Video Ti Liệu Audio Ti Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự Bnh Luận

 

Phỏng Vấn Chiến sĩ V Đại Tn

Phỏng Vấn Chiến sĩ V Đại Tn 20.06.2009

 

Nguyễn thị Trm Oanh

 

Trm Oanh đ lin lạc được với chiến sĩ V Đại Tn tại c. Măc dầu rất bận rộn, nhưng ng  đ dnh cho Trm Oanh một cuộc phỏng vấn. ng sẻ chia sẻ cảm nghĩ  về những sự việc đ xảy ra tai Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đăc biệt l sự việc chnh quyền H nội đ đưa ra những kế hoạch nhằm bắt bớ một số Linh mục tai Gio xứ Thi H, trong đ c Linh mục Khải, Phong với tội danh" Tổ chức, lnh đạo v xi dục người khc gy rối.

 

   free counters