Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Đảng Cộng Sản Tự Thú Thất Bại.

 

Nguyễn Quang Duy

 

Sau hơn 80 năm t́m “lá diêu bông”, bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại hội Đảng lần này, trong phần B khỏan số 6, đảng Cộng sản phải chính thức tự thú đă thất bại trong “công tác xây dựng Đảng”. Phân tích lời thú nhận sẽ thấy ngay ra nỗi khủng hỏang chính trị mà giới cầm quyền cộng sản đang phải đương đầu.

 

Nền tảng Mác – Lênin không c̣n lừa dối được ai

Phần B khỏan số 6 của Dự Thảo Báo Cáo được mở đầu bằng lời xác nhận: “Công tác nghiên cứu lư luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xă hội và con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng c̣n hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn ‘diễn biến ḥa b́nh’.”

Trên diễn đàn mạng Tuần Việt Nam, Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản ông Nguyễn Văn An đă lập luận mọi sai lầm mà đảng Cộng sản mắc phải là v́ quá tin vào chủ nghĩa Mác Lênin và hệ thống chính trị Sô viết do Stalin tạo ra. Hệ thống này đă sai từ gốc đến ngọn nhưng lại được đảng Cộng sản vay mượn áp dụng vào Việt Nam để xây dựng cái gọi là “xă hội xă hội chủ nghĩa”. Mặc dù cả lư thuyết lẫn thực tiễn của nó đă bị chính đảng Cộng sản, Nhân Dân Sô – Viết và Khối Cộng sản đào thải nhưng cho đến nay giới cầm quyền cộng sản vẫn t́m mọi cách ngụy biện để duy tŕ hệ thống chính trị lỗi thởi này, ngơ hầu có cơ hội tiếp tục vơ vét cho một số it người trong Bộ chính trị và Trung ương đảng.

Cũng để góp ư Dự Thảo Báo Cáo, ngày 7-10-2010 vừa qua hơn 20 trí thức cộng sản đă gặp nhau trong một cuộc hội thảo khoa học tại Hà Nội. Tất cả tham dự viên đều đồng ư đảng Cộng sản nên từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và định hướng “xă hội chủ nghĩa”, v́ thực tiễn cho thấy chúng chỉ là ảo tưởng. Các tham dự viên cũng rất bi quan về tương lai của đảng Cộng sản Việt Nam v́ “Dân không c̣n tin vào Đảng”. Giáo sư Trần Phương, nguyên Ủy viên trung ương đảng, chủ tọa Hội thảo dùng lời của Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln để diễn tả việc này “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người trong mọi lúc, lừa được mọi người trong vài lúc; nhưng không thể lừa được mọi người trong mọi lúc!

Dự Thảo Báo Cáo một cách gián tiếp xác nhận giới cầm quyền cộng sản cố bám giữ chủ nghĩa và hệ thống chính trị cộng sản chỉ để duy tŕ quyền lực thống trị ngườpi dân. Có quyền lực mới có quyền lợi. Trong khi ấy th́ đại đa số các đảng viên đều đă mất hẳn niềm tin và đang t́m kiếm các tư tưởng các phương cách điều hành quốc gia khác để thay thế cả guồng máy lỗi thời này.

 

Đạo đức “Bác Hồ” kém hấp dẫn

Khi không c̣n tin vào chủ nghĩa cộng sản, một số các đảng viên đă góp ư đảng Cộng sản cần quay về với dân tộc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh . Những người này lại quên rằng chính Hồ chí Minh đă nhiều lần xác nhận ông triệt để tin theo hệ tư tưởng Mác, Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông. Ông cho biết ḿnh chỉ là người thực hiện hệ tư tưởng nói trên và không có tư tưởng ǵ khác. Không phải ông Hồ đă quá tôn sùng hay sợ đụng chạm đến Mác, đến Lênin, đến Stalin, đến Mao Trạch Đông, sự thực cho đến nay đảng Cộng sản chưa đưa ra được những tư tưởng độc lập của Hồ chí Minh.

Có chăng trước đây ông Hồ vẫn dùng ng̣i bút, dùng miệng lưỡi ngon ngọt lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản khuyến dụ người dân tin theo “Bác và Đảng”. Tuyên truyền th́ dễ nhưng thực hiện th́ khó. Đúng hơn những lời nói của ông Hồ không thể nào thực hiện được dưới chế độ cộng sản, chúng trở thành những lời hứa hẹn, những lời lường gạt hay ảo tưởng. Những ảo tưởng do Hồ chí Minh trong niềm tin sắt đá vào hệ tư tưởng Mác, Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông tự tạo ra.

Ngày nay những câu nói của Hồ chí Minh được những người một thời tin theo nhắc lại để đ̣i hỏi giới cầm quyền phải thực hiện. Nhưng giới cầm quyền cộng sản đă quá rơ điều “Bác” dạy không thể thực hiện được trong hệ thống chính trị hiện tại, nên giới cầm quyền quay ra khép cho những người đ̣i hỏi là bị ảnh hưởng của diễn biến ḥa b́nh, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Những người không chấp nhận cộng sản th́ càng ngày lại càng t́m ra nhiều sự thật về đạo đức Hồ Chí Minh . Chính v́ vậy Dự thảo Báo Cáo đă phải nh́n nhận “Cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ’ chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi có biểu hiện h́nh thức. Những điển h́nh tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều.

 

Lư Thuyết chọi thực tiễn

Trên lư thuyết, đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân. Trên thực tế, chỉ công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước là gia nhập đảng Cộng sản. Họ sống nhờ nhà nứơc bảo hộ, nên gia nhập đảng cũng chỉ v́ quyền lợi v́ miếng cơm v́ manh áo. Họ đều được xem như các công chức nhà nước. Nói như Mác họ là công nhân quư tộc. Khi đảng Cộng sản c̣n khả năng bảo hộ cho các doanh nghiệp quốc doanh, nghĩa là c̣n bảo hộ cuộc sống tối thiểu của tầng lớp công nhân quư tộc và gia đ́nh th́ họ c̣n chấp nhận sự tồn tại của “Đảng”.

Một mặt giới cầm quyền cộng sản thừa biết hiệu năng sản xuất của các công nhân công chức này. Nhưng mặt khác v́ sự sống c̣n của “Đảng” họ vẫn phải tiếp tục ḅn rút tiền thuế của dân, vay mượn quốc tế, tận khai tài nguyên quốc gia, bán rừng, bán đất, bán đảo, bán biển để nuôi sống doanh nghiệp quốc doanh. Chính v́ vậy giới cầm quyền cộng sản vẫn phải bám theo cái gọi là “định hướng xă hội chủ nghĩa” hay “kinh tế nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo” để lư luận cho vai tṛ bảo hộ tầng lớp công nhân quư tộc này.

Tầng lớp công nhân chỉ thực sự h́nh thành trong doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dự thảo Báo Cáo nêu rơ tầng lớp này đă chối bỏ đảng Cộng sản Việt Nam : “Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài c̣n chậm, vai tṛ của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt.” Tầng lớp công nhân không c̣n chấp nhận đảng Cộng sản v́ quyền lợi của họ và giới cầm quyền cộng sản càng ngày càng đối chọi.

Thật vậy Đại Hội lần thứ X, đă chính thức chấp nhận đảng viên được làm “kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô”. Nhiều lănh đạo cộng sản và gia đ́nh đă lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đ̣an tư bản đỏ. Bên cạnh đó giới tư bản ngọai quốc đầu tư vào Việt Nam chỉ nhằm lợi dụng việc nhà nước cộng sản bảo đảm giá công nhân rẻ và ngăn cấm công nhân đấu tranh đ̣i quyền lợi.

Đ́nh công là vũ khí của công nhân để thương lượng với giới chủ. Thế mà tại Việt Nam đ́nh công là bất hợp pháp. Đảng Cộng sản cho lệnh công an sẵn sàng đàn áp mọi cuộc đ́nh công và bắt bớ những người đứng ra vận động tổ chức. Nói cách khác đảng, nhà nước và công đ̣an công sản luôn luôn toa rập với giới chủ để bóc lột tầng lớp công nhân. Ngược lại giới công nhân đang không ngừng đấu tranh cho quyền lợi, như đ̣i tăng lương, đ̣i quyền lợi lao động và nhất là đấu tranh để thành lập công đ̣an độc lập. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa lư thuyết cộng sản và thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam.

 

Thực tế guồng máy của đảng Cộng sản

Dự thảo Báo cáo cho biết: “Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xă hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rơ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ c̣n chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy tŕnh đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. T́nh trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cán bộ thiếu tầm nh́n xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ư chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tuỵ của cán bộ đối với công việc. Không ít cơ sở đảng năng lực lănh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lư đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê b́nh và phê b́nh yếu… Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội.” Phần này không cần phân tích hay b́nh luận v́ tự nó đă cho bạn đọc thấy guồng máy đảng Cộng sản đă mất đi khả năng họat động. Nói ví von máy vẫn nổ, lại nổ to, nhưng xe th́ không c̣n khả năng lết tới.

 

“Cà rốt” không có chỉ có “cây gậy”

Khi không c̣n thuyết phục được các đảng viên tin theo đảng, giới cầm quyền cộng sản không c̣n cách nào khác hơn quay sang sử dụng “cây gậy”, Dự thảo báo cáo hăm dọa các đảng viên: “Việc xử lư, sử dụng và quản lư cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị ở một số nơi c̣n phiến diện, thiếu chặt chẽ. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên c̣n lúng túng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác này.”

Dưới chế độ cộng sản, chính trị bao trùm tất cả mọi sự việc. Qua Dự Thảo Báo Cáo bạn đọc có thể thấy rơ các vấn đề chính trị là: “T́nh trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và t́nh trạng tham nhũng, lăng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xă hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lư của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm ḷng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.” Như thế th́ có đảng viên nào mà không có “vấn đề lịch sử chính trị” hay “vấn đề chính trị hiện nay” để một ngày nào đó nếu không tiếp tục nghe theo chỉ thị của tầng lớp lănh đạo th́ sẽ bị đưa ra xử lư. Đúng là “cà rốt” không có chỉ có “cây gậy” để hăm dọa.

 

Đảng họat động ng̣ai ṿng luật pháp quốc gia

Trên Tuần Việt Nam Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản ông Nguyễn Văn An c̣n cho biết “Đảng đă chính thức cầm quyền 65 năm, song cho đến giờ vẫn chưa có Luật về Đảng… Giai đoạn Đảng cầm quyền phải khác với giai đoạn Đảng c̣n đang đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp để giành chính quyền về tay nhân dân, v́ khi đó chính quyền thực dân, phong kiến không cho phép đảng ta hoạt động hợp pháp, đặt đảng cộng sản ra ngoài ṿng pháp luật. Ngày nay, Đảng cầm quyền hợp hiến (trong Hiến pháp điều 4 đă ghi), càng cần phải có Luật để tránh bao biện, làm thay, buông lỏng lănh đạo; và cũng để dân có cơ sở giám sát, xây dựng Đảng; để nhà nước có cơ sở kiểm soát các tổ chức và đảng viên, cán bộ của Đảng làm theo Hiến pháp và Pháp luật.” Nói theo người thường trước đây đảng Cộng sản cướp chính quyền bằng họng súng th́ nay vẫn điều hành chính quyền bằng họng súng.

Thật vậy, phương cách tổ chức và họat động của đảng Cộng sản vẫn ng̣ai ṿng luật pháp quốc gia. Nếu không th́ làm sao đảng cộng sản có thể bao che các đảng viên có “vấn đề lịch sử chính trị” hay “vấn đề chính trị hiện nay” v́ không ít vấn đề đă vi phạm luật pháp quốc gia.

Ông An nói thế để đảng Cộng sản có thể danh chính ngôn thuận mà điều hành quốc gia. Có điều ông An quên rằng chính cái Điều 4 Hiến Pháp 1992 này đă phát xuất từ Cương lĩnh Chính Trị 1991. Nó được đảng Cộng sản áp đặt lên dân tộc theo đúng khuôn mẫu Hiến Pháp Sô viết có từ thời Stalin. Cương lĩnh này cho phép đảng Cộng sản họat động ng̣ai ṿng luật pháp quốc gia. Không danh chính th́ ngôn làm sao có thể thuận để bắt người dân tin theo.

Quen họat động ng̣ai ṿng pháp luật, Điều 4 Hiến Pháp trở thành tử huyệt của đảng Cộng sản Việt Nam, chả thế chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết phải tuyên bố bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát.

 

Thiếu “cà rốt” đảng viên không c̣n sợ “cây gậy”

Dự Thảo Báo Cáo cho biết : “Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi bị vi phạm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.” Nguyên tắc tập trung dân chủ là cốt lơi để bảo vệ thể chế độc tài ṭan trị cộng sản. Theo nguyên tắc này Ban chấp hành Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị có ṭan quyền đề xuất các tư tưởng chính trị, được nắm trọn vẹn quyền lực và được quyết định mọi vấn đề quốc gia. Mọi cá nhân trong thể chế, nhất là các đảng viên, phải tuyệt đối tuân hành các nghị quyết, các quyết định, các mệnh lệnh đă được các lănh đạo cộng sản đề ra. Báo cáo thú nhận kỷ cương của đảng Cộng sản đă bị phá vỡ. Nói theo Cựu Thủ Tướng Cộng Sản Phan Văn Khải là “trên bảo dưới không nghe”.

Không phải chỉ với các đảng viên b́nh thường, Dự Thảo Báo Cáo cho biết ngay cả đến những đảng viên cao cấp cũng quay lưng với giới cầm quyền: “Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát pḥng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lăng phí. T́nh trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt.

 

Không tới th́ lùi

Bản Dự Thảo Báo Cáo vượt qua trường hợp đánh giá các cá nhân đảng viên để thú nhận trong công tác xây dựng đảng họ đă thất bại ở mức độ tập thể hay hệ thống “tập trung dân chủ”: “Một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng vẫn nặng tính hành chính. Phương thức lănh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xă hội trên một số nội dung chưa rơ. Chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng trên một số mặt chưa được xác định cụ thể nên hoạt động c̣n lúng túng. Phong cách, lề lối làm việc đổi mới chậm; hội họp vẫn nhiều.” Thú nhận tự nó cho thấy về chính trị và tổ chức, đảng Cộng sản đang lâm vào t́nh trạng bế tắt trầm trọng. Cả một guồng máy cầm quyền không thể nào khởi động để lết tới. Khác với cái xe, về chính trị và tổ chức không tới nghĩa là lùi.

 

Kết

Cũng trên Tuần Việt Nam ông An cho ư kiến : “Quan sát sự tan ră của một số đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, th́ thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến ḥa b́nh,… Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của ḿnh nữa, v́ thực tế Đảng của ḿnh đă thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là v́ Đảng của ḿnh đă phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đă trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xă hội.Không chỉ riêng ông An, nhiều lănh đạo cộng sản đang lo sợ sự sụp đổ của đảng Cộng sản tại Việt Nam v́ càng ngày Việt Nam càng lâm vào khủng hỏang ṭan diện như Liên Sô trước đây. Chưa kể giới cầm quyền cộng sản lại càng ngày càng lộ rơ bản chất tay sai ngọai bang Trung Quốc. Lịch sử cho thấy người dân luôn lánh xa tập đ̣an bán nước.

Năm 1991, khi Liên Sô sụp đổ đa số đảng viên hụt hẫn v́ chưa nhận ra con đường tự do dân chủ là con đường phát triển xă hội, trong xă hội họ và gia đ́nh. Ngày nay th́ ngược lại, cũng như ông An đa số đă nhận ra: “Đảng đă trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xă hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng chủ yếu là dành cho các đảng viên học tập chính trị. Đảng Cộng sản luôn xem công tác xây dựng đảng là công tác quan trọng nhất. Như vậy tại sao đảng Cộng Sản lại phải dành hơn 800 chữ của Bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại hội Đảng lần này, để thành thật tự thú đă thất bại trong “công tác xây dựng Đảng”. Phải chăng chính Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đều biết rằng không c̣n tiếp tục dối gạt được các đảng viên hay chính họ cũng mất niềm tin vào sự sống c̣n của đảng Cộng sản Việt Nam .

Như thế việc đảng Cộng sản chính thức thú nhận thất bại trong “công tác xây dựng Đảng” là tin vui cho ṭan dân tộc (trong đó có các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam ). Đây là dấu hiệu tốt khi mọi người biết rằng để phát triển xă hội, đất nước và bảo ṭan độc lập dân tộc, Việt Nam phải có tự do dân chủ.

 

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

22/12/2010

 

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng

B- HẠN CHẾ , KHUYẾT ĐIỂM

6. Công tác xây dựng Đảng c̣n nhiều hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục

Công tác nghiên cứu lư luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xă hội và con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng c̣n hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến ḥa b́nh”. T́nh trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và t́nh trạng tham nhũng, lăng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xă hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lư của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm ḷng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi có biểu hiện h́nh thức. Những điển h́nh tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều.

Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xă hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rơ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ c̣n chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy tŕnh đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. T́nh trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cán bộ thiếu tầm nh́n xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ư chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tuỵ của cán bộ đối với công việc.

Không ít cơ sở đảng năng lực lănh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lư đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê b́nh và phê b́nh yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài c̣n chậm, vai tṛ của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt. Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội.

Việc xử lư, sử dụng và quản lư cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị ở một số nơi c̣n phiến diện, thiếu chặt chẽ. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên c̣n lúng túng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác này.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát pḥng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lăng phí. T́nh trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt.

Một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng vẫn nặng tính hành chính.

Phương thức lănh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xă hội trên một số nội dung chưa rơ. Chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng trên một số mặt chưa được xác định cụ thể nên hoạt động c̣n lúng túng. Phong cách, lề lối làm việc đổi mới chậm; hội họp vẫn nhiều. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi bị vi phạm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


<<trở về đầu trang>>
free counters