Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

10 Dân Biểu Hoa Kỳ đ̣i thả 4 Đảng viên Việt Tân bị bắt giữ

10 Dân Biểu Hoa Kỳ đ̣i thả 4 Đảng viên Việt Tân bị bắt giữ

 

 Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Ngày 23 Tháng 9, 2010

Kính gửi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghiă Việt Nam

Toà Đại Sứ Việt Nam
1233 20th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20036

 

Thưa Thủ Tướng,

Chúng tôi được biết là trong mấy tuần vừa qua nhà cầm quyền Việt Nam đă lại bắt giam những người vận động dân chủ. Chúng tôi biết là Giáo sư Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm đă bị bắt giam chỉ v́ đă đ̣i hỏi thay đổi dân chủ một cách ôn hoà và thực thi nhân quyền căn bản là tham gia hoạt động chính trị với tư cách là thành viên của một tổ chức tranh đấu cho dân chủ là Đảng Việt Tân. Giam giữ những người này v́ những lư do nêu trên là phi lư và không thể chấp nhận được.

Việt Nam đă kư vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nên việc chính quyền Việt Nam tiếp tục bắt giữ và sách nhiễu các nhà trí thức, các vị lănh đạo tôn giáo và những nhà dân chủ ôn hoà là điều đáng quan tâm. Thật khó cho các Dân Biểu Quốc Hội hỗ trợ việc mở rộng quan hệ song phương khi chính quyền của Ông vẫn tiếp tục bóp nghẹt thô bạo quyền bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn ḥa của người dân qua lời nói, báo chí, và mạng internet. Tham gia vào những hoạt động tranh đấu ôn hoà không phải là một tội h́nh sự, và việc chính quyền Việt Nam gán cho họ những nhăn hiệu đó là bất hợp pháp th́ thật là phi lư.

Chúng tôi thấy việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp dân chúng là điều thật đáng quan tâm. Bắt giam Giáo sư Phạm Minh Hoàng v́ đă phản đối việc khai thác quặng mỏ bô-xít tại Tây Nguyên cũng như viết bài đăng trên trang blog là vô lư. Việc chính quyền dùng bạo lực đối với ông Nguyễn Thành Tâm và bà Trần Thị Thúy v́ họ giúp các nông dân đ̣i hỏi công bằng xă hội là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi kinh hăi khi thấy Việt Nam xem Mục sư Dương Kim Khải là một tội nhân v́ ông ta thực thi quyền tự do tôn giáo khi áp dụng những điều răn dậy của tôn giáo vào cuộc sống hàng ngày và giúp đỡ những nông dân bị cướp mất ruộng đất khiếu nại.

Việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục biến những quyền tự do ngôn luận, quyền tự do phát biểu, quyền tự do hội họp và quyền tự do tôn giáo thành tội h́nh sự là điều không thể chấp nhận được. Để có thể tiếp tục là một thành viên thực sự của cộng đồng thế giới, chính quyền Việt Nam phải ngưng việc sách nhiễu và đàn áp người dân chỉ v́ họ phát biểu ôn hoà hay tham gia vào các hoạt động chính trị.

Là những Dân Biểu Quốc Hội chúng tôi quan tâm và mạnh dạn thách đố nhà cầm quyền Việt Nam hăy cho phép tất cả công dân được quyền phát biểu tự do và cho phép họ được tự do tham gia sinh hoạt đấu tranh. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hăy lập tức ngừng sách nhiễu người dân và thả ngay những tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ chỉ v́ họ đă phản đối những quyết định của nhà cầm quyền.

 

Trân trọng,

Loretta Sanchez
Dân Biểu Quốc Hội

Joseph Cao
Dân Biểu Quốc Hội

Zoe Lofgren
Dân Biểu Quốc Hội

Dan Burton
Dân Biểu Quốc Hội

Gerald Connolly
Dân Biểu Quốc Hội

Daniel Lungren
Dân Biểu Quốc Hội

David Wu
Dân Biểu Quốc Hội

John Culbertson
Dân Biểu Quốc Hội

Judy Chu
Dân Biểu Quốc Hội

James McGovern
Dân Biểu Quốc Hội.

 

CC: Bà Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Rodham Clinton

 

PDF - 91.5 kb

Thư của 10 DB Hoa Kỳ gửi Nguyễn Tấn Dũng


<<trở về đầu trang>>
free counters