên pha chế cách tŕnh bày mà thôi.

Thứ hai, để tránh việc đảng CSVN bao biện nhiều thứ, cần phải có một bộ luật để quy định các giới hạn của đảng đối với nhà nước, xă hội, mặt trận và nhất là đối với các đoàn thể xă hội. Với tiền đề là đảng CSVN vẫn ở vị trí lănh đạo duy nhất, ông An đă quên dù đă từng là chủ tịch Quốc hội, quốc hội chỉ là một bộ phận ngoại vi của đảng CSVN, mang tính chất h́nh thức và bù nh́n để tạo h́nh ảnh “dân chủ” mà thôi. Quốc Hội đă chế ra biết bao nhiêu luật nhưng đảng CSVN đă chẳng thi hành mà c̣n ngang nhiên đặt ra những điều luật đi ngược lại với hiến pháp của chính họ như điều 88 và 79. Dù quốc hội hiện nay có quyền bỏ phiếu tín nhiệm hay băi nhiệm thủ tướng và các bộ trưởng, nhưng nếu lănh đạo đảng không cho - như vụ các đại biểu yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm trách vụ Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng v́ đă làm sụp đổ Tập đoàn Vinashin - th́ quốc hội cũng chỉ bó tay và im lặng chấp hành.

Ông Nguyễn Văn An tuy đă nghỉ hưu nhưng ông hiện là bố vợ của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, một cán bộ trẻ có nhiều tiềm năng trở thành Ủy viên Bộ chính trị kể từ đại hội XI và có xác xuất thay thế Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng vào năm 2017. Với những mối quan hệ như vậy, những đề nghị thay đổi của ông Nguyễn Văn An rơ ràng là nói lấy được, như kẻ say đèn mầu… khi ngồi trước ống kính của kư giả mà thôi.

 

Trung Điền
Ngày 22/12/2010


<<trở về đầu trang>>
free counters