Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Sự Im Lặng của các Linh Mục Tuyên Úy Âu Châu

Sự Im Lặng của các Linh Mục Tuyên Úy Âu Châu


Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân

 

Tiến sĩ Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân, nguyên giáo sư đại học Genève, một người công giáo sống chết v́ Đức Tin, cương quyết dấn thân v́ Giáo Hội, và cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Gửi các linh mục tuyên úy chết rét của các cộng đoàn công giáo Âu-Châu
CSVN đă tấn công trắng trợn vào GHCGVN tại Toà Khâm Sứ, Thái Hà và nay tại Tam Ṭa. Máu các chủ chiên và con chiên tại quốc nội đă đổ ra tại ba địa cứ này. Các nhà dân chủ, hội đoàn chính trị, cá nhân trong nước cũng như ngoài nước, và nhất là một số hội đoàn công giáo tại Mỹ đă lên tiếng phản đối CSVN hay cầu nguyện hiệp thông. Tất cả đă gửi về GHCGVN những lời khích lệ và nguyện cầu chia sẽ trong cơn sóng gió.
Trong khi ấy, tại Âu-Châu, các ngài linh mục tuyên úy của các cộng đồng giáo dân th́ chỉ trốn chui trốn nhũi hay tránh mặt không một lời lên tiếng. Khi một ai đó liên lạc xin các ngài tồ chức các buổi cầu nguyện hiệp thông với Giáo Hội bên nhà, th́ chối từ với lư do tôn giáo «không làm chính tri». Thực chất có đúng vậy hay là để t́m cách an thân để du hí Việt Nam? Các Ngài đă mang danh làm tuyên úy cho một cộng đồng tỵ nạn cộng sản, trốn tránh trách nhiệm trước cảnh Tam Toà đang bị Việt Cộng khủng bố, bắt tù đày, trong lời hiệp thông cầu nguyện thật là đáng trách. Hôm nay, các Ngài đă sống trong các điều kiện dễ dăi nên trở thành vô cảm trước kêu gào dồn dập xin yểm trợ tinh thần của GHCGVN tại quốc nội là nghĩa thế nào?. Các vị tuyên úy cộng đoàn công gíao tại Thúy-sĩ, Pháp, Bỉ, Đức, Nay Uy, Ḥa Lan, Ư, Anh Quốc nay đang tính toán riêng tư ǵ và có về nghĩ mát tại VN vào dịp Tam Ṭa khổ nạn không? Cứ về du hí và nên cúi mặt lúc về! Há lẽ chỉ v́ muốn về VN du hí và khỏi bị CSVN làm phiền, nên các vị cho việc cầu nguyện hiệp thông ủng hộ công khai GHCGVN là tối kỵ? Thật bất hạnh cho GHCGVN đă có những linh mục tuyên úy như thế!. Các ngài không cần biện hộ hay biện minh cho hành động không đáp ứng lời kêu gọi của GHCGVN tại quốc nội làm ǵ cho vô ích. Nếu các ngài ích kỷ bào vệ quyền lợi cá nhân ḿnh, th́ xin các ngài nên từ chức ngay. Các Ngài hăy cởi chiếc áo và chức thánh lại cho Giáo Hội, để GHCNVN tại quốc nội khỏi ngậm ngùi.

Tiến sĩ Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân.

 


 free counters