Video Ti Liệu Audio Ti Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự Bnh Luận

 

Buổi Lễ Cầu Nguyện Cho Qu Hương & Xuống Đường Phản Đối Khai Thc Bauxite

13-06-09 tại rhus Đan Mạch

 

Một Ngy Cầu Nguyện v Gp Tiếng Ni cho Chn L, Ha Bnh, Tự Do v Sự Sinh Tồn cho Qu Hương Việt Nam

 

 

Hy Cứu Lấy Qu Hương Khỏi Thảm Họa Bauxite Đỏ (I)

 

 

Hy Cứu Lấy Qu Hương Khỏi Thảm Họa Bauxite Đỏ (II)

 

 

Hy Cứu Lấy Qu Hương Khỏi Thảm Họa Bauxite Đỏ (III)


<< trở về đầu trang >>